ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซัวเถา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ซีอาน
 

ทัวร์ซีอาน-เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เติ้งเฟิง-สวนชิงหมิง-ลั่วหยาง-ถ้ำหลงเหมินสือคู-กวานหลิน-ยุ่นเฉิง-ศาลเจ้ากวนอู-วัดเส้าหลิน 6 วัน 5 คืน /02

 

ชมป่าเจดีย์(ถ่าหลิน) ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ - ชมการแสดงกังฟู - ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนซีอาน
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ซีอาน

 

ทัวร์ซีอาน-เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เติ้งเฟิง-สวนชิงหมิง-ลั่วหยาง-ถ้ำหลงเหมินสือคู-กวานหลิน-

ยุ่นเฉิง-ศาลเจ้ากวนอู-วัดเส้าหลิน 6 วัน 5 คืน /02

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 61 ราคา 21,999.-
 
 
- ชมป่าเจดีย์(ถ่าหลิน) ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ 
- ชมการแสดงกังฟู
- ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง
 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-ไคเฟิง
12.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ M สายการบินลัคกี้ แอร์(8L) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
15.20 น. ออกเดินทางไปนครเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเที่ยวบินที่ 8L 824 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน) 
20.20 น. เดินทางถึงเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน เจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ทำท่านเดินทางสู่ไคเฟิง (1ชั่วโมง 30 นาที) ไคเฟิงเป็นเมืองเก่าแก่ เคยเมืองหลวง 7 ราชวงศ์นับตั้งแต่ยุคจ้าน กว๋อและรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีเนื้อที่ 900 คารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.9 ล้านคน 
พักที่ NEW DYNASTY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่สอง ไคเฟิง-เติ้งเฟิง-สวนชิงหมิง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำชม ศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม จนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ ชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตัดหัวสุนัข หัวเสือ และหัวมังกร ชมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯ สูง 2.5 เมตร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 นำท่านชม สวนชิงหมิงซ่างเหอ สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของทะเลสาบหลงถิง มาตรฐานการก่อสร้างวัฒนธรรมของราชวงศ์ซ่งประเพณีพื้นบ้านสวนหย่อมและความบันเทิงแบบโบราณเป็นธีมที่โดดเด่นด้วยประสบการณ์การ สวนสนุกทางวัฒนธรรม สวนสนุกศุลกากรพื้นบ้านราชวงศ์ซ่งขนาดใหญ่ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างภูมิทัศน์ดั้งเดิมสร้างความมั่งคั่งของเมืองหลวงเก่าของกรุงปักกิ่ง ในปี พ.ศ. 2552 สวนแห่งนี้กลายเป็นสวนโบราณแบบโบราณแห่งแรกในประเทศจีนที่มีภาพวาดของจีนเป็นแบบอย่างของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจุดชมวิวแห่งชาติ เป็นอุทยานวัฒนธรรมเชิงวัฒนธรรมที่รวมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านการพักผ่อนหย่อนใจและการท่องเที่ยวในวันหยุดการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงที่สนุกสนานและการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสิ่งแวดล้อม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ลั่วหยาง (ประมาณ 1.5 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน”โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้ง ให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราช ทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มี ความหมายว่า “เทพนคร”
19.00 น. ถึงลั่วหยาง รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ PEONY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สาม ลั่วหยาง-ถ้ำหลงเหมินสือคู-กวานหลิน-ยุ่นเฉิง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เดินทางสู่เมืองเติ้งฟง (หยางเฉิง) นำชม ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮา เคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นำชมวัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลัก
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 จากนั้นนำชมศาลกวนอู สุสานที่ฝังศีรษะขุนพลกวนอู (กวนหลิน) ซึ่งได้รับการสักการะบูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งสงครามในสมัยสามก๊ก (ค.ศ. 220-265) ชมหลักศิลาจารึกอัตถะชีวประวัติของท่าน
นำท่านเดินทางสู่เมืองยุ่นเฉิง บ้านเกิดกวนอู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) ไหว้ขอพรเทพเจ้ากวนอูที่ศาลเจ้ากวนอูที่เซี่ยโจว   
เย็น ถึงยุ่นเฉิง รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ STAR HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
วันที่สี่ ลั่วหยาง-ยุ่นเฉิง-ศาลเจ้ากวนอู-บ้านเกิดกวนอู-ลั่วหยาง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านชมเมืองยุ่นเฉิง เมืองที่มีพื้นที่ติดต่อ มณฑลเหอหนาน มณฑลซานซี มณฑลซ่านซี เป็นบ้านเกิดของกวนอู กวนอูได้ถูกขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ชิง  หลังจากยุคสามก๊กไปแล้วพันกว่าปี โดยผู้ที่แต่งตั้งกวนอูให้เป็น “จงอี้เหยินหย่งเสินต้าตี้” ซึ่งแปลว่า “มหาเทพผู้ซื่อสัตย์ จงรักภักดี มีความเป็นธรรม มนุษยธรรม และกล้าหาญยิ่ง” คือพระเจ้าเฉียนหลงจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง เนื่องจากจักรพรรดิเฉียนหลงต้องการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องของความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ต่อเจ้านายให้เกิดขึ้นกับอาณาประชาราษฎร์ของตนเป็นเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง และด้วยบทบาทที่เป็นตัวเอกในฝ่ายธรรมมะจึงทำให้กวนอูเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์สืบต่อมานั่นเอง สำหรับเทพเจ้ากวนอูของวัดพนัญเชิงวรวิหารเรียกว่าปางชนะศึกคือหมายถึงเป็นปางที่ชนะศึกจากการรบนั่นเอง
12.00 น. ถึงยุ่นเฉิง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 วัดเซี่ยะโจว หรือศาลเจ้ากวนอู สร้างขึ้นในปีที่ ค.ศ. 589 ราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หมิง ต่อมาขยายและสร้างขึ้นใหม่จักรพรรดิชิงคองซี ถูกทำลายในปีที่ ค.ศ.1702  และได้รับการซ่อมแซมมานานอาคารหลายแห่งในพระวิหารตั้งอยู่เหนือจรดใต้ ตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยังจุดศูนย์กลางและแบ่งออกเป็นสี่ส่วนตามลำดับทิศ 
**ด้านใต้คือ"สวน Jingyi" ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงหลิวกวนและเถาเถาหยวน มีต้นไม้โบราณในสวน สูงตระหง่านภูเขาและแม่น้ำ อาคารหลายหลังถูกสร้างขึ้นเพื่อดื่มดำทัศนียภาพที่สวยงาม 
**ด้านเหนือ เป็นชุมชนอาคารขนาดใหญ่หลายอาคาร และซุ้มหลายแห่ง เป็นสถานที่หลักสำหรับจัด กิจกรรมการเสียสละ ของกวนอู อาคารหลักในวัดสร้างอย่างทนทานแข็งแรง 
**ด้านตะวันออก มีซุ้มประตูหินที่มี "หลายรุ่นเพื่อให้ความเคารพ" 
**ด้านตะวันตก มีซุ้มไม้ ซุ้มอันงดงามแห่งนี้แสดงให้โลกเห็นถึงตำแหน่งที่โดดเด่นและ วัฒนธรรมของ กวนอู นำท่านชม บ้านเกิดกวนอู ว่ากันว่าท่านใดที่ได้มาสักการะที่นี่ จะมีแต่ “ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขาย เงินทองไหลมาเทมาสมหมายมุ่งมาดปรารถนา” 
เดินทางกลับลั่วหยาง
ค่ำ ถึงลั่วหยาง รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ PEONY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่ห้า ลั่วหยาง-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่าหลิน-โชวกังฟู-เจิ้งโจว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านเดินทางสู่ไคเฟิง เดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย  เข้าชมวัดเส้าหลิน (รวมรถเล็ก) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ 
 ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชมการแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน 
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เจิ้งโจว 
เย็น ถึงเจิ้งโจว รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ CHEERED HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่หก เจิ้งโจว-กรุงเทพฯสุวรรณภูมิ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางไปสนามบินเจิ้งโจว
11.15 น. ออกเดินทางกลับ โดยเที่ยวบิน 8L 823 
14.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line