ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์   ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์ออสเตรเลีย
 - ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

 

ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
 

ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน-ทังกาลูม่า-โกลด์โคสต์ 5 วัน (08)(TG)

 

ชมเมืองบริสเบนและทังกาลูม่า เพลิดเพลินให้อาหารปลาโลมา ตื่นตาตื่นใจกับโลกแห่งภาพยนตร์มูฟวี่เวิลด์ที่โกลด์โคสต์ พร้อมช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์

 
ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน-ทังกาลูม่า-โกลด์โคสต์ 5 วัน (08)(TG) 
 
ชมเมืองบริสเบนและทังกาลูม่า เพลิดเพลินให้อาหารปลาโลมา 
ตื่นตาตื่นใจกับโลกแห่งภาพยนตร์มูฟวี่เวิลด์ที่โกลด์โคสต์ 
พร้อมช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์ 
 
บริสเบน นำท่านชมเมืองบริสเบน เมืองเอกของรัฐควีนส์แลนด์ นำท่านชมเมือง พร้อมให้ท่านช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีทมอลล์
ทังกาลูม่า เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่บนเกาะมอร์ตัน สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติค และเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาโลมาและนกพีรีแกน และสนุกสนานไปกับการนั่งรถตะลุยเนินทราย
โกลด์โคสต์ เมืองชายฝั่งของรัฐควีนส์แลนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็นชายหาดสีทอง สนุกสนานกับโลกแห่งภาพยนตร์ในมูฟวี่เวิลด์ และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าเป็นที่ระลึก
 
กำหนดวันเดินทาง
8-12 / 22-26 กุมภาพันธ์ 60 (53,900)
01-05/ 22-26 / 29 มี.ค.-02 เม.ย. มีนาคม 60 (53,900)
 
วันแรก กรุงเทพฯ – บริสเบน 
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินไทย  เคาน์เตอร์ D 7-12 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
23.59 น. นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองบริสเบน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 473
 
วันที่สอง บริสเบน-ทังกาลูม่า
11.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง บริสเบน  จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร  
นำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมเมือง บริสเบน
รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนแม่น้ำบริสเบน ผ่านชมศาลาว่าการประจำเมือง สู่ เม้าท์คูท่า จุดชมวิวเมืองบริสเบนที่สวยที่สุดบนเนินเขา ซึ่งสมารถชมวิวของตัวเมืองบริสเบน และสายน้ำสายหลักของเมืองคือแม่น้ำบริสเบนที่ได้ชื่อว่า สเน็คริเวอร์ ที่ขดคดเคี้ยวคล้ายงู และบริเวณเซ้าท์แบ้งค์ริมฝั่งแม่น้ำชมวิวบริเวณที่เคยใช้เป็นที่จัดงานเอ็กซ์โป ซึ่งทำให้บริสเบนเป็นเมืองที่ชาวโลกรู้จักมากขึ้นในฐานะเป็นเมืองใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทสออสเตรเลีย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เซ้นท์วาร์ฟ นำท่านล่องเรือสู่ เกาะมอร์ตัน พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างทางเดินทางถึงเกาะมอร์ตัน จากนั้นนำท่านเดินสู่บริเวณชายหาดและให้ท่านได้เพลิดเพลินและมีความรู้สึกใกล้ชิดกับเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักด้วยการให้อาหารปลาโลมา ที่พากันว่ายน้ำมารับอาหารจากมือของท่าน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Tangalooma Wild Dolphin Resort หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในรีสอร์ท
 
วันที่สาม ทังกาลูม่า- Sand dunes-นั่งรถ 4WD-บริสเบน-โกลด์โคสต์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    ให้ท่านพักผ่อนกับการเดินทางเล่นบนชายหาดยามเช้าและให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมนกพีรีแกน ที่มาพักและหาอาหารบริเวณชายหาด  พร้อมให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เนินทราย (Sand Tobogganing) ให้ท่าน นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อหรือ 4WD ตะลุยไปบนเนินทรายลูกแล้วลูกเล่า และให้ท่านได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรมบนเนินทราย คือให้ท่านนั่งบน กระดานลื่น (Sand Board) แล้วโรยตัวลงสู่เนินทรายเบื้องล่าง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่รีสอร์ท อิสระให้ท่านรวบรวมสัมภาระ  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในรีสอร์ท
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือของรีสอร์ท และให้ท่านล่องเรือเพื่อเดินทางกลับสู่เมือง บริสเบน (วันจันทร์,วันเสาร์และวันอาทิตย์ รอบเรืออกจากท่าเรือของรีสอร์ท เวลา 14.00 น. / วันอังคาร-วันศุกร์ ออกเวลา 16.00 น.ซึ่งหากตรงกับวันอังคาร-ศุกร์ ไม่มีช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์) 
ถึงเมืองบริสเบน ให้ท่านรับกระเป๋าและสัมภาระต่าง ๆ อิสระให้ท่านท่านเลือกซื้อสินค้าบริเวณ ควีนสตรีทมอลล์ ซึ่งถือเป็นสวรรค์นักช้อป ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครบริสเบน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโกลด์โคสต์  เยือนดินแดนแห่งอาณาจักรสีทอง เมืองแห่งชายหาดงดงาม โกลด์โคสต์ เมืองที่มีชายหาดทอดยาว 70 กม. หรือที่เรียกกันว่าชายหาดสีทองของนักวินด์เซิร์ฟ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  Mantra Legends Hotel, Gold Coast   หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ โกลด์โคสต์-มูฟวี่เวิลด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ โรงถ่ายภาพยนตร์ของ
วอเนอร์ บราเธอร์ส หรือ ที่เรียกกันว่า “ฮอลลีวู้ดแห่งโกลด์โคสต์ ชมการแสดงโลดโผน ของสตั๊นไดรฟเวอร์ การแสดงบนเวทีจัดแสงสีพิเศษ ชมสตั๊นแมนท์ จากภาพยนตร์เรื่องโปลิศจิตไม่ว่าง  ผจญภัยไปกับแบทแมน ขวัญใจสาว ๆ   และตื่นตากับเครื่องเล่นใหม่ ซุปเปอร์แมน เอสเคป ชมภาพยนตร์สี่มิติจากภาพยนตร์เรื่อง เชร็ค ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดตัวการ์ตูนนานาชนิด อาทิ สกูปปี้ ดู  แบทแมน สาวน้อยมหัศจรรย์ และช้อปปิ้งของที่ระลึก (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)  
บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นพร้อมเลือกซื้อสินค้าจากโลกภาพยนตร์ต่อ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  Mantra Legends Hotel, Gold Coast   หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า โกลด์โคสต์-บริสเบน-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินบริสเบน
14.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 474 
20.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…


ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line