ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์อเมริกา
 

ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันออก-ออรัลโด้ 12 วัน นิวยอร์ก-วอชิงตันดีซี-ฟิลาเดลเฟีย-ออรัลโด-ไนแองการ่า-แอ๊ตแลนติก (CI)

 

พิเศษ!!!! นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองนิวยอร์ค นิวยอร์ก-เทพีเสรีภาพ-ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท-ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดี.ซี.-ทำเนียบขาว-สถาบันสมิธโซเนียน-Pantagon City Shopping แฮริสเบิร์ก-บัฟฟาโร่-น้ำตกไนแองการ่า-ออรัลโด้-ดิสนีย์เวิลด์-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

 
ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันออก-ออรัลโด้ 12 วัน นิวยอร์ก-วอชิงตันดีซี-ฟิลาเดลเฟีย-ออรัลโด-ไนแองการ่า-แอ๊ตแลนติก (CI)
 
นิวยอร์ก-เทพีเสรีภาพ-ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท-ฟิลาเดลเฟีย 
วอชิงตัน ดี.ซี.-ทำเนียบขาว-สถาบันสมิธโซเนียน-Pantagon City Shopping
แฮริสเบิร์ก-บัฟฟาโร่-น้ำตกไนแองการ่า-ออรัลโด้-ดิสนีย์เวิลด์-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
 
พิเศษ!!!!  นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองนิวยอร์ค
 
กำหนดการเดินทาง
สงกรานต์ 6-17 เม.ย. 60 / 13-24 เม.ย. 60 / 29 เม.ย. – 10 พ.ค. 60 (195,000)
 
วันแรก     กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) –ไทเป(แวะเปลี่ยนเครื่อง)-นิวยอร์ค
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 8 แถว S เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าแอร์ไลน์เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่อง จากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
11.00 น. ออกจากประเทศไทย สู่ สนามบินนิวยอร์ค โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CI 834
15.40 น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศ ไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  (ระยะเวลาบิน 3.40 ชม.)
17.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองนิวยอร์ค โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 012 
(ระยะเวลาบิน 15.45 ชม.)
**บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***เวลาช้ากว่าประเทศไทย 12 ชม.(รวมบิน 19.25 ชม )
20.15 น. ถึง นิวยอร์ค สนามบินนานาชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี้  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเดินทาง รับประทานอาหาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก   ณ  Holiday Inn Newark / Empire Meadowlands หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง นิวยอร์ก  - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพขึ้นชมตึก เอ็มไพร์สเตท
เรดิโอซิตี้  - มิวสิคฮอลล์ไทม์สแควร์ถนนบรอดเวย์ –นั่งเฮลิคอบเตอร์ ชมเมือง
เช้า บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่ง “เฮลิคอปเตอร์” ( นั่ง 6 คน ต่อ ลำ) ชมความสวยงามของเมืองนิวยอร์คจากบนท้องฟ้า ซึ่งได้ชื่อว่ามีวิวที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งแห่งหนึ่งในโลกนี้ 
เดินทางสู่ แบตเตอร์รี่ปาร์ค ลงเรือเฟอร์รี่สู่เกาะลิเบอร์ตี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ” สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี  นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้า “เอ็มไพร์สเตท”   เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆมากมายมากมาย อาทิเช่น An Affair to Remember, King Kong, The day after tomorrow, Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief  ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) อยู่บนเกาะแมนฮัตตันในเมืองนิวยอร์คของประเทศสหรัฐอเมริกาตึกเอ็มไพร์สเตต ใช้อิฐในการสร้าง 10 ล้านก้อนสูง 375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จากระดับถนนอีก 10 เมตร แบ่งเป็น 102 ชั้น บนยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตรจากชั้นล่างถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดี ชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็นน้ำหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาน จุคนได้ 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี มีบริษัทใช้เป็น ที่เปิดทำการกว่า 600 บริษัท ใช้ลิฟท์ขึ้นลง 65 ตัว เริ่มสร้างเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 สร้างเสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคมพ.ศ. 2480
เที่ยง บริการอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองมหานครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์กซิตี้ (New York City - NYC) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มี ตึกระฟ้า ตึกสูงมากที่สุดในโลก ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ อีกด้วย  นิวยอร์กตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ สหรัฐอเมริกา ลักษณะเฉพาะของนิวยอร์กที่แตกต่างไปจากเมืองแห่งอื่นของ สหรัฐอเมริกา มีให้เห็นหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ระบบขนส่งที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่ ความเหมือนและความแตกต่างกันของประชากร ใน ค.ศ. 2005 มีภาษาประมาณ 170 ภาษาที่ใช้กันในเมืองแห่งนี้ และ 36% ของประชากรไม่ได้เกิดและโตในสหรัฐอเมริกา ระบบรถไฟใต้ดินนครนิวยอร์กที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บวกกับการจราจรและผู้คนที่พลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา จึงมีคำเปรียบเปรยถึงนิวยอร์กว่าเป็น “เมืองที่ไม่เคยหลับใหล” ขณะเดียวกันเมืองแห่งนี้ยังมีชื่อเล่นอื่นๆ อีกด้วยอย่าง “กอร์ทเทม” (Gotham) และ “บิ๊กแอปเปิล” (Big Apple)   ผ่านชมตึกระฟ้าที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ชม เรดิโอซิตี้  มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนครที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลงถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์
ค่ำ บริการอาหารค่ำภัตตาคาร
ที่พัก   ณ  Holiday Inn Newark / Empire Meadowlands หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม นิวยอร์ค - ฟิลาเดลเฟียวอชิงตัน ดีซี
เช้า บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม   
เดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ชม “อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์” ซึ่งเป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่าอาณานิคมอเมริกา 13 แห่งขอแยกตัวจากอังกฤษ “ระฆังแห่งอิสรภาพ” หรือ  “Liberty Bell” ที่  ได้ลั่นเมื่อวันประกาศก็อยู่ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ด้วย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.” สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จวอชิงตัน  ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกาของสหรัฐ สร้างขึ้นแทน ฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ และมีอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์สูง 555 ฟุต (169 เมตร) สร้างเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พัก  ณ  Holiday Inn/Embassy Suites / Double Tree  หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ วอชิงตัน ดีซี –  สถาบันสมิธโซเนียน  - ทำเนียบขาวอนุสาวรีย์วอชิงตัน                 
อนุสรณ์สถานลินคอล์น – อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน – ตึกรัฐสภา
เช้า บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม   
นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว  สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน แท่ง หินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ การออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในก รุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทำงานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา และชม สถานีรถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย        
เที่ยง บริการอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม  “สถาบันสมิธโซเนียน” (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน      จากพินัยกรรมของ  James  Smithson  นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ     สถาบันสมิธโซเนี่ยน ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และ Hope Diamond เพชรสีน้ำเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส และได้ชื่อว่าเป็นเพชรต้องคำสาป ชม “พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ” (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright         (รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่ )
……น. นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแฮริสเบิร์ก” เมืองหลวงริ่มฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พัก  ณ  Holiday Inn/ Sheraton Harrisburg Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า แฮริสเบิร์ก  - Hershey’s Chocolate – บัฟฟาโร่
เช้า บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแฮริสเบิร์ก” เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า  นำท่านเยี่ยม ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านไดแวะลิ้มรสกับช็อกโลแลตนานาชนิดอย่างเต็มที่ เรียกไว้ว่าการ ทัวร์แฮริสเบิร์ก เป็นสวรรค์สำหรับผู้รักช็อกโกแลตอย่างแท้จริงๆ นำท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลต ณ Hershey’s Chocolate
เที่ยง บริการอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่  “เมืองบัฟฟาโร่”  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์ค มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน  ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแองการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ “ไนแองการ่า” ระหว่างทาง แวะเปลี่ยนอิริยาบถที่ “แฟคตอรี่เอาท์เล็ท” ให้ท่านได้มีเวลาซื้อของอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังในราคาโรงงาน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก  ณ  Holiday Inn Niagara Falls หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก น้ำตกไนแองการ่าออรัลโด้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “น้ำตกไนแองการ่า” ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความงามและความยิ่งใหญ่ของน้ำตก ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก นำท่านล่องเรือ MAID OF THE MIST เพื่อชมน้ำตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิด สัมผัสกระแสน้ำปริมาณน้ำมหาศาลที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอีรี่ เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด สัมผัสได้ถึงความสวยงามพร้อมกับความน่ากลัวด้วยปริมาณน้ำ 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ ทำให้เกิดละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่ เหนือน้ำตกในวันที่สภาพอากาศอำนวย (หมายเหตุ : ถ้าเรือ MAID OF THE MIST ไม่สามารถออกเดินเรือได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย จะนำท่านเข้าชม CAVE OF THE WINDS เป็นการทดแทน เป็นการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด โดยลงลิฟท์ลึกลงเบื้องล่างบริเวณหน้าผาใกล้น้ำตก สัมผัสกับกระแสน้ำ เสียงดังกึกก้องกัมปนาทสนั่นหวั่นไหว)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองออรัลโด้ โดยสายการบิน.......... โดยเที่ยวบินที่ …….. 
 .....  น. เดินทางถึง เมืองออรัลโด้  นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก   ณ  Holiday Inn / Forida Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด ออร์แลนโดไททัสวิลล์นาซา แอโร สเปซ-โคโค่ บีช - ชมความงามของแหลมคานาเวอรัล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไททัสวิลล์ (Titusville) ห่างจากเมืองออแลนโดไปทางฝั่งทะเลตะวันออกราว 30 ไมล์   นำท่านเที่ยวชม Kennedy Space Center เป็นศูนย์อวกาศขององค์การนาซา ตั้งอยู่บนเกาะเมอร์ริตต์ รัฐฟลอริด้า มีพื้นที่ 567 ตารางกิโลเมตร มีคนประมาณ 17,000 คน ทำงานอยู่ที่ศูนย์อวกาศแห่งนี้   ชมการสาธิตประวัติการบินของยานอวกาศ กระสวยอวกาศ ห้องควบคุมการบิน พาท่านชมฐานปล่อยจรวดสู่ดวงจันทร์และดาวอังคาร  ให้ท่านอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่  โคโค่ บีช (CoCo Beach) แหลมคานาเวอรัล (Cape Canaveral) เป็นแหลมที่อยู่ในมลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นที่ตั้งของศูนย์อวกาศเคนเนดี และยานอวกาศส่วนใหญ่ของสหรัฐถูกส่งขึ้นจากฐานส่งจรวดที่นี่  ในช่วงปี พ.ศ. 2506 ถึง 2519 (ค.ศ. 1963-1976) แหลมคานาเวอรัลถูกเรียกว่า แหลมเคนเนดี (Cape Kennedy) เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี (John F. Kennedy) ที่สนับสนุนด้านอวกาศของสหรัฐเป็นอย่างมาก โดยเมื่อประธานาธิบดีเคนเนดีเสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารในปี พศ. 2506 ภรรยาม่ายของเขาคือ นางแจกเกอลีน เคนเนดี (Jacqueline Kennedy) ได้เสนอให้ประธานาธิบดีลินดอน จอห์นสัน เปลี่ยนชื่อศูนย์อวกาศแหลมคานาเวอรัลเสียใหม่ ซึ่งประธานธิบดีจอห์นสันตัดสินใจเปลี่ยนชื่อทั้งศูนย์อวกาศและแหลมด้วย อย่างไรก็ตามได้มีการเปลี่ยนชื่อกลับคืนใน ค.ศ. 1976 หลังจากมีกฎหมายคืนชื่อดั้งเดิมของรัฐฟลอริดาออกมา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   ณ  Holiday Inn / Forida Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่แปด  ดิสนีย์เวิลด์ (Magic Kingdom) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นเชิญท่านเดินทาง (รถรับส่งของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ) เมจิก คิงดอม (ดิสนีย์เวิลด์) ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก“ดิสนีย์แลนด์” ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด    ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยนและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน    MAIN STREET  USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกับ   รถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญ ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก   TOMORROW LAND  ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN  เครื่องเล่นที่สนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่อง  เล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก    FANTASY LAND  สุดสนุกกับเมืองเทพนิยายท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่  ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้เมาท์ หมีพลูและเพื่อนๆตัวการ์ตูน   อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอันน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE  บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING  เพลิดเพลิน  กับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิงค์ RAFTS TO TARZAN’S  TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรี   แห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ
เที่ยง *****อาหารกลางวันอิสระ เพื่อให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินเต็มที่สะดวกสบายกับร้านอาหารมากมาย   
............น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลาเพื่อความสะดวกในการเดินทาง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  ณ  Holiday Inn / Forida Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่เก้า ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (เต็มวัน)
เช้า อาหารเช้ารับประทานเองอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่โรงถ่ายภาพยนตร์ “Universal Studios” ฮอลลีวู้ดยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่  ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โต มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ10ประการ  หรือสนุกสนานผจญภัยกับ
เครื่องเล่นทันสมัย BACK TO THE FUTURE,  
JURASSIC PARK และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย 
เสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นท์แมน 
โชว์วอเตอร์เวิลด์  โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้
เที่ยง *****อาหารกลางวันอิสระ เพื่อให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินเต็มที่สะดวกสบายกับร้านอาหารมากมาย   
............น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลาเพื่อความสะดวกในการเดินทาง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ อิสระ
ที่พัก   ณ  Holiday Inn / Forida Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สิบ เลโก้ แลนด์ (เต็มวัน)- กลับ
เช้า อาหารเช้ารับประทานเองอิสระตามอัธยาศัย
ช่วงเช้า นำท่านเดินทางสู่ LEGO LAND ให้ท่านเที่ยวสถานที่ที่สร้างขึ้นจาก LEGO เป็นอณาจักรที่สวยงามอย่างยิ่ง Legoland  เป็นสวนสนุก เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมในครอบครัวมาก มีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป (ผู้ใหญ่ก็เล่นได้) เลโก้แลนด์ ปัจจุบันมี Legoland อยู่ 6 แห่งทั่วโลก
เที่ยง *****อาหารกลางวันอิสระ
15.00 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองออรัลโด้
18.55 น.นำท่านเดินทางสู่ ลอสแอนเจลิส โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลท์(Virgin America )  โดยเที่ยวบินที่  CI 9639  
(เดินทาง  06.25 ชม.)
22.35 น. เดินทางถึง สนามบินลอสแอนเจลิส.....เพื่อต่อเครื่องบินสู่ ไทเป
 
วันที่สิบเอ็ด   บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล
01.05 น. เดินทางจากลอสแอนเจลิส สู่ ไทเป โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CI 017
( เดินทาง 13.55 ชม.)
 
วันที่สิบสอง   ไต้หวัน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
06.00 น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน (แวะเปลี่ยนเครื่อง) (ระยะเวลาบิน 3.40 ชม.)  
07.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่  CI 833
10.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ...กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ(ระยะเวลาบิน3.40ชม.)


ทัวร์อเมริกา

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line