ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ปักกิ่ง
 

ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง - เทียนสิน ศาลหม่าโจ้-กำแพงเมืองจีน-วัดลามะ-กายกรรมปักกิ่ง-ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก - 6 วัน 4 คืน/02

 

นำชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว / เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง พิเศษชม กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน)

#ทัวร์จีน

#ทัวร์ปักกิ่ง

#ทัวร์จีน2561

#ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก

 

ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง - เทียนสิน ศาลหม่าโจ้-กำแพงเมืองจีน-วัดลามะ-กายกรรมปักกิ่ง-ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก - 6 วัน 4 คืน/02

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว / เมนูพิเศษ !!  เป็ดปักกิ่ง  พิเศษชม กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน)

กำหนดวันเดินทาง วันที่ 23-28 มีนาคม 2561 ราคา 20,900.-

วันที่ 23-28 มีนาคม 2561 ราคา 20,900 บาท

 

กำหนดการเดินทาง
 
วันแรก นัดพบสุวรรณภูมิ
22.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)
วันที่สอง สุวรรณภูมิ-เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้-ถนนอิตาลี-ปักกิ่ง
01.40 น. เดินทางไปเทียนสินโดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 812
07.10.น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนสินตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเทียนสินเป็นศูนย์กลางสำคัญในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศของจีนโดยในปีพ.ศ. 2550สนามบินสามารถรองรับสินค้าทั้งสิ้น125,087ตันทำให้กลายเป็นสนามบินที่พลุกพล่านเป็นอันดับที่12และมีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุดของจีนนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
08.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชมถนนวัฒนธรรมโบราณ (กู่เหวินฮั่วเจีย) ที่เป็นศูนย์รวมของร้านรวงที่จำหน่าย หนังสือ เครื่องกระเบื้อง พรม งานฝีมือ ของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงอาหารและของพื้นเมือง 
แล้วนำท่าน นมัสการศาลหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู้พิทักษ์นักเดินทาง เชื่อว่านมัสการหม่าโจ้แล้วจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ 
นำท่านเดินชม ถนนอิตาลี บริเวณนี้จะติดแม่น้ำซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นย่านที่มีบ้านเรือนเป็นสไตล์แบบอิตาลีและเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีเพียงแห่งเดียวในโลก
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง แบบจีนที่ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยังเมืองปักกิ่ง 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรือ เทียบเท่า (4*)
วันที่สาม ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน-หอฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง 
นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา 
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร 
นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง 
นำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  *ชวนชิมเป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ 
** หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่า (4*)
วันที่สี่ ปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดลามะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน
** แวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำชมวัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ ของล้ำค่าในวัดลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ ซึ่งเป็นวิหารที่สูงใหญ่ที่สุดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น ก่อด้วยไม้ทั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน้ำหนักประมาณ 100 ตัน ได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นำท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร**เมนูอาหารแต้จิ๋ว
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)
วันที่ห้า ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-สนามกีฬารังนก-ถนนหวังฝูจิ่ง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก
เดินทางสู่ร้านยางพารา สินค้าผลิตที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
ผ่านชม สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร) แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “บัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารแล้วส่งท่านช้อบปิ้งที่ถนนคนเดิน “หวังฝูจิ่ง”
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่า (4*) ** ชวนชิมสุกี้สมุนไพร
วันที่หก ตลาดรัสเซีย-เทียนสิน-สุวรรณภูมิ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย 
ช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย  เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
14.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทียนสิน โดยรถบัส
17.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่สนามบิน
20.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CA-811
00.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line