ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์  ทัวร์จีน
 - 05-10 ม.ค 60 (27,900) 09-14 /16-21 ก.พ 60 (28,900) 30 มี.ค – 04 เม.ย 60 (28,900)
 - 14-19 มกราคม 2560 (32,900.-) 11-16 กุมภาพันธ์ 2560 (วันมาฆบูชา) (32,900.-) 25 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2560 (32,900.-) 11-16 / 25-30 มีนาคม 2560 (32,900.-)
 - 08-11/15-18/22-25 ก.พ. 60 (11,900.-) 11-14 ก.พ. 60 (13,900.-) 18-21/25-28 ก.พ. 60 (12,900.-) 01-04/04-07/08-11/11-14/15-18/18-21/22-25/25-28 มี.ค. 60 / 29 มี.ค.- 01 เม.ย. 60 (13,900.-)
 - รับจัดแพ็คเกจทัวร์ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ราคากรุณาสอบถาม โปรแกรมแล้วแต่ท่านต้องการไป
 - 13-17 ม.ค. 60 (15,900) 10-14 /17-21 ก.พ.60 (18,900)
 - วันที่ 17-22 ม.ค. 60 วันที่ 03-08 / 07-12 /10-15 ก.พ. 60 วันที่ 17-22 ก.พ. 60
 - 13-17 ม.ค. 58 (17,900) 28 ม.ค.-01ก.พ. 58 (18,900) 15-19/17-21 ก.พ. 58 (17,900)
 - วันที่ 13-16 ม.ค 60 (22,900) วันที่ 10-13 ก.พ 60 (22,900) วันที่ 25-28 มี.ค 60 (22,900)
 - วันที่ 23-27 ก.พ.60 (20,900) วันที่ 16-20/23-27 มี.ค.60 (20,900) วันที่ 06-10 เม.ย.60 (20,900) วันที่ 12-16/13-17 เม.ย.60 (25,900)
 - 14-19 เม.ย. (32,900.-) 21,28 เม.ย., 12,19,26 พ.ค., 2,9,16,30 มิ.ย. (28,999.-)

 

ทัวร์ ข้อมูลท่องเที่ยว : ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้

ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้  ทัวร์เซี้ยงไฮ้ เที่ยวเซี้ยงไฮ้  ทัวร์จีน

นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai)
ซ้างไห่ หรือ เซี่ยงไฮ้  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก เซี่ยงไฮ้มหานครใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในจีน เต็มไปด้วยร้านค้า สิ่งก่อสร้าง ถนนเต็มไปด้วยรถ จักรยาน และผู้คน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้ จนอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ คือ ต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้
     เมืองเซี่ยงไฮ้เพิ่งได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง 10 ปีกว่า  เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตเร็วมาก ตัวเมืองขยายตัวออกไปจรดแนวเขตเมืองข้างเคียง เช่น หังโจว เมืองคู่แฝดเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้มี landmark สำคัญๆ เช่น หอไข่มุก หาดไว่ทัน ตึกเมืองเก่า รถไฟแม่เหล็ก  การก่อสร้างที่นี่รวดเร็วมาก เพราะรัฐบาลจีนกำหนดว่า การก่อสร้างใดๆห้ามปล่อยรกร้านต้องสร้างให้เสร็จภายใน 3 ปี มิฉะนั้นจะถูกปรับตามกฎหมาย  เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่ค่าครองชีพสูงที่สุดในเมืองจีน

วัดพระหยก  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครเซี่ยงไฮ้ พระฮุ่นเกิน วัดผู่ถอซาน ได้อันเชิญพระหยกขาวพม่า 5 องค์มาประเทศจีน และประดิษฐานพระหยก 2 องค์วัดพระหยก ในปี ค.ศ 1928  พระหยกปางสมาธิเนื้อหยกขาวสูง 1.9 เมตร  และพระหยกปางไสยาสน์ ยาว 69 เซนติเมตร


หาดไว่ทัน  เดิมเป็นชายหาดของแม่น้ำหวางผู่ ริมเซี่ยงไฮ้ ปัจจุบันไม่มีชายหาดแล้ว แต่สร้างเป็นถนน และระเบียบเขื่อนยื่นออกไปบนแม่น้ำหวางผู่  เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวพากันมาเดินเล่นแถบนี้ บนว่ายถานมีอนุสาวรีย์ปลดแอก และรูปแกะสลักของอดีตท่านนายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยงไฮ้คนแรก จอมพลเฉินอี้

 
หอไข่มุก (หอ TV) ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหงาวผู่ สร้างแล้วเสร็จเมือปี ค.ศ 1993 ความสูง 468 เมตร ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุม ต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป้นห้องชมวิวที่กว้างขวาง สามารถดูทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้านภายนอกประดับไฟอย่างสวยงาม  ปัจจุบันหอไข่มุกยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไอ้ด้วย
เฉินหวังเมี่ยวศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อยู่ติดกับสวนอี้หยวน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของสวนอี้หยวน ปัจจุบันนี้เป็นร้านค้านานาชนิด แหล่งช้อปปิ้งอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว 

 
รถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง  สร้างขึ้น และเสร็จสิ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 2001 ซึ่งเป็นรถไฟแม่เหล็กทดลองเชิงพานิช สายแรกของโลก ยาว 36 กิโลเมตร จากใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ สู่สนามบินผู่ตง มีความเร็ว 431 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง กินเวลาประมาณ 7 นาที
อุโมงค์เลเซอร์  เป็นอุโมงค์ข้ามแม่น้ำหวงผู่ ที่ชายหาดว่ายถาน ที่ประดับประดาด้วยแสง สี เสียง และรถโดยสารเชิงกระเช้า เรียกกันว่า “อุโมงค์แค็ปซูล” ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ  


อ้างอิงจากหนังสือ คู่มือท่องเที่ยวประเทศจีน ฉบับมัคคุเทศก์ป้ายทอง เขียนโดยคุณคล่อง ศิรประภาธรรม

ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้  ทัวร์เซี้ยงไฮ้ เที่ยวเซี้ยงไฮ้  ทัวร์จีน
  

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line