ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ทัวร์จีน
 - รับจัดแพ็คเกจทัวร์ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ราคากรุณาสอบถาม โปรแกรมแล้วแต่ท่านต้องการไป
 - กำหนดวันเดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ราคาเริ่มต้นที่12,899
 - กำหนดวันเดินทาง มีนาคม-เมษายน-สงกรานต์-พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
 - กำหนดวันเดินทาง พฤษภาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 19,999
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 27 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2561 ราคา 22,999 บาท วันที่ 28 สิงหาคม-2 กันยายน 2561 ราคา 20,999 บาท วันที่ 11-16/25-30 กันยายน 2561 ราคา 20,999 บาท
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2561 ราคา 18,999 บาท
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 12-17 กันยายน 2561 ราคา 31,999 บาท
 - กำหนดวันเดินทาง มีนาคม-เมษายน-สงกรานต์-พฤษภาคม 2561
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 13-18/20-25 กันยายน 2561 ราคา 26,999 บาท
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 21-26 ธันวาคม 2561 ราคา 22,999 บาท

 

ทัวร์ ข้อมูลท่องเที่ยว : ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต

ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต  ทัวร์ทิเบต  เที่ยวทิเบต ทัวร์จีน

ทิเบต
ทิเบต แดนสวรรค์บนหลังคาโลก ที่ซ่อนตัวงามสงบท่ามกลางทิวเขาเรียงรายสลับซับซ้อน พุทธศาสนาเป็นดั่งจิตวิญญาณ ซึ่งชาวทิเบตนำมายึดเหนี่ยวจิตใจ ทิเบตเป็นดินแดนลี้ลับที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนประเทศเต็มไปด้วยเทือกเขาสูงยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดปี ภูมิประเทศที่แสนสวยงาม แม่น้ำ น้ำตกและทะเลสาบ ทิเบตมีแหล่งท่องเที่ยวที่ท้าทายและเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกไปค้นหาเสน่ห์ลึกลับของผู้คนภายในดินแดนที่อยู่สูงที่สุดในโลก


พระราชวังโปตาลา เป็นสถานที่เป็นจุดเด่นของทิเบต ได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังที่อยู่สูงที่สุดในโลก เมื่อมาถึงทิเบตจะต้องตะลึกกับภาพพระราชวังโบราณอันใหญ่โตมโหฬาร  ตั้งเด่นสง่าอยู่บนเนินเขา มีภูเขาอื่นห้อมล้อม ผู้สร้างคือพระเจ้าทรงจันกัมโป กษัตรย์ผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพระราชวังที่ประทับอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเหวินเชิง พระราชวังสูง 117 เมตร มีห้องต่าง ๆ 1,000 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 90,000 ตารางเมตร ห้องต่างเป็นที่เก็บรักษาศิลปวัตถุล้ำค่าของทิเบต ทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างอีกหลายพันองค์ และเป็นที่เก็บสถูปอังคารของดาไดลามะทุกองค์ของทิเบต รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกมากว่าพันชิ้น


วัดโจคัง เป็นวัดหลังคาทองมีอายุมากกว่า 1,400 ปี ชาวทิเบตนับถือว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศ จุดเด่นของวัดนี้คือ บนหลังคาวัด ซึ่งเป็นดาดฟ้า มีรูปปั้นสัญลักษณ์พระธรรมจักรกัปวัตนสูตร ซึ่งพระพุทธองค์ประธานเป็นปฐมเทศนาเป็นรูปธรรมจักรและกวาง 2 ตัวหมอบหันหน้าเข้าหาธรรมจักร สิ่ง 2 อย่างหุ้มด้วยทองคำแท้อยู่ข้างบน หลังคาวัดโจคังก็ประทับด้วยทองคำ ในยามเย็นเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องต้องหลังคาวัดจะสะท้อนสีทองออกมาวาววับจับตา เป็นภาพที่งดงามประทับใจมาก ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปต่างอีกมากมาย


ถนนแปดเหลี่ยม อยู่ใจกลางเมืองลาซา เป็นจุดรวมศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะหัตกรรมตลอดจนวัฒนธรรมของทิเบต ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ตลาดถนนแปดเหลี่ยมมากไปด้วยร้านค้า สองข้างเต็มไปด้วยแผงขายสินค้าศิลปหัตถกรรมของชาวทิเบตมากมาย   
เอ่าหวางซัน หน้าผาแกะสลักพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลายพันองค์ ตั้งแต่สมัยพระจ้าซงจันกัมโป ด้านหน้าของฝาผนังพทุธรูปมีมานีตุยมากมาย ในช่วงเดือน 4 ของทิเบต ผู้คนถือว่าเดินรอบวัดในวันนั้นสามารถได้รับบุญเป็นอันมาก ดังนั้นจึงมีผู้คนมากกันมายกมาย กองก้อนหิน มานีตุย ก็สู่งใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว


วัดต้าเจาซื่อ อยู่ที่ใจกลางเมืองลาซา พระเจ้าซุงจันกานโปสร้างในค.ศ.647 เพื่อระลึกในวันที่องค์หญิงเหวินเฉิงที่สมรสกับพระองค์ในทิเบต และได้รับการบูรณะต่อเติมมาแต่ละสมัย จนเป็นหมู่วัดอันกว้างขวาง มีเนื้อที่ 5,100 ตารางกิโลเมตร มีอาคารตำหนัก 10 หลัง และอุโบสถสะพานสูง 4 ชั้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องทองเหลืองหุ้มทองคำเป็นประกายแสงสง่างาม เป็นสถาปัตยกรรมราชวงค์ถัง ที่ผสมผสานกับทิเบต เนปาล และอินเดีย ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ องค์ 12 พรรษา ที่องค์หญิงเหวินเฉิงกงจู่ อัญเชิญมาจากฉางอาน


วัดเสี่ยวเจาซื่อ อยู่ตรงกันข้ามกับ วัดต้าเจาซื่อ มีเนื้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร ชั้นล่างสุดเป็นสิ่งปลูกสร้างสมัยโบราณ ภายในมีเสา 10 ต้น เป็นศิลปะของทิเบต ซึ่งแกะสลักเป็นดอกบัว ลวดลาย และคาถา ชั้นสามเป็นที่ประทับของทะไลลามะ หลังคามุงด้วยทองคำ เลียนแบบสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ถัง
โลปูลินคา ความหมายของภาษาทิเบต คือ” สวนอันล้ำค่า” เดิมเป็นป่าไม้ ซึ่งเคยเป็นทางน้ำเก่าที่ไหลผ่านทิวทัศน์ที่สวยงาม สมัยทะไลสามะองค์ที่ 7  สร้างเป็นสวน ต่อมามีการบูรณะขายต่อเป็นวังฤดูร้อนของทะไลลามะ  ต่อมาพระเจ้ายงเจิ้นแห่งราชวงส์ชิง ให้สร้างพระราชวังโลปูลินคา และสร้างต่อเนื่องมากินเวลาถึง 200 ปี จนเป็นวัง และสวนที่สวยงาม ปัจจุบันได้เปิดเป็นสวนสาธารณธให้ผู้คนเข้าเยี่ยมชม


ทะเลสาบนามู่ช่อ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่สุดในโลก สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,718 เมตร ริมทะเลสาบ มียอดเขาถังกู่ลา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 7,117 เมตร ซึ่งชาวทิเตถือว่าเป็นภูเขาที่บริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์
เทศกาลตากพระ  เป็นเทศกาลที่สำคัญทางศาสนาของทิเบต เริ่มตั้งแต่สมัยทะไลลามะองค์ที่ 1  เอระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระพุทธเจ้า ภายหลังองค์ปานเจียนลามะ ได้เสริมสร้างลานแสดงภาพลายปักพระพุทธเจ้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทิเบต  ติดกัน เป็นเวลา 3 วัน


บ่อน้ำร้อนหยางปาจิ่ง เป็นบ่อน้ำร้อนที่อยู่กระจัดกระจายหลายพันไร รัฐบาลจีนได้สร้างเป็นโรงงานพลังไอน้ำร้อน ผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 อ้างอิงจากหนังสือ คู่มือท่องเที่ยวประเทศจีน ฉบับมัคคุเทศก์ป้ายทอง เขียนโดยคุณคล่อง ศิรประภาธรรม ,หนังสือ คู่มือเดินทางฉบับพกพา ทิเบต เรียบเรียงข้อมูลโดย คุณศุภลักษณ์ สนธิชัย

ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต  ทัวร์ทิเบต  เที่ยวทิเบต ทัวร์จีน 

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line