ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
 

ทัวร์ฮ่องกง HAPPY HONG KONG GROUP 3D2N (14)(HX)

 

ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ เมนูพิเศษ!!!! ซีฟู๊ด เหลหยู่หมุ่น

 
ทัวร์ฮ่องกง HAPPY HONG KONG GROUP 3D2N (14)(HX)
 
ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์
เมนูพิเศษ!!!! ซีฟู๊ด เหลหยู่หมุ่น
 
กำหนดการเดินทาง
1-3 มกราคม 2560 (24,900)
 
วันแรก สุวรรณภูมิฮ่องกง                                                                         
06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน HONG KONG AIRLINES
พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว
08.50 น.     บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX768 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
12.40  น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า(TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก   
ที่พัก : PANDA HOTEL หรือ เทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร
อิสระช่วงค่ำ  ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยว สัมผัส กับสีสัน ยามค่ำคืนของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น อ่าววิคตอเรีย จุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก  เมื่อถึงเวลาสมควร (ประมาณ 20.00 น.) ชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด”  ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนำกว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านั้น
 
วันที่สอง แถมฟรีซิตี้ทัวร์  >> หวังต้าเซียนวัดกังหันร้านหยก & จิวเวลลี่กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เล็ต                             
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคาร
•  วัดแชกงหมิว : นมัสการกังหันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าจะสามารถหมุนพัดพาความโชคร้ายออกไปและพัดพาความโชคดีเข้ามาสู่ตัวเรา 
•  วัดหวังต้าเซียน : นมัสการเทพเจ้าแห่งสุขภาพที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าใครได้มานมัสการเทพเจ้าวัดนี้จะทำให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปี 
•  โรงงานจิวเวลลี่ TSL : เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลลี่ที่ได้รับรางวัล ออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหันแชกงหมิว นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคล
•  ศูนย์หยกและสมุนไพร : ชมวิธีการเลือกซื้อและดู หยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร Fairmoon Seafood เมนูพิเศษ!!! ซีฟู๊ดเหลหยู่หมุ่น
กุ้งทะเลลวก, ปลาทะเลนึ่งซีอิ๊ว, เป๋าฮื้อนึ่งซีอิ๊ว, ปลาหมึกทอดพริกกระเทียม, กุ้งมังกรอบเนย,   หอยเชลล์นึ่งกระเทียม-วุ้นเส้น, กระดูกหมูผัดเปรี้ยวหวาน, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปทะเล, ข้าวสวย, ผลไม้และน้ำอัดลม (เมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
หลังจากอาหารกลางวัน  นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา
•  หมู่บ้านนองปิง + กระเช้าเคเบิลคาร์ + วัดโป่หลิน : นั่งเคเบิลคาร์ นมัสการหลวงพ่อโต วัดโป่หลิน เพื่อความเป็นสิริมงคล
•  ซิตี้เกต เอาท์เล็ต : ช้อปปิ้งศูนย์สินค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง พร้อมเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ตามอัธยาศัย
(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)  ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก 
ที่พัก : PANDA HOTEL หรือ เทียบเท่า
กรณีไม่เดินทางตามโปรแกรมวันที่ 2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ  300 HKD
 
วันที่สาม ฮ่องกงสุวรรณภูมิ                                                                     
เช้า รับประทานอาหารเช้าภัตตาคาร    
นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  ต้อนรับโซนดินแดนแห่งใหม่ มิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT) ใหม่ล่าสุดกับการผจญภัย เปิดประสบการณ์แห่งความลึกลับ สร้างสรรค์มาเฉพาะ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  ขึ้นยาน มิสทิค แม๊กนีโต้-อิเล็คทริค แคร์เริจ ขับเคลื่อนไปใน มิสทิค แมนเนอร์
GRIZZLY GULCH : รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส” เลี้ยวเลาะผ่าน “ไกเชอร์ น้ำพุร้อน”
TOY STORY LAND : ของแอนดี้และผองเพื่อน กับ 3 เครื่องเล่นสุดมันส์ และ 1 กิจกรรมสุดฮา
RC RACER : รถแข่งความเร็วสูงของแอนดี้  วิ่งแข่งบนรางครึ่งวงกลมที่ความสูง 27 เมตร มั่นใจได้ว่าจะกรี๊ดสุดเสียงไปกับความเสียวของ RC RACER  
SLINKY DOG SPIN : สลิ้งกี้ ด็อก ส่ายหัว ส่ายหาง โยกกันหัวหมุน ขึ้นลง ไปกับสุนัขจอมป่วน
TOY SOLDIER PARACHUTE DROP : ปฎิบัติการด่วน ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร  ไปกับเหล่าพลร่ามของ แอนดี้  พร้อมดิ่งพสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้น GO!! GO!! GO!!
BOOTH CAMP : จ่าหัวหน้าใหญ่ เรียกเหล่าพลร่ม ไปประจัญบานปฏิบัติการฝึกอาวุธพร้อมมือ  สนุกสุดๆ กับความแข็งแกร่งและท้าทายทุกผู้กล้าเข้าร่วมลองฝึก  แล้วรับบั้งยศไปเป็น TOY SOLDIER
ความสนุกหรรษายังไม่หมดเพียงเท่านี้  ยังมีโซนต่างๆ ที่รอให้ท่านได้ไปหรรษาต่ออีก ADVENTURELAND, MAIN STREET U.S., TOMORROWLAND, FANTASYLAND รวม 6 แดนหรรษา พร้อมด้วยโชว์ขบวนพาเหรดที่จะมอบความสุขแก่ทุกท่านที่มาเยือน  พบกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบที่จะออกมาแวะทักทายตลอดวัน อาทิ Mickey, Minnie, Donald, Pluto, Goofy,  Snow White เป็นต้น ในยามค่ำคืนกับการแสดงพลุเบื้องหลังปราสาทอันตระการตา  ที่คุณจะประทับใจจนไม่มีวันลืม  พร้อมส่งความสุขถึงทางบ้านด้วยของที่ระลึกแสนน่ารักตามเทศกาลเพียงปีละครั้ง  (อาหารกลางวัน/ค่ำอิสระตามอัธยาศัย)  
จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.50 น. เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ HX761
02.25 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
 
 
 


ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line