ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน

 

ทัวร์ ทัวร์จิ่วไจ้โกว

ทัวร์เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา) 6 วัน 5 คืน (TG) CTU-TG003 (01) อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมาในอุทยาน) / สายการบินไทย
วันที่ 08-13, 09-14 เม.ย. 60 ราคา 29,900.- วันที่ 10-15 เม.ย. 60ราคา 31,900.- วันที่ 11-16, 12-17 เม.ย. 60 ราคา 32,900.-

ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน (3U) 01 3U009อุทยานโหมวหนีโกว /ทิวทัศน์ ภูเขา ถ้ำ ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงดงาม
เม.ย-พ.ค-มิ.ย ราคา 19,900 บาท

ทัวร์ เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) หวงหลง โชว์ทิเบต 6 วัน 5 คืน (MU) 01MU003เที่ยว 2 อุทยานมรดกโลกจิ่วไจ้โกว + อุทยานหวงหลง
วันที่ 5-10 เม.ย. 60 ราคา 22,900 วันที่ 26 เม.ย. - 1 พ.ค. 60 ราคา 23,900 วันที่ 5-10 ,19-24, 25-30 พ.ค. 60ราคา22,900 วันที่ 9-14, 23-28 มิ.ย. 60 ราคา 22,900

ทัวร์เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน 5 คืน (TG) 01TG23 ชมโชว์ทิเบต+โชวืเปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้งถนนจิ๋นลี่
วันที่ 3-8, 7-12, 10-15 มี.ค. 60ราคา23,900.- วันที่ 11-16, 14-19, 18-23 มี.ค. 60ราคาคา23,900 ,900.- วันที่ 21-26 มี.ค. 60 ราคา23,900.- วันที่ 28 มี.ค – 2 เม.ย. 60 ราคา23,900.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน 5 คืน (01CTU-TG23)กรุงเทพฯ-เฉินตู-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ)-เฉินตู-ตูเจียงเยี่ยน ตูเจียงเยี่ยน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานจิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)–ชมโชว์ทิเบต
วันที่ 07-12 /10-15 ก.พ. 60 (26,900.-) วันที่ 17-22 ก.พ. 60 (24,900.-)

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน (01)(3U)อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา) จิ่วจ้ายโกว-ร้านใบชา-อุทยานโหมวหนีโกว-ร้านนวดฝ่าเท้า-เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 01-05 /08-12 /13-17 /15-19 ม.ค. 60 (16,900.-) วันที่ 20-24 ม.ค. 60 (17,900.-) วันที่ 17-21/ 19-23/ 24-28 ก.พ. 60 (16,900.-) วันที่ 26 ก.พ. 02 มี.ค. 60 (16,900.-) วันที่ 03/07/ 05-09/10-14/12/16 มี.ค. 60 (16,900.-) วันที่ 17-21/ 19-23/24-28/26-30

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน (0610)(3U)เฉินตู – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – อุทยานโหมวหนีโกว - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-เฉินตู-ร้านหยก-ร้านหมอนโอโซน -ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
25-29 ธ.ค.59(16,888) 06-10 / 13-17 / 20-24 ม.ค. 60(16,888) 17-21 / 24-28ก.พ.60(16,888) 03-07 / 10-14มี.ค. 60(16,888) 17-21 / 24-28 / 31 มี.ค.-04 เม.ย.60(18,888)

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉินตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานโหมวหนีโกว 6 วัน 5 คืน (0609)(3U)เฉินตู – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ร้านใบชา - จิ่วจ้ายโกว – อุทยานโหมวหนีโกว – เมืองตูเจียงเยี่ยน ตูเจียงเยี่ยน-เฉินตู-ร้านหยก-ศาลเจ้าสามก๊ก-ถนนโบราณจินหลี่-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
27 ธ.ค.59–01ม.ค. 60 (ปีใหม่)(19,888) 31 ธ.ค. 59 –05ม.ค. 60(ปีใหม่) (21,888) 10-15 / 17-22 ม.ค. 60 (17,888) 14-19 / 21-26 / 28 กุมภาพันธ์-05 มี.ค. 60 (17,888) 07-12 / 14-19มี.ค. 60(17,888) 21-26 / 28 มี.ค. -02 เม

ทัวร์จิ่วไจ้โกว อุทยานจิ่วไจ้โกว (เที่ยวเต็มวัน)-หมู่นี่โกว-หมีแพนด้า-โชวพันหน้า 5 วัน 4 คืน (0209)(3U)โลกแห่งหิมะ และ น้ำแข็ง สวย...สะอาดตา เที่ยวอุทยานจิ่วไจ้โกวเต็มวัน (ใช้รถประจำอุทยาน) จิ่วไจ้โกว-เมืองเก่าซงพาน-หินดวงตาสวรรค์-เฉิงตู-บัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-โชว์หน้ากาก เฉิงตู-หมีแพนด้า-ร้านหยก-วังแพะเขียว
17,24 ก.พ. ราคา 16,999.- 3,10 มี.ค.ราคา 16,999.-17,25 มี.ค. ราคา 17,999.- 29 มี.ค.-2 เม.ย. ราคา 17,999.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกวโชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน 3U (01CTU-3U06)•มรดกโลก....อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ •อุทยานโหมวหนีโกว ....ชมความงามของธรรมชาติ ทะเลสาบน้อยใหญ่ •ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
ม.ค.-มี.ค.60


page : 1 |  

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line