ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
 

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ ไหว้พระ 9 วัด 3D2N (14)(CX)

 

ช้อปปิ้งจุใจย่านแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง จิมซาจุ่ย หม่งก๊ก โอเชี่ยนเทอร์มินอล ซิตี้เกท เอาท์เลต นั่งกระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา

 
ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ ไหว้พระ 9 วัด 3D2N (14)(CX)
 
ช้อปปิ้งจุใจย่านแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง
จิมซาจุ่ย หม่งก๊ก โอเชี่ยนเทอร์มินอล ซิตี้เกท เอาท์เลต
นั่งกระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา
ชมโชว์ Symphony of Light ริมอ่าววิคตอเรีย
ถ่ายรูปประทับรอยฝ่ามือของซุปตาร์ฮ่องกงที่ Avenue of Star
ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค CX
 
กำหนดการเดินทาง
17-19 ธ.ค.59 (20,900)
14-16, 21-23 ม.ค.60 (18,900)
 
วันแรก สุวรรณภูมิฮ่องกงกระเช้านองปิงพระใหญ่วัดโป่หลินซิตี้ เกท เอาท์เล็ต –อเวนิว ออฟ สตาร์ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์                             (อาหาร กลางวัน / ค่ำ)
04.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ส
แถว M  ประตู 6 เจ้าหน้าที่ให้บริการเช็คอิน และโหลดกระเป๋า
06.40 น. เดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ส  เที่ยวบินที่  CX616  นำท่านเหิรฟ้าสู่ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
10.25 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า(TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง 
นำท่านสู่  “Ngong Ping Viillage”เกาะลันตา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึ่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงาม...นำท่าน  เปลี่ยนอิริยาบถเป็นการขึ้น“เคเบิ้ลไฟฟ้า” ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พาโนราม่า” ในมุมกว้างถึง 360 องศา เพื่อมุ่งหน้าสู่ “เกาะลันเตา”... โดยระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับความงามตามธรรมชาติ และ “อ่าวตุงชุง”  ที่อยู่ใกล้กับ “วนอุทยานแห่งชาติลันเตาเหนือ” ...จากนั้นนำท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ “Tian Tan” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา...อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้งห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้า     แบรนด์ดังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลดราคามาก ถึง 70% 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร  เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
สัมผัส กับสีสัน ยามค่ำคืนของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น Avenue of Star ถนนแห่งดาราที่ทอดยาวเลียบอ่าววิคตอเรีย ท่านจะได้พบกับรอยพิมพ์ฝ่ามือของดาราคาฮ่องกงที่มีชื่อเสียง  และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ของฮ่องกงอีกมากมาย  และที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก  เมื่อถึงเวลาสมควร (ประมาณ 20.00 น.) ชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด”  ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนำกว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านั้น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก  ที่พัก : Penta Hotel Kowloon  หรือ เทียบเท่า
 
วันที่สอง วัดทินหัววัดเจ้าแม่กวนอิมวัดหยวนหยวนวันแชกุง (วัดกังหัน) – วัดหวังต้าเซียน -วัดฉีหลิน  (อาหาร เช้า / กลางวัน / ค่ำ)
เช้า รับประทานอาหารเช้าภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าแม่ทับทิม ที่วัดทินหัว  เพื่อขอพรเกี่ยวกับการเดินทาง โดยเฉพาะทางน้ำ หรือธุรกิจทางน้ำ  ให้ปลอดภัย การค้าขายราบรื่น
วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 700 ปี ที่ชาวฮ่องกงให้ความนับถือเป็นอย่างมาก ขอพรเกี่ยวกับการเงิน ด้านเครดิต หรือรู้จักกันดีในเทศกาลยืมเงิน ทุกต้นปีชาวฮ่องกงจะมาเข้าแถวขอยืมเงินซึ่งจะได้เป็นฮู้กลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้เจริญรุ่งเรืองด้านการเงิน  และจะนำฮู้มาคืนในช่วงปลายปี
วัดหยวนหยวน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงนิยมมาไหว้แก้ปีชง ตั้งอยู่ใน Sam Dip Tam ก่อตั้งขึ้นในปี 1950 เพื่อเผยแพร่หลักการของลัทธิขงจื้อ ศาสนาพุทธ และลัทธิเต๋า โดยยึดถือคุณธรรม 8 ประการ (ความกตัญญู, ความเคารพ, ความจงรักภักดี, คุณธรรม, ความเหมาะสมถูกต้อง, ความยุติธรรม, ความซื่อสัตย์และมีเกียรติ) พื้นที่กว้างขวางในสถาบันประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ วัด ศาลา อาราม และโถงประชุมสำหรับสวดมนต์ โดยอุทิศให้กับทั้ง 3 ศาสนาที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีสวนและสระน้ำตกแต่งตามบริเวณต่างๆ ด้วย จุดท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ วัดแห่งสรวงสวรรค์ที่งดงามอลังการที่สร้างเลียนแบบวัดชื่อเดียวกันนี้ในปักกิ่ง (เทียนถัง) ศาลาหินสะสมมีหินที่มีรูปร่างแปลกตามธรรมชาติ รวมถึงหินที่เป็นรูป 12 นักษัตรในจักรราศีของจีนด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
เดินทางสู่ วัดกังหัน หรือ วัดแชกุง ซึ่งเป็น อีก 1 วัดสำคัญ ของชาวฮ่องกง และ ชาวจีน โดย มีความเชื่อว่า หากได้หมุนกังหันทองแดง 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้าย และ นำสิ่งดีๆ มาให้ โดยเฉพาะ วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน หรือ วันตรุษจีนนั้น วัดกังหัน จะแน่นขนัดเป็นพิเศษ เนื่องจาก ความเชื่อที่ว่า หากได้หมุนกังหันแล้ว จะโชคดี ตลอดทั้งปี
จากนั้น นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียนวัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่นำธูป และ ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ
วัดฉีหลิน นมัสการพระโพธิสัตว์และ เหล่าเทพยดา สำคัญต่างๆ เช่น เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าเห้งเจีย พร้อมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัด สมัยราชวงศ์ถัง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร  เมนูพิเศษ!! ห่านย่าง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก  ที่พัก : Penta Hotel Kowloon  หรือ เทียบเท่า
 
วันที่สาม วิคทอเรีย พีค (พีคแทรม 1 เที่ยว) – รีพัลส์ เบย์วัดหมั่นโหมว– ร้านจิวเวลรี่ร้านสมุนไพรจีน- อิสระช้อปปิ้ง                  (อาหาร เช้า / กลางวัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าภัตตาคาร
นำท่านสู่วิคตอเรียพีค ด้วยพีคแทรม สู่จุดชมวิว  ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนำท่านสู่ รี พัลส์เบย์  Repulse Bay ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิม, พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย
วัดหมั่นโหม่ เป็นวัดที่มีความสวยงามดุจภาพวาด สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพแห่งวรรณกรรม (หมั่น) และเทพแห่งสงคราม (โหม่) ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของนักศึกษาผู้มีความปรารถนาจะผ่านการสอบคัดเลือกของราชสำนักในจีน ซึ่งเป็นระบบที่มีความเข้มงวด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ดีที่สุดให้แก่รัฐ  ดังนั้นชาวฮ่องกงจึงนับถือสักการะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและการงาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม   โรงงานจิวเวลลี่  เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลลี่ที่ได้รับรางวัล ออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหันแชกงหมิว นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคล ศูนย์หยกและสมุนไพร  ชมวิธีการเลือกซื้อและดูหยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ สัมผัสบรรยากาศการช้อปปิ้งที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินใจกับแหล่ง
ช้อปปิ้งชื่อดังระดับโลก ย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล, ม่งก๊ก, เซ็นทรัล, DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก พบกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น(รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.25 น. เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่  CX617
23.15 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม


ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line