ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์   ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป
 - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
 - ทัวร์อิตาลี
 - ทัวร์อังกฤษ

 

ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
 

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ EUROPE SCENIC ROUTE 9 วัน (08)(TG)

 

เที่ยว 4 ประเทศหลักแห่งยุโรป ชมเมืองใหญ่แห่งเยอรมัน ชมปราสาทดังแห่งดิสนีย์ ความงดงามแคว้นทีโรล ขึ้นเขาทิทลิสที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ช้อปปิ้งสุดหวี่ยงกับนครแห่งแฟชั่นและอร่อยกับเมนูดังของปารีส

 
ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ EUROPE SCENIC ROUTE 9 วัน (08)(TG)
 
เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส  
บินตรงเข้ามิวนิค...กลับที่ปารีส
เที่ยว 4 ประเทศหลักแห่งยุโรป ชมเมืองใหญ่แห่งเยอรมัน 
ชมปราสาทดังแห่งดิสนีย์  ความงดงามแคว้นทีโรล ขึ้นเขาทิทลิสที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี  ช้อปปิ้งสุดหวี่ยงกับนครแห่งแฟชั่นและอร่อยกับเมนูดังของปารีส
 
มิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ชมจัตุรัสที่ประกอบด้วยวิหารสวยงาม และยังเป็นที่ตั้งของ โชว์รูมยนตรกรรมที่มีชื่อก้องโลก
อินส์บรูค เมืองอินส์บรูคเป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล  ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์
โฮเฮนชวานเกา เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์อันโด่งดัง
ชาฟฮาวเซ่น เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำตกไรน์ ซึ่งเต็มไปด้วยสายน้ำเย็นฉ่ำตลอดปี 
แองเกิลเบิร์ก เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บนเขาสูงล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูง 3,239 เมตร
ลูเซิร์น เมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
ปารีส เมืองหลวงแห่งประเทศฝรั่งเศส เมืองใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน ชมมหานครอันยิ่งใหญ่และเมืองที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปกรรม  แฟชั่น และสินค้ามากมายและพระราชวังแวร์ซายส์อันยิ่งใหญ่
 
กำหนดการเดินทาง  
ช่วงวันหยุดสงกรานต์ กรุ๊ปเดียว!!   09-17 เม.ย.2560 (85,900)
 
วันแรก กรุงเทพฯ 
21.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D  
สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
 
วันที่สอง กรุงเทพฯ-มิวนิค (เยอรมัน) –อินน์สบรูค (ออสเตรีย)
00.50 น. นำท่านออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมัน  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ตัว เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย  นำท่านแวะชม BMW WORLD โชว์รูมแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวาเรีย  ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก จากบีเอ็มและมินิคูเปอร์ (เฉพาะส่วนของโชว์รูม) จากนั้นนำท่านชมนครมิวนิค ซึ่งมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ.1158  มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงามที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองอินน์สบรูค ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางนำท่านแวะชมสวารอฟสกี้เวิล์ด ณ เมืองวัทเทนส์ ใกล้อินน์สบรูค ให้ท่านเดินเล่น
ชมซิลเวอร์คริสตัลเวิลด์ สวารอฟสกี้ ซึ่งหากเป็นฤดูหนาวจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษ Winter Wonderland หรือมหัศจรรย์ฤดูหนาวที่ใช้คริสตัลของสวารอฟสกี้ตกแต่งอย่างสวยงาม ให้เวลาท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย อาทิ ของที่ระลึก หรือ คริสตัลชวาลอฟสกี้ เป็นต้น
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองอินน์สบรูค เมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม  นำท่านเดินเล่นบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ที่มี ตำหนักหลังคาทองคำ ที่มีอายุร่วม 450 ปีเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีอาคารบ้านเรือนในสมัยก่อนที่ปัจจุบันเป็นร้านค้าหลากหลายประเภท 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม   อินน์สบรูค (ออสเตรีย)-โฮเฮนชวานเกา-ลินเดา (เยอรมัน)-ชาฟฮาวเซ่น-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ นำท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย  (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชัทเทิ้ลบัส หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรือนั่งรถม้าซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้นลงชำระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดา เมืองเก่าสไตล์บาวาเรียน ในประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทงประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่มีลักษณะเป็นเกาะโดยมีทะเลสาบคอนสแตนซ์โอบล้อมเอาไว้ อีกทั้งฉากหลังของเมืองมีเทือกเขาแอลป์ ทำให้มีทัศนียภาพอันงดงาม เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆของเยอรมนี เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยว และผู้คนที่มีสีสัน และชีวิตชีวา ชมความงดงามของห้องหับต่างๆที่มีการตกแต่งไว้อย่างวิจิตรบรรจง  นำท่านชมเมืองลินเดาน์ ผ่านชมศาลาว่าการเมืองเก่า ที่สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1436 ที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะสไตล์กอธิค และเรอเนสซองส์ที่งดงาม  ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองชาฟฮาวเซ่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำไรน์ เมืองที่สวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนอซองส์และอาคารสไตล์คลาสสิค เป็นที่ตั้งของน้ำตกไรน์อันโด่งดัง นำท่านชมวิว น้ำตกไรน์ น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในทวีปยุโรป อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆ เมืองชาฟฮาวเซ่นทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกกว้าง 150 เมตร สูง 23 เมตร มีต้นกำเนิดจากแม่น้ำไรน์ และเนื่องจากกระแสน้ำมีกำลังแรงมากทำให้ปลาไม่สามารถว่ายข้ามน้ำตกไปยังแม่น้ำไรน์อีกฝั่งหนึ่งได้ นอกจากปลาไหล (eels) เท่านั้นที่สามารถไต่ไปตามก้อนหิน และข้ามไปยังแม่น้ำไรน์อีกฝั่งหนึ่งได้ น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกที่มีทัศนียภาพที่งดงามมาก เป็นแรงบันดาลใจให้ วิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ท แต่งกวีถึงความงามอันเป็นอมตะของน้ำตกแห่งนี้ในปี ค.ศ.1821  จากนั้นเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Grand Europe หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่  ลูเซิร์น-แองเกิ้ลเบิร์ก-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เมืองเล็กๆ บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขาแอลป์จนถึงสถานีกระเช้าหรือเคเบิ้ลคาร์   ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับการนั่งกระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ที่นั่งต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพื่อให้ท่านจะได้ชื่นชมกับวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพอันงดงามกับหิมะปกคลุมตลอดปี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำท่านลงจากเขา และนำท่านเมืองลูเซิร์น  ชมอนุสาวรีย์สิงโตและถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มี
ลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป มีเวลาให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าจากเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Ibis Styles Luzern City หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า   ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)-ดิจอง (ฝรั่งเศส) –นั่งรถไฟ TGV-ปารีส
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง เมืองสำคัญทางการศึกษาอีกเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส ในแคว้นเบอร์กันดีและยังเป็นแหล่งปลูกองุ่นพันธ์ดีเพื่อทำไวน์รสดีอีกแหล่งหนึ่งของฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของบ้านเรือนต่างๆ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองดิจอง เพื่อโดยสารรรถไฟด่วน ทีจีวี TGV รถไฟด่วนอันดับหนึ่งด้วยความเร็ว 320 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ท่านจะเดินทางถึงกรุงปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส  ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ศิลปะ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม แฟชั่นแบรนด์เนมที่ทันสมัย 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูหอยเอสคาโก เมนูดังของปารีส
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Appart’ City Confort Paris Velizy  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก ปารีส-แวร์ซายส์ (ฝรั่งเศส)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ ซึ่งเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของนครปารีส เพื่อเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอีกด้วย นำท่านชมอดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย ชมภายในที่ประดับประดาด้วยของล้ำค่ามากมาย พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลังก่อนเดินทางกลับเข้าปารีส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านชมมหานครที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน นำท่าน ถ่ายรูปกับหอไอเฟล ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงเหล็กมีความสูงถึง 300 เมตรใกล้แม่น้ำแซนต์ โดยตั้งชื่อตามสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการก่อสร้างด้วยเหล็ก หอไอเฟลนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นงานศิลปะชิ้นเอกในงานมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ.1890 เพื่อเฉลิมฉลองครบ 100 ปีแห่งการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศส เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ ความร่ำรวยและความสำเร็จในยุคอุตสาหกรมของประเทศ ซึ่งสามารถถ่ายรูปได้จากจัตุรัสทรอคคาเดโรที่อยู่กลางกรุงปารีส โดยจัตุรัสแห่งนี้ เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล โดยฝั่งตรงข้ามของจตุรัสนี้ คือ ฝั่งโรงเรียนการทหารซึ่งโดยทั้งสองจุดนี้เป็นจุดสวยที่สุดและสามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลได้ทั้งหมดอย่างชัดเจน ผ่านชมประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ จัตุรัสชาร์ลสเดอโกลล์, ถนนชอมป์เอลิเซ่ที่โด่งดัง, จัตุรัสคองคอร์ตที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ ก่อนนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซนต์ แม่น้ำสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งและสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่าง ๆ หากมีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของฝรั่งเศสจากร้านค้าปลอดภาษี 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารไทย
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Appart’ City Confort Paris Velizy  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด ปารีส (ฝรั่งเศส)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม    
นำท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง และเป็นย่านแห่งศิลปะอีกด้วย นำท่านเดินเล่นและเดินขึ้นไปชม โบสถ์ซาเครเกอร์ Sacre-Coeur สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซีย และเพื่ออุทิศแก่พระหฤทัยของพระเยซู โดยออกแบบตามศิลปะสไตล์โรมัน-ไบเซนไทน์ โดยโปล อะบาดี สถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่เป็น 1 ใน 77 สถาปนิกผู้ชนะการประกวด  ปัจจุบันยังเป็นโบสถ์และมหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิก   อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตที่ตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านถ่ายรูปภายนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวน 8.3 ล้านคน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส  จากนั้นมีเวลาให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมสุดหรู ณ ห้างดังใจกลางกรุงปารีส อิสระช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ที่โด่งดังขึ้นชื่อที่สุดคงเป็นสาขาปารีส ที่ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน์  เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆ สัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มีสินค้าหลายหลากแบรนด์ดังไว้สำหรับนักช้อปปิ้ง ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน อาทิ Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็นต้น
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของท่าน อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย) 
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Appart’ City Confort Paris Velizy  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่แปด ปารีส (ฝรั่งเศส)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม    
หลังอาหารให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล
13.40 น. ออกเดินทางจาก กรุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931
 
วันที่เก้า กรุงเทพฯ
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...


ทัวร์ยุโรป

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line