ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ทัวร์จีน
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 ราคา 26,900.-
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 5-9 กันยายน 2561 ราคา 22,999 บาท / วันที่ 10-14 ตุลาคม 2561 ราคา 22,999 บาท / วันที่ 7-11 , 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561 ราคา 22,999 บาท
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562 ราคา 28,999 บาท
 - รับจัดแพ็คเกจทัวร์ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ราคากรุณาสอบถาม โปรแกรมแล้วแต่ท่านต้องการไป
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 25-29 สิงหาคม 2561 ราคา 21,999 บาท / วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ราคา 21,999 บาท / วันที่ 19-23 ตุลาคม 2561 ราคา 23,999 บาท / วันที่ 27-31 ตุลาคม 2561 ราคา 21,999 บาท / วันที่ 7-11,24-28 พฤศจิกายน 2561 ราคา 21,999 บาท / วันที่ 5-9 ,8
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 13 - 18 พ.ย. 2561 ราคา 24,999.- / วันที่ 27 พ.ย. -2 ธ.ค. 2561 ราคา 24,999.- / วันที่ 15 - 20 ธ.ค. 2561 ราคา 24,999.-
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 2 – 6 พ.ย. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 16 – 20 พ.ย. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 14 – 18 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 21 – 25 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999.-
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 19 - 24 ก.ย. 61 ราคา 37,900.-
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 15 – 18 ก.ย. 2561 ราคา 22,999.-

 

ทัวร์ ข้อมูลท่องเที่ยว : ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง

นครฉงชิ่ง (重庆市) 1 ใน 4 มหานครของจีน อยู่ทางตอนบนของแม่น้ำแยงซีเกียง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 82,402 ตารางกิโลเมตร   เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน  นครฉงชิ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะเมืองศูนย์กลางการค้าและการติดต่อกับฝั่งตะวันออกของจีนโดยเดินทางผ่านทางแม่น้ำแยงซีเกียง  ในปี ค.ศ.1918 รัฐบาลจีนได้อนุญาตให้ฉงชิ่งเป็นหนึ่งในเมืองไม่กี่แห่งที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายได้ โดยถือเป็นเมืองท่า ของพื้นที่ตอนในของจีน เมื่อปี ค.ศ.1997 นครฉงชิ่งได้รับการยกระดับขึ้นเป็นมหานครขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง โดยเป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้นครฉงชิ่งเป็นเมืองหลักในการกระจายความเจริญสู่พื้นที่อื่นๆ ในภาคตะวันตกของจีน
แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเจียหลิง แม่น้ำวูเจียง แม่น้ำฉี และมีแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกของนครฉงชิ่ง ไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออก 
ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน
ทิศใต้ ติดต่อกับ มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลหูเป่ย์ และมณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มณฑลเสฉวน ประเทศจีน
ภูมิประเทศ  มีลักษณะเป็นพื้นที่สูง ลาดชัน  เป็นเนินเขาและภูเขาเป็นหลัก  และยังมีมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะในหุบเขา  นอกจากนี้ บริเวณระหว่างภูเขามีที่ราบเหลียงผิง ที่ราบซิ่วซัน  
สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบเขตกึ่งร้อน ชื้น (Sub-tropical) อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอุณหภูมิประมาณ 6-8 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนอุณหภูมิประมาณ 27-29 องศาเซลเซียส  โดยที่ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาดชันระหว่างหุบเขาทำให้ลักษณะอากาศเป็น อากาศแบบปิด กล่าวคือ มีลักษณะอากาศเหมือนมีหมอกปกคลุมตลอดเวลา

เมืองต้าจู๋ เป็นอำเภอเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางภูเขา 5 ลูก คือ ภูเขาเป่ยซัน ภูเขาเป๋าติ่งซัน ภูเขาหนันซัน ภูเขาสือจ้วนซัน และภูเขาสือเหมินซัน เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวด้วยผืนป่าและอากาศเย็นสบายตลอดปี

เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง ตลอดเส้นทางสวยงามด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ต้าจู๋ ผาหินแกะสลัก (องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้ที่นี่เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999)
       หน้าผาหินแกะสลักที่อำเภอต้าจู๋ มรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานบนความเชื่อด้านศาสนาและเป็นงานศิลปะที่ผสมผสานทั้งพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และหลักคำสอนในชีวิตประจำวันของขงจื๊อ ซึ่งกลุ่มของหน้าผาหินแกะสลักต้าจู๋ ตั้งอยู่ในบริเวณของเทือกเขาเป่ยซัน เป๋าติ่งซัน หนันซัน สือจ้วนซัน และเขาสือเหมินซัน ซึ่งกระจายอยู่ตามเขาต่างๆนี้กว่า 75 จุด รวมรูปหินสลักทั้งหมดมากกว่า 100,000 ชิ้น 

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์(มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A)
        ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอู่หลงประมาณ 18 กิโลเมตร เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็บบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา จึงเป็นที่มาของคำว่า "หลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์" ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัย ราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทำหนังเรื่องศึกโค่นบัน ลังก์วังทอง ท่านจะผ่านสะพานสวรรค์ที่1 สะพานมังกรฟ้า ที่มีลักษณะเป็นโพรงทะลุมองคล้ายสะพานขนาดยักษ์เชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์  จากนั้นเดินลอดผ่านสะพานสวรรค์ที่ 2 สะพานมังกรเขียว ที่มีลักษณะเป็ ที่มีหน้าผาแหลมทิ่มแงฟ้า และมีเงาสะท้อนน้ำ ซึ่งคนจีนจินตนาการว่าดูคล้ายดาบของกวนอู จากนั้นเมื่อเดินต่อไปก็จะเป็นนโพรงทะลุมองคล้ายสะพานขนาดยักษ์เชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ และสะพานที่ 3 สะพานมังกรดำ ที่เป็นตรอกผาในส่วนที่แคบที่สุดจึงมีความมืดทึบดำตามชื่อสะพาน

โรงเตี๊ยมโบราณ
        เป็นจุดพักระหว่างทางสมัยโบราณ ซึ่งในหลุมหุบเขาแห่งนี้สมัยโบราณถือเป็นเส้นทางลัดจากเสฉวนไปเหอหนาน โรงเตี๊ยมโบราณปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ในรูปแบบเดิม แถมยังโด่งดังขึ้นมาแบบก้าวกระโดดหลังได้รับเลือกเป็นฉากสำคัญทั้งฉากดราม่าและฉากต่อสู้บู๊เลือดสาด ในภาพยนตร์เรื่อง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” (Curse of the Golden Flower) ของยอดผู้กำกับ “จาง อี้ โหมว” และหนังเรื่องทรานฟอร์เมอร์ 4 หนังยักษ์ใหญ่อีกด้วย

สะพานสวรรค์แห่งอู่หลง
      หนึ่งในดินแดนมหัศจรรย์ธรรมชาติของเมืองนี้ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007  สะพานฟ้า หรือที่บ้างก็เรียกว่า “หลุมฟ้า สะพานสวรรค์” เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกจนกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดยักษ์ที่เบื้องล่าง  การไปชมสะพานฟ้า  ต้องขึ้นลิฟต์แก้วน่าตื้นเต้นที่ให้เราดิ่งลึกลงไปในหุบเหวสูงกว่า 80 เมตร  จากนั้นก็เป็นเส้นทางเดินเท้าชมทัศนียภาพอันสุดอลังการ

"น้ำตกหุบผาสวรรค์" รอยแยกแห่งปฐพี (มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A)
         เป็นสายน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผาสูง ตามรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่แตกออกจากกันทำให้กลายเป็นหุบเหวที่ลึกมากจึงเป็นที่มาของคำว่า “ รอยแยกของปฐพี ” เส้นทางเดินชม น้ำตกหุบผาสวรรค์ รอยแยกแห่งปฐพี เป็นเส้นทางที่เดินลงแบบขั้นบันไดแล้วปูนด้วยคอนกรีต น้ำตกหุบผาสวรรค์อากาศเย็นสบาย เป็นเส้นทางแบบเดินชมธรรมชาติระยะทาง 2 กิโลเมตร

สวนเอ๋อหลิ่ง
         ตั้งอยู่เขตหวีจงซึ่งอยู่แถบแม่น้ำแยงซีเกียงและขนาบด้วยเจียงหลิงเดิมมีชื่อเรียกว่า “เอ๋อเซี่ยงหลิ่ง” สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ช่องแคบเขาซันหลิ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ถูกขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิ่ง” (สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุด ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ
       

ถ้ำฝูหลงต้ง (มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A)
      ถ้ำฝูหยงต้ง แปลว่า ถ้ำดอกไม้ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอู่หลงประมาณ 21 กิโลเมตร เป็นถ้ำหินแร่แคลไซด์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดของประเทศจีน และหนังสือ Chinese National Geography ยกย่องให้เป็น "NO.1 cave in the world" มีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อว่าแม่น้ำฝูหยง  ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่ได้รับการตกแต่งสีสันอย่างสวยงามจากการประดับไฟ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
     นับเป็นย่านการค้าที่สำคัญมากของเมืองฉงชิ่ง ห้อมล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
ร้านค้าต่างๆ และมี Landmark สำคัญคือ Liberation Monument ที่สร้างขึ้นเมื่อได้รับชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นปี 1937-1945

หงหยาต้ง 
    ถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแหล่งรวบรวมความบันเทิงอาหารพื้นเมืองเก่าแก่ให้ลิ้มรสโรงละครสไตล์พื้นเมือง หากขึ้นไปจุดชมวิวมองจากมุมสูงจะเห็นแม่น้ำสองสายเจียหลิงและแยงซีมาบรรจบกัน

ศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง)
     เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเป็นโรงละครของประชาชน มีความจุได้มากกว่า 4,000 คน สร้างโดยจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง


ล่องเแม่น้ำแยงซี และแม่น้ำเจียหลิง
      เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของนครฉงชิ่งยามค่ำคืนที่สวยงาม  ของ 2 ฟากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงที่มีแสงสีสวยงามตระการตาจากตึกริมฝั่ง แม่น้ำแยงซี

โชว์จางอวี้โหมว IMPRESSION WULONG อลังการมนต์เสน่ห์อู่หลง  หลุมบ่อฟ้า ชมการแสดงแสง สี เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวบ้านในสมัยก่อน เป็นการแสดงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติฉากหลังเป็นอุทยานหลุมบ่อฟ้า ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับโชว์เลเซอร์แสง สี  เป็นการแสดงเกี่ยวกับประเพณีการลากเรือข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นการจำลองฉากโดยใช้เรือลากของจริงลอยท่ามกลางท้องฟ้าดั่งเรือลอยได้โดยใช้ท้องฟ้าแสดงเป็นฉากน้ำในแม่น้ำที่ยาวที่สุด แยงซีเกียง เป็นความอลังการโดยใช้นักแสดงเป็นนักแสดงท้องถิ่นทั้งหมดกว่า 400 ชีวิตมาแสดงความงดงามที่สัมผัสได้ถึงธรรมชาติและความสนุกสนานและความลึกซึ้งของการถ่ายทอดความรู้สึกต่อสายตาคนดู

ปัจจุบันนครฉงชิ่ง มหานคร 1 ใน 4 ของจีน ที่มีความเจริญอย่างมาก รวมถึงวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างจากมณฑลอื่น ฉงชิ่งจะมีอากาศค่อยข้างชื่น อาหารส่วนมากจะรสเผ็ด และที่นิยมเวลาปรุงอาหารใส่ฮวาเจียว ซึ่งกินแล้วลิ้นจะชาชา ช่วยขับความชื่นออกจากร่างการ นอกจากนี้อาหารที่ขึ้นชื่อของนครฉงชิ่งคือสุกี้ฉงชิ่งหรือหม้อไฟฉงชิ่ง  และอาหารขึ้นชื่ออีกมากมายให้ท่านได้เลือกลิ้มชิมรสมากมาย

หากท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง ได้ที่อันอันทัวร์ นอกจากนี้เราสามารถจัดแพ็คเกจเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ทัวร์ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง / ทัวร์ฉงชิ่ง-อู่หลง-เขานางฟ้า / ทัวร์ฉงชิ่ง-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง  

 

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line