ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเฉิงตู
 - ข้อมูลท่องเที่ยวล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซัวเถา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน

 

ทัวร์ ทัวร์จิ่วไจ้โกว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-เฉิงตู-ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-เมืองโบราณซงพาน-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-ศูนย์หมีแพนด้า-ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน /06 ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ชมทะเลสาบห้าสี - ช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี่ - เมนูอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5 ดาว
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2561 ราคา 25,999 บาท / วันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2561 ราคา 23,999 บาท / วันที่ 14-19 , 21-26 ธันวาคม 2561 ราคา 23,999 บาท

ทัวร์จิ่วไจ้โกว-ชวนจู่ซื่อ-เมืองโบราญซงพาน-ทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู-หวงหลง-ไม่ลงร้านรัฐบาล 5 วัน 4 คืน /02เที่ยวชมอุทยานจิ่วไจ้โกวเต็มวัน! รวมโชว์ธิเบต - เที่ยวชมอุทยานหวงหลง - ดื่มด่ำบรรยกาศทะเลสาบเต๋อซี - เมนูพิเศษ! อาหารสมุนไพร - โรงแรมมาตรฐานดี 4 ดาว - เที่ยวครบไม่มีวันอิสระ,อาหารครบทุกมื้อ
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2561 ราคา 28,999 .-

ทัวร์จิ่วไจ้โกว-ตู้เจียงเยี่ยน-เม้าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง-โชว์ทิเบต-เมืองโบราญซงพาน-ทะเลสาบเตี๋ยซี-ใบใม้เปลี่ยนสี-ไม่ลงร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน /02เที่ยวชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน! - ดื่มด่ำบรรยกาศทะเลสาบเต๋อซี - เมนูพิเศษ! อาหารสมุนไพร - พักโรงแรมมาตรฐานดี 4 ดาว
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2561 ราคา 30,999.-

ทัวร์จิ่วไจ้โกว-สัมผัสธรรมชาติ-อุทยานหวงหลง-อุทยานจิ่วไจ้โกว-จิ่วไจ้โกว-ทะเลสาบเตี้ยซี-เฉิงตู-โปรแกรมเต็มทุกวัน 6 วัน 5 คืน /02พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว รวม 5 คืน - มรดกโลก “อุทยานจิ่วไจ้โกว” - มหัศจรรย์ สระอโนดาตมังกรเหลือง “อุทยานหวงหลง” - รวมหมีแพนด้า-ถนนคนเดินจิ๋งหลี่ - รวมโชว์ทิเบต
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 22 – 27 ส.ค. 2561 ราคา 28,999 .- / วันที่ 19 – 24 ก.ย. 2561 ราคา 29,999 .-

ทัวร์จิ่วไจ้โกว-อุทยานหวงหลง-ตู้เจียงเยี่ยน-ศูนย์หมีแพนด้า-จิ่วไจ้โกว-หวงหลง-ชวนจู่ซื่อ-Super Save 5 วัน 4 คืน /02เที่ยวชมอุทยานจิ่วไจ้โกวเต็มวัน! รวมรถเวียนในอุทยาน ! - เที่ยวชมอุทยานหวงหลง - ดื่มด่ำบรรยกาศทะเลสาบเต๋อซี - เมนูพิเศษ! อาหารสมุนไพร - โรงแรมมาตรฐานดี 4 ดาว - เที่ยวครบทุกวัน, อาหารครบทุกมื้อ
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 2 – 6 พ.ย. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 16 – 20 พ.ย. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 14 – 18 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 21 – 25 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999.-

ทัวร์จิ่วไจ้โกว-เฉิงตู-หวงหลง-ศูนย์หมีแพนด้า-อุทยานหวงหลง-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน /02ดื่มด่ำบรรยกาศทะเลสาบเต๋อซี - เที่ยวชมอุทยานจิ่วไจ้โกวเต็มวัน!รวมรถเวียนในอุทยาน ! - เที่ยวชมอุทยานหวงหลง - เมนูพิเศษ! อาหารสมุนไพร - โรงแรมมาตรฐานดี 4 ดาว
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 13 - 18 พ.ย. 2561 ราคา 24,999.- / วันที่ 27 พ.ย. -2 ธ.ค. 2561 ราคา 24,999.- / วันที่ 15 - 20 ธ.ค. 2561 ราคา 24,999.-

ทัวร์จิ่วไจ้โกว-เฉิงตู-อุทยานหวงหลง-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GO1CTU-TG001 /01จิ่วไจ้โกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา - สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” - เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 26-31 ก.ค. 61 ราคา 27,900.- / วันที่ 27 ก.ค. – 01 ส.ค. 61 ราคา 27,900.- / วันที่ 24-29 ส.ค. 61 ราคา 28,900.- / วันที่ 07-12,14-19 ก.ย. 61 ราคา 29,900.- / วันที่ 13-18,16-21,18-23 ต.ค. 61 ราคา 37,900.- / วันที่ 30 ต.ค - 04 พ.ย. 61 ร

ทัวร์จิ่วไจ้โกว-เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU)ทัวร์ GO1CTU-MU001 /01จิ่วไจ้โกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน - อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณจิ่งหลี่ - ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 04-08 ก.ย. 61 ราคา 22,900.- / วันที่ 11-15 ก.ย. 61 ราคา 22,900.- / วันที่ 18-22 ก.ย. 61 ราคา 22,900.- / วันที่ 16-20 ต.ค. 61 ราคา 25,900.- / วันที่ 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61 ราคา 24,900.- / วันที่ 06-10 พ.ย. 61 ราคา 20,900.- / วันที่ 01


page : 1 |  

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line