ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์   ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์ออสเตรเลีย
 - ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

 

ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
 

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วัน 4 คืน (08)(MH)

 

ชมเมืองซิดนีย์ และล่องเรือในอ่าวที่งดงามที่สุด นั่งกระเช้าพร้อมชมทัศนียภาพ ของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น สวนสัตว์ Featherdale Wild Life Park เดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมชิมกุ้งมังกร และชมบรรยากาศของเหมืองทองโบราณ

 
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วัน 4 คืน (08)(MH)
 
ชมเมืองซิดนีย์ และล่องเรือในอ่าวที่งดงามที่สุด นั่งกระเช้าพร้อมชมทัศนียภาพ
ของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น สวนสัตว์ Featherdale Wild Life Park
เดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมชิมกุ้งมังกร และชมบรรยากาศของเหมืองทองโบราณ 
 
นครซิดนีย์   เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมทัศนียภาพของสะพานฮาร์เบอร์และซิดนีย์โอเปร่าเฮ้าส์ด้วยการล่องเรือในอ่าวซิดนีย์ ซึ่งถือเป็นอ่าวที่งดงามที่สุดของเมือง ให้ท่านชมเมือง ชมชายหาดที่ชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน ชมโคอาล่าและจิงโจ้แสนน่ารัก และบรรยากาศงดงามของเทอกเขาบลูเม้าท์เท่นและนั่งกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดของที่นี่ 
เมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ชมอาคารรัฐสภา ชมสวนสาธารณะฟิตซรอย สวนขนาดให่ที่ขึ้นชื่อของเมือง ชมนกเพนกวินเดินกลับรังในยามพระอาทิตย์ตกดินที่เกาะฟิลลิป พร้อมให้ท่านชิมกุ้งมังกรเลิศรส ชมบรรยากาศแบบโบราณสมัยของยุคขุดทองที่เมืองบัลลารัต และมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจจากย่านถนนคนเดินหรือวอร์คกิ้งสตรีท
 
กำหนดการเดินทาง
03-08 / 17-22 มกราคม 60 (59,500)
14-19 / 21-26 กุมภาพันธ์ 60 (59,500)
07-12 / 21-26 มีนาคม 60 (59,500)
 
วันแรก กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์
15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินมาเซียแอร์ไลน์  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
18.40 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินกรุงกัวลัมเปอร์ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH775
21.55 น. เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
23.45 น. ออกเดินทางสู่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH123
 
วันที่สอง ซิดนีย์-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าว
11.00 น. เดินทางถึงนคร ซิดนีย์  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านชมรอบนครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซอร์คูล่าคีย์ ซึ่งเป็นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลายลำล่องเรือสู่จุดท่องเที่ยวต่าง ๆ หลายแห่ง นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวลงเรือ นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอ่าวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ผ่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ Opera House ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือใบซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ซึ่งออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง14ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ชมหมู่เรือชักใบ เล่นลมกับความงดงามของสะพานฮาเบอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์   ชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่ เดอะแก็ป The Gap นำชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งจากมุมนี้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Travelodge Sydney หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม          ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น- Featherdale Wild Life Park –อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์-
 Scenic Railway &   Cableway-ซิดนีย์-เมลเบิร์น 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองที่ Featherdale Wild Life Park นำชมสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสัตว์พื้นเมืองออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก อาทิ หมีโคล่า จิงโจ้
วอลลาบี้ นกอีมู วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับถ่ายรูปกับบรรดาสัตว์ต่างๆหรือให้อาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค์ Three Sister ที่เป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นำท่านสู่สถานีรถรางไฟฟ้า Railway เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า ซึ่งดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน และมีความชันถึง 52 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชัน และให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Scenic Cableway สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับซิดนีย์ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารไทย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย์ อาคารในประเทศ
22.05 น.     เดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินในประเทศ
23.40 น. เดินทางถึงนครเมลเบิร์น ให้ท่านรับกระเป๋าและสัมภาระ  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mercure Hotel Welcome, Melbourne หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ เมลเบิร์น-โลกแห่งช็อคโกแล็ต-เกาะฟิลลิป-ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  จากนั้นนำท่านชม นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความน่าอยู่ที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง นำท่านผ่านชมตึกรัฐสภาที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ถือเป็นปอดของเมือง และหากมองจากด้านบนจะเห็นการจัดสวนฟิตซรอยนี้จัดเป็นรูปธงชาติอังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้ของรัฐวิคทอเรีย นำท่านเดินทางสู่  โรงงานช็อคโกแล็ต Pannys Amazing World of Chocolate ให้ท่านได้ชมการผลิต, ม่านน้ำตกช็อคโกแล็ตขนาดใหญ่, หมู่บ้านจำลองช็อคโกแล็ต และช็อคโกแล็ตรูปแบบต่าง ๆ มากมาย พร้อมให้ท่านชิมรสชาติแสนอร่อยและเลือกซื้อเป็นของฝาก  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้ของรัฐวิคทอเรียเข้าสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเมืองซานเรอโม เมืองที่อดีตเคยเป็นเมืองท่าการประมงของรัฐ 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มรส กุ้งมังกร เสิร์ฟพร้อมกับไวน์ขาว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวิน จากนั้นนำท่านสู่ชายหาดซัมเมอร์แลนด์ นำท่านชม ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน ที่ขึ้นจากทะเลเดินเรียงรายอย่างน่ารักกลับสู่รัง ซึ่งเพนกวินในแถบซีกโลกใต้แห่งนี้ เรียกว่าแฟร์รี่เพนกวินหรือเพนกวินนางฟ้า เป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กหรือพันธุ์เล็กที่สุด ซึ่งโตเต็มที่มีขนาดตัวเพียงราว 30-33 เซนติเมตรเท่านั้น  ในยามเช้า จะพากันออกจากรังไปหากินในทะเล เมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินจะกลับสู่รัง ปัจจุบันเพนกวินชนิดนี้เหลือน้อยลงมาก ดังนั้นทางรัฐบาลจึงมีการจัดการเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์นกเพนกวินเหล่านี้ พร้อมทั้งขยายพันธุ์ให้มากขึ้นและทำการสำรวจชีวิตความเป็นอยู่และการดูแลอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านชมความน่ารักของเหล่าเพนวกินนี้ตามอัธยาศัยในบริเวณริมทะเลหาดซัมเมอร์แลนด์  (ห้ามถ่ายรูปหรือถ่ายวิดิโอ เนื่องจากแสงแฟลชจะทำลายระบบประสาทและการมองเห็นของนกเพนกวิน)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mercure Hotel Welcome, Melbourne หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า เมลเบิร์น-บัลลารัต-ชมเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง บัลลารัต เมืองแห่งเหมืองทองเก่า ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการขุดทองในยุคตื่นทอง ซึ่งเป็นยุคสั้นๆ ของออสเตรเลีย  ชม โซเวอร์เร้นจ์ฮิลล์  ให้ท่านเพลิดเพลินกับการร่อนทองคำ ชมการสาธิตการขุดทอง พร้อมชมแบบบ้านเรือนจำลองในยุคนั้น 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเข้าสู่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ถนนสแวนสตัน ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมืองเมลเบิร์น และยังเป็นศูนย์กลางของถนนคนเดินหรือวอร์คกิ้งสตรีท มากมายไปด้วยแหล่งร้านค้าและย่านช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ระลึก, สินค้าท้องถิ่น หรือสินค้าแบรนด์เนม อาทิ  ร็อกซี่  ควิกซิลเวอร์  บิลลาบ็อง  ริบเคิร์ล หรือ เรดเอิร์ธ หรือครีมบำรุงผิวเดวิดโจนส์จากห้างสรรพสินค้าเดวิดโจนส์เป็นต้น หรือเลือกซื้อของฝากราคาย่อมเยาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตย่านใจกลางเมืองเมลเบิร์น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารไทย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mercure Hotel Welcome, Melbourne หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก เมลเบิร์น-กัวลาลัมเปอร์- กรุงเทพฯ   
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย   
สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนครเมลเบิร์น
15.05 น. นำท่านเหินฟ้าสู่สนามบินกรุงกัวลัมเปอร์ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH148
20.40 น. เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
22.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH796
23.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line