ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
 

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกราต์2018-CHARMING SAKURA 7D4N BY TG-ชมซากุระที่ออกดอกบานสะพรั่งไปทั่วบนเนินเขาโยชิโนะ/08

 

เมืองนารา มิเอะ นาโกย่า ชิสึโอกะ โตเกียว โยโกฮาม่า/ทานบุฟเฟต์ขาปู + เที่ยวเต็มทุกวัน!!

#ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018

#ทัวร์ญี่ปุ่น

#เที่ยวญีปุ่นสงกรานต์2018

#ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2561

 

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกราต์2018-CHARMING SAKURA 7D4N BY TG-ชมซากุระที่ออกดอกบานสะพรั่งไปทั่วบนเนินเขาโยชิโนะ

อันอันแทรเวลขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย
สู่เมืองนารา มิเอะ นาโกย่า ชิสึโอกะ โตเกียว โยโกฮาม่า


นารา    ชมซากุระที่ออกดอกบานสะพรั่งไปทั่วบนเนินเขาโยชิโนะ, สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึที่วัดโทไดจิ
มิเอะ    เที่ยวชม หมู่บ้านนินจาอิกะ เพลิดเพลินและได้รับความรู้เกี่ยวกับนักรบสายลับแบบฉบับญี่ปุ่น, ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าชินโตที่มีอายุเก่าแก่ 2,000 ปี, ช้อปปิ้งสินค้าจุใจในบรรยากาศสไตล์เมืองนิวออร์ลีนที่ แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต, ชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นที่ สวนนาบานะโนะซาโตะ
ชิสึโอกะ    ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ยามานาชิ    ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ,
    ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น,
    เยี่ยมเยือนหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ที่ติดอันดับ1ใน100 เรื่องความใสสะอาดของน้ำ,
เพลิดเพลินกับการเก็บผลสตรอเบอร์รี่สดๆ จากสวน
โตเกียว    นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว
ย่านชินจุกุ, อิออน มอลล์ แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย และอิสระเต็มวันให้ท่านได้เลือกเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง
ไซตามะ    เดินเล่นชมสถาปัตยกรรมเมืองโบราณที่ เมืองคาวาโกเอะ
โยโกฮาม่า    พิพิธภัณฑ์ราเม็ง สถานที่ที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น

ทานบุฟเฟต์ขาปู + เที่ยวเต็มทุกวัน!!

กำหนดการเดินทางวันที่ 11-17 / 12-18 / 13-19 เมษายน 2561(ช่วงเทศกาลสงกรานต์)

วันแรก               สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทาง
23.30 น.     ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง              สนามบินคันไซ >> นารา >> ชมซากุระที่เนินเขาโยชิโนะ >> วัดโทไดจิ >> มิเอะ >> หมู่บ้านนินจาอิกะ
07.00 น.      เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
    นำท่านออกเดินทางสู่เมืองนารา เพื่อนำท่านชมซากุระที่บริเวณเนินเขาโยชิโนะ สถานที่ชมซากุระที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดยบริเวณภูเขาโยชิโนะนั้น มีต้นซากุระมากกว่า 30,000 ต้น กว่า 200 สายพันธุ์ เมื่อดอกซากุระบานสะพรั่งพร้อมกัน ทำให้ทิวทัศน์บริเวณภูเขาทั้งลูกนั้นถูกปกคลุมไปด้วยดอกซากุระ เป็นภาพที่สวยงามประทับใจ
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่วัดโทไดจิ ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษที่ 8 ตัวพระพุทธรูปองค์นี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน ซึ่งอาคารไม้อันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนั้นได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่สำคัญที่สุดของเมืองนารา นอกจากนี้ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้เวลาสมควรนำท่านสู่เมืองมิเอะ
นำท่านสู่ หมู่บ้านนินจาอิกะ นินจาเปรียบเสมือนนักรบกึ่งสายลับ ทั้งทำหน้าที่ลอบสังหาร สืบข่าวลับในสมัยก่อน ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์นินจาสายอิกะที่ทุกท่านจะได้เห็นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้ของนินจา นอกจากนี้ยังมีบ้านกลของนินจาที่ในอดีตเคยมีนินจาอาศัยอยู่จริงซึ่งมีทั้งช่องซ่อนดาบ ซ่อนอาวุธลับ ทางลับประตูกลมากมาย ได้ทั้งความสนุกเพลิดเพลินและความรู้เกี่ยวกับนักรบสายลับแบบฉบับญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์ต่อสู้และโชว์สาธิตวิชานินจาที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนินจาดูสักครั้งก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย (ค่าชมโชว์และค่าชุดนินจา ไม่ได้รวมอยู่ในราคาทัวร์)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม MISUGI RESORT หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด ***
หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม              มิเอะ >> ศาลเจ้าอิเสะ >> แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต >> สวนนาบานะโนะซาโตะ >> นาโกย่า
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    นำท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ มีอายุกว่า 2,000 ปี ตัวศาลเจ้าถูกสร้างและออกแบบตามสถาปัตยกรรมโบราณ บริเวณศาลเจ้าชั้นใน (Inner Shrine) เรียกว่า โคไตจิงงุ หรือไนกู (Kotaijingu - Naiku) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ อะมาเทราสึ และเป็นสถานที่เก็บรักษากระจกศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 3 สมบัติในตำนานของญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต
เที่ยง    อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในแจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต
บ่าย    แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต (JAZZDREAM NAGASHIMA OUTLET) หนึ่งใน MITSUI OUTLET PARK ซึ่งเป็น OUTLET MALL ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ร้านอาหารญี่ปุ่นและสัญชาติอื่นๆ มากมาย มีร้านค้ามากกว่า 240 ร้านให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อปกันตามอัธยาศัย โดยที่นี่เลือกออกแบบให้มีสไตล์ๆ คล้ายกับเมืองนิวออร์ลีนส์ ซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เป็นสวนดอกไม้ที่ได้รวบรวมดอกไม้จากหลายสถานที่ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนดอกไม้อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพันธุ์ดอกไม้หรือว่าลักษณะของการจัดสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมีการจัดดอกไม้ที่เปลี่ยนแปลงกันออกไปตามฤดูกาล โดยช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม จะมีเทศกาลประดับไฟที่สวนดอกไม้ในช่วงหัวค่ำ ซึ่งการจัดแสดงเทศกาลประดับไฟ หรือ ILLUMINATION นั้น ในแต่ละปีจะมีธีมที่แตกต่างกันไป เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไปอย่างยิ่งในเว็บไซต์ TRIP ADVISER  อีกด้วย
ค่ำ    อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยภายในสวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE PLAZA HOTELหรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่                 นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามาน่ะ >> ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น >> ภูเขาไฟฟูจิ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น.    นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลขนาดใหญ่ และยังเป็นจุดแวะพักรถที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ภายในบริเวณนั้น จะมีร้านค้ามากมายหลากหลายที่ขายสินค้าที่มีส่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิ้มลองพายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองยามานาชิ ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทางที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    ออกเดินทางสู่ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น เพื่อเข้าชมเจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่สีแดงห้าชั้น ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปีค.ศ.1963 ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าชั้น จากนั้นเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม FUJISAN GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
*** อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด ***
                       จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ห้า                 ยามานาชิ >> โอชิโนะ ฮัคไค >> เก็บสตรอเบอร์รี่ >> โตเกียว >> ชินจูกุ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปีค.ศ.1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่สวนสตรอเบอร์รี่ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเก็บ   สตรอเบอร์รี่สดๆ ทาน ซึ่งการปลูกผักและผลไม้ในประเทศญี่ปุ่นนั้น จะเน้นในเรื่องของความสะอาดและปลอดสารเคมี ท่านสามารถเด็ดทานได้ในทันทีโดยไม่ต้องกลัวสารเคมีปนเปื้อน
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ้งที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมีสินค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมชั้นนำ สินค้านำสมัย ขนมญี่ปุ่นทั้งแบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ
ค่ำ    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
โรงแรมที่พัก DAY NICE HOTEL หรือระดับเทียบเท่
วันที่หก              โตเกียว >> ไซตามะ >> เมืองเก่าคาวาโกเอะ >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ>> อิออน มอลล์ >> โยโกฮาม่า >> พิพิธภัณฑ์ราเม็ง >> สนามบินฮาเนดะ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดไซตามะ นำชมเมืองคาวาโกเอะ ซึ่งเป็นเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคเอโดะที่มีการอนุรักษ์สภาพบ้านเมืองเก่าและบรรยากาศไว้อย่างดี บริเวณที่เป็นเมืองเก่าก็ยังเปิดทำการค้า ขายของจำพวกของที่ระลึกและสินค้าท้องถิ่นในตึกที่เคยใช้เป็นคลังสินค้าสมัยก่อน แต่ได้ทำการสร้างใหม่ให้คงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิม แต่เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นวัสดุกันไฟ เนื่องจากสมัยเอโดะ บ้านเรือนสร้างด้วยไม้และกระดาษ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ก็มักลามไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็ว โดยของขึ้นชื่อที่คาวาโกเอะคือ มันหวาน ที่รสชาติหวานล้ำ นอกจากนี้ยังมีตรอก     ขนมหวาน ที่ขายของจำพวกขนมหวานโบราณของญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าเมืองโตเกียว
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสัตว์คันนอนประดิษฐานอยู่และเป็นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มีชื่อว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่าประตูสายฟ้า เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกซื้อหา และขนมส่งกลิ่นหอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มีโคมสีแดงแขวนอยู่อีกซุ้มหนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อิออน มอลล์ เพื่อซื้อของอุปโภคบริโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ, ชาเขียว, ขนมขบเคี้ยว ไปจนถึงเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า พาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ราเม็ง ราเม็งเป็นบะหมี่น้ำของญี่ปุ่น ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ที่มาของราเม็งเชื่อว่ามาจากประเทศจีน ถึงแม้ว่าไม่มีประวัติศาสตร์บันทึกไว้แน่ชัด ราเม็งเริ่มเป็นที่นิยมในยุคโชวะ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แป้งราคาถูกจากสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาสู่ตลาดญี่ปุ่น และขณะเดียวกับที่ทหารญี่ปุ่นได้กลับมาจากการรบที่ประเทศจีน ทหารญี่ปุ่นได้คุ้นเคยกับอาหารจีนมาก่อนทำให้ราเม็งมีการขายได้ดียิ่งขึ้น พิพิธภัณฑ์ราเม็งถือกันว่าเป็น food amusement park  ท่านจะพบการตกแต่งภายในในสไตล์ย้อนยุค มีร้านราเม็งให้เลือกชิมกันตามใจชอบ นอกจากร้านราเม็งก็ยังมีร้านขนมย้อนยุค ให้ได้ลองซื้อหากันนอกจากราเม็ง ส่วนชั้นบนจะเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับราเม็ง เช่น ถ้วยชาม หรือ เส้นที่เอาไว้ทำราเม็ง นอกจากนั้นก็จะมีของที่ระลึกจำหน่ายอีกด้วย
ค่ำ    อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็งตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อทำการเช็คอิน

วันที่เจ็ด                สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
0020 น.    ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
04.50 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line