ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์   ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์พม่า
 - ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า

 

ทัวร์ ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน (PG/FD) ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
26 ม.ค.60-29 ม.ค.60 (19,900) 9 ก.พ.60-12 ก.พ.60 (19,900) 17 ก.พ.60-20 ก.พ.60 (17,900) 23 ก.พ.60-26 ก.พ.60 (19,900) 3 มี.ค.60-6 มี.ค.60 (18,900) 9 มี.ค.60-12 มี.ค.60 (19,900) 24 มี.ค.60-27 มี.ค.60 (18,900) 30 มี.ค.59-2 เม.ย.60 (19,900) 6 เม.ย.60-9

ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน (PG) ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม  ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
20 ม.ค.60-22 ม.ค.60 (12,900) 27 ม.ค.60-29 ม.ค.60 (12,900) 3 ก.พ.60-5 ก.พ.60 (12,900) 10 ก.พ.60-12 ก.พ.60 (12,900) 17 ก.พ.60-19 ก.พ.60 (12,900) 24 ก.พ.60-26 ก.พ.60 (12,900) 3 มี.ค.60-5 มี.ค.60 (12,900) 10 มี.ค.60-12 มี.ค.60 (12,900) 17 มี.ค.60-19 มี.ค.60 (

ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน (DD) ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม  ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
20 ม.ค.60-22 ม.ค.60 (11,900) 21 ม.ค.60-23 ม.ค.60 (11,900) 27 ม.ค.60-29 ม.ค.60 (11,900) 28 ม.ค.60-30 ม.ค.60 (11,900) 3 ก.พ.60-5 ก.พ.60 (11,900) 4 ก.พ.60-6 ก.พ.60 (11,900) 10 ก.พ.60-12 ก.พ.60 (12,900) 11 ก.พ.60-13 ก.พ.60 (13,900) 12 ก.พ.60-14 ก.พ.60 (11,900

ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี เจดีย์ชเวดากอง (8M) สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า  ขอพร องค์เทพทันใจ หรือ นัตโพโพจี และเทพกระซิบ สักการะพระนอนตาหวาน
27 ม.ค.60-30 ม.ค.60 (22,900) 10 ก.พ.60-13 ก.พ.60 (22,900) 24 ก.พ.60-27 ก.พ.60 (22,900) 10 มี.ค.60-13 มี.ค.60 (22,900)

ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว 6 วัน ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี (FD) ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
9 ก.พ.59-14 ก.พ.59 (35,900)

ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน ทะเลสาบอินเล พระบัวเข็ม พระมหามัยมุณี (8M/FD/PG) ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
26 ม.ค.60-30 ม.ค.60 (30,900) 4 ก.พ.60-8 ก.พ.60 (27,900) 9 ก.พ.60-13 ก.พ.60 (30,900) 11 ก.พ.60-15 ก.พ.60 (27,900) 23 ก.พ.60-27 ก.พ.60 (29,900) 4 มี.ค.60-8 มี.ค.60 (27,900) 9 มี.ค.60-13 มี.ค.60 (30,900) 23 มี.ค.60-27 มี.ค.60 (29,900)

ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน (FD/PG) ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
26 ม.ค.60-29 ม.ค.60 (22,900) 9 ก.พ.60-12 ก.พ.60 (22,900) 17 ก.พ.60-20 ก.พ.60 (21,900) 23 ก.พ.60-26 ก.พ.60 (22,900) 3 มี.ค.60-6 มี.ค.60 (21,900) 9 มี.ค.60-12 มี.ค.60 (22,900) 24 มี.ค.60-27 มี.ค.60 (21,900) 30 มี.ค.60-2 เม.ย.60 (22,900) 6 เม.ย.60-9 เม.ย.60

ทัวร์พม่าโปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม บินไลอ้อน พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ 3D2N (SL) สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน  สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
24 มี.ค.60-26 มี.ค.60 (12,900) 25 มี.ค.60-27 มี.ค.60 (12,900) 31 มี.ค.60-2 เม.ย.60 (12,900) 1 เม.ย.60-3 เม.ย.60 (12,900) 6 เม.ย.60-8 เม.ย.60 (12,900) 7 เม.ย.60-9 เม.ย.60 (12,900) 8 เม.ย.60-10 เม.ย.60 (12,900) 12 เม.ย.60-14 เม.ย.60 (13,900) 13 เม.ย.60-15 เ

ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสา เทพทันใจ บินไลอ้อนแอร์ พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา 3D2N (SL) ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
20 ม.ค.60-22 ม.ค.60 (12,900) 27 ม.ค.60-29 ม.ค.60 (13,900) 3 ก.พ.60-5 ก.พ.60 (12,900) 10 ก.พ.60-12 ก.พ.60 (13,900) 11 ก.พ.60-13 ก.พ.60 (13,900) 17 ก.พ.60-19 ก.พ.60 (12,900) 24 ก.พ.60-26 ก.พ.60 (12,900) 3 มี.ค.60-5 มี.ค.60 (12,900) 10 มี.ค.60-12 มี.ค.60 (12

ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา 3D2N (DD) ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
20 ม.ค.60-22 ม.ค.60 (13,900) 21 ม.ค.60-23 ม.ค.60 (13,900) 27 ม.ค.60-29 ม.ค.60 (13,900) 28 ม.ค.60-30 ม.ค.60 (13,900) 3 ก.พ.60-5 ก.พ.60 (13,900) 4 ก.พ.60-6 ก.พ.60 (13,900) 10 ก.พ.60-12 ก.พ.60 (15,900) 11 ก.พ.60-13 ก.พ.60 (15,900) 12 ก.พ.60-14 ก.พ.60 (14,900

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยาพักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาวสุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ 3D2N (DD) สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน  สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
20 ม.ค.60-22 ม.ค.60 (12,900) 21 ม.ค.60-23 ม.ค.60 (12,900) 27 ม.ค.60-29 ม.ค.60 (12,900) 28 ม.ค.60-30 ม.ค.60 (12,900) 3 ก.พ.60-5 ก.พ.60 (12,900) 4 ก.พ.60-6 ก.พ.60 (12,900) 10 ก.พ.60-12 ก.พ.60 (14,900) 11 ก.พ.60-13 ก.พ.60 (15,900) 12 ก.พ.60-14 ก.พ.60 (13,900

ทัวร์พม่า พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 3 วัน (PG) ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน
17 มี.ค.60-19 มี.ค.60 (12,900) 31 มี.ค.60-2 เม.ย.60 (12,900) 7 เม.ย.60-9 เม.ย.60 (12,900) 13 เม.ย.60-15 เม.ย.60 (13,900) 14 เม.ย.60-16 เม.ย.60 (13,900) 28 เม.ย.60-30 เม.ย.60 (12,900) 5 พ.ค.60-7 พ.ค.60 (12,900) 12 พ.ค.60-14 พ.ค.60 (12,900) 9 มิ.ย.60-11 มิ

ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน (DD)พักหรู 4 ดาว+พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งเผา+ชุดเสริมบารมี 1 ชุด
21 ม.ค.60-23 ม.ค.60 (10,900) 27 ม.ค.60-29 ม.ค.60 (10,900) 28 ม.ค.60-30 ม.ค.60 (10,900) 3 ก.พ.60-5 ก.พ.60 (10,900) 4 ก.พ.60-6 ก.พ.60 (10,900) 10 ก.พ.60-12 ก.พ.60 (11,900) 12 ก.พ.60-14 ก.พ.60 (10,900) 17 ก.พ.60-19 ก.พ.60 (10,900) 18 ก.พ.60-20 ก.พ.60 (10,900


page : 1 |  

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line