ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ชิงต่าว
 

ทัวร์ชิงต่าว-บ่อน้ำพุเสือดำ-ไท่ซาน-ไท่อัน-ชวี่ฝู่-คฤหาสน์ตระกูลข่ง-จี่หนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-จัตุรัสเฉวียนเฉิง-จือป๋อ-เผิงไหลเก๋อ-ตำหนักภูเขาสามเซียน-เยียนไถ 7 วัน 5 คืน /02

 

ชมศาลเจ้าข่งเมี่ยว - ชมพิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตไวน์จางยู่ - ชมสุสานขงจื้อ ซึ่งตั้งอยู่ในป่าข่งหลิน - ช้อปปิ้งถนนไท่ตง - ชมสวนบนเนินเขาปลาเล็ก - พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนชิงต่าว
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ชิงต่าว

 

ทัวร์ชิงต่าว-บ่อน้ำพุเสือดำ-ไท่ซาน-ไท่อัน-ชวี่ฝู่-คฤหาสน์ตระกูลข่ง-จี่หนาน-

ทะเลสาบต้าหมิงหู-จัตุรัสเฉวียนเฉิง-จือป๋อ-เผิงไหลเก๋อ-ตำหนักภูเขาสามเซียน-

เยียนไถ 7 วัน 5 คืน /02

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 2561 ราคา 30,900.-
 
วันที่ 16 – 22 พ.ย. 2561 ราคา 30,900.-
 
วันที่ 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2561 ราคา 30,900.-
 
วันที่ 22 -28 ธ.ค. 2561 ราคา 30,900.-
 
 
- ชมศาลเจ้าข่งเมี่ยว 
- ชมพิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตไวน์จางยู่ 
- ชมสุสานขงจื้อ ซึ่งตั้งอยู่ในป่าข่งหลิน 
- ช้อปปิ้งถนนไท่ตง 
- ชมสวนบนเนินเขาปลาเล็ก
- พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 5 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง
 
 
วันแรก สุวรรณภูมินัดพบ
23.30 น. นัดพบพร้อมกันที่สุวรรณภูมิ เกาะ G เคาน์เตอร์สายการบิน SHANDONG AIRLINES โดยมี เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน *จอดรถส่งผู้โดยสารที่ประตู 4-5
 
 
วันที่สอง สุวรรณภูมิ-จี่หนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-จัตุรัสเฉวียนเฉิง-บ่อน้ำพุเสือดำ-ไท่ซาน
02.50 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินเมืองจี่หนาน โดยเที่ยวบินที่ SC 4076
08.15 น. เดินทางถึง YAOQIANG INTERNATIONAL AIRPORT จี่หนาน เมืองเอกของมณฑลซานดง ถิ่นของคนดังระดับโลก เช่น ปราชญ์ขงจื้อ และซุนจื่อ เจ้าตำหรับพิชัยสงครามซุนหวู่ จี้หนานมีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน มีสะพานข้ามแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย เป็นถิ่นกำเนิดของนางเจียงซิง ภรรยาของเหมาเจ๋อตุง ผู้เขย่าแผ่นดินจีนจนสะเทือนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม ที่เมืองจี่หนานมีน้ำพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจายอยู่ในตัวเมือง จนได้รับสมญาว่า "เมืองแห่งน้ำพุอันดับหนึ่งในใต้หล้า"
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง อาหารเช้าแบบปิกนิกบนรถ ด้วยชุด MAC DONALD หรือ KFC
 นำชมทะเลสาบต้าหมิงหู ทะเลสาบนี้เกิดจากบ่อน้ำใต้ดิน มีเนื้อที่ 70,000 ตารางเมตร ทางด้านใต้เป็นสวนดอกไม้ ภูเขาจำลอง ศาลาที่พัก ระเบียงทางเดินคดเคี้ยวไปมาสวยงาม เป็นทะเลสาบที่รายล้อมด้วยดอกบัวและต้นหลิว ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี่หนาน 
 ถนนชู๋สุ่ย เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบขนาดใหญ่ เป็นถนนโบราณที่มีวัฒนธรรมยาวนานเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของจี่หนานก็ว่าได้ ทั้งสองข้างทางมีร้านค้า ร้านอาหารมากมาย มีคลองขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนอย่างเต็มที่
 นำท่านชม จัตุรัสเฉวียนเฉิง จัตุรัสใจกลางเมือง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเนื้อที่ 167,000 ตารางเมตร ด้านเหนือติดทะเลสาบต้าหมิงหู ด้านใต้ติดเขาพันพระ ด้านตะวันตกติดบ่อน้ำเป้าทูฉวน ด้านตะวันออกติดศาลาปลดแอกประชาชน ภายในประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนเด็กเล่น สวนดอกไม้สี่ฤดู น้ำพุดอกบัว และที่ระเบียงวัฒนธรรมจะได้เห็น 12 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์จีน ที่เป็นชาวซานตง อาทิ ขงเบ้ง ซุนวู ฯลฯ ยืนตระหง่านให้ชมอีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
 นำท่านไปชมบ่อน้ำพุ เฮยหู่เฉวียน (น้ำพุเสือดำ) ถือเป็นบ่อน้ำพุ 1 ในจำนวน 72 บ่อของเมืองจี่หนาน ที่ได้ชื่อว่า น้ำพุเสือดำ เนื่องจากเวลาน้ำพุที่พ่นออกมาจะมีเสียงดังก้องเหมือนเสือคำราม ที่เมืองจี่หนานมีน้ำพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจายอยู่ในตัวเมือง จนได้รับสมญาว่า "เมืองแห่งน้ำพุอันดับหนึ่งในใต้หล้า"แล้วเดินทางสู่เมืองไท่อัน 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ Garland Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
 
 
วันที่สาม ไท่อัน-ชวี่ฝู่-คฤหาสน์ตระกูลข่ง-ป่าข่งหลิน-ศาลเจ้าข่งเมี่ยว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองชวี่ฝู่ (ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) บ้านเกิดของขงจื้อ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขาไท่ซาน ขงจื้อเป็นนักปรัชญาเมธีที่ยิ่งใหญ่ (ข่งฟูจื่อ 551-479 ก่อนคริสตกาล) เป็นบุตรขุนนางตกยาก อาศัยอยู่ในรัฐหลู หลักปรัชญาของขงจื้อเน้นแนวคิดเรื่องเต๋า ที่ว่าด้วยกฎระเบียบแบบแผน ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ วิถีธรรมชาติ หลักจริยธรรมเป็นหัวใจสำคัญในคำสอนของขงจื้อ และมีอิทธิพลครอบงำอารยธรรมจีนยาวนานกว่า 2,000 ปี วิชาหลักๆ ของขงจื้อที่สอนให้ศิษย์ คือ วรรณคดี พิธีกรรม และดนตรี
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมืองตระกูลขงจื้อ Confucius Family Food)
นำชมศาลเจ้าข่งเมี่ยว เชื่อกันว่าสร้างเมื่อประมาณ 478 ปีก่อนคริสตกาล (หนึ่งปีหลังจากที่ขงจื้อเสียชีวิต) ชมหอขุยเหวินเก๋อ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ใช้เป็นที่เก็บรักษาป้ายศิลาจารึกโองการของราชสำนัก ชมอาคารต้าเฉิงเตี้ยน เป็นอาคารประธานของศาลเจ้า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เคยใช้เป็น ที่ประกอบพิธีเซ่นไหว้ขงจื้อมาก่อน ภายในมีเสาศิลา 28 ต้น ตัวเสาสลักรูปมังกรไว้ 1,296 ตัว หลังคามุงกระเบื้องสีเหลืองซึ่งเป็นสีเฉพาะของวัดและจักรพรรดิเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าปรมาจารย์ขงจื้อได้รับการยกย่องเพียงใด
นำชมคฤหาสน์ตระกูลข่งซึ่งทายาทของขงจื้อได้รับยศศักดิ์และทรัพย์สินมากมายจากราชสำนัก จึงสร้างคฤหาสน์แห่งนี้ขึ้นในศตวรรษที่ 16 ช่วงราชวงศ์หมิง ภายในมีห้องหับถึง 500 ห้อง ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ตระกูลข่งนับเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดตระกูลหนึ่งในจีนขณะนั้น คฤหาสน์นี้ได้ใช้เป็นที่พำนักของคนในตระกูลจนถึงคอมมิวนิสกำชัยชนะในปี ค.ศ. 1948 ทายาทรุ่นสุดท้ายจึงได้หนีไปอยู่ที่ไต้หวัน 
นำชมสุสานขงจื้อตั้งอยู่ในป่าข่งหลิน ทางเข้าสุสานมีรูปมนุษย์และสัตว์ตั้งเรียงรายอยู่สองฟากทางเดิน ซึ่งตามธรรมเนียมจะใช้เฉพาะจักรพรรดิ์และราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น จึงนับว่าตระกูลข่งมีอภิสิทธิ์อย่างยิ่ง(รวมรถแบตเตอรี่) แล้วนำท่านเดินทางกลับไท่อัน 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ Garland Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
 
 
วันที่สี่ ไท่อัน-ไท่ซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง)-จือป๋อ-พิพิธภัณฑ์รถม้าศึก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เที่ยวชมเขาภูไท่ซาน泰山 (ราคารวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)คือภูเขาที่มีความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขตเมืองไท่อาน มณฑล  ซานตง ประเทศจีน ยอดสูงสุดคือ ยอดจักรพรรดิหยก玉皇頂มีความสูง 1532.7 เมตร (5028.5 ฟุต) ไท่ซานสูงชันสง่างาม มีชื่อเสียงว่า “ภูเขาอันดับหนึ่ง ของภูเขาเซียนในลัทธิเต๋าที่เลื่องชื่อ 5 แห่งของจีน” และ “ภูเขาอันดับหนึ่งของโลก” ภูเขาไท่ซาน เป็นศูนย์กลางของศาสนจักรมานานกว่า 2,000 ปี เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง จึงถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดพิธีบวงสรวงฟ้าดินในรัชสมัยต่างๆของประวัติศาสตร์จีน เพื่อประกาศความเป็นมหาราชของฮ่องเต้ เช่น สมัยจักรพรรดิฉินซี ฮั่นอู่ตี้ ถังไท่จง ซ่งไท่จู่ มาจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงและชิง บนภูเขาไท่ซานมีหินผาตั้งเรียงรายจำนวนมาก ในฤดูหนาวภูเขาจะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะ ส่วนในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงจะปกคลุมด้วย ผืนป่าเขียวขจี กวีจีนสมัยโบราณหลายท่านได้เคยมาจารึกบทกลอนมากมายไว้ที่ภูเขาแห่งนี้ จนมีผู้ขนานนามให้ภูเขาไท่ซานเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ภูเขาไท่ซานเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังเมืองจือป๋อ ที่มีประวัติศาสตร์ชื่อก้องย้อนยุค 3 สมัย “ซีโจวตอนต้น” “ชุนชิว” “จ้านกั๊ว” นำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์รถม้าศึก ที่สุสานนี้ได้ขุดพบซากม้าศึกที่ถูกฝังทั้งเป็น 225 ตัว แต่เมื่อสำรวจพื้นที่ทั้งหมดของสุสานจึงพบว่ามีความเป็นไปได้สุสานนี้จะฝังม้าศึกไว้ถึง 600 ตัว สันนิฐานว่าสุสานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสุสานเจ้าเมือง ที่แสดงความเข้มแข็งของกองทัพม้าของก๊กฉี ที่มีรถม้าศึกถึง 1,000 คัน (นำท่านชมสุสานม้าศึกเฉพาะบางส่วนที่เปิดให้เข้า)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ ZIBO RAMADA HOTELหรือเทียบเท่า 5 ดาว
 
 
วันที่ห้า จือป๋อ-เผิงไหล-เผิงไหลเก๋อ-ตำหนักภูเขาสามเซียน -เยียนไถ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วเดินทางสู่เผิงไหล (3 ชั่วโมง)
นำท่านไปเผิงไหลเก๋อวัดลัทธิเต๋า สร้างราว 1,500 ปี (ค.ศ. 1061) ในสมัยราชวงศ์ซ้อง ภายในเผิงไหลเก๋อมีวิหารอยู่หลายแห่ง เช่น วิหารเจ้าแม่ทับทิม  วิหารแปดเซียน วิหารพระพุทธเจ้า รวมถึงป้อมปราการที่สร้างไว้ป้องกันข้าศึกรุกรานทางทะเลนำชมที่มาของตำนาน “แปดเซียนข้ามสมุทร” พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
นำท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตำหนักซานเซียนซาน หรือ ตำหนักภูเขาสามเซียน ที่ สวยงามของ Penglai เมืองในมณฑลซานตง เป็นจุดท่องเที่ยวระดับ 5 A ของจีน ชม ภูมิทัศน์ จุดชมวิว สถาปัตยกรรมคลาสสิกแบบจีน และตำหนักต่างๆที่มีชื่อเสียงของเยียนไถมารวมไว้ด้วยกัน ด้วยเงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านหยวน มีทั้งตำหนักของตำนานเทพเจ้าโป๊ยเซียน ( 8 เซียน ) ข้ามทะเล ตรงกลางจะเป็นทะเลสาบ มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก็บรวบรวมของโบราณหายากยิ่ง พิพิธภัณฑ์หินฟอสซิลที่ซื้อมาจากพม่า 10 % จาก 30 % ที่มีการขุดขาย พิพิธภัณฑ์ต้นไม้กลายเป็นหิน และต้นไม้กลายเป็นหยก หอพระหยกขาว หอกวนอิม 11 พักตร์ ด้านใน นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังมีโรงแรมที่พักพร้อมรถแบตเตอรี่อีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
แล้วนำท่านเดินทางสู่เยียนไถ (1 ชั่วโมง) เมืองเศรษฐกิจระดับประเทศ ตั้งอยู่ในมณฑลซานตง เป็นแหล่งประมงทะเล เมืองรีสอร์ทตากอากาศของคนรวยๆ เยียนไถมีประชากรในเขตเมืองกว่า 5 แสนคน
นำชมเมืองเยียนไถ เยียนไถแปลว่าเนินควัน มีชื่อเก่าว่า “ชีฟู”  ในศตวรรษที่ 18 และ 19 ชาวต่างชาติตบเท้าเข้ามาหาผลประโยชน์ในชีฟู เริ่มตั้งแต่ญี่ปุ่นมีกองเรือเข้ามาโจมตีจีน หลังสงครามฝิ่นในปี ค.ศ. 1862 จีนเปิดเมืองท่าชีฟูให้กับอังกฤษตามสนธิสัญญา Treaty Ports หมู่บ้านชีฟูจึงได้รับอิทธิพลจาก “ฝรั่ง” จากนั้นเยอรมันเข้ามาค้าขายในปลายศตวรรษที่ 19 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อเมริกานำเรือรบแล่นเข้ามาในอ่าวโป๋วไห่ ญี่ปุ่นและรัสเซียก็นำเรือมาทอดสมอในบริเวณนี้เช่นกัน ในอดีตเยียนไถจึงมีสโมสรชาวเรือ ที่มีเหล่าทหารเรือ กลาสี ลูกเรือต่างชาติเข้ามาหาความสุขสำราญ ดื่มเหล้าเคล้านารี แต่ปัจจุบันกลิ่นอายของการติดต่อกับต่างชาติอย่างโชกโชน ไม่ได้มีร่องรอยปรากฏให้เห็นในเยียนไถ ของดี OTOP ที่เป็นจุดขายของเยียนไถ 10 อย่างคือ ทองคำ..แอปเปิ้ล..ลูกแพร์..ถั่วลิสง..เชอร์รี่..ลูกหนาม..เป๋าฮื้อ..วุ้นเส้น..เต้าหู้..หิน นำท่านสู่ถิ่นไฮโซเยียนไถซาน ผ่านชมบ้านและคฤหาสน์สไตล์ยุโรปที่ปลูกสร้างอย่างสวยงาม 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
ที่พัก BEST WESTERN PREMIER HOTEL YANTAI หรือเทียบเท่า 5 ดาว
 
 
วันที่หก เยียนไถ-ไวน์จางยู่ CHANGYU-พิพิธภัณฑ์นาฬิกา-โรงเบียร์ชิงเต่า-ถนนไท่ตง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รงแรม
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตไวน์จางยู่ CHANGYU เป็นโรงงาน ผลิตไวน์ขนาดใหญ่อันดับ 4 ของโลก และครองตลาดจีนถึง 30 % นอกจากนี้ยังมีสวนองุ่นเป็นของตนเอง ปัจจุบัน ไวน์ CHANGYU มีโรงงานตั้งอยู่หลายมณฑล และมีสวนองุ่นอยู่ประมาณ 4-5 แห่ง ชมโรงงานผลิตไวน์ ชมห้องหมัก โรงบ่มไวน์ เชิญชิม WINE TESTING ไวน์ 2 ชนิด และเลือกซื้อไวน์มีชื่อของจีน
 เยียนไถเป็นแหล่งกำเนิดของนาฬิกาที่ทันสมัยของประเทศจีน นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์นาฬิกา” พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้รับการจัดตั้งขึ้นร่วมกัน โดยสมาคม Horology ประเทศจีน สมาคมนาฬิกา อุปกรณ์จับเวลา บริษัทนาฬิกา Beijixing และ บริษัทนาฬิกา อื่นๆ จีนเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการคิดค้นและใช้การจับเวลาและยังเป็นผู้ผลิตนาฬิการายใหญ่อีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงผู้จับเวลาแบบโบราณ, ชุดนาฬิกาสมัยโบราณ และนาฬิกาที่มีค่าต่างๆ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
เยี่ยมชมโรงงานเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นของพ่อค้าชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อค้าอังกฤษ ก่อตั้งบริษัทเบียร์เยอรมันนิสเชส (GERMANISCHES) แห่งเมืองชิงเต่าจำกัด ด้วยเงินทุน 400,000 มาร์ค เมื่อ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1903 ใช้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดิบจากประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ.1963 ได้รับยกย่องให้เป็นเบียร์แห่  งชาติยี่ห้อเดียวของจีน และเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมนี้ ในปี ค.ศ.1993 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเบียร์ชิงเต่าจำกัด และเข้าสู่ตลาดทุนเป็นครั้งแรก เมื่อจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เบียร์ชิงเต่าก็ได้ใช้โอกาสนี้เป็นพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร์บุช ผู้ผลิตเบียร์บัดไวเซอร์ จากสหรัฐฯ ให้ท่านชมกรรมวิธีการหมัก โรงบ่ม สายพานการผลิต พร้อมชิมเบียร์รสชาติดีที่สุดของจีน
นำท่าน ช้อปปิ้งถนนไท่ตง เป็นแหล้งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในชิงเต่า มีเสื้อผ้า ร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อและชมบนถนนเส้นนี้ อิสระอาหารเย็น
ค่ำ  พักที่ GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว 
 
 
วันที่เจ็ด ชิงเต่า-ปาต้ากวน-เขาปลาเล็ก-จัตุรัส54-สะพานจ้านเฉียว-โบสถ์คาทอลิก-สุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ขับรถผ่านชมปาต้ากวน ถนนแปดสาย อยู่ในเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน เมื่อครั้งที่ชิงเต่าถูกยึดเป็นอาณานิคม นอกจากชาวเยอรมันที่เข้ามาอยู่อาศัยแล้ว ยังมีชาวรัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และชาวเดนมาร์ก จึงทำให้พื้นที่ส่วนมากเต็มไปด้วยอาคาร สิ่งก่อสร้างตามแบบฉบับยุโรป สำหรับที่มาของชื่อถนนแปดสายนั้นมาจากบริเวณนี้มีถนนแปดสายตัดผ่านกัน ปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน
นำชมสวนบนเนิน “เขาปลาเล็ก” ที่มีบ้านตุ๊กตาจำลองในยุคเยอรมันเข้าครอง บนยอดขามีศาลาแปดเหลี่ยม สามารถชมวิวเมืองชิงเต่า
ชมสถานที่ต่างๆในตัวเมือง เช่น “จัตุรัสอู่ซื่อ” (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์เมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นในวันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ชมสะพานจ้านเฉียว ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ กวงสู ราชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล ในสมัยโบราณเคยใช้เป็นที่ขนส่งสินค้าทางทะเล ส่วนปลายนั้นเป็นที่ตั้งของศาลา ฮุ่ยหลัน ที่ออกแบบเป็นรูปเก๋งจีนทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวและสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองชิงเต่า 
นำท่านไปชมด้านนอกของ โบสถ์ St. Michael’s Catholic Church … โบสถ์โรมันคาทอลิคเก่าบนยอดเนินเล็กๆ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน
21.35 น.         เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SC4075
01.25 น. (เช้ามืดวันรุ่งขึ้น) กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line