ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
 

ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ SAKURA REROUTE 6D3N(08)(XJ)

 

• เพลิดเพลินกับการชมซากุระ ณ สวนสาธารณะนารา • เก็บและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้น • เปลี่ยนบรรยากาศนั่งเรือที่ท่าเรืออิราโกะสู่เกาะมิกิโมโตะ • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู + ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น • เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีฟรีอิสระ

 
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ  SAKURA REROUTE 6D3N(08)(XJ)
 
โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ
ยามานะชิ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น
ชิสึโอกะ ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง, ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ, อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรนด์ดังโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท, เพลิดเพลินกับการเก็บและชิม สตรอเบอร์รี่ สดๆ จากต้น
ไอจิ อิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน, สัมผัสบรรยากาศ นั่งเรือเฟอร์รี่ จากท่าเรืออิราโกะสู่ท่าเรือโทบะ
มิเอะ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่ง ชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันยังมีความเชื่ออยู่ว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาสักการะให้ได้, เกาะไข่มุกมิกิโมะโต้ แหล่งกำเนิดไข่มุกที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการเพาะไข่มุกที่รู้จักในระดับนานาประเทศภายใต้แบรนด์ MIKIMOTO,อิสระเดินเล่น ย่านโอคาเงะ โยโกะโช ซึ่งตลอดสองข้างทางจะมีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย
นารา ชมซากุระสวนสาธารณะนารา, นมัสการ พระพุทธรูปไดบุสสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง
โอซาก้า อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ
 
• เพลิดเพลินกับการชมซากุระ ณ สวนสาธารณะนารา 
• เก็บและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้น 
• เปลี่ยนบรรยากาศนั่งเรือที่ท่าเรืออิราโกะสู่เกาะมิกิโมโตะ 
• อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู + ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น
เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีฟรีอิสระ
 
กำหนดวันเดินทาง
28 มี.ค. - 02 เม.ย. 2560 (44,900)
 
วันแรก กรุงเทพฯ - นาริตะ
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.45 น. เหิรฟ้าสู่นาริตะ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เที่ยวบินที่ XJ 600
มีบริการอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิด ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม) 
 
วันที่สอง นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท - บ่อน้ำศักดิ์โอชิโนะ ฮัคไค
08.00 น. เดินทางถึงนาริตะ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
เดินทางสู่ โตเกียว เพื่อนำท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัม ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ เช่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่น โคมไฟ ฯลฯ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท สถานที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ จากนั้นนำท่านสู่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะ ฮัคไค (Oshino Hakkai) 忍野八海 บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม JIRAGON FUJI NO YAKATA หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ทะเลสาบฮามาน่ะ - โตโยฮาชิ - ช้อปปิ้งอิออน
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไร่สตรอเบอร์รี่  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและชิมผลสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ได้ไม่อั้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น และยังเป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก จากนั้นเดินทางสู่ โตโยฮาชิ เพื่อนำท่านสู่ ห้างอิออน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LOISIR TOYOHASHI หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ นั่งเรือเฟอร์รี่ (ท่าเรืออิราโกะสู่ท่าเรือโทบะ) - เกาะมิกิโมโตะ - ศาลเจ้าอิเสะ - โอคาเงะ โยโกะโช
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออิราโกะ เปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางโดยนำรถลงเฟอร์รี่ เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้นับสิบคันข้ามทะเล ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์จนถึงบริเวณ ท่าเรือโทบะ เพื่อนำท่านเยี่ยมชม เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (Mikimoto Pearl Island) เกาะเล็กๆ อยู่แถบท่าเรือโทบะแห่งนี้ เป็นที่ที่หนุ่มชาวญี่ปุ่นนามว่า โคคิจิ มิคิโมะโต้ ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์หอยมุกแบบธรรมชาติเป็นครั้งแรก และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องการสาธิตการเก็บหอยมุกจากใต้ท้องทะเลโดย “อามะ” หญิงสาวที่ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็ก ให้สามารถว่ายน้ำและดำน้ำลึกโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจใดๆ อามะจะสวมชุดสีขาว ใช้ถังไม้, เชือก และตะขอเป็นอุปกรณ์ อามะมีความสามารถพิเศษในการดำน้ำได้อย่างเชี่ยวชาญและเป็นธรรมชาติ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ มีอายุกว่า 2,000 ปี ตัวศาลเจ้าถูกสร้างและออกแบบสถาปัตยกรรมโบราณที่สุด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือศาลเจ้าชั้นนอกและศาลเจ้าชั้นใน ศาลเจ้าชั้นนอก (Outer Shrine) เรียกว่า โทโยเกะ ไดจิงงุ หรือ เงะกุ (Toyouke Daijingu - Geku) สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรม โทโยเกะ โอมิคามิ (Toyoke Omikami) สันนิษฐานกันว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 5 อาคารศาลเจ้ามีรั้วล้อมรอบ 3 ชั้น บริเวณรอบๆ มีศาลเจ้าเล็กๆ ตั้งอยู่อีกหลายแห่ง ที่ข้างศาลเจ้าจะมีรวงข้าวห้อยอยู่ เป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าแห่งการกสิกรรมนั่นเอง และเมื่อเดินผ่านเสาโทริอิชื่อ ไดอิจิ โทริอิ (Daiichi Torii) ที่ตั้งขวางสะพานอุจิ (Uji) ห่างจากศาลเจ้าชั้นนอกไป 3 กิโลเมตร เป็นทางเข้าสู่บริเวณศาลเจ้าชั้นใน (Inner Shrine) เรียกว่า โคไตจิงงุ หรือ ไนกุ (Kotaijingu - Naiku) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ อะมาเทราสึ และเป็นสถานที่เก็บรักษากระจกศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 3 สมบัติในตำนานของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ ย่านโอคาเงะ โยโกะโช ตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้าศาลเจ้าอิเสะจัดเป็นย่านการค้าเก่าแก่เล็กๆ ที่จะนำท่านย้อนเวลาไปยังศตวรรษที่ 19 ร้านค้าเป็นแบบสมัยเก่า เต็มไปด้วยบ้านแบบดั้งเดิมที่แปลกตา ภายในมีร้านค้าและร้านอาหารมากกว่า 50 ร้าน ทั้งอาหารอร่อยสไตล์ท้องถิ่นรวมถึงขนมดังโงะที่มีชื่อเสียงที่ทั้งคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านเพื่อเป็นของฝากหรือเป็นขนมทานเล่น หรือจะเป็นอาหารท้องถิ่นอื่นๆ อาทิ อิเสะอุด้งและ สเต็กเนื้อมัตซึซะกะ ซึ่งตลอดเส้นทางบนถนนย่านการค้านี้ท่านจะพบร้านค้าเล็กๆย่างอาหารทะเลขายหน้าร้าน เช่น ปลา, หอย, เม่นทะเล รวมทั้งของเล่นงานฝีมือ สิ่งทอและสินค้าอื่นๆที่ทำด้วยมือตลอดถนนอีกด้วย อิสระท่านเลือกซื้อเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MISUGI RESORT หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารโรงแรมที่พัก *** อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด *** 
หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 
วันที่ห้า มิเอะ - นารา - ชมซากุระสวนสาธารณะนารา - วัดโทไดจิ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่น ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.710 เพื่อชม ดอกซากุระสวนสาธารณะนารา เป็นสวนสาธารณะที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 มีพื้นที่กว้างประมาณ 2 กิโลเมตร มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร โดยเฉพาะความงดงามของดอกซากุระพันธุ์ Someyoshino, Shidare-zakura, Yae-zakura และพันธุ์อื่นๆ ประมาณ 1,700 ต้น และภายในสวนยังมีฝูงกวางอาศัยอยู่อย่างอิสระเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสวนสาธารณะแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองนารา *** การออกดอกของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ***
จากนั้นเดินทางสู่ วัดโทไดจิ ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษที่ 8 ตัวพระพุทธรูปองค์นี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน ซึ่งอาคารไม้อันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนั้น ได้รับการบันทึกลงใน กินเนสส์บุ๊คว่าเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่สำคัญที่สุดของเมืองนารา นอกจากนี้ ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง หรือจะเป็นร้านดิสนีย์ช้อป ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย์ และ ย่านเก่าแก่ อย่างถนนโดทงบุริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อ ของนครโอซาก้า ทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน  นอกจากนี้ ในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียง อย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมาย่า มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อหาอีกด้วย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อทำการเช็คอิน
 
วันที่หก กรุงเทพฯ
00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เที่ยวบินที่ XJ 611
มีบริการอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิด ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม) 
04.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line