ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
 

ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ WOW SAKURA & KIMONO 6D4N(08)(TG)

 

•สนุกกับกิจกรรมการทำทาโกะยากิ •สัมผัสประสบการณ์การใส่ชุดกิโมโนเดินชมวัดคิโยมิสึ •เยี่ยมชมโรงงานผลิตพายปลาไหล ขนมชื่อดังของเมืองฮามามัตสึ •ชมสวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนอุเอะโนะ •อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น

 
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ WOW SAKURA & KIMONO 6D4N(08)(TG)
 
โอซาก้า ผ่านชมปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า, สนุกสนานกับกิจกรรมการทำ ทาโกะยากิ
เกียวโต สัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิโมโน เดินชม วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย,เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก ร้านกล่องดนตรี
ยามานะชิ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น
ฮามามัตสึ ชม โรงงานผลิตพายปลาไหล ของขึ้นชื่อและมีความหอมกรอบอร่อย
ฮาโกเน่ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
ชิสึโอกะ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ณ ภูเขาไฟฟูจิ
โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุซะ, ชมสวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ 
สวนสาธารณะอุเอะโนะ, ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุง ย่านชินจูกุ และอิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วยตัวท่านเอง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นและตัวการ์ตูนจากวอลดีสนีย์ ชมการแสดงจากมิกกี้เม้าท์พร้อมผองเพื่อนอันสุดแสนประทับใจ 
นาริตะ ช้อปปิ้งซื้อของฝากก่อนกลับที่ ห้างอิออน จัสโก้
 
•สนุกกับกิจกรรมการทำทาโกะยากิ
•สัมผัสประสบการณ์การใส่ชุดกิโมโนเดินชมวัดคิโยมิสึ
•เยี่ยมชมโรงงานผลิตพายปลาไหล ขนมชื่อดังของเมืองฮามามัตสึ
•ชมสวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนอุเอะโนะ 
•อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น
 
กำหนดการเดินทาง
30 มี.ค. - 04 เม.ย. 2560 (56,900)
 
วันแรก กรุงเทพฯ - โอซาก้า
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
23.30 น. เหิรฟ้าสู่ “สนามบินคันไซ” ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
 
วันที่สอง โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก) - กิจกรรมการทำทาโกะยากิ - เกียวโต
สัมผัสประสบการณ์ใส่ชุดกิโมโนเดินชมวัดคิโยมิสึ - อาราชิยาม่า - ร้านกล่องดนตรี - นาโกย่า 
07.00 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(ชมภายนอก) หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นในสมัยฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ปลายศตวรรษที่ ในปีค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายย่อยยับ จนกระทั่งในปี 1931 นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า นาย Seki ได้ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองมาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศ) บนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน นอกจากตัว Tenshukaku อันงดงามแล้ว ภายในตัวปราสาท ยังมีนิทรรศการแสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯที่เกี่ยวข้องกับประสาทและตระกูล Toyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้ใบไม้งามสะพรั่งในทุกๆฤดู เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมการทำทาโกะยากิ ด้วยตัวท่านเอง ทาโกะยากิเป็นชื่อของอาหารญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง บางทีภาษาไทยก็เรียกกันว่า "ขนมครกญี่ปุ่น" ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเมืองโอซาก้า และเป็นอาหารยอดนิยมในแถบคันไซซึ่งหากดูตามรายการเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ทาโกะยากิเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในงานเทศกาลต่างๆ ลักษณะของทาโกะยากิ โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกกลมๆ ทอดจนเป็นสีน้ำตาลราดด้วยซอสและมายองเนสแล้วโรยหน้าด้วยผงสาหร่ายและแผ่นปลาแห้ง ส่วนผสมของทาโกะยากินั้นจะประกอบด้วยน้ำแป้ง, ขิงดอง, แป้งทอด, หอมสับ, แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือหนวดปลาหมึกยักษ์ (Tako) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อทาโกะยากินั่นเอง และอีกคำหนึ่งคือ "Yaki" ก็แสดงถึงวิธีทำก็คือการเอาส่วนผสมเหล่านี้ลงไปทอดในกระทะที่มีลักษณะเป็นหลุมนั่นเอง
เที่ยง รับประทานทาโกะยากิ จากฝีมือการทำของตัวท่านเอง
บ่าย นำท่านเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในช่วงเวลากว่าพันปี ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอาทิตย์อุทัย และยังเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมใส่ชุดกิโมโนมาเดินเล่นและถ่ายรูป พิเศษ!! เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองเกียวโต นำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิโมโน เดินชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปีมาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้ท่านสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง  จากนั้นเดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิด กระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยแป้งที่เหนียว นุ่ม เป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็นไส้สตอบรอรี่  ช็อกโกแลต ฯลฯ   กิมจิ  ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ,ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้จังหวัดชิชูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอส ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ข้อมูลจากรายการเปิดโลกส่องเลนส์ ของ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา สตรีที่บริการความรื่นเริงของชาวอาทิตย์อุทัยมาแต่ช้านานจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของตุ๊กตาเกียวโตซึ่งแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝาก ของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1000 เยน), พัดญี่ปุ่น ซึ่ง เป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดิษฐ์ จาก  HAND MADE ซึ่งมีหลากสี หลายสไตล์ ทั้งร้าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ้าและกระดาษญี่ปุ่น ที่นิยมนำมาห่อของขวัญ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ที่ปราณีต บรรจง เป็นพิเศษ, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่น กาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึกอีกมากมายนานาชนิด ได้เวลาสมควรนำท่านกลับไปยังร้านกิโมโน เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับไปเป็นชุดปกติ จากนั้นเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เพื่อนำท่านสู่ ร้านกล่องดนตรี (Orgel Doh) เพลิดเพลินกับสีสันและดีไซด์ของกล่องดนตรีนานาชนิด ซึ่งมีตั้งแต่พวงกุญแจไปจนถึงนาฬิาแขวนผนัง ให้เสียงดนตรีไพเราะเสนาะหูเพียงแค่คุณสัมผัส อิสระให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด และยังมีโซนที่ให้คุณสามารถออกแบบกล่องดนตรีที่ไม่ซ้ำแบบใครด้วยตัวเองอีกด้วย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ นาโกย่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SAKAE TOKYO REI หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม นาโกย่า - ทะเลสาบฮามาน่ะ - โรงงานผลิตพายปลาไหล - ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ ยามานากาโกะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น และยังเป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้าง ทาง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม โรงงานผลิตพายปลาไหล ขนมพายปลาไหลถือเป็นหนึ่งสัญลักษณ์และของขึ้นชื่อของเมืองฮามามัตสึ และด้วยความหอม กรอบอร่อยของขนมพายปลาไหลทำให้ขนมกรุบๆ ชิ้นนี้กลายเป็นของฝากขึ้นชื่อของเมืองฮามามัตสึ นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติก็นิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากให้กับครอบครัว และเพื่อนๆ ด้วยความที่กลายเป็นที่นิยมและรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น จึงมีการเปิดให้เข้าชมภายในโรงงานผลิตขนมพายปลาไหล นักท่องเที่ยวจะได้ ทำความรู้จักกับที่มาที่ไปของขนมชิ้นนี้ ภายในมีโรงภาพยนตร์เล็กๆ ซึ่งใช้ในบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ อีกทั้งยังได้ชมวิธีการทำตั้งแต่ขึ้นตอนแรกอย่างการผสมปรุงรสอร่อย การย่างให้หอมกรอบ การตรวจสอบความพร้อมของสินค้า เพื่อมิให้มีพายที่ไม่ได้รูปหรือแตกหักหลุดรอดไปถึงมือลูกค้าและสุดท้ายคือขั้นตอนการบรรจุใส่กล่องอย่างสวยงาม จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อนำท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NEW STAR หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารของโรงแรม *** อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด *** จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 
วันที่สี่ ยามานากาโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ชมซากุระสวนสาธารณะอุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุมาคูฮาริ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากที่ราบสู่บนยอดปากปล่องเขาด้วยความสูง ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ มหานครโตเกียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ สวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนสาธารณะอุเอโนะ ให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆ ภายใต้ร่มเงาของดอกซากุระที่ผลิบาน รอการมาเยือนของท่าน หมายเหตุ *** การออกดอกของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ในกรณีที่ดอกซากุระที่สวนอุเอโนะยังไม่บานหรือร่วงไปแล้ว ทางบริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการพาไป พระราชวังอิมพีเรียล แทน *** จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ชินจูกุ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ และร้านร้อยเยน ฯลฯ 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม APA MAKUHARI หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า มาคูฮาริ - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ โดยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนีย์แลนด์ท่านละ 2,700 บาท ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์)
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า  600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์
โตเกียวสกายทรี หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร ซึ่งหอคอยแห่งนี้มีจุดชุมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง 350 เมตร และ 450 เมตร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า
กินซ่า ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชั่นใหม่สุดทุกยุคทุกสมัย มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชั้นดีหลายต่อหลายร้านตั้งอยู่เรียงราย 
ชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุนี้เองทําให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือน
ฮาราจูกุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ที่แต่งหน้าแต่งตัวกันแบบที่เรียกได้ว่าหลุดโลกมาอวดโฉมกัน ในวันอาทิตย์เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทั้งแนวแฟนตาซี ปีศาจ คิขุอาโนเนะน่ารักๆ และในย่านนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้ง ณ ตรอกทาเคชิตะ ทั้งสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูด ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป
อะคิฮาบาร่า ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล เกมส์ต่างๆ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม APA MAKUHARI หรือ ระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก มาคูฮาริ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - นาริตะ - ช้อปปิ้งอิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิม ทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร  หนัก 670  กิโลกรัมซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย  เช่น  พวงกุญแจ  พัดญี่ปุ่น  โคมไฟ  ฯลฯ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาริตะ
เที่ยง             อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง อิออน จัสโก้ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษกับร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้งร้านราคา 100 เยน เท่านั้นเอง
ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
17.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
21.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line