ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์เส้นทางสายไหม
 

ทัวร์เส้นทางสายไหม-อูรุมฉี-ซั่นซั่น-ทะเลสาบอ้ายติง-อุทยานทะเลทรายคู๋มู่ถ่าเก๋อ-ทูรูพาน-ถ้ำมรดกโลกโมเกาคู-สระวงพระจันทร์-ทะเลสาบเทียนฉือ 10 วัน 8 คืน /M

 

ชมถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก - ชมเขตภูมิทัศน์จางเย่ ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ ภูเขาสายรุ้ง - อิสระเดินเล่นที่ตลาดกลางคืน - ล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ ทะเลสาบสรวงสวรรค์ - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนเส้นทางสายไหม
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์เส้นทางสายไหม

 

ทัวร์เส้นทางสายไหม-อูรุมฉี-ซั่นซั่น-ทะเลสาบอ้ายติง-อุทยานทะเลทรายคู๋มู่ถ่าเก๋อ-

ทูรูพาน-ถ้ำมรดกโลกโมเกาคู-สระวงพระจันทร์-ทะเลสาบเทียนฉือ 10 วัน 8 คืน /M

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 12-21 ตุลาคม 2561 ราคา 59,999 บาท
 
 
- ชมถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก
- ชมเขตภูมิทัศน์จางเย่ ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ ภูเขาสายรุ้ง 
- อิสระเดินเล่นที่ตลาดกลางคืน
- ล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ ทะเลสาบสรวงสวรรค์ 
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 
 
วันแรก 12 ต.ค. 61      | สุวรรณภูมินัดพบ
24.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ 5-6) สายการบินซานตงแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวก (จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู 5-6)
 
 
วันที่สอง 13 ต.ค. 61    | สุวรรณภูมิ-อูรูมฉี-ตลาดต้าปาจา-ตลาดกลางคืน
03.05 น.    นำท่านเหินฟ้าสู่นครอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8886
05.55 น.    ถึงสนามบินนครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ไม่ออกนอกสนามบิน) แล้วขึ้นเครื่องลำเดิม
07.45 น. เดินทางสู่อูรูมูฉี ด้วยเที่ยวบิน SC 8886
11.45 น. ถึงอูรูมูฉี  เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุด ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 160 ล้านคน พลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เช็คอินเข้าที่พัก ให้เวลาพักผ่อนและทำธุระส่วนตัวประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเข้าชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (ต้าปาจา) เพื่อชมชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่าง ๆ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร อิสระเดินเล่นที่ตลาดกลางคืน ลองลิ้มชิมอาหารพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ชมวิถีชาวซินเกียง
พักที่ HOITAK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่สาม 14 ต.ค. 61     | อูรุมฉี-ซั่นซั่น-ทะเลสาบอ้ายติง-อุทยานทะเลทรายคู๋มู่ถ่าเก๋อ-ทูรูพาน   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองทูรูพาน (183 กม.)  เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง (1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร  2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส  3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง) ผ่านโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังลมที่เมืองต้าปั่นเฉิน ถึงทูรูพาน เดินทางต่อไปอีกสักหน่อยถึงเมืองซ่านซ่าน (จีน: 鄯善 Shanshan; อุยกูร์ :? پىچان, ULY: Pichan, UYY: Piqan) เดิมเป็นอาณาจักรโบราณ ที่ตั้งอยู่ที่ปลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลทรายทาคลามากัน TAKLAMAKAN ทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของจีน และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เมืองนี้เป็นที่รู้จักในชื่อเดิมคือราชอาณาจักร kroran หรือโหลหลาน Loulan แต่ถูกเปลี่ยนชื่อ Pichan หลังจากที่กษัตริย์ของ kroran ถูกลอบสังหารโดยทูตจีนในคริสตศักราช 77 หลังจากนั้นยังมีกษัตริย์ปกครอง อยู่เป็นระยะ แต่ก็เป็นหุ่นเชิดของรัฐบาลประเทศจีน
นำชมทะเลสาบอ้ายติงหู 艾丁湖吐鲁番 Aydingkol Lake (เอดินเซคูลลีย์) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองถูหลู่ฟัน ห่างกันประมาณ 35 กม. เป็นทะเลสาบที่มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 153.31 เมตร  เป็นจุดที่ต่ำสุดในจีน และต่ำเป็นอันดับ 3 ของโลก  ตอนนี้ทะเลสาบได้เหือดแห้งลงจนกลายเป็นทะเลสาบเกลือ อ้ายติงหูมีความยาว 40 กม. จากตะวันออก-ตะวันตก กว้าง 8 กม. จากเหนือ-ใต้  คำว่า "อาติง" เป็นภาษาอุยกูร์แปลว่า "แสงจันทร์" เนื่องจากมีแผ่นเกลือจับหนาบนผิวทะเลสาบเมือแสงจันทร์สาดจะสะท้อนเปล่งประกายวาววาม มีบันทึกอุณหภูมิสูงสุดที่เคยตรวจวัดได้คือ 50.3 องศาเซลเซียส
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
นำชมทะเลทรายคู่มู่ถ่าเก๋อ 库姆塔格沙漠   ตั้งอยู่ที่อำเภอซ่านซ่าน ทางทิศตะวันออกซินเกียง ห่างจากนครอูรูมูฉี 280 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากเมืองทูรูพาน ประมาณ 90 กิโลเมตร ทะเลทรายคู่มู่ถ่าเก๋อนี้ เป็นภาษาอุยกูร์ มีความหมายว่า "ภูเขาทราย" เพราะเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ของทะเลทรายทาคลามากัน ทะเลทรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ความยาว จากตะวันออก-ตะวันตก 62 กม. กว้าง 40 กม. จากเหนือ-ใต้ มีเนื้อที่รวม 1,880  ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลทรายที่อยู่ใกล้กับเขตเมือง ที่เดียวในโลก จึงมีฉายาว่า "ทะเลทรายในเมือง" สัมผัสกิจกรรมทะเลทรายแสนสนุก นั่งกระบะสไลด์ทราย สุดหวิวสุดสนุกจากเนินทรายสูงด้านบนลงมาเชิงเนินเขาทรายด้านล่าง (สามารถใช้กระบะทรายของอุทยาน...ฟรี) รวม..รวม..รวม ขี่อูฐชมทะเลทรายครึ่งชั่วโมง  แล้วเดินทางกลับเข้าตัวเมืองทูรูพาน
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
พักที่ MAIXILAIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่สี่ 15 ต.ค. 61        | ทูรูพาน-เขาเปลวไฟ-ถ้ำพันพระ-คานเอ๋อจิ่ง-เมืองเกาซาง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
นำท่านไปชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม้
นำท่านไปชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา
14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านไปชม “คานเอ๋อจิ่ง” ระบบชลประทานใต้ดินของทูรูพาน ซึ่งมีการต่อท่อเพื่อนำน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในฤดูร้อน
นำท่านไปชมซากเมืองโบราณเกาชาง (รวมรถลา) ภาษาอุยกูร์เรียก DUHU CITY มีความหมายว่า เมืองกษัตริย์ สร้างโดยหน่วยทหารที่ถูกส่งมาพัฒนาพื้นที่ในยุคอาณาจักร CHESHI ซึ่งขณะนั้นตรงกับสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล) ที่นี่ถูกเรียกว่ากำแพงเกาชาง หรือด่านเกาชางในปลายราชวงศ์ฮั่นถึงราชวงศ์เว่ย และราชวงศ์จิ้น เมื่อส่วนกลางส่งทหารและเจ้าหน้าที่ส่วนปกครองจากเมืองหลวง เข้ามาดูแลพื้นที่คอยป้องกันการรุกรานของเผ่าเซียงหนู  เมืองเกาชางสิ้นสุด และถูกทำลายยับเยินเพราะสงครามในปลายศตวรรษที่ 13 บนพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตรท่านจะได้เห็นซากเมืองเก่า กำแพงเมืองเก่า ที่ยังคงเหลือร่องรอยอารยะธรรมที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ MAIXILAIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่ห้า 16 ต.ค. 61      | ทูรูพาน-รถไฟด่วน-หลิวหยวน-ตุนหวง-ถ้ำมรดกโลกโมเกาคู
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสถานีรถไฟ
09.36 น. โดยขบวนรถไฟด่วน (DONGCHE) ขบวนที่ D56 นำท่านเดินทางสู่เมืองตุนหวง (สถานีรถไฟหลิวหยวน) เป็นเมืองที่เป็นขอบชายแดนของเส้นทางสายไหมโบราณ และเป็นเมืองชายแดนมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียง (รถไฟอาจมีการเปลี่ยนเวลาใกล้เคียงกัน) ที่สถานีรถไฟในจีน ผู้เดินทางจะต้องดูแลรับผิดชอบ การถือกระเป๋าใหญ่ด้วยตนเอง ดังนั้นกระเป๋าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะที่จะใช้เดินทางด้วยรถไฟในจีน เพราะบนรถไม่มีที่วางสัมภาระเพียงพอ กระเป๋าล้อลากคันชักขนาดกลางเป็นกระเป๋าที่สะดวกที่สุดในการที่ท่านจะเข็นผ่านด่านเอ็กซเรย์ และขึ้น-ลงบันไดด้วยตนเอง
13.05 น. รถไฟเทียบชานชลาเมืองหลิวหยวน เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองตุนหวง ตุนหวงตั้งอยู่ในมณฑลกานซู่มณฑลกานซู่ 甘肃省,甘粛省 ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ตอนบนของแม่น้ำฮวงโห (แม่น้ำเหลือง) มีเมืองหลวงชื่อ หลานโจว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 เมืองหรือจังหวัด (市) 4 เทศมณฑลระดับเมือง (市) 58 เทศมณฑล (县) 17 เขต (区) และ 7 เ ขตปกครองตนเอง (自治县) 14 เมืองหรือจังหวัด ได้แก่ เมืองหลันโจว เจียยีว์กวาน ไป๋หยิน เทียนสุ่ย อู่เวย จี่วฉวน จางเย่ ชิ่งเหยียน ผิงเหลียง ติ้งซี หล่งหนาน เขตปกครองตนเองชนชาติหุย หลินเซี่ย และ เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต กานหนาน 
14.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำชมถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้น ๆ เป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนใน ปี ค.ศ. 1277 ดังนั้นประติมากรรม หรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายาม ของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องยาวนานเกือบ 1,000 ปี
อิสระเดินเล่นที่ตลาด "บาซ่าร์ซาโจ้ว" มีของที่ระลึกหลากหลาย มีของทานเล่น อาหารพื้นเมืองให้ลองชิม บาซาร์แห่งนี้ได้รับการส่งเสริมและควบคุมจัดระเบียบโดยการท่องเที่ยวท้องถิ่น
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ GRAND SUN HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่หก 17 ต.ค. 61      | ตุนหวง-หมิงซาซาน-สระวงพระจันทร์-เจียยีว์กวาน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. นำท่านสู่เนินทราย “หมิงซาซาน” เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. สูงประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ สีแดง เหลือง เขียว ขาว ดำ เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย  ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน (ไม่รวมค่ากระบะ) หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบ เสียงม้าร้อง เสียงสู้รบ และเสียงคนร้องอื้ออึง ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาทราย (รวมรถแบตตารี่) แล้วนำท่านชมสระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้ง แม้จะอยู่กลางทะเลทรายทั้งที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง 6 เมตรเท่านั้น 
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางโดยรถบัส (4.30 ชั่วโมง) สู่เจียยีว์กวาน
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ JIAYUGUAN หรือ HOLIDAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่เจ็ด 18 ต.ค. 61     | ด่านเจียยีว์กวาน-จางเย่-วัดต้าฝอซื่อ
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำชมด่านเจียยวี่กวาน ด่านที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรงและสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล  เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1372  สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตร และ ยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังภัยซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรีย์ด้านนอกของประตูตะวันตกสร้างขึ้นในราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง มีคำจารึกว่า “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก” (รวมค่ารถแบตตารี่) ชมกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “เสียนปี้ฉางเฉิง” ที่สร้างขึ้นตามยอดภูเขาสูงชัน  
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่จางเย่ (2 ชั่วโมง)
เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง “จางเย่” เป็นเมืองค่ายทหารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเส้นทางสายไหม ก่อตั้งเมื่อ 121 ปีก่อนคริสตกาล นำท่านชมวัดต้าฝอซื่อ เพื่อชมพระพุทธไสยาสน์ในร่มที่ยาวที่สุดในประเทศจีน (ยาว 34.5 เมตร, สูง 7.5 เมตร วัดระหว่างไหล่บน-ล่าง) แล้วนำท่านชมเจดีย์ไม้โบราณย่ามู่ถะ สร้างสมัยราชวงศ์ถัง สูง 8 ชั้น 6 ชั้นแรกสร้างแบบก่ออิฐถือปูน ส่วน 2 ชั้นบนสุดเป็นเครื่องไม้ 
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ XIAO LA JIAO HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่แปด 19 ต.ค. 61    | จางเย่-ภูเขาสายรุ้ง-รถไฟด่วน-อุรุมฉี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไปชมเขตภูมิทัศน์จางเย่ ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ ภูเขาสายรุ้ง (Zhangye Danxia Lanscape) จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ตั้งอยู่ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน จากตัวเมืองจางเย่ 40 กม. ครอบคลุมอาณาบริเวณ กว้างขวางถึง 300 ตร.กม. ตั้งอยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสัน พาดผ่านทั้งเนินภูแลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน เกิดสีสันหลากสี เช่น ขาว เหลือง น้ำตาล เทา ส้ม ชมพู แดง ดูสวยงามน่าชม เกิดจินตนาการอันหลากหลาย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่สถานีรถไฟ
14.01 น. โดยรถไฟด่วน (DONGCHE) ขบวนที่ D2711 นำท่านเดินทางกลับอูรุมฉี 
บริการอาหารค่ำบนรถไฟ (รถไฟอาจมีการเปลี่ยนเวลาใกล้เคียงกัน) ที่สถานีรถไฟในจีน ผู้เดินทางจะต้องดูแลรับผิดชอบ การถือกระเป๋าใหญ่ด้วยตนเอง ดังนั้นกระเป๋าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะที่จะใช้เดินทางด้วยรถไฟในจีน เพราะบนรถไม่มีที่วางสัมภาระเพียงพอ กระเป๋าล้อลากคันชักขนาดกลางเป็นกระเป๋าที่สะดวกที่สุดในการที่ท่านจะเข็นผ่านด่านเอ็กซเรย์ และขึ้น-ลงบันไดด้วยตนเอง
22.32 น. รถไฟเทียนชานชลานครอูรุมฉี นำท่านเข้าที่พัก
พักที่ HOITAK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่เก้า 20 ต.ค. 61     | อูรูมฉี-เขาเทียนซาน-ทะเลสาบเทียนฉือ-สวนหงซาน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
09.00 น. เดินทางเขตสู่เทือกเขาเทียนซาน เทีอกเขาเทียนซาน ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เป็นหนึ่งในเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ที่สวยงาม มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะตัว มีหิมะปกคลุมยอดเขา มีป่าทึบ ทุ่งหญ้า มีแม่น้ำ และทะเลสาบ ภูมิประเทศเหล่านี้ ตรงกันข้ามกับทิวทัศน์ของทะเลทรายที่อยู่ติดกันอย่างมากมาย สร้างความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อม ของทะเลทรายที่ร้อนและเทีอกเขาที่เย็นแห้ง เทียนซานมีความสูง 5,445 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างเส้นทางไปภูเขาจะผ่านธรรมชาติของป่าสนภูเขาหิมะสูงชัน นำท่านล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ ทะเลสาบสรวงสวรรค์ ที่มีความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล (รวมค่ารถแบตตารีและค่าเรือแล้ว)
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
หลังอาหารเดินทางกลับเข้าตัวเมือง นำชมวิวทิวทัศน์อูรูมูฉีบริเวณสวนหงซาน ชมสวนที่ตกแต่งด้วยเก๋งจีนและสถูปองค์เล็ก ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ท่านสามารถมองเห็นตัวเมืองอูรูมูฉีโดยรอบ ตัวอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ และตึกรามบ้านช่องแบบรัสเซีย ที่สร้างขึ้นในยุคที่โซเวียดเข้ามามีอิทธิพล
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HOITAK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่สิบ 21 ต.ค. 61      | พิพิธภัณฑ์ซินเกียง-ตลาดผลไม้-สนามบิน-สุวรรณภูมิ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.30 น. CHECK-OUT
10.00 น. นำชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียง Xinjiang Region Museum (新疆自治区博物馆) ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง ชมการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติ ที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ ที่น่าสนใจแบบเหลือเชื่อ คือการขุดพบขนมไหว้พระจันทร์โบราณ Bao Xiang 宝相花纹月饼 ค้นพบจากหลุมฝังศพอัสตานาในเมืองทูรูฟาน เมื่อปี พ. ศ. 2515 ซึ่งผลิตขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง (618-907 AD) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 ซม ใช้แป้งข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบ อัดใส่พิมพ์ทรงกลม ลวดลายประณีตเป็นดอกเบญจมาศ อบจนมีสีเหลือง สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคการทำขนมอบที่ยอดเยี่ยมของผู้คนในสมัยนั้น อีกจุดเด่นที่ต้องไม่พลาดชมคือมัมมี่ซากมนุษย์โบราณ อายุเก่าแก่ 2,800-3,800 ปี อันดับ 1 (หมายเลข 1) คือ Loulan Beauty “โฉมงามโหลวหลาน” ที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเจียง มีอายุกว่า 3,800 ปี แจ้งทุกท่านไว้ล่วงหน้า ว่าโฉมงานโหลวหลานออนทัวร์ตลอด เธอถูกเชิญไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศอยู่เสมอ ทางพิพิธภัณฑ์ซินเจียงได้จำลองรูปลักษณ์ที่น่าจะใช่เธอในอดีตกาลไว้ให้ท่านชม  ถ้าไม่พบเธอ ท่านยังสามารถชมร่างมัมมี่อื่น ๆ ที่อยู่ในยุค 2,800-3,800 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แพ้กัน (พิพิธภัณฑ์ปิดวันจันทร์) 
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำชมตลาดผลไม้อูรุมฉี แล้วเดินทางไปสนามบิน
19.20 น. อำลาอูรูมูฉี เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8885 
23.05 น. ถึงสนามบินคุนหมิง พักรอต่อเครื่อง (ไม่ออกนอกสนามบิน)
01.00 น. (เข้ามืดวันรุ่งขึ้น) เดินทางกลับ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8885
02.05 น. กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line