ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
 

ทัวร์ญี่ปุ่น-ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า-ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวน Showa Kinen Koen-5วัน3คืน/12

 

พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

#ทัวร์ญี่ปุ่น

#ทัวร์โตเกียว

#ทัวร์โอซาก้า

#ทัวร์ดอกไม้นานาชนิด 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น-ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า-ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวน Showa Kinen Koen-5วัน3คืน/12

พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทางเดือน เมษายน /256119-23 เมษายน 61/20-24 เมษายน 61/21-25 เมษายน 61/22-26 เมษายน 61/23-27 เมษายน 61/ราคา38,900บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง 
21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินสกู๊ต (SCOOT) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน SCOOT ใช้เครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 
สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่องขาไป)
 
ซื้อที่นั่งพิเศษเพิ่ม
ซื้อที่นั่งพิเศษเพิ่ม
Stretching Seat : ที่นั่งยืดขาแถวหน้าสุด เที่ยวบินละ 2,200 บาท
Super Seat : ที่นั่งซึ่งมีพื้นที่ด้านหน้าเก้าอี้กว้างขึ้น (34-35นิ้ว) เที่ยวบินละ 1,200 บาท 
 
ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 
เพิ่ม 5 กิโลกรัม ราคาเที่ยวบินละ 650 บาท 
เพิ่ม 10 กิโลกรัม ราคาเที่ยวบินละ 900 บาท
เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคาเที่ยวบินละ 1,200 บาท
เพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคาเที่ยวบินละ 1,450 บาท
หมายเหตุ:
บัตรโดยสารไม่สามารถอัพเกรดเป็น ScootBIZ ไม่สามารถขอคืนเงินหากไม่เดินทาง และไม่สามารถสะสมไมล์ได้
หากมิได้ซื้อน้ำหนักล่วงหน้า Scoot สงวนสิทธิคิดค่าน้ำหนักตามเรท เคาท์เตอร์เช็คอิน (กิโลกรัมละ 1000 บาท)
 
วันที่สอง   นาริตะ – ชมดอกไม้ ณ สวนShowa Kinen Koen - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต – แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟห์ ขาปูยักษ์ (-/L/D)
00.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TR868 
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
09.30 น. นำท่านเดินทางชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวน Showa Kinen Koen ตั้งอยู่ในทะชิคะวะ (Tachikawa) ชานเมืองโตเกียว ภายในอาณาเขตพื้นที่สวนอันกว้างใหญ่ แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ หลายโซน เช่น สวนป่า สวนน้ำ สวนญี่ปุ่น โซนร้านกาแฟและร้านอาหาร โซนบาบีคิว สนามเด็กเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย และที่แน่ๆ ก็คือดอกไม้นานาพันธ์ อันงดงามตระการตา ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ ซากุระกว่า 1500 ต้น พากันเบ่งบานอวดโฉมที่สุดสวย ยังไม่หยุดเพียงแค่นั้น เพราะในช่วงนี้ภายในสวนยังมีทุ่งทิวลิปหลากสีสันกว่า 23,000 ต้น ทุ่งแดฟโฟดิลสีเหลืองเข้ม ทุ่งดอกเรฟซีดสีจัดจ้าน ทุ่งดอก Chinese Violet Cress สีม่วงหวาน ดอก Anemone ที่มีกลีบดอกบางเบาดุจปีกแมลงปอ และอื่นๆ อีกมากมาย
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
นำท่านออกเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
 
สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
พักที่ โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA หรือระดับเดียวกัน  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ “เมนูพิเศษขาปูยักษ์” (2) 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 
วันที่สาม   หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณชั้น5) - หลวงพ่อโตไดบุสึ – ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะ ฮะจิมังกู – อิออนมอลล์        (B/L/-)
เช้า   บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  (3)
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค นำท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในบริเวณโดยรอบ ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยภายในหมู่บ้านจะมีบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาคาร์ฟหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายดูน่าสบายในบ่อนํ้า ซึ่งแต่ละบ่อนั้นเย็นจัดเพราะมีอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญหมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยม 
นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ”สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5”บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระ ญี่ปุ่น ให้ท่านได้นมัสการ หลวงพ่อโตไดบุสึ แห่งเมืองคามาคูระ ญี่ปุ่น อันเลื่องชื่อเป็นที่รู้จักกันดีของคนญี่ปุ่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยคามาคูระเมื่อราว 300 กว่าปีก่อน เป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งสำริดสูงถึง 12 เมตร โดยการบริจาคทานของชาวพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อในการบนบาน ขอให้ประสบความสำเร็จต่างๆ ไม่ว่าเรื่อง การงาน ความรัก สุขภาพ หรือแม้กระทั่งขอลูก สำหรับคู่สามี ภรรยา ที่มีบุตรยากนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะ ฮะจิมังกู (Tsurugaoka Hachimangu) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและสำคัญมากที่สุดของเมืองคามาคุระ ศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้ Hachiman เทพแห่งสงคราม ที่ตะกูลมินาโมโตะและเหล่าซามูไรให้การนับถือ ศาลเจ้านี้เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากของญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีชาวญี่ปุ่น (รวมทั้งชาวต่างชาติ) เดินทางมาสักการะเทพเจ้าที่ศาลเจ้ากว่า 2 ล้านคน ด้านซ้ายของบันไดขึ้นทางขึ้นสู่ศาลเจ้าหลักมีต้นแปะก๊วยอายุนับพันปี (ปัจจุบันเหลือเพียงซาก) ซึ่งโชกุนคนที่สามของเมืองถูกคนร้ายที่แอบอยู่ด้านหลังต้นแปะก๊วยนี้ลอบสังหารโดยยิงธนูเข้าใส่
 
นำท่านเดินทางสู่นาริตะ
นำท่านช้อปปิ้ง ห้างอิออน พลาซ่า (AEON)ที่แห่งนี้เป็นห้างสรรพสินค้าแหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋ารองเท้า เครื่องสำอางของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และยังมีร้าน 100 เยน ซึ่งของในร้านจะมีราคาเดียวเท่านั้น คือราคา 100 เยน
เย็น อิสระ   อาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาในการช้อปปิ้งได้เต็มที่
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรม
พักที่ Narita Marroad Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่  โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ (B/L/-)
เช้า   บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  (5)
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ให้ท่านมีโอกาสขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อ เครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (6)
นำท่านช้อปปิ้งย่านดัง “ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านโอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปัจจุบันของญี่ปุ่น โอไดบะ เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง โดยการนำ ดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เกิดขึ้นเป็น เกาะขึ้นมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 สร้างกันมาเป็นร้อยปีเลยทีเดียว เกาะนี้เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้าง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิเช่น Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมีห้างให้เลือกเดินทั้ง AQUA CITY , VENUS FORT, DECKให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง
 
เย็น อิสระ   อาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาในการช้อปปิ้งได้เต็มที่
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรม
พักที่ Narita Marroad Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง  (B/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)
10.00 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต (SCOOT) เที่ยวบินที่ TZ291  
14.55 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line