ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
 

ทัวร์ญี่ปุ่น SAWASDEE HOKKAIDO 5D 3N (08)(TG)

 

โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

 
ทัวร์ญี่ปุ่น SAWASDEE HOKKAIDO 5D 3N (08)(TG)
 
โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต
2 ฝั่งคลอง, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ดื่มด่ำกับความหวานของโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ดินแดนยุโรป ด้วยรูปร่างของอาคารโรงงานที่ตกแต่งสไตล์ยุโรป
โนโบริเบทสึ เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด, นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นหมีสีน้ำตาลหรือหมีดำมากกว่า 100 ตัว, เพลิดเพลินความน่ารักของขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ณ นิกเซ่มารีนพาร์ค, และพบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติที่ จิโกกุดานิ หรือหุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหุบผานรก
ซัปโปโร   สัมผัสบรรยากาศ ตลาดปลายามเช้า, ชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือที่รู้จักกันในนามทำเนียบอิฐแดง, ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ, สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด
อิสระช้อปปิ้งที่ ซูซูกิโน่ 
 
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด + ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น
 
กำหนดวันเดินทาง
21-25 เมษายน 2560 (46,900)
 
วันแรก            กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด
20.30น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D
เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.45น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซิโตเสะ เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบิน TG670
 
วันที่สอง ชิโตเสะ - โรงงานช็อคโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โจซังเค
08.30น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ด้วยรูปร่างของอาคารโรงงานที่ตกแต่งสไตล์ยุโรป รวมถึงเหล่าตุ๊กตาตัวน้อยที่คอยสร้างสีสันและเรียกรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยว จะทำให้ท่านรู้สึกราวกับเดินอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่มแบบจำลองของโรงงาน พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอน้ำโบราณตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ส่งเสียงต้อนรับท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม JOZANKEI KANKO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 
วันที่สาม            โจซังเค - โนโบริเบทสึ - นั่งกระเช้าสู่ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นิกเซ่มารีนพาร์ค-หุบเขานรกจิโกขุดานิ - ซัปโปโร                      
เช้า รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดไม่ว่าจะเป็นหมีสีน้ำตาลหรือหมีดำมากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสีน้ำตาลที่หาได้ยากในปัจจุบัน ที่พบได้ที่เกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชิงช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ชิดโดยมีเพียงกระจกกั้นระหว่างท่านและหมีตัวใหญ่ที่คอยโบกไม้โบกมือเรียกร้องความสนใจ และร่วมสนุกกับการทายผลการแข่งวิ่งเป็ด เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ นิกเซ่มารีนพาร์ค
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย นิกเซ่มารีนพาร์ค พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับสัตว์น้ำนานาชนิด นำท่านชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่สุดแสนจะน่ารักอย่างใกล้ชิดแค่มือเอื้อม จากนั้นนำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ จิโกขุดานิ หรือหุบเขานรก บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจและความงดงามของหุบเขานรกแห่งนี้ 
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ใจกลาง เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้น ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น 
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่            ซัปโปโร - ตลาดปลา - ที่ทำการรัฐบาลเก่า - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด-ช้อปปิ้งซูซูกิโน่
เช้า          รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเลือกชมสินค้าสดจากทะเลที่ ตลาดปลา พลาดไม่ได้กับปูยักษ์ฮอกไกโดหรือจะลองเมนูซูชิ ซาชิมิ
จากร้านค้าต่างๆ ที่พร้อมปรุงใหม่สดๆ ให้ท่านได้ลิ้มลองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น จากนั้นผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร ซึ่งการเปลี่ยนชื่อก็เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ซึ่งศาลเจ้าชินโตแห่งนี้จะคอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับคนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโน่ ซึ่งเป็นแหล่งที่รวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก และเป็นสถานท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรีอีกด้วย
ค่ำ                 อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านเลือกอิ่มอร่อยได้ตามอัธยาศัย
ท้าให้ลองราเม็งแหล่งกำเนิดซัปโปโร เลือกได้จาก 2 ฝั่งทาง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ตรอกราเม็ง”
      นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า           สนามบินซิโตเสะ - สุวรรณภูมิ 
เช้า           รับประทานอาหารเช้าโรงแรม
          ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ
10.30น.         เหินฟ้าเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน TG671
15.30น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line