ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วไจ้โกว
 

ทัวร์จิ่วไจ้โกว-สัมผัสธรรมชาติ-อุทยานหวงหลง-อุทยานจิ่วไจ้โกว-จิ่วไจ้โกว-ทะเลสาบเตี้ยซี-เฉิงตู-โปรแกรมเต็มทุกวัน 6 วัน 5 คืน /02

 

พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว รวม 5 คืน - มรดกโลก “อุทยานจิ่วไจ้โกว” - มหัศจรรย์ สระอโนดาตมังกรเหลือง “อุทยานหวงหลง” - รวมหมีแพนด้า-ถนนคนเดินจิ๋งหลี่ - รวมโชว์ทิเบต

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนจิ่วไจ้โกว
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์จิ่วไจ้โกว

 
ทัวร์จิ่วไจ้โกว-สัมผัสธรรมชาติ-อุทยานหวงหลง-อุทยานจิ่วไจ้โกว-จิ่วไจ้โกว-
 
ทะเลสาบเตี้ยซี-เฉิงตู-โปรแกรมเต็มทุกวัน 6 วัน 5 คืน /02
 
 
กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 22 – 27 ส.ค. 2561 ราคา 28,999 .- 
 
วันที่ 19 – 24 ก.ย. 2561 ราคา 29,999 .- 
 
 
- พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว รวม 5 คืน
- มรดกโลก “อุทยานจิ่วไจ้โกว”
- มหัศจรรย์ สระอโนดาตมังกรเหลือง  “อุทยานหวงหลง”
- รวมหมีแพนด้า-ถนนคนเดินจิ๋งหลี่
- รวมโชว์ทิเบต
 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน
07.00 น.    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ D  ด้วยสายการบินไทย (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2-3)
10.15 น.    นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน TG618
14.25 น.    ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเม่าเสี้ยน (2 ชั่วโมง)
19.30 น. เดินทางถึงเมืองเม่าเสี้ยน รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม
พักที่ MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว / ดีที่สุดในเมืองเม่าเสี้ยน)
 
 
วันที่สอง เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมค่ากระเช้า)-จิ่วไจ้โกว
06.00 น.    รับประทานอาหารที่โรงแรม  แล้วเดินทางสู่อุทยานหวงหลง  
11.00 น. (เวลาประมาณ) ถึงอุทยานหวงหลง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
   นำท่านขึ้นกระเช้าของอุทยาน (ไม่รวมค่ากระเช้า)ไปยังอุทยานมังกรเหลือง ซึ่งเป็นลำธารสายหนึ่งที่ไหลเรื่อยจากเขาลงสู่แอ่งพื้นด้านล่าง ผ่านภูเขาหิมะนานนับพันปี หินปูนเกิดการตกตะกอน เดินไป เที่ยวจนถึงจุดสูงสุดที่สวยที่สุดได้คือ “อู๋ไฉ่สือ” เป็นแอ่งเป็นชั้นหินปูนทั้งเล็กและใหญ่กว่า 400 ชั้น แต่ ละแอ่งมีความสูงตั้งแต่ 1.5–4.5 เมตร ดูเหมือนสระน้ำเล็กๆมากมายที่มีสีเขียวอมฟ้า อ่อนแก่สลับกัน อย่างสวยงาม กล่าวกันว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของพญามังกรเหลือง (ทางเดินขึ้นลงอุทยานเป็นบันไดปูด้วยไม้ และปูนอย่างดีมีศาลาพักเหนื่อย และมีห้องน้ำสะอาดไว้บริการ * ท่านใดที่ไม่สามารถเดินเที่ยวถึงจุด สูง สุดได้ สามารถเดินจนถึงจุดที่ท่านพอใจ แล้วเดินกลับลงชมวิวตลอดทางมารอคณะได้ที่ล็อบบี้โรงแรม หวงหลงซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าอุทยานฯ (ท่านมีเวลาที่อุทยานหวงหลง 5 ชั่วโมง) แล้วเดินทางต่อสู่จิ่วไจ้โกว อุทยานมรดกโลก (ประกาศปี ค.ศ. 1992)  ** แวะร้านหยก OTOP ของจีน
19.00 น. ถึงจิ่วไจ้โกว รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร
พักที่ JIN LONG HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่สาม อุทยานจิ่วไจ้โกว(เต็มวัน รวมรถเวียนในอุทยาน)-โชว์ทิเบต
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 นำท่านสัมผัสอุทยานจิ่วไจ้โกว ความงามในดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ประดุจดั่งแดนสวรรค์ ชมธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ เส้นทางในอุทยานจิ่วไจ้โกวมีลักษณะเหมือนตัว Y การชมความงามของแดนสวรรค์นี้เริ่มต้นจากขาของตัว Y ด้านล่างไล่ขึ้นไปด้านบนทางทิศตะวันตกของอุทยาน นำชมทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบชูเจิง ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบไม่รู้ สีน้ำในทะเลสาบแต่ละแห่งจะใสสวยจนสุดบรรยาย จนมีคำบอกเล่าว่า มีบุคคลสองอาชีพที่ไม่กล้ามายังสถานที่นี้ คือนักวาดและนักกวี เชิญท่านเก็บภาพอันสวยงามเหล่านี้ได้จนจุใจพร้อมพิสูจน์คำกล่าวที่ว่า “ดูน้ำที่จิ่วไจ้โกวแล้วลืมน้ำที่อื่นหมด“
 นำท่านสู่ทะเลสาบยาว ทะเลสาบที่มีความสูง 3,150 เมตรจากระดับน้ำทะเล ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสูงสีขาวป่าสนเขียวและเบื้องล่างเป็นทะเลสาบสีฟ้าสด ภาพคุ้นตาเหมือนรูปวิวที่สวิตเซอร์แลนด์ หลายท่านอาจไม่เชื่อว่าท่านจะได้พบเห็นวิวเช่นนี้ในประเทศจีน ชมทะเลสาบห้าสีที่แอ่งน้ำใสจนมอง เห็นพื้นน้ำและฝูงปลาสลับด้วยสีสันของต้นไม้ใต้น้ำ จนเกิดเป็นสีสันต่างๆ ชมทะเล 3 ฤดูกาล ซึ่งสีสันของทิวทัศน์จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล 
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารในจิ่วไจ้โกว (บุฟเฟ่)
 ชมอุทยานอีกฝากหนึ่งของขุนเขา (ฝั่งตะวันออก) ชมทะเลสาบต่างๆ เช่น ทะเลสาบแพนด้า ทะเล ดอกไม้ห้าสี และ ทะเลสายธารนกยูง ซึ่งสายน้ำใสสลับกับสีสันของขุนเขาคล้ายดั่งหางนกยูง ชม น้ำตกธารไข่มุกที่สวยงาม ชมน้ำตกนั่วเย่อหล่าน น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว กว้าง 300 เมตร
หมายเหตุ การชมทะเลสาบได้มากน้อยขึ้นอยู่กับคิวรถเร็วช้า และความว่องไวของคณะทัวร์
 แวะชมและเลือกซื้อ “หินตาสวรรค์” เครื่องรางนำโชคของเผ่าจ้าง ทิเบต
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
 ชมการแสดงโชว์ทิเบตชมการฟ้อนรำอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรม ประเพณีอันน่าตื่นตาตื่นใจของชนเผ่าจ้าง(ทิเบต)ในโรงละครที่เพียบพร้อมด้วย แสงสีที่ตกแต่งในแบบทิเบต     
พักที่ JIN LONG HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่สี่ จิ่วไจ้โกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพานฉงชิ่ง-ทะเลสาบเตี้ยซี-เฉิงตู 
06.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางกลับเฉิงตูโดยใช้เส้นทางซงพาน-เม่าเสี้ยน-ตูเจียงเยี่ยน-ผ่านชมทุ่งหญ้าชวนจู่ซื่อ แวะพักอิริยาบถที่เดี๋ยชีไห่เจิน ทะเลสาบบนระดับความสูง 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเทอคอยซ์ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขา ผิวน้ำเรียบปราศจากคลื่นริ้ว สีทะเลสาบเข้มสดและเรียบเหมือนแผ่นกระเบื้องขนาดใหญ่ ทะเลสาบเต๋อซีเป็นผลพวงของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 1933 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 6,865 ราย และสิ่งก่อสร้างทั้งหลายถูกกลื่นหายไปในพริบตา
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารในเมืองเม่าเสี้ยน นำท่านเดินทางต่อสู่เฉิงตู
ค่ำ   ถึงเฉิงตู รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารในเมืองเฉิงตู
 นำท่านสู่ย่าน ถนนคนเดินชุนซีลู่ เป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเสฉวนให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้าเครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
พักที่ YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่ห้า เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า-ร้านนวด-ร้านผ้าไหม-ร้านยางพารา-วัดมัญชูศรี
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านไปเยี่ยมหมีแพนด้าที่ศูนย์วิจัย ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ (ราคาได้รวมค่ารถแบตตารี่แล้ว)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นำท่านไปชมร้านยาเป่าซู่ถาง โรงงานผลิตยาทาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่หลิง” ที่มีชื่อเสียง
รู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า
 ชมตัวเมืองเฉิงตู ชมวัดมัญชุศรี วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉิงตู มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างขึ้น
ในสมัยราชวงศ์สุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดิมชื่อวัด “สินเซี่ยงจื้อ” แต่โดนทำลายเพราะสงครามในปลายราชวงศ์หมิง ต่อมาในรัชการคังซี ราชวงศ์เช็ง ได้โปรดให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนำ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตย์มัญชุศรี ภายหลังมีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเหวินซูซึ่งมีความ หมายเดียวกับ “มัญชุศรี” ภายในวัดมีวิหารท้าวจตุรมหาโลกบาล วิหารไตรมหาโพธิสัตย์ (มัญชุศรี / สมัตภัทร / อวโลกิเตศวร) และวิหารรัตนมหาชาติ (ศากยมุณีเจ้า) นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล 
  แวะซื้อของผ้าไหม สินค้า OTOP ของจีน และ ร้านผลิตภัณฑ์ ยางพารา 
19.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่หก เฉิงตู-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไปอิสระช้อปปิ้ง ที่ถนนจิ่งหลี่ นำท่านแวะช้อบปิ้งซื้อของดีเมืองจีน อาทิ ยางพารา และหยกจีน
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูสมุนไพรจีน
15.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน TG 619
17.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพฯ


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line