ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
 

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018-ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI – FLOWERS LEGO LAND 5D3N BY TG/08

 

เมือง นาโกย่า มิเอะ เกียวโต โอซาก้า/พิเศษ!!! สัมผัสประสบการณ์ใส่ชุดนินจาถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า

#ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018

#ทัวร์ญี่ปุ่น

#เที่ยวญีปุ่นสงกรานต์2018

#ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2561

 

ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI – FLOWERS LEGO LAND 5D3N BY TG

•อันอันทัวร์ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย
สู่เมือง นาโกย่า มิเอะ เกียวโต โอซาก้านาโกย่า    เพลิดเพลินไปกับธีมปาร์คแห่งใหม่ล่าสุดในประเทศญี่ปุ่นกับ เลโก้แลนด์
มิเอะ        ชมความงามของสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ
เกียวโต     วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมเสาโทริอิ ณ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
โอซาก้า    ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า, และอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ, อิออน มอลล์ และอิสระเต็มวัน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลิน และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ชื่อดังจาก “HOLLYWOOD” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF HARRY POTTER ที่ให้คุณสนุกได้ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกา

พิเศษ!!! สัมผัสประสบการณ์ใส่ชุดนินจาถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า

กำหนดการเดินทาง 10-14 / 11-15 / 14-18 เมษายน 2561 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)
วันแรก               สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.         พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทาง

วันที่สอง              สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ >> เลโก้ แลนด์ >> มิเอะ >> สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโต
00.05 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
08.00 น.      เดินทางถึงสนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านออกเดินทางสู่ เลโก้แลนด์ ธีมปาร์คตัวต่อใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 และเปิดตัวเป็นแห่งที่ 8 ของโลก ภายในธีมปาร์คมีเครื่องเล่นมากกว่า 40 ชนิด ถูกแบ่งออกเป็น 7 โซน FACTORY ที่ท่านสามารถดูวิธีการผลิตตัวต่อเลโก้ และร้านขายของที่ระลึก, PIRATE SHORES ให้ท่านได้ล่องเรือโจรสลัดที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษต่างจากสวนสนุกทั่วๆ ไป, KNIGHT’S KINGDOM ที่ตกแต่งเสมือนว่าท่านได้อยู่ในดินแดนของเหล่าอัศวินผู้กล้า, LEGO CITY มีกิจกรรมมากมายให้ได้ลองสัมผัส รวมไปถึงโรงหนัง 4D ขนาดใหญ่, ADVENTURE โซนแห่งการผจญภัยที่มีกิจกรรมและเครื่องเล่นมากมายให้ท่านได้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำที่จะพาท่านผจญภัยใต้สมุทร หรือตามล่าสมบัติในอาณาจักรโบราณ, MINILAND โซนที่รวบรวมแลนด์มาร์คสำคัญทั่วประเทศญี่ปุ่น ย่อส่วนสถานที่ต่างๆโดยใช้ตัวต่อเลโก้ในการประกอบรวมทั้งสิ้นกว่า 10,496,352 ชิ้น, BRICKTOPIA ดินแดนตัวต่อขวัญใจเหล่าคุณหนู ที่ท่านสามารถต่อเลโก้เป็นยานพาหนะแล้วมาลองแข่งกันได้ หรือจะขึ้นชมวิวบนหอคอยเลโก้ที่มีความสูงถึง 50 เมตร อิสระให้ท่านสนุกกับกิจกรรมภายในเลโก้แลนด์ตามอัธยาศัย
เที่ยง        อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเองและชาวต่างชาติ ที่สวนดอกไม้แห่งนี้มีดอกไม้นานาพันธุ์ให้ท่านได้เดินเล่นผ่อนคลายอารมณ์ไปกับความงามของดอกไม้ พร้อมเก็บภาพความงาม ช่วงฤดูใบไม้ผลิตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีดอกทิวลิปที่เบ่งบานรอต้อนรับการมาเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว นอกจากทุ่งดอกทิวลิปแล้ว ยังมีแปลงดอกไม้ในเรือนกระจกและโซนต่างๆ อีกมากมายภายในสวนดอกไม้ให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย
    (ความงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม BEST WESTERN NAGOYA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม              นาโกย่า >> เกียวโต >> วัดคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ >> โอซาก้า  >> ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดขนาดใหญ่และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ตะปูในการก่อสร้าง หากแต่ใช้วิธีการตอกเข้าลิ่มคล้ายกับการสร้างเรือนไทย นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้สวยงาม เชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา จากนั้นเดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิดกระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้หรือประยุกต์เป็นไส้สตอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญี่ปุ่น สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซุโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่น ทั้งกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึกอีกมากมายนานาชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพที่เป็นที่นับถือของชาวญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มีความเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของการกสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปั้นเทพจิ้งจอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับเสาโทริอิที่เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจากเมืองโตเกียว เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ รูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง หรือ จะเดินเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนมและอาหารขึ้นชื่อของนครโอซาก้า ทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียงอย่างห้างไดมารู หรือจะเป็นทาคาชิมาย่า ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย
ค่ำ        อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SMILE HOTEL PREMIUM OSAKA HOMMACHIหรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่                 โอซาก้า >> อิสระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
เช้า        รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ โดยไกด์บริการไปส่งและรับกลับโรงแรมโดยรถไฟ ซึ่งต้องชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท (ยังไม่รวมค่าเดินทางไปสวนสนุกของผู้เดินทางและไกด์) นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตื่นตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู้ด ชมฉากจำลองของนิวยอร์ค ฉากจำลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็นต้น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ สนุกสนานตื่นเต้นกับการห้อยโหนโจนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ Spider Man สนุกสนานไปกับการล่องเรือพร้อมฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรือและฉากอื่นๆ ที่หวาดเสียวจากเรื่อง Jaw แล้วระทึกใจกับฉากจำลองเรื่อง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง วอเตอร์เวิลด์ (Water World) เป็นต้น หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่ สนู๊ปปี้ สตูดิโอ (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ปปี้และเหล่าผองเพื่อนมากมาย และสัมผัสกับ “The Wizarding World of  Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีชื่อก้องโลกอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จำลองมาจากในหนังสือดัง เช่น หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็นต้น และล่าสุดกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโซนใหม่ Minions Park อนิเมชั่นชื่อดัง ที่เหล่าตัวการ์ตูนมินเนี่ยนจะมาป่วนทุกท่านให้สนุกเพลิดเพลินไปกับเมืองจำลองภายในเรื่อง
เที่ยง        อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ค่ำ        อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SMILE HOTEL PREMIUM OSAKA HOMMACHIหรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า                โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า>> อิออน มอลล์ >> สนามบินคันไซ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(ชมภายนอก) หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นในสมัยฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ในปีค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหาย จนกระทั่งในปีค.ศ.1931 นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า ได้ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองมาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 8 ชั้น (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศ) บนหอคอยชั้น 8 ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน ภายในตัวปราสาทยังมีนิทรรศการแสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับปราสาทและตระกูลTOYOTOMI อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆ ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย ให้ท่านได้สัมผัสประสการณ์พิเศษ สวมใส่ชุดนินจาเดินเล่นและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับปราสาทโอซาก้า จากนั้นเดินทางสู่อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น ของใช้ในบ้าน เครื่องแต่งตัว ของเล่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับ
เที่ยง    อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
บ่าย        ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า เพื่อทำการเช็คอิน
17.35 น.    ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
21.25 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line