ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
 

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ HI SAPPORO SONGKRAN 6D4N (08)( KE)

 

***พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว***

 
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์  HI SAPPORO SONGKRAN 6D4N (08)( KE)
 
โทยะ ผ่านชมความงามอันน่าทึ่งของเกาะนากาโนะชิมะที่อยู่จุดกึ่งกลางของ ทะเลสาบโทยะ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ภูเขาอุสึ (Usuzan Ropeway) เพื่อชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟเกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน
โนโบริเบทสึ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติที่ จิโกกุดานิ หรือหุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหุบผานรก
โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง ที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่น แต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ชมผลงานหลากหลายจาก โรงงานเป่าแก้ว ที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด, ดื่มด่ำกับความหวานของ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ดินแดนยุโรป ด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามและสวนดอกกุหลาบที่เบ่งบานรอการมาเยือน
ซัปโปโร สัมผัสบรรยากาศของ ตลาดปลายามเช้า, ชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือที่รู้จักกันในนามทำเนียบอิฐแดง, ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ, ชมความสวยงามของสวนสาธารณะที่จัดสรรอย่างลงตัวที่ สวนโอโดริ, สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, อิสระช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโน่ทานูกิ, มิตซุย เอาท์เลท และอิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร 
 
***พิเศษ!!!  บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว***
 
กำหนดวันเดินทาง  
11-16 เมษายน 2560 (65,500)
 
วันแรก กรุงเทพฯ
21.00น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์
สายการบินโคเรียนแอร์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
 
วันที่สอง สนามบินอินชอน - สนามบินชิโตเซะ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสุซัง  ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - โนโบริเบทสึ - จิโกขุดานิ
00.10 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบิน KE 658
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
10.10 น. เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินโคเรียน แอร์ เที่ยวบินที่ KE 765
12.55 น. ถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านสัมผัสความสวยงามของ ทะเลสาบโทยะ หรือโทโยโกะ (TOYAKO) ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทย่า ทะเลสาปแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ
หลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำ โดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้
จากไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อปีพ.ศ.2551 และยังมีจุดเด่นคือเกาะกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี ค.ศ.1943(หรือปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ)
ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปัจจุบันจากนั้นเดินทางสู่ สวนหมีโชวะชินซัง เพื่อชมความน่ารักฉลาด
แสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ จิโกกุดานิ หรือหุบเขานรก บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจและความงดงามบนยอดเขาแห่งนี้ 
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOBORIBETSU SEKISUITEI หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 
วันที่สาม โนโบริเบทสึ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว ซับโปโร - มิตซุย เอาท์เล็ท
เช้า รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North) ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่าง ๆ ที่ถูดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ส่งเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรกทุกๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก และตระการตากับ โรงงานเป่าแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า ที่ส่องแสงแวววาว ราวคริสตัลราคาแพง แต่ราคากลับย่อมเยา หรือจะเลือกเป่าแก้วด้วยฝีมือของคุณเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ 
ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ เมืองซับโปโร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอาท์เลท แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของฮอกไกโด ที่แบ่งออกเป็น 2 อาคาร คืออาคารเมเปิ้ลและอาคารโคลฟเวอร์ ที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนำ ราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า ชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000, Onitsuka Tiger, Coach เป็นต้น และสินค้าดีราคาพิเศษอื่นๆ จำพวกเครื่องสำอาง, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น 
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SAPPORO ASPEN หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลต - ที่ทำการรัฐบาลเก่า - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ ช้อปปิ้งทานูกิ & ซูซูกิโน่
เช้า รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียง
ของญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนดอกกุหลาบและพันธุ์ไม้นานาชนิดที่
เบ่งบานรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวราวกับเดินอยู่ในดินแดนเทพ
นิยาย และท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงงาน
และอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่มแบบจำลองของโรงงาน พร้อมทั้งเลือกชิมและเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมความสวยงามของ สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้วยน้ำพุและดอกไม้นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมืองจากด้านตะวันออกไปจรดฝั่งตะวันตกของตัวเมือง และผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตก สร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโน่และทานูกิ ซึ่งเป็นแหล่งที่รวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก และเป็นสถานท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรีอีกด้วย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SAPPORO ASPEN หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า   อิสระเต็มวันกับการท่องเที่ยวซัปโปโร หรือ ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช๊อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน์ จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWERเจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
เที่ยง - ค่ำ อาหารมื้อเที่ยงและค่ำเลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร
ได้ตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พักโรงแรม SAPPORO ASPEN หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก         ซัปโปโร  - ตลาดปลายามเช้า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - สนามบินชิโตเซะ - สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลสดๆ ที่ ตลาดปลายามเช้า พลาดไม่ได้กับปูยักษ์ฮอกไกโดหรือจะลองเมนูซูชิ จากร้านค้าต่างๆ ที่พร้อมปรุงใหม่สดๆ ให้ท่านได้ลิ้มลองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ซึ่งการเปลี่ยนชื่อก็เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ซึ่งศาลเจ้าชินโตแห่งนี้จะคอยปกปักษ์รักษา
ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีแต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับคนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด จนได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เพื่อทำการเช็คอิน
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
14.15 น. เหินฟ้าสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียน แอร์
เที่ยวบินที่ KE 766
17.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
19.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียน แอร์ เที่ยวบินที่ KE 659
23.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line