ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ 2 มหานคร
 

ทัวร์ 2 มหานคร-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-วัดหลงหวา-หอไข่มุก-ปักกิ่ง-รถไฟความเร็วสูง-กำแพงปะต้าหลิง-อวี้เหอหยวน-เทียนอันเหมิน-กู้กง 7 วัน 6 คืน /02

 

นั่งรถรางไฟฟ้าใต้น้ำลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ชมจูเจียเจี่ยว ชุมชนริมน้ำชาวเจียงหนานโบราณ - ชมกายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME - ชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว - เมนูอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่มองโกเลีย BBQ SHABU SHABU

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนทัวร์ 2 มหานคร
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ 2 มหานคร

 

ทัวร์ 2 มหานคร-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-วัดหลงหวา-หอไข่มุก-ปักกิ่ง-รถไฟความเร็วสูง-

กำแพงปะต้าหลิง-อวี้เหอหยวน-เทียนอันเหมิน-กู้กง 7 วัน 6 คืน /02

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 19 – 25 ก.ย. 61 ราคา 36,900.-
 
วันที่ 25 – 31 ต.ค. 61  ราคา 39,900.-
 
 
- นั่งรถรางไฟฟ้าใต้น้ำลอดอุโมงค์เลเซอร์
- ชมจูเจียเจี่ยว  ชุมชนริมน้ำชาวเจียงหนานโบราณ
- ชมกายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME 
- ชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
- เมนูอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่มองโกเลีย BBQ SHABU SHABU 
 
 
วันแรก สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-รถไฟลอดอุโมงค์ 
08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 (เกาะ D) เคาเตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ **จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3
10.35 น. เดินทางไปมหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664 
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองจนถูกขนานนามว่า “ปารีสตะวันออก” เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและ เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ 6,200 ตรกม. มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 14 ล้านคน ทั้งยังเป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางสู่ตัวเมืองช
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
 นำท่านสู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทัน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ผ่านชมเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป
 นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าใต้น้ำ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ มีความยาว 646.70 เมตร รถรางขบวนนี้ สามารถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวได้ถึงชั่วโมงละ 5,280 คน ตื่นตากับเทคโนโลยี่ ไฮเทคของจีนที่ คุณนึกไม่ถึง
พักที่ YITEL HOTEL หรือ JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  
 
 
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้-วัดหลงหวา-จูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม-กายกรรม ERA
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 นำท่านไปไหว้พระที่ “วัดหลงหวา” วัดพุทธที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,700 ปี สร้างในยุค 3 ก๊ก ช่วงปลายราชวงศ์ถัง นมัสการเจดีย์หลงหัว ชมวิหารพระศรีอริยะเมตรัย วิหารเง็กเซียนฮ่องเต้ วิหารจอมปราชญ์ วิหาร 3 อรหันต์ และสิ่งก่อสร้างสวยงามมากมายภายในวัด *แวะร้านผ้าไหมให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพ  แล้วเดินทางสู่เวนีสโบราณ “จูเจียเจี่ยว” (1.30 ชั่วโมง)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
 นำชม “จูเจียเจี่ยว” ชุมชนริมน้ำชาวเจียงหนานโบราณ นั่งเรือชมบ้านเรือนและชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำที่ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง (รวมค่าเรือแล้ว) แล้วเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ 
เดินทางกลับ เซี่ยงไฮ้ * แวะร้านผ้าไหมให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
19.15 น.  ชมกายกรรมรูปแบบใหม่ลงทุนสูงนับร้อนล้านหยวน ERA INTERSECTION OF TIME ประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเร้าใจ ชมการแสดงชุด กงล้อมิเลเนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ไม้กระดกเด็กแนว ปุ้มปุ้ยโอ่งมังกร ฯลฯ หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดให้เข้าชมกายกรรมใน 3 วันหยุดใหญ่ของจีน เช่น วันตรุษจีน วันแรงงาน วันชาติ หรือวันอื่นที่เต็มมากๆ ทางบริษัทฯ จะจัดให้ชมกายกรรมชุดอื่นแทน เช่น กายกรรมหว่านผิง (WANPING) หรือกายกรรมเซี่ยงไฮ้แทน  
พักที่ YITEL HOTEL หรือ JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  
 
 
วันที่สาม เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-ร้านยา-ปักกิ่ง(รถไฟความเร็วสูง)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 นำท่านขึ้นหอไข่มุกชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกเป็นหอส่งโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็น อันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที
 นำชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่เล่าประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่นเรื่อยมาจนถึง เซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้า
 แวะร้านยาสมุนไพรนวดฝ่าเท้า ชมและเลือกซื้อสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมานานนับพันปี ฟังการวินิจฉัยโรคโดยผู้เชี่ยวชาญ 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
รถไฟจีน ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เริ่มวิ่งจากความเร็ว 50-80 กม.ต่อชั่วโมง จนปัจจุบันรถไฟในจีนสามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้กว่า 400 กม. ต่อชั่วโมง (วิ่งจริง 350) และจะพัฒนาต่อให้สามารถวิ่งได้จริงถึง 500 กม./ชั่วโมง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถไฟจีนแบ่งออกเป็นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของรถไฟ เช่น G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车-250 กม.), Z=Zhida (直达), T=Tekuai (特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง รถไฟประเภท G High-Speed Electric Multiple Units (EMU) Train เป็นรถไฟหัวกระสุน Bullet Trains เป็นรถไฟที่เร็วที่สุดที่เปิดวิ่งในเส้นทางนี้ ในขณะนี้
ช่วงบ่าย โดยรถไฟความเร็วสูงตัวใหม่ล่าสุด เริ่มเปิดวิ่งปลายเดือนมิถุนายน 2554 มีความเร็วสูงสุด 300 กม./ชั่วโมง Electric Multiple Units (EMU) Train, ขบวนที่ ......... นำท่านเดินทางสู่มหานครปักกิ่ง ในระยะทาง 1,463 กิโลเมตร ในเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
หมายเหตุ * ทางบริษัทจัดจ้างพิเศษให้คนขนสัมภาระของท่านไปถึงประตูรถไฟ โดยได้รวมค่าขนสัมภาระ 10 หยวน / สัมภาระ 1 ชิ้น * หากท่านฝากขนกระเป๋าเกินกว่า 1 ชิ้น ค่าใช้จ่ายส่วนเกินเจ้าของสัมภาระ จะต้องเป็นผู้จ่ายด้วยตนเอง * กระเป๋าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะที่จะใช้เดินทางด้วยรถไฟ เพราะไม่มีที่วางสัมภาระเพียงพอ กระเป๋าล้อลากคันชักขนาดกลาง เป็นกระเป๋าที่สะดวกที่สุด ในการที่ท่านจะเข็นผ่านเอ็กซเรย์ และขึ้น-ลงบันไดเลื่อน
........ น. เดินทางถึงสถานีรถไฟปักกิ่ง ทุกท่านจะต้องลากสัมภาระของตัวเอง ตั้งแต่ลงจากรถไฟ จนถึงรถบัส 
หมายเหตุ รถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าจองได้รถไฟขบวนนี้จะมาถึงปักกิ่งในเวลาประมาณ 19.00 น.
20.00 น. อาหารค่ำวันนี้จะจัดที่ภัตตาคารในตัวเมืองปักกิ่ง แต่ถ้าขบวนรถไฟมาถึงค่ำกว่านั้นจะจัดอาหารเย็นแบบกล่องบริการให้บนรถไฟ 
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่สี่ ปักกิ่ง-เทียนอันเหมิน-กู้กง-ผ่านชมตึกไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง 
 นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม“กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา **แวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
 ผ่านชม “โรงละครแห่งชาติปักกิ่ง” (ตึกไข่นก) ตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีเนื้อที่ 490,485 ตารางฟุต โครงสร้างภายนอกตึกไข่ประกอบขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนียม “พอลอังโตร” ผู้ออกแบบชาวฝรั่งเศสจงใจให้สถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางถนนและตึกรามแบบโบราณ โรงละครแห่งชาติแห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็นโรงโอเปร่า 2,416 ที่นั่ง คอนเสิร์ตฮอล 2,017 ที่นั่ง และโรงภาพยนต์  1,040 ที่นั่ง พื้นผิวของผนังที่กึ่งโปร่งแสงจะทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาในตอนกลางคืน จะมองเห็นการแสดงวับๆแวมๆด้านใน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแห่งนี้  
 นำท่านเดินทางสู่หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง  
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร 
 หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่ห้า ปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงปะต้าหลิง-อวี้เหอหยวน-THE PLACE
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เดินทางสู่ชานเมืองปักกิ่ง ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่าของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค 
เดินทางต่อสู่กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก 
หมายเหตุ นำท่านชมกำแพงเมืองจีน “ด่านปะต้าหลิง” ด่านใหญ่ในเขตชานเมืองปักกิ่ง ที่มีชื่อที่สุด (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลงกำแพงเมืองจีน)
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง“บัวหิมะ”ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง
** แล้วนำท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย 
 นำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
*อาหารพิเศษ บุฟเฟ่มองโกเลีย BBQ SHABU SHABU 
บริการอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ บาบีคิว ชาบูชาบู เป็ดปักกิ่ง ปลาแซลมอน ปิ้งย่างเกาหลี เครื่องดื่ม ไอศครีม อร่อยไม่อั้น
 นำชมย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง www.theplace.cn/index.html ซื่อเม่าเทียนเจีย"The Place" 世贸天阶 ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ขายซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต เป็น LED SCREEN จอยักษ์เพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก   
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่หก ปักกิ่ง-วัดลามะ-สามล้อหูถง-หวังฝูจิ่ง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านไหว้พระที่วัดลามะ หรือพระราชวังยงเหอกง ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น องค์ชายสี่แห่งราชวงศ์ชิง และเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลง ต่อมาได้ต่อเติมสร้างเป็นวัดลามะ นำท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระพุทธรูปไม้แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตร แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมทั้งต้น ยาว 33 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร ใช้เวลาในการแกะสลักกว่า 10 ปี ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นพระสลักจากไม้จันทร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นำท่านนั่งสามล้อถีบ “หูถง” ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง หูถงเป็นชื่อเรียกตรอกซอกซอย ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน (ศตวรรษที่ 13) สิ่งปลูกสร้างในหูถงส่วนใหญ่เป็นบ้านจีนแบบโบราณ ที่เรียกว่า “ซื่อเหอเยวี่ยน” เป็นบ้านชั้นเดียว มีลานอยู่ตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ให้ท่านนั่งรถสามล้อชมเขตเมืองเก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเก่าๆ ชมบ้านเก่าที่อนุรักษ์ไว้ประมาณ 2,000 หลัง  เดินทางสู่ร้านยางพารา สินค้าผลิตที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร * สุกี้สมุนไพร+น้ำจิ้มไทยสูตรเด็ด
 ส่งท่านช้อบปิ้งที่ถนนคนเดิน “หวังฝูจิ่ง”
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
 
 
วันที่เจ็ด ปักกิ่ง-ร้านชา-ตลาดรัสเซีย-สุวรรณภูมิ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านผ่านชม “สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” ความจุ 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ผ่านชม “สระว่ายน้ำแห่งชาติโอลิมปิก” มีรูปลักษณ์คล้าย “ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง ดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและสามารถต้านทานกับแรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน/ไม่มีค่าบัตร)
 นำท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ
 ช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน
17.50 น. อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 615
22.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line