ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2018-นั่งกระเช้า Panorama ชมวิวทะเลสาบหมู่บ้านวัฒนธรรมและส่วนสนุก 9 ชนเผ่า-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” -นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลลาปสุริยันจันทรา 4 วัน 3เมนู สุกี้ชาบู ชาบู ไตล์ไต้หวัน/เมนู ปลาประธานาธิบดี/เมนู พระกระโดดกำแพง/เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา/อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดปักกิ่ง/เมนูอาหารจีนพื้นเมือง+ขาปูอลาสก้า
กำหนดวันเดินทาง 14-17 เมษายน 2561 ราคา 30,900 ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)

ทัวร์ไต้หวันสงกราต์2018-ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101 -ฟาร์มแกะชิงจิ้ง- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ช้อปปิ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - E DA OUTLET MALL 5 วัน 4 คืน เมนูปลาประธานาธิบดี/สุกี้ชาบู ชาบู/เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง/เมนูอาหารจีนแคะ/เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
เดินทาง 13 - 17 เมษายน 2561 ราคา 35,900 แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาว ภายในห้องพัก

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101-ฟาร์มแกะชิงจิ้งสวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน-สวนสนุก E DA WORLD-แช่น้ำแร่ 5 ดาวภายในห้องพัก 5 วัน 4 คืน เมนูปลาประธานาธิบดี/สุกี้ชาบู ชาบู/เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง/เมนูอาหารจีนแคะ/เสี่ยวหลงเปา/เป็ดปักกิ่ง
กำหนดวันเดินทาง 13-17 เมษายน 2561 ราคา35,900 บาท

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-VIP Group-นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบสวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า -ขึ้นตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น 5 วัน 4 คืน เมนูปลาประธานาธิบดี/เมนูอาหารจีนพื้นเมือง/สุกี้ชาบู ชาบู/ เป็ดปักกิ่ง/เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
เดินทาง 13 - 17 เมษายน 2561 ราคา 37,900 แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาว ภายในห้องพัก / TG

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-เที่ยวสนุกครบ 3 เมืองไทเป/ไถจง/เกาสง/เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เที่ยวสวนสนุก EDA WORLD-พร้อมชมสถานีรถไฟสวยติดอันดับโลก Formosa Boulevard-ขึ้นตึกไทเป 101 ชั้น 89 /5 วัน 4 คืน เมนูพิเศษจิงผิงเสี่ยวหลงเปา/ เป็ดปักกิ่ง/เมนูปลาประธานาธิบดี/เมนูอาหารจีนแคะ/สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
กำหนดวันเดินทาง 12 - 16 เมษายน 2561 ราคา 35,900.-

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-อาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89) -Taipei Fiish Market -ช็อปปิ้งซีเหมินติง-Mitsui Outlet Park เมนูปลาประธานาธิบดี/สเต็กจานร้อน+สลัดบาร์ไม่อั้น/สุกี้ชาบู ชาบู/เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง/เมนูอาหารจีนซีฟู้ด/เมนูพิเศษปูอลาสก้า/เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
กำหนดวันเดินทาง 11 – 15 เมษายน 2561 ราคา 27,900 / แช่นำแร่ 5 ดาวส่วนตัวในห้องพัก

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-อุทยานอาหลีซานนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-นั่งกระเช้าพาโนรามาชมทะเลสาบ หมู่บ้านและสวนสนุกเก้าชนเผ่า-ชมตึกไทเป 101 ชั้น89-เหย๋หลิ่วหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ช็อปปิ้งซีเหมินติง 5 วันอิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า/ปลาประธานาธิบดี/สเต็กจานร้อน+สลัดบาร์/สุกี้ชาบู เชียนเย่/สลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด
กำหนดวันเดินทาง 12 – 16 และ 13-17 เมษายน 2561 ราคา 35,900 แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาว ภายในห้องพัก

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ขึ้นชั้น 89 ตึกไทเป 101 4 วัน 3 คืน เมนู สุกี้ชาบู ชาบู ไตล์ไต้หวัน/เมนู ปลาประธานาธิบดี/เมนู พระกระโดดกำแพง/เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา/อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดปักกิ่ง/เมนูอาหารจีนพื้นเมือง+ขาปูอลาสก้า
กำหนดวันเดินทาง 12 - 15 เมษายน 2561 ราคา 33,900

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-เที่ยวครบ 3 อุทยานอาหลีซาน/ทาโรโก๊ะ/เหย๋หลิว -แช่น้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพัก-ปล่อยโคมลอยผิงซี-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 5 วัน 4 คืน เมนูอาหารจีนพื้นเมือง/เมนูพระกระโดดกำแพง/เมนูปลาประธานาธิบดี/เมนูสเต็กจานร้อน+สลัดบาร์
กำหนดวันเดินทางทาง 11-15 เมษายน 2561 ราคา 33,900 ช้อปปิ้ง3 ตลาดดังเถาหยวนไนท์มาเก็ต ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์2018-นั่งกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลาชมเมืองไทเป-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ไถจง-ล่องเรือสุริยันจันทรา-ขึ้นตึกไทเป 101-แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาว ภายในห้องพัก เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า/เมนูปลาประธานาธิบดี/เมนูพิเศษสุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน/เมนูพิเศษสลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด/เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง/เมนูเสี่ยวหลงเปา
กำหนดวันเดินทาง 10-14 ,14-18 เมษายน 2561 ราคา 29,900 บาท ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวัน-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง 4วัน2คืน/10พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กำหนดวันเดินทาง19 - 22 ก.พ. 18ราคา11,999บาท

ทัวร์ไต้หวัน-เที่ยวครบ3อุทยาน-อุทยานทาโรโกะ-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-อุทยานเหย่หลิว 5วัน4คืน/10แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / อาหารพิเศษ / การันตีคุณภาพ/บินสายการบินไทย
กำหนดวันเดินทาง9-13 มีนาคม18/ 23-27 มีนาคม 18ราคา25,999บาท 5-9 เมษายน ราคา26,999บาท18/ 20-24 เมษายน 18ราคา25,999บาท

ทัวร์ไต้หวัน-เมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง“สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” -อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น 4วัน3คืน/10แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / อาหารพิเศษ / การันตีคุณภาพ
กำหนดวันเดินทาง18 - 21 มกราคม18 / 01 - 04 กุมภาพัน 18 / 08 - 11 กุมภาพัน18 / 22 - 25 กุมภาพัน18 ราคา 22,999 บาท / 07 - 10 มีนาคม 18 / 16 - 19 มีนาคม 18 / ราคา 22,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไถจง-อ่าวซือจือ เป็นอ่าวที่สวยงามทางตอนใต้ของไต้หวัน 5วัน4คืน/10วัดฝอกวงซาน ซึ่ง เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจำภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์
กำหนดการเดินทาง 23-27 ก.พ. 18 2-6 มี.ค. 18 ราคา 22,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน-อุทยานเหย่หลิว-ผิงซีปล่อยโคมลอย-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-7วัน5คืน/10ช้อปปิ้ง เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต /ตลาดซีเหมินติง
กำหนดวันเดินทาง11-17 มีนาคม 18 13-19 มีนาคม 18 18-24 มีนาคม18 ราคา21,999บาท

ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ชิมชาอู่หลง-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น 5วัน3คืน/10ช้อปปิ้ง ตลาดฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต /ตลาดซีเหมินติง
กำหนดวันเดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 ราคาเร้ิ่มต้นที่ 13,555.-

ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ผิงซีปล่อยโคมลอย-4วัน3คืน/10เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต/ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
กำหนดวันเดินทางเดือนมกราคม-มีนาคม2561 ราคาเริ่มต้นที่ 14,999.-

ทัวร์ไต้หวัน-ชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น -ชมอุทยานหินทรายเหย่หลิว4วัน3คืน/10แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / อาหารพิเศษ / การันตีคุณภาพ
เดินทางเดือน เมษายน-ตุลาคม2561

ทัวร์ไต้หวัน-เที่ยวครบ3อุทยาน-อุทยานเหย่หลิว-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-อุทยานทาโรโกะ5วัน4คืน/10แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / อาหารพิเศษ / การันตีคุณภาพ
วันเดินทางมกราคม-กรกฎาคม2561

ทัวร์ไต้หวัน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-พิพิธภัณฑ์กู้กง-5วัน4คืน/10แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / อาหารพิเศษ / การันตีคุณภาพ
วันเดินทาง03 - 07 มีนาคม 18/26 - 30 เมษายน 18/26 - 30 พฤษภาคม 18 07 - 11 มิถุนายน 18/21 - 25 มิถุนายน 18 ราคา22,888บาท


page : 1 | 2

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line