ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์อเมริกา
 

ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันออก - แคนาดา 10 วัน (CI)

 

พิเศษ!!!! นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองนิวยอร์ค วอชิงตัน ดีซี – พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนียน – Woodbury Outlet แฮริสเบิร์ก – Hershey’s Chocolate – บัฟฟาโร่ น้ำตกไนแองการ่า ฝั่งอเมริกา – ฝั่งแคนาดา – Table Rock – โตรอนโต้ – CN Tower ล่องเรือชม 1,000

 
ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันออก - แคนาดา 10 วัน (CI)
 
นิวยอร์ควอชิงตัน ดีซีน้ำตกไนแองการ่าโตรอนโต้-1,000 เกาะ
นิวยอร์กอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพตึกเอ็มไพร์สเตท – Central Park
ฟิลาเดลเฟีย  - อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ - ลิเบอร์ตี้เบล 
วอชิงตัน ดีซีพิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนียน – Woodbury Outlet
แฮริสเบิร์ก – Hershey’s Chocolate  – บัฟฟาโร่                
น้ำตกไนแองการ่า ฝั่งอเมริกาฝั่งแคนาดา – Table Rock – โตรอนโต้CN Tower
ล่องเรือชม 1,000 ISLANDS
 
พิเศษ!!!!  นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองนิวยอร์ค
 
กำหนดการเดินทาง    
ปีใหม่ 31 ธ.ค.59-9 ม.ค.60 (159,000)
สงกรานต์ 6-15 เม.ย. 60 / 13-22 เม.ย. 60 / 29 เม.ย. –8พ.ค. 60 (159,000)
 
วันแรก     กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) –ไทเป(แวะเปลี่ยนเครื่อง)-นิวยอร์ค
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 8 แถว S เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าแอร์ไลน์เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่อง จากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
11.00 น. ออกจากประเทศไทย สู่ สนามบินนิวยอร์ค โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 834
15.40 น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศ ไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  (ระยะเวลาบิน 3.40 ชม.)
17.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองนิวยอร์ค โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 012 
(ระยะเวลาบิน 15.45 ชม.)
**บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***เวลาช้ากว่าประเทศไทย 12 ชม.(รวมบิน 19.25 ชม )
20.15 น. ถึง นิวยอร์ค สนามบินนานาชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี้  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเดินทาง รับประทานอาหาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก   ณ  Holiday Inn Newark / Empire Meadowlands หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง นิวยอร์ก  - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพขึ้นชมตึก เอ็มไพร์สเตท
เรดิโอซิตี้  - มิวสิคฮอลล์ไทม์สแควร์ถนนบรอดเวย์ – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมือง
เช้า บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่ง “เฮลิคอปเตอร์” ( นั่ง 6 คน ต่อ ลำ) ชมความสวยงามของเมืองนิวยอร์คจากบนท้องฟ้า ซึ่งได้ชื่อว่ามีวิวที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งแห่งหนึ่งในโลกนี้ 
เดินทางสู่ แบตเตอร์รี่ปาร์ค ลงเรือเฟอร์รี่สู่เกาะลิเบอร์ตี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ” สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี  นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้า “เอ็มไพร์สเตท”   เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆมากมายมากมาย อาทิเช่น An Affair to Remember, King Kong, The day after tomorrow, Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief  ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) อยู่บนเกาะแมนฮัตตันในเมืองนิวยอร์คของประเทศสหรัฐอเมริกาตึกเอ็มไพร์สเตต ใช้อิฐในการสร้าง 10 ล้านก้อนสูง 375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จากระดับถนนอีก 10 เมตร แบ่งเป็น 102 ชั้น บนยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตรจากชั้นล่างถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดี ชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็นน้ำหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาน จุคนได้ 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี มีบริษัทใช้เป็น ที่เปิดทำการกว่า 600 บริษัท ใช้ลิฟท์ขึ้นลง 65 ตัว เริ่มสร้างเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 สร้างเสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคมพ.ศ. 2480
เที่ยง บริการอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองมหานครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์กซิตี้ (New York City - NYC) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มี ตึกระฟ้า ตึกสูงมากที่สุดในโลก ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ อีกด้วย  นิวยอร์กตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ สหรัฐอเมริกา ลักษณะเฉพาะของนิวยอร์กที่แตกต่างไปจากเมืองแห่งอื่นของ สหรัฐอเมริกา มีให้เห็นหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ระบบขนส่งที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่ ความเหมือนและความแตกต่างกันของประชากร ใน ค.ศ. 2005 มีภาษาประมาณ 170 ภาษาที่ใช้กันในเมืองแห่งนี้ และ 36% ของประชากรไม่ได้เกิดและโตในสหรัฐอเมริกา ระบบรถไฟใต้ดินนครนิวยอร์กที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บวกกับการจราจรและผู้คนที่พลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา จึงมีคำเปรียบเปรยถึงนิวยอร์กว่าเป็น “เมืองที่ไม่เคยหลับใหล” ขณะเดียวกันเมืองแห่งนี้ยังมีชื่อเล่นอื่นๆ อีกด้วยอย่าง “กอร์ทเทม” (Gotham) และ “บิ๊กแอปเปิล” (Big Apple)   ผ่านชมตึกระฟ้าที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ชม เรดิโอซิตี้  มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนครที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลงถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์
ค่ำ บริการอาหารค่ำภัตตาคาร
ที่พัก   ณ  Holiday Inn Newark / Empire Meadowland หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม นิวยอร์ค - ฟิลาเดลเฟียวอชิงตัน ดีซี
เช้า บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม   
เดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ชม “อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์” ซึ่งเป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่าอาณานิคมอเมริกา 13 แห่งขอแยกตัวจากอังกฤษ “ระฆังแห่งอิสรภาพ” หรือ  “Liberty Bell” ที่  ได้ลั่นเมื่อวันประกาศก็อยู่ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ด้วย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.” สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จวอชิงตัน  ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกาของสหรัฐ สร้างขึ้นแทน ฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ และมีอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์สูง 555 ฟุต (169 เมตร) สร้างเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พัก   ณ  Holiday Inn/Embassy Suites / Double Tree  หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ วอชิงตัน ดีซี –  สถาบันสมิธโซเนียน  - ทำเนียบขาว – อนุสาวรีย์วอชิงตัน-อนุสรณ์สถานลินคอล์น – อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน – ตึกรัฐสภา
เช้า บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม   
นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว  สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน แท่ง หินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ การออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในก รุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทำงานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา และชม สถานีรถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย        
เที่ยง บริการอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม  “สถาบันสมิธโซเนียน” (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน      จากพินัยกรรมของ  James  Smithson  นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ     สถาบันสมิธโซเนี่ยน ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และ Hope Diamond เพชรสีน้ำเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส และได้ชื่อว่าเป็นเพชรต้องคำสาป ชม “พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ” (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright         (รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่ )
……น. นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแฮริสเบิร์ก” เมืองหลวงริ่มฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พัก   ณ  Holiday Inn/ Sheraton Harrisburg Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า แฮริสเบิร์ก –บัฟฟาโร่น้ำตกไนแองการา(ฝั่งอเมริกา)-แคนาดา
เช้า บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม   
นำท่านเยี่ยม ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านไดแวะลิ้มรสกับช็อกโลแลตนานาชนิดอย่างเต็มที่ เรียกไว้ว่าการ ทัวร์แฮริสเบิร์ก เป็นสวรรค์สำหรับผู้รักช็อกโกแลตอย่างแท้จริงๆ นำท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลต ณ Hershey’s Chocolate
เที่ยง บริการอาหารกลางวันภัตตาคาร
เดินทางสู่  “เมืองบัฟฟาโร่” ซึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์ค มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน  ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแองการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ “ไนแองการ่า”    (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
บ่าย เดินทางถึงน้ำตกไนแองการ่า หากมีเวลาพอ นำท่านชมน้ำตกฝั่งอเมริกา ซึ่งมีความสวยงามอีกมุมมองหนึ่ง
......น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางข้ามสู่แคนาดา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร....หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก   ณ  Sheraton  On The Fall  Hotel  หรือเทียบเท่า  (วิวน้ำตก)
 
วันที่หก น้ำตกไนแองการ่า –  SKYLON - โตรอนโตขึ้นหอคอย CN Tower
เช้า บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “น้ำตกไนแอการ่า” ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความงามและความยิ่งใหญ่ของน้ำตก ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก นำท่านล่องเรือ MAID OF THE MIST เพื่อชมน้ำตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิด สัมผัสกระแสน้ำปริมาณน้ำมหาศาลที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอีรี่ เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด สัมผัสได้ถึงความสวยงามพร้อมกับความน่ากลัวด้วยปริมาณน้ำ 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ ทำให้เกิดละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่ เหนือน้ำตกในวันที่สภาพอากาศอำนวย (หมายเหตุ : ถ้าเรือ MAID OF THE MIST ไม่สามารถออกเดินเรือได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย จะนำท่านเข้าชม CAVE OF THE WINDS เป็นการทดแทน เป็นการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด โดยลงลิฟท์ลึกลงเบื้องล่างบริเวณหน้าผาใกล้น้ำตก สัมผัสกับกระแสน้ำ เสียงดังกึกก้องกัมปนาทสนั่นหวั่นไหว)
จากนั้นนำท่าน เดินเที่ยวชม จุดชมวิว “Table Rock”  เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงาม และได้ยินเสียงดังกึกก้องของน้ำตก พร้อมทั้งละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับสายน้ำตก สร้างความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  Skylon ภัตตาคารหมุนรอบ 360 องศา
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชม.) นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ และเป็นใหญ่อันดับหนึ่งของแคนาดา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก
เดินทางชม เมืองโตรอนโต้ เมืองหลวงของรุฐออนตาริโอ เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หน่าแน่นมากที่สุดและใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของแคนาดา  ผ่านชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของ ออนตาริโอจากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ อาคารรัฐสภาของจังหวัดออนตาริโอ  ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า
จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ หอคอยซีเอ็น (CN TOWER) ซึ่งมีความสูงถึง 553 เมตรและเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ได้อย่างจุใจ อาทิเช่น ทะเลสาบออนตาริโอ  1 ใน 5 ทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและตึกสูงต่าง ๆ ที่อยู่ในใจกลางเมือง  ท่านจะได้ขึ้นลิฟท์แก้วที่มีความเร็วสูง  จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพื้นกระจกที่อยู่บนหอคอยที่มีความสูงกว่า 500 เมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร....หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก   ณ   Hampton Inn by Hilton Toronto airport  หรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด โตรอนโต - Gananoque - ล่องเรือชมหมู่เกาะ 1000 Island -บริงแฮมตัน (อเมริกา)
เช้า บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม   
นำท่านเดินทางสู่เมือง  GANANAGUE  นำท่าน “ล่องเรือ ชมหมู่เกาะเทาซันด์ 1,000 Island”  ประกอบด้วยหมู่เกาะ 1,864 เกาะอยู่ตรงบริเวณที่แม่น้ำเซนต์ลอว์เรนซ์ตอนบนขยายกว้างออก ส่วนหนึ่งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และอีกส่วนหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองคิงส์ตันในรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ขนาดของเกาะตั้งแต่ 40 ตร.  (เดินทาง 2.30 ชม.)
เที่ยง บริการอาหารกลางวันภัตตาคาร
.....น. นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบริงแฮมตัน”  (เดินทางประมาณ 3 ชม. ) เป็นเมืองผ่านเดินทางเข้าสู่ มหานครนิวยอร์ค  แวะพักค้างคืน
ค่ำ บริการอาหารค่ำภัตตาคาร
ที่พัก   ณ   Hampton Inn and Suites Binghamton หรือเทียบเท่า
 
วันที่แปด บิงแฮมตัน-วู๊ดเบอร์รี่ – Outlet -นิวยอร์ก
เช้า บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง “วู๊ดเบอร์รี่” นำท่านเดินทางสู่ “Woodbury Common Premium Outlets” แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาถูก สินค้าคุณภาพดี ตั้งแต่สินค้าทั่วไปจนถึงแบรนด์เนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A / X,  เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง อาหารกลางวัน ให้ท่านอิสระรับประทานเองตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่
15.00 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ก”
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่นิวยอร์ค
ค่ำ บริการอาหารค่ำภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
วันที่เก้า บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล
00.55 น. เดินทางจากนิวยอร์ค สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 011
 
วันที่สิบ ไต้หวัน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
05.55 น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน (แวะเปลี่ยนเครื่อง) (ระยะเวลาบิน 18.25 ชม.)  
07.15 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่  CI 833
10.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ...กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ(ระยะเวลาบิน3.40ชม.)


ทัวร์อเมริกา

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line