ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์  ทัวร์จีน
 - 05-10 ม.ค 60 (27,900) 09-14 /16-21 ก.พ 60 (28,900) 30 มี.ค – 04 เม.ย 60 (28,900)
 - 14-19 มกราคม 2560 (32,900.-) 11-16 กุมภาพันธ์ 2560 (วันมาฆบูชา) (32,900.-) 25 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2560 (32,900.-) 11-16 / 25-30 มีนาคม 2560 (32,900.-)
 - 08-11/15-18/22-25 ก.พ. 60 (11,900.-) 11-14 ก.พ. 60 (13,900.-) 18-21/25-28 ก.พ. 60 (12,900.-) 01-04/04-07/08-11/11-14/15-18/18-21/22-25/25-28 มี.ค. 60 / 29 มี.ค.- 01 เม.ย. 60 (13,900.-)
 - รับจัดแพ็คเกจทัวร์ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ราคากรุณาสอบถาม โปรแกรมแล้วแต่ท่านต้องการไป
 - 13-17 ม.ค. 60 (15,900) 10-14 /17-21 ก.พ.60 (18,900)
 - วันที่ 17-22 ม.ค. 60 วันที่ 03-08 / 07-12 /10-15 ก.พ. 60 วันที่ 17-22 ก.พ. 60
 - 13-17 ม.ค. 58 (17,900) 28 ม.ค.-01ก.พ. 58 (18,900) 15-19/17-21 ก.พ. 58 (17,900)
 - วันที่ 13-16 ม.ค 60 (22,900) วันที่ 10-13 ก.พ 60 (22,900) วันที่ 25-28 มี.ค 60 (22,900)
 - วันที่ 23-27 ก.พ.60 (20,900) วันที่ 16-20/23-27 มี.ค.60 (20,900) วันที่ 06-10 เม.ย.60 (20,900) วันที่ 12-16/13-17 เม.ย.60 (25,900)
 - 14-19 เม.ย. (32,900.-) 21,28 เม.ย., 12,19,26 พ.ค., 2,9,16,30 มิ.ย. (28,999.-)

 

ทัวร์ ข้อมูลท่องเที่ยว : ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน

เมืองเซี๊ยะเหมิน อยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ติดกับทะเลจีนใต้ ตรงข้ามกับ “เกาะไต้หวัน”เพียง 1 กิโลเมตร  มีพื้นที่ 120,000 ตารางกิโลเมตร  เป็นเมืองที่อยู่บนเกาะ  มีสัญลักษณ์เป็นนกกระยางขาว เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญและเคยเป็นพื้นที่สนามแห่งการศึกสงครามหลายครั้งในอดีต  รัฐบาลจีนจัดให้เมืองเซียะเหมินเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมกับเมืองเซินเจิ้น จูไห่และซัวเถาชองมณฑลกวางตุ้ง  เมืองเซียะเหมินจึงเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งของจีนที่เปิดประเทศออกสู่โลกภายนอกมากขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
เกาะกู่ลั่งยี่ หรือ เกาะเปียโน
     เกาะแห่งนี้มีเนื้อที่ 1.84 ตารางกิโลเมตร อยู่ด้านตะวันตกของเซี๊ยะเหมินในอ่าวเชี่ยกู่ ห่างจากฝั่ง 700 เมตร บนเกาะนี้เดิมเป็นบ้านพักของเศรษฐีและเป็นเขตเช่าของนานาชาติ ในปัจจุบันมีพลเมืองอาศัยอยู่ที่นี้ประมาณ 20,000 กว่าคน ซึ่งส่วนมากเป็นชาวประมง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่กำเนิดนักดนตรีโดยเฉพาะนักเปียโนชื่อดังอีกด้วย จึงได้รับสมญานามว่า “เกาะแห่งดนตรี

พิพิธภัณฑ์เปียโน
     เริ่มเปิดตั้งแต่ปี 2000 เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะกิจแต่เพียงแห่งเดียวในโลกที่จัดแสดงเปียโนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ภายในพิพิธภัณฑ์ได้เก็บเปียโนโบราณที่มีชื่อเสียงประมาณ 100 หลังและแท่นที่ตั้งตะเกียง (ขาตั้งตะเกียง) เปียโนโบราณนับร้อยอัน ทั้งจากอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ออสเตรีย เยอรมนี ออสเตรเลียและญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งนี้เป็นผลงานสะสมในช่วงเวลากว่า 30 ปีของนายหูโหย่วอี้ (Hu Youyi) นักสะสมเปียโนชาวออสเตรเลียนเชื้อสายจีนผู้มีถิ่นเกิดที่กู่ลั่งลี่
 

สวนชูจวงหยวน
      สร้างขึ้นโดย หลี่เอ่อเจีย เศรษฐีชาวไต้หวันผู้ซึ่งอพยพครอบครัวลี้ภัยสงครามจีน-ญี่ปุ่น ได้เดินทางกลับมาบ้านเกิดและได้เริ่มสร้างสวนนี้ในปี ค.ศ. 1913 เป็นสวนที่สร้างโดยอาศัยธรรมชาติทางทะเล ชมภูเขาซึ่งมี 12ถ้ำ กับสะพาน 44 แห่ง พร้อมเก๋งจีนที่มองเห็นทิวทัศน์ของ เกาะกู่ลั่งอี่, เกาะเซียะเหมินและเกาะคีมอย

วัดหนานผู่โถว
     ตั้งอยู่ทางชานเมืองทิศใต้ของ เซี่ยะเหมิน เป็นวัดพุทธที่สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถัง มีการเปลี่ยนชื่อและบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของพุทธศาสนาในหมินหนาน อาณาบริเวณวัดกว้างขวาง เป็นสถาปัตยกรรมของวัดจีนโดยทั่วไป มีวิหารจตุโลกบาล วิหารใหญ่ วิหารพระไตรปิฎก ภายในวิหารใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 สมัย และเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา และได้อัญเชิญ พระพุทธรูปหยกขาวมากจากประเทศพม่า มายังวัดหนานผู่โถว

เมืองหย่งติ้ง  ตั้งอยู่ที่อำเภอหย่งติ้ง มณฑลฝูเจี้ยน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่36 ของจีนหรือยูเนสโก ครั้งที่ 32 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา   เป็นอาคารรูปทรงวงแหวนหลายชั้นที่สร้างจากดินของชาวจีนแคระ ซึ่งที่ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้มีจำนวน 46 หลัง ทั้งหมดสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึง 20 อาคารแต่ละหลังสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนกว่า 800 คน  อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือ เค้อเจีย ที่สืบทอดวัฒนธรรม  ลักษณะโครงสร้างของบ้านดินถู่โหลว ภายในเป็นไม้ไผ่สานพอกทับด้วยดินเหนียว

บ้านดินถูโหลวหย่งติ้ง
     บ้านดินถูโหลวหย่งติ้ง มีบ้านดินทรงกลมในอำเภอหย่งติ้งมีทั้งสิ้น 360 หลังและบ้านดินทรงสี่เหลี่ยมมีทั้งสิ้น 4,000 กว่าหลัง  ลักษณะทั่วไปบ้านดินถู่โหลวนั้น มีรูปทรงเลขาคณิตทั้งทรงกลมและสี่เหลี่ยม ตัวตึกสูง 3 และ 4 ชั้น เหมือนป้อมปราการมีช่องหน้าต่างมากมายตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป เพื่อให้เห็นทิวทัศน์โดยรอบ และสามารถมองเห็นบุคคลภายนอกที่จะมารุกราน  โครงสร้างภายในมีห้องพักมากมายสร้างด้วยไม้ ผนังพอกด้วยดินเหนียวและปูนกั้นเป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันไฟไหม้ ตรงกลางเป็นลานโล่งใช้เป็นที่ทำกิจกรรมภายในครอบครัว และด้วยโครงสร้างพิเศษนี้ นอกจากกันคนเข้ามารุกรานแล้ว ยังสามารถป้องกันลมพายุฝน  แผ่นดินไหวกันความชื้น และทำให้อบอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน บ้านหนึ่งหลังมีห้องพักอาศัยตั้งแต่ 200-400 ห้อง บ้านดินส่วนใหญ่ล้วนแต่ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมาแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว หรือสงคราม แต่เป็นที่น่าสนใจที่บ้านดินส่วนใหญ่ต่างมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์และคงความสวยงามอยู่  จึงขอเสนอแต่บ้านดินที่ขึ้นชื่อในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น
1. เจิ้นเฉิงโหลว  สร้างขึ้นโดยสองพี่น้องตระกูลหลินในปี ค.ศ.1912 ต้นตระกูลของสองพี่น้องประสบความสำเร็จในกิจการการผลิตมีดตัดใบยาสูบ ซึ่งผูกขาดทั้งในตลาดจีนและตลาดอาเซียนในยุคนั้น บ้านดินแห่งนี้เป็นรูปแบบของคำนิยามความหรูหราตามสไตล์ชนบท
2. หรูเซิงโหลว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1875 เป็นบ้านดินทรงกลมที่มีขนาดกะทัดรัดที่สุด แต่คงความสวยงามตราบจนปัจจุบัน
3. เฉิงฉี่โหลว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1628 เป็นบ้านดินทรงกลมที่ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุด

 

 


    


   

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line