ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์อเมริกา
 

ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันตก-ตะวันออก 12 วัน ซานฟรานซิสโก-ลาสเวกัส-ลอสเองแจลลิส นิวยอร์ก-วอชิงตันดีซี-ไนแองการ่า (CI)

 

นั่งรถรางชมเมือง ซานฟราน– เดอะโกรฟ ***นั่งเฮลิคอปเตอร์ -ล่องเรือแม่น้ำ โคโรราโด ชมแกรนด์แคนย่อน*** Night Tour ลาสเวกัส พิเศษ!!!! นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองนิวยอร์ค

 
ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันตก-ตะวันออก 12 วัน
ซานฟรานซิสโก-ลาสเวกัส-ลอสเองแจลลิส  นิวยอร์ก-วอชิงตันดีซี-ไนแองการ่า (CI)
 
สะพานโกลเด้นเกท – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก- ถนนรัมบาท
ลาสเวกัสแกรนด์แคนย่อน สกายวอร์ค-ช้อปปิ้งบาสโตว์ – ลอสแองเจลิส
ถนนฮอลิวู้ด -  เบเวอร์รี่ฮิลล์ - เดอะโกรรฟ
นิวยอร์ก-เทพีเสรีภาพ-ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท
วอชิงตัน ดี.ซี.-ทำเนียบขาว-สถาบันสมิธโซเนียน
แฮริสเบิร์ก-บัฟฟาโร่-น้ำตกไนแองการ่า-บิงแฮมตัน-วู้ดเบอร์รี่ เอ้าท์เล็ท
 
นั่งรถรางชมเมือง ซานฟราน– เดอะโกรฟ
***นั่งเฮลิคอปเตอร์ -ล่องเรือแม่น้ำ โคโรราโด ชมแกรนด์แคนย่อน*** Night Tour ลาสเวกัส
พิเศษ!!!!  นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองนิวยอร์ค
 
กำหนดการเดินทาง   
 สงกรานต์ 6-17 เม.ย. 60 / 13-24 เม.ย. 60 / 29 เม.ย. – 10 พ.ค. 60 (195,900)
 
 
วันแรก กรุงเทพฯไทเป (ไต้หวัน) - ซานฟรานซิสโก
14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 8 แถว S เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าแอร์ไลน์เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่อง จากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
17.05 น. ออกจากประเทศไทย สู่ สนามบินซานฟรานซิสโก โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CI 836
21.45 น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศ ไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
23.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก(San Francisco) โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 004 
(ระยะเวลาบิน 13 ชม.)
***บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***เวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชม.(รวมเวลาบิน 17 ชม )
20.00 น. ถึง เมืองซานฟรานซิสโก(San Francisco) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก         Hilton San Francisco / Crown Plaza / Holiday Inn หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง ซานฟรานซิสโก-ซีวิคเซ็นเตอร์-ยอดเขาทวินพีค– LomBard Street
ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ-ล่องเรือ-เกาะอัคคาทรัส-สะพานโกลเด้นเกท-นั่งรถราง ซานฟราน-ลาสเวกัส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมือง ซานฟรานซิสโก (San Francisco)    นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือนำท่านสู่ “ซีวิคเซ็นเตอร์ (Civic Center)” ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ สู่ “ยอดเขาทวินพีค” เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองซานฟรานฯ  จากนั้นนำท่านชม “Lombard Street”  ตั้งอยู่ใน Russian Hill ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการมาที่นี่ เพราะว่าต้นไม้ต่างแข่งกันออกดอกแย่งกันโชว์ความงามไปตามถนนที่แสนจะคดเคี้ยวนี้ ถ้าคุณขับรถไปก็อย่าลืมลองขับรถลงถนนเส้นนี้ดูจะได้ไปคุยกับเขาได้ว่าเคยขับรถบนถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกมาแล้ว ก็จะไปจอดที่หัวถนนพอดิบพอดี คุณจะได้เห็นถนนนี้จากมุมบน แล้วก็ยังได้เห็นวิวของเมืองนี้ที่สวยมาก ๆ อีกมุมหนึ่งด้วย แต่จะให้สวยก็เดินลงไปด้านล่างแล้วถ่ายรูปจากมุมข้างล่างขึ้นมา คุณก็จะเห็นถนนเส้นนี้จะจะ ว่าคดขนาดไหน ใครมาเมืองนี้ไม่มาที่นี่ก็ถือว่าไม่ถึงเหมือนกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ” (Fisherman’s Wharf) ในสมัยก่อนฟิชเชอร์มาน วาร์ฟ เป็นเพียงท่าเรือที่ชาวประมงใช้เป็นที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าพวกสัตว์ทะเลที่จับมาได้ในแต่ละวันเท่านั้นเองล่ะครับ แต่ปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ โดยเฉพาะตรงบริเวณท่าเรือ 39 หรือ Pier 39 ซึ่งจะเต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่อ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงความสนใจให้กับผู้ที่มาเยือนท่าเรือแห่งนี้นอกจากร้านค้า และ ร้านอาหารจำนวนมากตรงบริเวณท่าเรือ 39 ที่นี่ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือ สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว แต่ว่าช่วงฤดูร้อนมันจะย้ายไปผสมพันธ์กันที่อ่าวแม็กซิโกโน่นแน่ะ แต่ก็ยังควงมีเจ้าสิงโตทะเลบางตัวที่ไร้คู่ ยังคงนอนอาบแดด เป็นดาราหน้ากล้องให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพอยู่บางส่วนเท่านั้น
นำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชม “เกาะอัลคาทรัส” (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต และชม “สะพานแขวนโกลเด้นเกท”  ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก.....
นั่งรถรางชมเมืองซานฟรานซิสโก เป็นรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานอย่างหนึ่ง ผู้ใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองนี้ต้องลองนั่งรถรางเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ มีวิวทิวทัศน์สวยงามโดยรอบของเมือง รถรางซานฟรานนี้ มีลักษณะคล้ายตู้รถไฟสั้นๆ วิ่งตามรางบนถนนเดียวกับรถยนต์แต่ไม่ชนกัน เป็นรถเคเบิ้ลที่เดียวในโลกที่ใช้คนขับ และเปิดให้บริการมาร้อยกว่าปี มีเสียงกระดิ่งดังสลับกับเสียงนักท่องเที่ยวอยู่บนรถ รถวิ่งขึ้นเขาลงเนิน ผ่านกลางถนน ท่ามกลางตึกสูงและบ้านทรงวิคตอเรียสไตล์ ที่คล้ายบ้านในการ์ตูน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
……. น. นำท่านเดินทางสู่ นครลาสเวกัส โดยสายการบิน Southwest Airline เที่ยวบินที่  …………………
……. น. เดินทางถึงเมืองลาสเวกัส จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
เมืองลาสเวกัส ( Las Vegas )เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน มลรัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกาเป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" ( Sin City ) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการ ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการและขนาดใหญ่ ยากที่จะพบสถานที่ที่มีบ่อนการพนันและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้ๆกันเหมือนกับลาสเวกัส โดยใน ปัจจุบัน คนไม่ได้ไปเที่ยวลาสเวกัสเพียงเพราะต้องการไปเล่นการพนันหรือไปดื่มกินให้สนุกเป็นหลักอีกต่อไป แต่ไปเพื่อได้เห็นลักษณะอันพิเศษของเมืองนี้
ที่พัก     Monte Carlo Resort & Casino / Treasure Island   หรือเทียบเท่า   
 
วันที่สาม Hoover Dam (ผ่านชม) - แกรนด์แคนย่อนสกายวอล์ค -นั่งเฮลิคอปเตอร์-นั่งเรือ แม่น้ำโคโรราโด ชมแกรนแคนย่อน
Night Tour ชมเมืองลาสเวกัส – Fremont Street - ชมสวนดอกไม้ ณ Bellagio
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน” นำท่านสู่จุดชมวิว ถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึก บันทึกภาพอันแสนวิจิตร ณ “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน” ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ แกรนด์แคนย่อน เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว เดิมที แม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลำธารเล็กๆที่ไหลคดเคี้ยวไปตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความ ลาดชันและน้ำ ไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึกสลับซับซ้อนนานนับล้านปี เป็นแคนยอนงดงามน่าพิศวงเนื่องจากผลของดินฟ้าอากาศ ความร้อนเย็นซึ่งมีอิทธิพลรอบด้าน 
ผ่านชม “Hoover Dam” เป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2474-2479 ขวางกั้นแม่น้ำโคโลราโด บริเวณหุบเขาแบล็คแคนยอน สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัยของพื้นที่ ใต้เขื่อนในช่วงฤดูหนาว และเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า…..จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ แกรนด์แคนย่อน
บ่าย ชม “สกายวอล์ค” (Skywalk) สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ นำท่านเดินชมวิวของ
แกรนด์แคนย่อน บนกระจกแก้ว (รูปตัวยู) เสมือนเดินบนอากาศ...ชมวิวทิวทัศน์ของแกรนด์แคนย่อนจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างผ่านกระจกแก้วที่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยซึ่งส่วนของกระจกแก้วได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์บรรจงสร้างน่าประทับใจและอัศจรรย์ใจยิ่งนัก
นำท่านนั่ง “เฮลิคอปเตอร์” ( นั่ง 6 คน ต่อ ลำ) ชมความสวยงามของ แกรนแคนย่อนในมุมมอง ที่สวยงามอย่างยิ่งหลังจากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศ“ล่องเรือ”แม่น้ำโคโรราโด่ชมความสวยงามของสายน้ำที่ไหลผ่านแกรนแคนย่อนเป็นที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นนำท่านกลับขึ้น แฮลิคอปเตอร์เดินทางกลับ (ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1.30 ชม.)เป็นที่น่าประทับใจและอัศจรรย์ใจยิ่งนัก…………..จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลาสเวกัส
หมายเหตุ   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่ดี เฮลิคอปเตอร์จะหยุดการบิน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
หลังจากนั้น นำท่านท่องเที่ยวเมืองลาสเวกัสยามค่ำคืน เดินทางสู่ DownTown จุดกำเหนิดของคาสิโนในลาสเวกัส ชมการแสดงของแสงที่ฉายขึ้นบนฝ้าผนังรูปโค้ง ยาวกว่า 400 เมตร ณ “Fremont Steet” ซึ่งมีความสวยงาม เป็นอย่างยิ่งและชมการแสดงต่างๆบนถนนแห่งนี้ที่มีอยู่มากมายให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปอย่างจุใจหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านถนน THE STRIP ซึ่งรวบรวมโรงแรมชื่อดังต่างๆ เอาไว้ ณ ถนนแห่งนี้อย่างมากมาย เช่น MGM, Venetien, Mirard, Caeca, Debagio ฯลฯ  นำทำชมการแสดงของภูเขาไฟ ณ โรงแรม Mirard และเที่ยวบนถนน The Strip ตลอดเส้นทาง  ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เดินทางไปชมน้ำพุดนตรี ณ โรงแรม   Bellagio  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ชมกระจกสะท้อนมุมหักเหของแสงที่จำลองไว้อย่างอัศจรรย์ยิ่ง...ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก     Monte Carlo Resort & Casino / Treasure Island   หรือเทียบเท่า   
 
วันที่ สี่      ลอสแองเจลีส- มิวสิคเซ็นเตอร์ – เบเวอร์รี่ฮิลล์-ถนนฮอลิวู้ด – ไชนีส เธียร์เตอร์เดอะโกรฟ “The Grove”-อนาแฮม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นำท่านเดินทางชม นครลอสแองเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิส มาจากคำว่า โลสอังเคเลส (Los Ángeles) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ่งชื่อเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมือง มิวสิคเธียเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า นำท่านสู่ ถนนฮอลิวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่านถนนโรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือ ฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ  ชม “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด.....
......น. นำท่านเดินทางสู่ “เดอะ โกรฟ The Grove” แหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงอีกที่ ที่มีชื่อแห่งหนึ่งของแอลเอ เพิ่งถูกสร้างในปี 2002 และนับเป็นตลาดสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนัง นับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงสุดเจ๋งอีกที่ของแอลเอ ที่คุณต้องไม่พลาดแวะมาอย่างแน่นอน
ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
…..น. นำท่านเดินทางสู่ วอชิงตัน ดีซี  โดยสายการบิน...........เที่ยวบินที่   ...............(ใช้เวลาเดินทาง 4.50 ชม.)
 
วันที่ห้า วอชิงตัน ดีซี –  สถาบันสมิธโซเนียน  - ทำเนียบขาว – อนุสาวรีย์วอชิงตัน                 
อนุสรณ์สถานลินคอล์น – อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน – ตึกรัฐสภ  
07.00-08.00 น.   เดินทางถึงสนามบิน วอชิงตันดีซี  ให้ท่านตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ที่พัก 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
ช่วงเช้า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากเดินทางมาไกล
อาหารกลางวัน อิสระรับประทานเองตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ก่อนเที่ยวต่อ
14.00 น. นำท่านเที่ยวชม “กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.” สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จวอชิงตัน  ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกาของสหรัฐ สร้างขึ้นแทน ฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ และมีอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์สูง 555 ฟุต (169 เมตร) สร้างเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว  สถานที่ทำงาน และบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน แท่ง หินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ การออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในก รุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทำงานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา และชม สถานีรถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย        
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก   ณ  Holiday Inn/Hampton Inn  Hotel / Double Tree  หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก สถาบันสมิธโซเนียนแฮริสเบิร์ก Hershey’s Chocolate  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม  “สถาบันสมิธโซเนียน” (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน      จากพินัยกรรมของ  James  Smithson  นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ     สถาบันสมิธโซเนี่ยน ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และ Hope Diamond เพชรสีน้ำเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส และได้ชื่อว่าเป็นเพชรต้องคำสาป ชม “พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ” (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright         (รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่ )
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแฮริสเบิร์ก” เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า  นำท่านเยี่ยม ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านไดแวะลิ้มรสกับช็อกโลแลตนานาชนิดอย่างเต็มที่ เรียกไว้ว่าการ ทัวร์แฮริสเบิร์ก เป็นสวรรค์สำหรับผู้รักช็อกโกแลตอย่างแท้จริงๆ นำท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลต ณ Hershey’s Chocolate
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก   ณ  Holiday Inn/Hampton Inn  Hotel   หรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด แฮริสเบิร์กคอนนิ่ง - บัฟฟาโร่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “เมืองคอร์นนิ่ง” ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890  ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว นำท่านชม “โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอที่เมืองคอร์นนิ่ง” ที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา ณ “Corning Class Museum” 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่  “เมืองบัฟฟาโร่”  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์ค มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน  ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแองการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ “ไนแองการ่า” ระหว่างทาง แวะเปลี่ยนอิริยาบถที่ “แฟคตอรี่เอาท์เล็ท” ให้ท่านได้มีเวลาซื้อของอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังในราคาโรงงาน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก   ณ  Holiday Inn Niagara Falls หรือเทียบเท่า
 
วันที่แปด น้ำตกไนแองการ่าบิงแฮมตัน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “น้ำตกไนแองการ่า” ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความงามและความยิ่งใหญ่ของน้ำตก ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก นำท่านล่องเรือ MAID OF THE MIST เพื่อชมน้ำตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิด สัมผัสกระแสน้ำปริมาณน้ำมหาศาลที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอีรี่ เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด สัมผัสได้ถึงความสวยงามพร้อมกับความน่ากลัวด้วยปริมาณน้ำ 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ ทำให้เกิดละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่ เหนือน้ำตกในวันที่สภาพอากาศอำนวย (หมายเหตุ : ถ้าเรือ MAID OF THE MIST ไม่สามารถออกเดินเรือได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย จะนำท่านเข้าชม CAVE OF THE WINDS เป็นการทดแทน เป็นการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด โดยลงลิฟท์ลึกลงเบื้องล่างบริเวณหน้าผาใกล้น้ำตก สัมผัสกับกระแสน้ำ เสียงดังกึกก้องกัมปนาทสนั่นหวั่นไหว)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบิงแฮมตัน”   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก   ณ  Holiday Inn / Crowne Plaza หรือเทียบเท่า
 
วันที่เก้า บิงแฮมตัน-วู๊ดเบอร์รี่ – Outlet -นิวยอร์ก 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง “วู๊ดเบอร์รี่” นำท่านเดินทางสู่ “Woodbury Common Premium Outlets” แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาถูก สินค้าคุณภาพดี ตั้งแต่สินค้าทั่วไปจนถึงแบรนด์เนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A / X,  เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง อาหารกลางวัน ให้ท่านอิสระรับประทานเองตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่
15.00 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ก”
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก   ณ  Holiday Inn Hotel / Empire Meadowlands หรือเทียบเท่า
 
วันที่สิบ นิวยอร์ก  - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพขึ้นชมตึก เอ็มไพร์สเตท
เรดิโอซิตี้  - มิวสิคฮอลล์ไทม์สแควร์ถนนบรอดเวย์ – นั่งเฮลิคอปเตอร์-สนามบิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่ง “เฮลิคอปเตอร์” ( นั่ง 6 คน ต่อ ลำ) ชมความสวยงามของเมืองนิวยอร์คจากบนท้องฟ้า ซึ่งได้ชื่อว่ามีวิวที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งแห่งหนึ่งในโลกนี้ 
เดินทางสู่ แบตเตอร์รี่ปาร์ค ลงเรือเฟอร์รี่สู่เกาะลิเบอร์ตี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ” สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี  นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้า “เอ็มไพร์สเตท”   เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆมากมายมากมาย อาทิเช่น An Affair to Remember, King Kong, The day after tomorrow, Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief  ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) อยู่บนเกาะแมนฮัตตันในเมืองนิวยอร์คของประเทศสหรัฐอเมริกาตึกเอ็มไพร์สเตต ใช้อิฐในการสร้าง 10 ล้านก้อนสูง 375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จากระดับถนนอีก 10 เมตร แบ่งเป็น 102 ชั้น บนยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตรจากชั้นล่างถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดี ชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็นน้ำหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาน จุคนได้ 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี มีบริษัทใช้เป็น ที่เปิดทำการกว่า 600 บริษัท ใช้ลิฟท์ขึ้นลง 65 ตัว เริ่มสร้างเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 สร้างเสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคมพ.ศ. 2480
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองมหานครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์กซิตี้ (New York City - NYC) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มี ตึกระฟ้า ตึกสูงมากที่สุดในโลก ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ อีกด้วย  นิวยอร์กตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ สหรัฐอเมริกา ลักษณะเฉพาะของนิวยอร์กที่แตกต่างไปจากเมืองแห่งอื่นของ สหรัฐอเมริกา มีให้เห็นหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ระบบขนส่งที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่ ความเหมือนและความแตกต่างกันของประชากร ใน ค.ศ. 2005 มีภาษาประมาณ 170 ภาษาที่ใช้กันในเมืองแห่งนี้ และ 36% ของประชากรไม่ได้เกิดและโตในสหรัฐอเมริกา ระบบรถไฟใต้ดินนครนิวยอร์กที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บวกกับการจราจรและผู้คนที่พลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา จึงมีคำเปรียบเปรยถึงนิวยอร์กว่าเป็น “เมืองที่ไม่เคยหลับใหล” ขณะเดียวกันเมืองแห่งนี้ยังมีชื่อเล่นอื่นๆ อีกด้วยอย่าง “กอร์ทเทม” (Gotham) และ “บิ๊กแอปเปิล” (Big Apple)   ผ่านชมตึกระฟ้าที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ชม เรดิโอซิตี้  มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนครที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
……..น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี้
 
วันที่สิบเอ็ด ***บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล***
00.50 น. เดินทางจากนิวยอร์ค สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CI 011
 
วันที่สิบสอง    ไทเป - กรุงเทพฯ
05.55 น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน (แวะเปลี่ยนเครื่อง) (ระยะเวลาบิน 18.25 ชม.)  
07.15 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่  CI 833
10.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ...กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ(ระยะเวลาบิน3.40ชม.)


ทัวร์อเมริกา

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line