ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์   ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น
 - ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

 

ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
 

ทัวร์ญี่ปุ่น SAWASDEE HOKKAIDO 5D 3N (08)(TG)

 

โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

 
ทัวร์ญี่ปุ่น SAWASDEE HOKKAIDO 5D 3N (08)(TG)
 
โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต
2 ฝั่งคลอง, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ดื่มด่ำกับความหวานของโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ดินแดนยุโรป ด้วยรูปร่างของอาคารโรงงานที่ตกแต่งสไตล์ยุโรป
โนโบริเบทสึ เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด, นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นหมีสีน้ำตาลหรือหมีดำมากกว่า 100 ตัว, เพลิดเพลินความน่ารักของขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ณ นิกเซ่มารีนพาร์ค, และพบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติที่ จิโกกุดานิ หรือหุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหุบผานรก
ซัปโปโร   สัมผัสบรรยากาศ ตลาดปลายามเช้า, ชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือที่รู้จักกันในนามทำเนียบอิฐแดง, ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ, สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด
อิสระช้อปปิ้งที่ ซูซูกิโน่ 
 
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด + ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น
 
กำหนดวันเดินทาง
21-25 เมษายน 2560 (46,900)
 
วันแรก            กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด
20.30น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D
เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.45น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซิโตเสะ เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบิน TG670
 
วันที่สอง ชิโตเสะ - โรงงานช็อคโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โจซังเค
08.30น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ด้วยรูปร่างของอาคารโรงงานที่ตกแต่งสไตล์ยุโรป รวมถึงเหล่าตุ๊กตาตัวน้อยที่คอยสร้างสีสันและเรียกรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยว จะทำให้ท่านรู้สึกราวกับเดินอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่มแบบจำลองของโรงงาน พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอน้ำโบราณตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ส่งเสียงต้อนรับท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม JOZANKEI KANKO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 
วันที่สาม            โจซังเค - โนโบริเบทสึ - นั่งกระเช้าสู่ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นิกเซ่มารีนพาร์ค-หุบเขานรกจิโกขุดานิ - ซัปโปโร                      
เช้า รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดไม่ว่าจะเป็นหมีสีน้ำตาลหรือหมีดำมากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสีน้ำตาลที่หาได้ยากในปัจจุบัน ที่พบได้ที่เกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชิงช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ชิดโดยมีเพียงกระจกกั้นระหว่างท่านและหมีตัวใหญ่ที่คอยโบกไม้โบกมือเรียกร้องความสนใจ และร่วมสนุกกับการทายผลการแข่งวิ่งเป็ด เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ นิกเซ่มารีนพาร์ค
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย นิกเซ่มารีนพาร์ค พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับสัตว์น้ำนานาชนิด นำท่านชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่สุดแสนจะน่ารักอย่างใกล้ชิดแค่มือเอื้อม จากนั้นนำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ จิโกขุดานิ หรือหุบเขานรก บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจและความงดงามของหุบเขานรกแห่งนี้ 
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ใจกลาง เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้น ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น 
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่            ซัปโปโร - ตลาดปลา - ที่ทำการรัฐบาลเก่า - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด-ช้อปปิ้งซูซูกิโน่
เช้า          รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเลือกชมสินค้าสดจากทะเลที่ ตลาดปลา พลาดไม่ได้กับปูยักษ์ฮอกไกโดหรือจะลองเมนูซูชิ ซาชิมิ
จากร้านค้าต่างๆ ที่พร้อมปรุงใหม่สดๆ ให้ท่านได้ลิ้มลองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น จากนั้นผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร ซึ่งการเปลี่ยนชื่อก็เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ซึ่งศาลเจ้าชินโตแห่งนี้จะคอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับคนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโน่ ซึ่งเป็นแหล่งที่รวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก และเป็นสถานท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรีอีกด้วย
ค่ำ                 อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านเลือกอิ่มอร่อยได้ตามอัธยาศัย
ท้าให้ลองราเม็งแหล่งกำเนิดซัปโปโร เลือกได้จาก 2 ฝั่งทาง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ตรอกราเม็ง”
      นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า           สนามบินซิโตเสะ - สุวรรณภูมิ 
เช้า           รับประทานอาหารเช้าโรงแรม
          ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ
10.30น.         เหินฟ้าเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน TG671
15.30น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line