ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย
 

ทัวร์จางเจียเจี้ย-ฉางซา-เฟิ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-สะพานหัวเหมิน-เขาเทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค์-ภูเขาเทียนจื่อซาน-เขาอวตาร-แกรนด์แคนย่อน SKY BRIDGE 5 วัน 4 คืน /02

 

ชมโชว์จิ้งจอกขาว - ชมเทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง - อิสระช้อบปิ้ง...ถนนคนเดินหวงซิง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนทัวร์จางเจียเจี้ย
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ทัวร์จางเจียเจี้ย

 

ทัวร์จางเจียเจี้ย-ฉางซา-เฟิ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-สะพานหัวเหมิน-

เขาเทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค์-ภูเขาเทียนจื่อซาน-เขาอวตาร-

แกรนด์แคนย่อน SKY BRIDGE 5 วัน 4 คืน /02

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 61 ราคา 21,900.-
 
วันที่ 24 - 28 พ.ย. 61 ราคา 21,900.-
 
วันที่ 15 - 19 ธ.ค. 61 ราคา 21,900.-
 
วันที่ 8 - 12 , 22 - 26 ธ.ค. 61 ราคา 22,900.-
 
 
- ชมโชว์จิ้งจอกขาว
- ชมเทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง
- อิสระช้อบปิ้ง...ถนนคนเดินหวงซิง 
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 
 
วันแรก สุวรรณภูมิ-ฉางซา-เฟิ่งหวาง-ล่องเรือถัวเจียง * วันนี้เดินทางไกล
04.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9-10 บริเวณ เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
06.40 น. เดินทางไปสนามบินฉางซา โดยเที่ยวบินที่ CZ 606
11.00 น. ถึง “ฉางซา” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภูเขาลัว เซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง (5 ชั่วโมง) ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียวกว่า 20 สาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังได้ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเมืองสร้างขึ้นด้วยหินมีชื่อว่า  “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอ มีจุดเด่น คือ กำแพงโบราณซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานที่ได้รับความนิยมและเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากการจดบันทึกประวัติของท่านเสิ่นฉงเหวินทำให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง
19.00 น. ถึงเฟิ่งหวง รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 นำท่านนั่งเรือแจวถัวเจียง ชมบ้านเรือนริมน้ำและชมเจดีย์ว่านหมิง ยามราตรี 
 เฟิ่งหวางยามค่ำ ชมเขตเมืองเก่า บรรยากาศยามค่ำที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใจ ชมผับบาร์ที่คึกคักริมแม่น้ำถัว ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินค้า HANDMADE ทำเองกับมือ มีเสื้อยืด รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันจะๆ มีเสื้อผ้าพื้นเมืองปักลาย และของพื้นเมือง ต่างๆ ฯลฯ  
พักที่ JIANG TIAN DUJIACUN HOTE หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
 
 
วันที่สอง เฟิ่งหวาง–สะพานหัวเหมิน–จางเจียเจี้ย-โชว์จิ้งจอกขาว
05.00 น. เฉพาะท่านที่สนใจ ** ท่านสามารถตื่นเช้าเพื่อไปรอชมแสงแรก ของเมืองโบราณเฟิ่งหวาง ที่สะพาน "หนานหัวเหมิน" ที่ครอบคลุมจุดชมวิวสำคัญของเมืองเฟิ่งหวางไว้ เช่น แม่น้ำถัวเจียง สะพาน 3 ระดับ 1. สะพานกระโดดหิน 2. สะพานลมฝน 3. สะพานสายรุ้ง ชมบ้านโบราณริมน้ำที่เรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำ ชมแสงอาทิตย์แรกยามรุ่งอรุณ อากาศในวันนี้อาจเป็นใจหรือไม่เป็นใจ ท่านต้องเสี่ยงใจและเสี่ยงโชค แต่ถ้าวันนี้เป็นวันของเรา ท่านจะอิ่มเอมที่เห็นแสงสีทองค่อยๆ สาดส่องฉาดฉายพ้นขอบขุนเขาเข้าไล้อาบหมู่บ้านและลำน้ำ สวยจริงๆ ขอบอก (รายการนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 ลงจากสะพานหนานหัวเหมิน นำท่านเดินชมเมืองโบราณเฟิ่งหวาง เฟิ่งหวางมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย เรียงรายด้วยร้านขายของพื้นเมือง อาหารขนมหลากชนิด มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวางกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง 
 นำท่านชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวาง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ 
(หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์ไม่ได้รวมค่าล่องเรือในแม่น้ำถั๋วเจียง (กลางวัน) และบัตรเข้าชมบ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน สำหรับท่านที่ต้องการล่องเรือในแม่น้ำถัวเจียง และเข้าชมบ้านเกิดของกวีชื่อดัง เสิ่นฉงเหวิน กรุณาแจ้งความประสงค์กับไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า และท่านต้องจ่ายค่าล่องเรือและค่าบัตรเข้าชมเพิ่มท่านละ 140 หยวน)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร 
 นำท่านเดินทางสู่จางเจียเจี้ย (3.5 ชั่วโมง-ทางด่วน) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.เขตวนอุทยานแห่งชาติ 2.หุบเขาซูยี่ 3.ภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่นี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำ และน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงาม จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO ระหว่างทางรถจะวิ่งข้าม สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว Aizhai Bridge เป็นสะพานแขวนข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจี๋โสว่ประมาณ 20 กิโลเมตร ตัวสะพานตั้งอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 330 เมตร เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012   ช่วงที่เป็นสะพานแขวนสร้างโดยไม่มีตอม่อ ตัวสะพานมีความยาว 1,176 เมตร ข้ามผ่านหุบเขาที่อยู่ใกล้ๆ ตำบลอ่ายจ้าย ที่มีแม่น้ำเต๋อห่างเหอไหลผ่านกลางหุบเขา นับว่าเป็นวิวทิวทัศน์อันแสนงดงามตระการตา   
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านไปชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY  FOX  ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิต โลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยน ร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาวซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวยและชายหนุ่ม ตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่ และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี
โปรดทราบ เนื่องจาก โชว์ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX  เป็นการแสดงกลางแจ้ง หากมีการปิดการแสดงไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆทำให้เข้าชมไม่ได้ ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุด MISTY RAIN ZHANGJIAJIE โชว์สายฝนในม่านหมอก ทดแทนให้ หากไม่สามารถชมโชว์สายฝนในม่านหมอกได้ จะจัดโชว์ชุด魅力湘西表演 มนต์เสน่ห์ตะวันตก ทดแทนให้เท่านั้น และจะไม่มีการ
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว     
 
 
วันที่สาม เขาเทียนเหมินซาน–ทางเดินกระจก-ประตูสวรรค์–แกรนด์แคนย่อน SKY BRIDGE
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ผู้เดินทางรับทราบว่าความเสี่ยงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆหากขึ้นเขาเทียนเหมินซานไม่ได้ บริษัทรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ)
07.00 น.  เดินทางสู่เทียนเหมินซาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ำ ตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วยในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยม ในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ เทียนเหมินซานมียอดสูงสุด สูง 1,518 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน พัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
เส้นทาง A นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน”โดยใช้เวลา 40 นาที ระหว่างทางท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า ท่านจะได้เห็นเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจก ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร *** สร้างเสร็จแล้วใหม่ล่าสุดบันไดเลื่อนลอยฟ้า ความยาว 12 ช่วง ๆ ละประมาณ 70 เมตร สร้างขนาบกับช่องเขาและยอดเขาเทียนเหมินซาน นำท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซานหรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร จากนั้นนั่งรถของการท่องเที่ยวท้องถิ่นกลับลงมาที่เชิงเขา ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร 
หมายเหตุ การเที่ยวเทียนเหมินซานอาจมีการสลับเส้นทาง โดยเปลี่ยนเป็น เส้นทาง B (ขึ้นรถ-บันไดเลื่อนขา ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า) ซึ่งเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้ตัดสินใจ ในกรณีที่คิวนักท่องเที่ยวเข้าคิวยาวมากจนเกินไป  แวะร้านผ้าไหม ชมโรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง 
โปรดทราบ ถ้ากระเช้าเทียนเหมินประกาศปิด ไม่ว่ากรณีใด เช่น ปิดซ่อมประจำปี,ลมแรง เป็นต้น ลูกค้าที่เดินทางกับบริษัททัวร์ในช่วงดังกล่าว ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯจะเปลี่ยนเป็น เที่ยวทะเลสาบเป่าเฟิงหู และถ้ำมังกรเหลืองทดแทนให้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในส่วนนี้ทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับชอบ
แทน  นำท่านไปล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึ่งเป็นทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ยาก เนื้อที่ผิวน้ำรวม 30 เฮกดาร์ น้ำลึกถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตร รายล้อมด้วยยอดเขา “ยากที่จะแยกได้ว่าน้ำอยู่ในภูเขาหรือภูเขากันแน่
แทน  นำท่านสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง นำท่านล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ ฯล
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคาร แล้วเดินทางเข้าสู่อุทยานอู่หลิงหยวน
เดินทางสู่ร้านยางพารา สินค้าผลิตที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
 นำชมสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ด้วยความยาวถึง 430 เมตร (1,410 ฟุต)กว้าง 6 เมตร (20 ฟุต) สูงถึง 300 เมตร (984 ฟุต) วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สุดหวิว.....สุดเสียว และสวยงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ  
In comparison, the Grand Canyon Skywalk in the United States is 21 meters (69 feet) in length and stands 219 meters (718 feet) above the canyon floor. Canada's Glacier Skywalk in Alberta, which opened last year, extends 35 meters (115 feet) from the cliff and is a little bit shy of 300 meters in height.
หมายเหตุ 
- หากลูกค้าไม่ต้องการเดินสะพานกระจก สามารถไปถ่ายรูปที่หัวสะพานได้ 
- เนื่องจากสะพานแก้ว GRAND CANYON SKYWALK มีความยาวถึง 430 เมตร สูงถึง 300 เมตร หากเกิดภาวะลมแรงหรือฝนตกเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินข้ามสะพาน 
- เนื่องจากสะพานแก้ว GRAND CANYON SKYWALK เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยขั้นสูงสุด และต้องได้รับหนังสือรับรองจากรัฐบาลจีนจึงจะเปิดให้บริการได้ หากในวันที่ท่านไปชมสะพาน สะพานปิดให้บริการไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไร ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนสถานที่เที่ยวอื่นทดแทน ในราคาบัตรที่ใกล้เคียงกัน
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่สี่ ภูเขาเทียนจื่อซาน-เขาอวตาร-เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว-ร้านหยก-ร้านสมุนไพรจีน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
หมายเหตุ (ผู้เดินทางรับทราบว่าความเสี่ยงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆ หากขึ้นเขาเทียนจื่อซานไม่ได้ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการ)
 นำท่านขึ้นลิฟท์แก้ว สู่ภูเขาเทียนจื่อซาน หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า เทียนจื่อซานมีเนื้อที่ 65 ตาราง
กิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชัน มีลำห้วยลึกและมีป่าหินยักษ์รูปร่างต่างๆ นำท่านสู่จุดชมวิวบนเขาเพื่อชมความงามของเขาเจ้าฟ้า นำชมเทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า) มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง นำท่านขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง สูง 326 เมตร 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนเขา  
 นำชมหยกจีนของล้ำค่าที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณและความกล้าหาญ เชื่อกันว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยและมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านเลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก    
 นำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าและแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน ที่ศูนย์วิจัยทางการ แพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
 
 
วันที่ห้า จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-สุวรรณภูมิ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา (4 ชั่วโมง) ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000ปี ในสมัยราชวงศ์ฉินราชสำนักได้สั่งการให้มีการจัดตั้งเขตฉางซาเป็นลักษณะเขตการปกครอง  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเขตฉางซาเป็นรัฐฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
 อิสระช้อบปิ้งบนถนนคนเดินหวงซิง เลือกซื้อของที่ระลึกถูกใจ  แล้วเดินทางไปสนามบิน 
19.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ605
21.30 น. เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพ


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line