ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ทัวร์จีน
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 ราคา 26,900.-
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 5-9 กันยายน 2561 ราคา 22,999 บาท / วันที่ 10-14 ตุลาคม 2561 ราคา 22,999 บาท / วันที่ 7-11 , 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561 ราคา 22,999 บาท
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562 ราคา 28,999 บาท
 - รับจัดแพ็คเกจทัวร์ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ราคากรุณาสอบถาม โปรแกรมแล้วแต่ท่านต้องการไป
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 25-29 สิงหาคม 2561 ราคา 21,999 บาท / วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ราคา 21,999 บาท / วันที่ 19-23 ตุลาคม 2561 ราคา 23,999 บาท / วันที่ 27-31 ตุลาคม 2561 ราคา 21,999 บาท / วันที่ 7-11,24-28 พฤศจิกายน 2561 ราคา 21,999 บาท / วันที่ 5-9 ,8
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 13 - 18 พ.ย. 2561 ราคา 24,999.- / วันที่ 27 พ.ย. -2 ธ.ค. 2561 ราคา 24,999.- / วันที่ 15 - 20 ธ.ค. 2561 ราคา 24,999.-
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 2 – 6 พ.ย. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 16 – 20 พ.ย. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 14 – 18 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999.- / วันที่ 21 – 25 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999.-
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 19 - 24 ก.ย. 61 ราคา 37,900.-
 - กำหนดวันเดินทาง วันที่ 15 – 18 ก.ย. 2561 ราคา 22,999.-

 

ทัวร์ ข้อมูลท่องเที่ยว : ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน

ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน ทัวร์ซีอาน เที่ยวซีอาน ทัวร์จีน

ซีอาน
มณฑลส่านซี ( ซีอานตั้งอยู่กลางลุ่มแม่น้ำฮวงโห  ซีอานเป็นเมืองเอก มีเนื้อที่ 10,000 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองหลวงโบราณที่เก่าแก่ที่สุดนานที่สุด 1 ใน 7 ของประเทศจีน มี 13 ราชวงศ์มาตั้งราชธานีที่นี้ เป็นเมืองหลวงอันดับหนึ่งของจีน ซีอานจึงมีโบราณและโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมาย
สุสานฉินซีฮ่องเต้ ปฐมกษัตริย์ฮ่องเต้องค์แรกของประเทศจีน ผู้รวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่น สุสานฉินซีอยู่ห่างตัวเมือง 60 กิโล เป็นที่ฝังของฉินซีฮ่องเต้ปี ค.ศ 1974-1978  ใต้ดินมีกำแพงสองชั้น กำแพงรอบในยาว 2,525 เมตร รอบนอก 6,264 เมตร ในสุสานทำเป็นสระขุดเป็นคลอง ด้านในมีปรอท ส่วนพระศพใสในโลกทองเหลืองแขวนอยู่เหนือสระ ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ทำการขุดและเปิดให้เข้าชมรอบบริเวณหลุมฝังศพนั้น ได้ทำการตรวจพบไอปรอทมาก
กองทัพดินเผาใต้ดินของฉินซีฮ่องเต้ ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ 1974 โดยชาวนาขุดบ่อค้นพบกองทัพใต้ดินของฉินซีโดยบังเอิญ มีขนาดเท่าตัวจริงรวมนับหมื่นตัว

สุสานกษัตริย์ฉินซี ฉินซีฮ่องเต้ก่อนเสียชีวิตได้สร้างสุสานเอาไว้และให้ช่างสร้างเครื่องปั่นดินเผาทหารอันมามายฝังไว้ด้านตะวันออกห่างสุสาน 1,500 เมตร เพื่อเป็นกองทัพที่เฝ้าสุสาน


หวาชิงฮือ สถานที่อาบน้ำของหยางกุ้ยเฟย มีลำธารน้ำร้อนไหลผ่านและบ่อน้ำร้อนหลายสิบแห่ง ภายในวังฤดูร้อนนี้สร้างเป็นสระอาบน้ำที่ทำด้วย ฮั่นไบ่อี้ หยกขาวจีน 3 แห่งคลุมด้วยอาหารอันกว้างใหญ่ บริเวณสร้างเป็นสวนตกแต่งด้วยบึง เรือหิน เก๋งจีน ภูเขาจำลอง งดงามยิ่งนัก


กำแพงเมืองซีอาน สร้างเมื่อสมัยราชวงศ์หมิงประมาณ 500 กว่าปี มีซุ้มประตูนอก ตึกธนูและซุ้มประตูด้านใน สามารถปิดล้อมปราบเมื่อข้าศึกบุกเข้ามาในประตู ปัจจุบันเป็นกำแพงเมืองที่เก่าแก่และยาวสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก
เจดีย์ห่านป่าใหญ่  สถานที่เก็บพระไตรปิฎกที่พระถังซัมจั๋งอัญเชิญจากชมพูทวีป เจดีย์สูง 59 เมตร รวมฐานเจดีย์สูงทั้งหมด 64.1 เมตร 10 ชั้นมีบันไดขึ้นถึงยอด


หัวซาน ภูเขา 1 ใน 5 ทางศาสนาเต๋า ตั้งอยู่อำเภอหวาอาน มณฑลส่านซี มีอีกชื่อหนึ่งว่าภูตะวันตก มียอดเฉาหยาง เหลียนฮัน ลั่วเอี้ยน อู่เหยิน อี้หนี่ 5 ยอด และลั่วเอี้ยนเป็นยอดที่สูงที่สุด  สูงกว่าระดับนำทะเลประมาณ 2,200 เมตร ทั้ง 5 ยอดรวมกันเหมือนดอกบัว  เขาหัวซานตั้งโบราณจะมีทางขึ้นยอดเขาเพียงทางเดียว


วัดฝ่าเหมินซื่อ ห่างจากซีอานไปทางทิศตะวันตกประมาณ 120 กิโลเมตร ในวัดมีเจดีย์หนึ่งองค์ที่บรรจุพระสารีริกธาตุข้อนิ้วมือ 4 ชิ้น เจดีย์ได้รับการบูรณะมาตลอด แต่ปัจจุบันได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนามหายานของจีน
หอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน ตรงข้ามกับหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมราชวงศ์หมิง และสมัยชิงได้บูรณะใหม่ 2 ครั้ง รักษาทรงเดิม สูง 33 เมตร หน้ากว้าง ลึก 3 เมตร โครงไม้หลัง คา 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 7.7 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว38 เมตร ประตูด้านเหนือ และด้านใต้ สูง และกว้าง 6 เมตร ทางเดินผ่านประตูปุด้วยหินแกรนิต แข็งแรง ทนทาน สมัยโบราณเสียงกลางตีเพื่อบอกเวลาในตอนกลางคืน

    

หอระฆัง ตั้งอยู่ตรงข้ามหอกลอง เป็นสถาปัตยกรรมราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆังไว้ 1 ใบ เพื่อตีบอกเวลาในตอนกลางวัน มีความสูง 38 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูง 8.6 เมตร กว้าง และยาว 35.5 เมตร ก่อด้วนอิฐดำ มีประตูทั้งสี่ทิศ หลังคาสี่เหลี่ยม 2 ชั้นหลายแหลม ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และจัดเป็นจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง

อ้างอิงจากหนังสือ คู่มือท่องเที่ยวประเทศจีน ฉบับมัคคุเทศก์ป้ายทอง เขียนโดยคุณคล่อง ศิรประภาธรรม พิมพ์ครั่งที่ 4 สำนักพิมพ์สุขภาพใจ กรุงเทพฯ

ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน ทัวร์ซีอาน เที่ยวซีอาน ทัวร์จีน 

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line