ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ทัวร์จีน
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 ราคา 26,900.-
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 5-9 กันยายน 2561 ราคา 22,999 บาท / วันที่ 10-14 ตุลาคม 2561 ราคา 22,999 บาท / วันที่ 7-11 , 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561 ราคา 22,999 บาท
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562 ราคา 28,999 บาท
 - รับจัดแพ็คเกจทัวร์ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ราคากรุณาสอบถาม โปรแกรมแล้วแต่ท่านต้องการไป
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 25-29 สิงหาคม 2561 ราคา 21,999 บาท / วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ราคา 21,999 บาท / วันที่ 19-23 ตุลาคม 2561 ราคา 23,999 บาท / วันที่ 27-31 ตุลาคม 2561 ราคา 21,999 บาท / วันที่ 7-11,24-28 พฤศจิกายน 2561 ราคา 21,999 บาท / วันที่ 5-9 ,8
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 13 - 18 พ.ย. 2561 ราคา 24,999.- / วันที่ 27 พ.ย. -2 ธ.ค. 2561 ราคา 24,999.- / วันที่ 15 - 20 ธ.ค. 2561 ราคา 24,999.-
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 2 – 6 พ.ย. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 16 – 20 พ.ย. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 14 – 18 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 21 – 25 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999.-
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 19 - 24 ก.ย. 61 ราคา 37,900.-
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 15 – 18 ก.ย. 2561 ราคา 22,999.-

 

ทัวร์ ข้อมูลท่องเที่ยว : ข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม

ข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม ทัวร์เส้นทางสายไหม เที่ยวเส้นทางสายไหม

เส้นทางสายไหม
เขตการปกครองตนเองชนเผ่าเวยอู้เอ่อซินเจียง อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีเนื้อที่ประมาณ 1,600,000 ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่ 1 ใน 6 ของจีน มีพลเมืองกว่า 20 ล้านคน รวมทั้งชนเผ่าเวยอู้เอ่อ ฮาซากิส ฮั่น หุย และมองโกล ซินเจียงเป็นเส้นทางสายไหมสามสาย เหนือ กลางและใต้ มาเป็นเวลานับสองพันปี มีโบราณวัตถุ  โบราณสถาน อุดมสมบูรย์และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วประเทศจีน

อูหลู่มู่ฉี  เป็นภาษามองโกล มีความหมายว่า ทุ่งหญ้าอันสวยงาม เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนเผ่าเวยอู้เอ่อ ที่ตั้งศาลากลางขงเขตปกรองตนเองซินเจียง

ฮามี่ เป็นเมืองที่อุดมสมบรูณ์กลางทะเลทราย ฮามี่เป็นแหล่งกำเนิดการปลูกแคนตาลูป แตงโม แตงไทย สายพันธุ์ดีของจีน ซึ่งมีรสหวานเป็นพิเศษ เนื่องด้วยน้ำในแตงระเหยสูง และมีน้ำตาลตกตะกอนค่อนข้างมาก จึงทำให้หวานเหมือนน้ำผึ้ง

ภูเขาเทียนซาน และทะเลสาบเทียนฉือ ห่างจากอูหลู่มู่ฉี 120 กิโลเมตร  ทะเลสาบเทียนฉือ เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดิน ตั้งอยู่บนภูเขาเทียนซาน เกิดจากธารน้ำแข็งครั้งที่ 3 ได้น้ำจากการละลายของภูเขาหิมะน้ำแข็ง  ซึ่งเดิมเป็นที่พักร้อน 1 ใน 4 ของรัฐบาลจีน บนภูเขาแห่งนี้มีสมุนไพรที่หายาก และบัวหิมะที่ลือชื่อ


ฟาร์มม้าศึกหนานซาน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาหนานซาน ในฟาร์มจะมีม้าศึกพันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์ของจีน มีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ และดอกหญ้าที่สวยงามนานาชนิด  สำหรับทำปศุสัตว์


ข่านเอ๋อร์จิ่ง  เป็นชลประทานที่ลึกลับ และเป็นหนึ่งเดียว เนื่องด้วยถูหลู่ฟาน เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดของจีน เพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้กลางทะเลทราย พวกชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาพิเศษ โดยขุดบ่อในทะเลทรายให้ลึก 8-10 เมตร ระหว่างบ่อ กับบ่อขุดอุโมงค์ เชื่อมต่อกันในระยะ 50-80 เมตร จนถึงตีนเขาหิมะน้ำแข็งฉีเหลียนซาน ทดน้ำที่ละลายจากหิมะ และน้ำแข็งที่บริสุทธ์มาใช้บริโภค และทำนา โดยมีชลประทานหลายร้อยสาย เชื่อมโยงต่อกันรวม 5,000 กิโลเมตร

 
ภูเขาเปลวไฟ  ตั้งอยู่ใจกลางของแอ่งกระทะถูหลู่ฟาน ยาว 100 กิโลเมตร กว้าง 0 กิโลเมตร เขาสูง 500 เมตร ยอดที่สูงสุด 850 กว่าเมตร เป็นช่องทางคับแคบ สลับซับซ้อนที่จะเข้าสู่เมืองเกาชัง  เป็นภูเขาศิลาแลง พื้นผิวแดงไปทั่วเขา ไม่มีพืชแม้แต่ต้นเดียว หน้าร้อนผิวดินอุณหภูมิประมาณ 70 ° มองจากไกลๆ จะเห็นคล้อยกับมีเปลวไฟลุกบนภูเขา
เมืองร้างเกาชาง หมายถึง ด่านรักษาความมั่นคง เดิมเป็นเมืองหลวงของชนเผาเวยอู้ ตระกูลจีซื่อ สันนิษฐานว่า ตั้งขึ้นสมัยราชวงศ์ฮั่น และร้างในราชวงศ์หมิง มีประวัติร้วม 1,000 ปี มีเนื้อที่ 2 ล้านตารางกิโลเมตร ยังคงเห็นกำแพงล้อมรอบเมืองอย่างชัดเจน เป็นกำแพงเมืองยาว 5 กิโลเมตร แบ่งเป็นกำแพงนคร 3 ชั้น ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถม้า รถลา เข้าไปเที่ยวชมในเมืองร้างเกาชาง และเมืองร้างเจียวเหอ  
กลุ่มถ้ำต่างๆแถบถูหลู่ฟาน  มีถ้ำพุทธศาสนาน้อยใหญ่นับไม่ถ้วน  ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า เส้นทางสายไหมโบราณนี้ ก็เป็นเส้นทางเผยแพร่พุทธศาสนา เข้ามาในประเทศจีน เป็นเส้นทางสายเหนือหรือมหายาน
 


ทะเลสาบอ้ายติงหู ซึ่งในทะเลสาบมีเกร็ดเกลือสีขาว คล้ายน้ำสะท้อนพระจันทร์ ทะเลสาบยาว 40 กิโลเมตร กว้าง 8 กิโลเมตร ผิวน้ำต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 154 เมตร ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ต่ำที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ในฤดูใบไม้ผลิ น้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะน้ำแข็ง ไหลมารวมกันหลายสาย พัดพาแร่ธาตุเกลือมารวมในทะเลสาบ ถึงฤดูร้อนมีการระเหยสูง จึงกลายเป็นทะเลสาบเกลือ ปริมาณ 210 กรัม/ลิตร


 พระถ้ำเคอจือเอ่อเชียนโฝต้ง  เป็นพระถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของเทือกเขาเทียน รวมทั้งหมดมี 236 ถ้ำ สร้างในศตวรรษที่ 3 ส่วนมากเสียหายไปแล้ว นอกจากถ้ำที่ 17 ยังคงรักษาสภาพได้เป็นอย่างดี ส่วนมากเป็นภาพวาดผนัง สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีการไหว้พระถือศีล

โรงงานผลิตไฟฟ้ากระแสลม เป็นโรงงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่สองข้างทางด่วน ระหว่างอูหลูมู่ฉี-ถูหลู่ฟาน ในทะเลสาบโกบี เป็นเขตที่ติดตั้งกังหังผลิตกระแสไฟฟ้า 200 เครื่อง ในพื้นที่ 1,600 ตารางกิโลเมตร และในบริเวณนั้นมีลมที่แรงมากเฉลี่ย 88.5-101.4 กิโลเมตร/ชั่วโมง (อยู่ในมาตรส่วนที่สามารถทำให้ต้นไม้หักโค่นได้)

ทะเลสาบคานาสือ เป็นทะเลสาบในหุบเขาสูง ซึ่งเกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลกในแผ่นดินใหญ่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1374 เมตร คำว่า คานาสือ เป็นภาษามองโกล แปลว่า “ทะเลสาบลึกลับที่สวยงาม” เชื่อกันว่าในทะเลสาบมีสัตว์น้ำขนาดใหญ่ ที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ ทั่วบริเวณยังมีทะเลสาบที่ต่อเนื่อง และเกิดจากทะเลสาบคานาสือ อีกหลายแห่ง
ทุ่งหญ้า อากงที  เป็นภาษมองโกล หมายความว่า “สถานที่ที่มีแสงแดด” ห่างจากคานาสือ 96 กิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าของชาวคาซาค ปัจจุบันเปิดเป็นสวนวัฒนธรรมรวมสวนทุ่งหญ้า สุสานรูปหินแกะสลัก สุสานหินอุกาบาตร


ทะเลสาบปาอินปู้หลู่ เป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่มีธารน้ำระบายออก และเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์ใจกลางทะเลทราย  ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของทุ้งหญ้านาลาถี 20 กิโลเมตร ทางหลวง 217 ห่างจากเมืองอี๋หนิง 350 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบโซนหน้าหนาวบนที่ราบสูง ที่พักสำคัญของจำพวกนกย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาล
อู่เอ่อร์เหอ ห่างจากคานาสือ 480 กิโลเมตร เป็น “เมืองผีแดนปีศาจ” พื้นที่เป็นลักษณะ หย่าตาน หนือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หุบเขาหินลาด หรือเมืองหินประหลาด


ภูเขาอันไต หมายถึง “ภูเขาทองคำ” ซึ่งอดีตมีแร่ทองคำมาก เป็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยพืชโซนหนาว รวมทั้งธารน้ำแข็งภูเขาสูงโซนหนาว เป็นภูเขาที่กั้นชายแดนระหว่างซินเจียงกับประเทศมองโกลเลีย รวม 72 หุบเขา มียอดที่สูงที่สุด 4,374 เมตร


เมืองข่าสือ เป็นเมืองด่านที่สำคัญ และเป็นชุมทางด้านตะวันตกสุดๆของจีน ห่างจากอูหลู่มู่ฉี่ถึง 1,473 กิโลเมตร เป็นที่ราบซึ่งเกิดจากการทับถมของโอเอซิส ใจกลางแผ่นดินใหญ่แห้งแล้ง และเป็นโซนอบอุ่น

สุสาน “สนมหอม” ของพระเจ้าเฉียงหลง เป็นสุสาน เป็นสุสานที่มีขนาดใหญ่มาก และมีอิธิพลสำหรับศาสนาอิสลามของชาวซินเจียงเป็นอันมาก ซึ่งเป็นสุสานของวงศ์ตระกูล-เจ้าเมืองข่าสือ-อาพาเค่อโฮม ปัจจุบันเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวซินเจียง


ไป๋ถ่าง-เจดีย์ขาว ตั้งอยู่บนภูเขาไป๋ซาน อยู่กลางใจเมืองหลานโจว ริมแม่น้ำฮวงโห บนภูเขามีเจดีย์ขาว สร้างในสมัยราชวงศ์หยวน เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ยอดฉัตร 7 ชั้น แปดเหลี่ยมฐานกลม สูง 17 เมตร บรรจุอัฐิพระลามะ ทาสีขาวทิเบต


สะพานเหล็กแม่น้ำฮวงโห ชาวบ้านเรียกว่า “สะพานที่ 1 แม่น้ำฮวงโห” เนื่องด้วยเดิมสร้างในราชวงศ์หมิง เป็นสานแพที่ตีนเขาไป๋ซาน สร้างเป็นเรือใหญ่ขนาด 24 ลำ ติดต่อ เมื่อฤดูหนาวต้องรื้อออก ฤดูร้อนค่อยต่อใหม่ ซึ่งเป็นที่เชื่อมระเบียงฮวงโห ชิ่งไห่ และหนิงเซี่ย เป็นหัวใจของเส้นทางสายไหม เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากจะพัดพาจนสะพานเสียหายมาก ใน ค.ศ. 1907 จึงเปลี่ยนมาสร้างเป็นสะพานเหล็ก ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน และรับประกัน 30 ปี

วัดปิ่งหลิงซื่อ เป็นวัดที่สร้างบนหน้าผาริมอ่างเก็บน้ำหลิวเจียเสีย ปิ่งหลิงซื่อ เป็นภาษาทิเบตหมายความว่า พระพันองค์หรือ 10 หมื่นองค์ สร้างในถ้ำที่แกะสลักบนหน้าผา ยาว 2 กิดลเมตร 4 ชั้น มีสะพานลอยเป็นทางสัญจรไปมา หน้าถ้ำริมแม่น้ำฮวงโห สกัดสร้างในสมัยราชวงศ์เป่ยเว่ย สุย ถัง หมิง และชิง รวม 34 ถ้ำ 149 กุฏิ พรัพุทธรูปน้อยใหญ่รวม 679 องค์ รูปปั้น 82 องค์ ภาพพนัง 900 ตารางกิโลเมตร องค์ใหญ่สุด 27 เมตร เล็กสุด 20 เวนติเมตร ...

ซุ้มประตูปราการเจียอี้กวน เป็นซุ้มประตูด้านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน จุดด้านตะวันตก ประกอบด้วยกำแพงซุ้มประตู กำแพงเมือง ด่านปราการ ซึ่งสร้างด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น เนื่องด้วยฟื้นไฟหายากในทะเลทราย จึงทำด้วยดินเหนียว และทรายที่หาง่าย โดยนำดินมาคั่งฆ่าเมล็ดพืช ผสมปูนขาว ข้าวเหนียว น้ำตาล และตำอัดแน่นเป็นชั้นๆ จนเป็นกำแพงที่ทนทานแข็งแรง

ข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม ทัวร์เส้นทางสายไหม เที่ยวเส้นทางสายไหม


อ้างอิงจากหนังสือ คู่มือท่องเที่ยวประเทศจีน ฉบับมัคคุเทศก์ป้ายทอง เขียนโดยคุณคล่อง ศิรประภาธรรม
  

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line