ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018   ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป
 - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
 - ทัวร์อิตาลี
 - ทัวร์อังกฤษ

 

ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
 

ทัวร์ยุโรป - การบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนา ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน /08

 

เต็มอิ่มเที่ยวออสเตรีย ชมพระราชวังในเวียนนา เดินเล่นในซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง ชมเมือง UnSeen กับเมืองกราซและเมืองวิลลาค

#ทัวร์ยุโรป

#ทัวร์ออสเตรีย

#ทัวร์ยุโรป2561

#ทัวร์ยุโรปราคาถูก

 

ทัวร์ยุโรป - การบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนา ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน /08

เต็มอิ่มเที่ยวออสเตรีย ชมพระราชวังในเวียนนา เดินเล่นในซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง  ชมเมือง UnSeen กับเมืองกราซและเมืองวิลลาค 

กำหนดการเดินทาง   11-17 เม.ย.2561 ราคา 58,500.-

กำหนดการเดินทาง   11-17 เมษายน 2561 ราคา 58,500 บาท

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
22.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอร์สายการบินไทย  เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป D
 
วันที่สอง สุวรรณภูมิ-เวียนนา-ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต-เวียนนา (ออสเตรีย)
01.20 น. นำท่านออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย 
เที่ยวบินที่  TG-936
07.15 น. เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย  จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  จากนั้นนำท่านเข้าชมความนำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวัง
เชรินน์บรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ประดับอยู่อย่างวิจิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าโยเซฟที่ 1 เป็นผู้ดำริในการสร้างให้มีความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศสเป็นพระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้รับความเสียหายจากการทำสงครามจึงได้มีการก่อสร้างและบูรณะขึ้นมาใหม่โดยสถาปนิกประจำราชสำนักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้มีห้องต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีที่โดดเด่นคือสีเหลืองซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮับสบวร์ก ทำให้เวียนนามีความโดดเด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านชมเมือง นครเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทั่วเมือง เวียนนา ยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแม่น้ำสายสำคัญของยุโรปคือแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็นทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมีความสำคัญในระดับนานาชาติ โดยเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติที่สามของโลกอีกด้วย นำท่านชมเมืองเวียนนาและมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงามที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น เป็นต้น อาทิ พระราชวังฮับสเบิร์ก, พระราชวังเบลวาแดร์ หรือศาลาว่าการเมืองของกรุงเวียนนา เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าท์เล็ตแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ Adidas, Almani, Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, Nike, Crocs, Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma, Reebok, Michael Kors, Samsonite, Swatch, The North Face, Vans, Timberland, Skechers เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมายที่ต่างนำสินค้ามาลดราคา  (เอ๊าท์เล็ท ปิดทุกวันอาทิตย์)   ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Fourside Hotel Vienna City Center หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม เวียนนา-กราซ-คลาเก็นเฟิร์ท-วิลลาค 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ Graz เมืองหลวงของแคว้นสไตเรีย ตอนใต้ของประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมอร์ ศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆ จากทุกสมัย ทั้งโกธิค  เรอแนสซองส์และบาร็อค อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกราซ มหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ที่สุดซึ่งสร้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1585 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่าน ชมเมืองกราซ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรปที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและความทันสมัยของเมืองใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัวที่สุด เมืองกราซยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศออสเตีย เป็นรองเมืองกรุงเวียนนาเท่านั้น และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 และยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ.2003 ด้วย ชมเมืองที่ภูเขาเล็กๆ อยู่กลางเมืองที่เรียกว่า Schlossberg หรือ Castle Hill และมีแม่น้ำเมอร์ไฟลผ่านเมือง ยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาเก่าแก่ สัญลักษณ์ประจำเมืองของเมืองกราซ และถ่ายรูปกับป้อมปืนใหญ่ บ่อน้ำโบราณ หอระฆัง รูปปั้นต่างๆ สะท้อนถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในยุคกลางของเมือง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคลาเก้นเฟิร์ท Klagenfurt เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นคารินเทีย รัฐทางตอนใต้ของประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านผ่านชมตัวเมืองคลาเก้นเฟิร์ท ซึ่งเคยเป็นเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป ในปี 2008 และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 6 ของประเทศ ชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเวอร์เทอร์สซี ที่แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่งดงามของเทือกเขาแอลป์จนได้รับฉายานามว่าเป็นกุหลายแห่งทะเลสาบเวอร์เทอร์สซี และเมืองนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เนื่องจากเคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1544 ให้ท่านเดินชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองวิลลาค Villach เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของประเทศออสเตรีย และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของแคว้นคารินเทีย ตั้งอยูริมฝั่งแม่น้ำเดรา (ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที)  
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Globo Plaza Hotel Villach หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ วิลลาค-ซาลสเบิร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านชมเมืองวิลลาค เมืองท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นคารินเทีย ประเทศออสเตรีย ชมย่านใจกลางเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ชมโบสถ์เซ้นต์จาค็อบ โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14-15 ในสไตล์แบบโกธิค ถือเป็นคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนท์แห่งแรกของประเทศออสเตรีย และมีหอระฆังที่มีความสูงกว่า 94 เมตร ถือเป็นหอระฆังที่มีความสูงที่สุดของแคว้นคารินเทีย ถ่ายรูปกับป้อมปราการเก่าแก่บนเนินเขาสูงถึง 676 เมตรและมีปราสาทแลนด์สคอร์นอยู่ด้านบน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลสเบิร์ก Salzburg  เมืองแห่งศิลปินเพลง ซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านชมเมืองซาลสเบิร์ก เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินเพลง และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย นำท่านเดินข้ามแม่น้ำซาลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของ ซาลสเบิร์ก สู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต  ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมืองหรือมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รับการบูรณะให้งดงามดังเดิม เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่มีบ้านเรือนเรียงราย ซึ่งถูกสร้างขึ้นช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านที่มีหลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กที่บ่งบอกชื่อร้านค้าหรือบ้านเรือนที่ทำด้วยมือและกรอบหน้าต่างที่เป็นภาพปูนแกะสลัก ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็นที่ตั้งของบ้านเกิดของโมสาร์ต ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย โมสาร์ทเกิดที่นี่และอยู่ในบ้านเกิดแห่งนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้จึงถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมา ซึ่งบ้านหลังนี้ได้รับการออกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกัน โดยมีการออกแบบให้เหมือนกับตอนที่โมสาร์ทยังมีชีวิตอยู่ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า)  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Austria Trend Hotel Salzburg Mitte หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า ซาลสเบิร์ก-เซ้นต์วูล์ฟกัง-ฮอลสตัท-เวียนนา
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซ้นต์วูล์ฟกัง St.Wolfgang เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวูล์ฟกังที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว  จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท Hallstatt เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทั่วเมือง เวียนนา ยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแม่น้ำสายสำคัญของยุโรปคือแม่น้ำดานูบไหลผ่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Fourside Hotel Vienna City Center หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย) 
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม   
สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก และก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินพร้อมทำคืนภาษี  
14.30 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบินกรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-937
 
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ  โดยสวัสดิภาพ.. 


ทัวร์ยุโรป

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line