ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเฉิงตู
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซัวเถา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์เส้นทางสายไหม
 

ทัวร์เส้นทางสายไหม-ทะเลสาบเทียนฉือ-อูรูมูฉี-ทุรูพาน-ภูเขาเปลวไฟ-คานเอ๋อจิ่ง-เมืองโบราณเจียวเหอ-สระน้ำวงพระจันทร์-มหัศจรรย์ซินเจียง-กานซู่ 8 วัน 7 คืน /02

 

- อูรูมูฉี ทะเลสาบเทียนฉือ - ทูรูพาน เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวเพลิง คานเอ๋อจิ่ง - ตุนหวง ถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก - สระน้ำวงพระจันทร์ - ด่านเจียยวี่กวาน ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก - ภูเขาสายรุ้ง ภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีน

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนเส้นทางสายไหม
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์เส้นทางสายไหม

 
ทัวร์เส้นทางสายไหม-ทะเลสาบเทียนฉือ-อูรูมูฉี-ทุรูพาน-ภูเขาเปลวไฟ-คานเอ๋อจิ่ง-
 
เมืองโบราณเจียวเหอ-สระน้ำวงพระจันทร์-มหัศจรรย์ซินเจียง-กานซู่ 8 วัน 7 คืน /02
 
 
กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 7 ก.ย. – 14 ก.ย. 61 ราคา 44,999.-
 
วันที่ 28 ก.ย. – 5 ต.ค. 61 ราคา 44,999.-
 
วันที่ 18 – 25 ต.ค. 61 ราคา 49,999.-
 
 
- อูรูมูฉี ทะเลสาบเทียนฉือ
- ทูรูพาน เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวเพลิง คานเอ๋อจิ่ง  
- ตุนหวง ถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก
- สระน้ำวงพระจันทร์ 
- ด่านเจียยวี่กวาน ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก  
- ภูเขาสายรุ้ง ภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีน
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู
14.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)
17.55 น. นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน 3U8146
21.45 น. ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา มีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง 
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น พักที่โรงแรมที่สายการบินจัดให้
(โรงแรมคืนแรกที่สายการบินจัดให้ไม่มีห้องพักเดี่ยว)
 
 
วันที่สอง เฉิงตู - อูรูมูฉี - ทะเลสาบเทียนฉือ
เช้า รับประทานอาหารแบบกล่อง ขณะเดินทางไปสนามบิน
08.10 น. เดินทางโดยเที่ยวบินที่ 3U 8526 สู่อูรูมูฉี 
11.40 น. ถึงท่าอากาศยานอูรูมู่ฉี เมืองอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเกียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซาน มีความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในจีน ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 23.98 ล้านคน ชาวซินเจียงที่มีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง ซินเกียงถือเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมเป็นที่ที่เชื่อมต่อเส้นทางสายไหมทั้ง 3 เส้น ได้แก่ เหนือ กลาง ไต้ ทั้งสามเส้นนี้ล้วนผ่านซินเกียงทั้งหมด
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นำท่านสู่ทะเลสาบเทียนฉือ (ทะเลสาบสรวงสวรรค์) ที่มีความสูงถึง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่มีฉากหลังเป็นยอดเขาหิมะสลับซับซ้อน (รวมค่ารถบัส รถแบตเตอรี่บนภูเขา หมายเหตุ ช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคมถึงจะสามารถล่องเรือได้)
 นำท่านเข้าชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (บาซ่าร์) เพื่อชมชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ 
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  HODAK HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สาม อูรูมูฉี-ทุรูพาน-ภูเขาเปลวไฟ-คานเอ๋อจิ่ง-เมืองโบราณเจียวเหอ-ชนเผ่าอุยกูร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 เดินทางไปผ่านชมทุ่งหญ้าหนานซานมู่ฉาง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ของมณฑลซินเกียง ชมวิถีชีวิตของชาวเผ่าฮาซะเค๋อที่พักอาศัยอยู่ในกระโจม แวะชมโรงงานพรมทอมือซินเกียงที่มีชื่อเสียง แล้วเดินทางสู่เมืองทูรูพาน ผ่านต้าป่านเฉิง โรงงานไฟฟ้าพลังลมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมกังหันลมที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วผ่านชม “เหยียนหู” ทะเลสาบเกลือ อูรูมูฉี มีระยะห่างไกลทะเลถึง 2,000-3,000 กม. แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นดินเค็มและมีทะเลสาบเกลือเล็กๆหลายแห่ง สันนิฐานว่าเมื่อหลายล้านปีก่อน พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน ต่อเมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ส่วนที่เป็นพื้นดินใต้ทะเลจึงได้พลิกขึ้นมาอยู่บนผิวโลก เดินทางถึงทูรูพาน เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง (1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส  3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง) 
นำท่านไปชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม 
14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 ชม “คานเอ๋อจิ่ง”ระบบชลประทานใต้ดินของทูหลู่พาน ซึ่งมีการต่อท่อเพื่อนำน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในฤดูร้อน จากนั้นนำชมเจดีย์ซูกงถ่าและมัสยิดเอ๋อหมิ่น ชมหอสูงที่สร้างด้วยดินเหนียว เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1777 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1788 เมืองทูรูพานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค.–ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจำปี  
 นำชมเมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน ที่มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองโบราณเกาชางประมาณ 100 ปี เคยเป็นเมืองหลวงในยุคอาณาจักร CHESHI ถูกทำลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิ้นศตวรรษที่ 13 
 เข้าเยี่ยมหมู่บ้านชนเผ่าอุยกูร์ ชนชาติอุยกูร์เป็นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน คำว่าอุยกูร์มีความหมายว่าสามัคคีกันและร่วมกัน ชาวอุยกูร์ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ทั่วซินเกียง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่เมืองทางใต้ภูเขาเทียนซาน เช่น เมืองคาสือ เมืองเหอเถียน และเมืองอาคซู เป็นต้น ชนชาติอุยกูร์มีภาษาและอักษรของตนเอง เสื้อผ้าประจำชาติอุยกูร์คือ ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงผู้สูงอายุหรือว่าเด็กต่างใส่หมวกเล็กที่มีลายสี่เหลี่ยม ผู้ชายนิยมใส่ “เชียผั้น” ซึ่งเป็นเสื้อคลุมยาว ส่วนข้างในใส่เสื้อแขนสั้นที่มีลาย ผู้หญิงนิยมใส่กระโปรงและข้างนอกใส่เสื้อกั๊กสีดำ และชอบใส่เครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น ต่างหู กำไลมือ แหวนและสร้อยคอ เป็นต้น สาวๆ นิยมถักเปียหลายเส้น แต่ปัจจุบันชาวอุยกูร์ในเมืองก็นิยมใส่เสื้อธรรมดา  ชมสวนองุ่น “ผู่เถาหยวน” เมืองทูรูพานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดมานานแล้ว ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค.–ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจำปี  
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  MAIXI LAIPU HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 
 
วันที่สี่ ทูรูพาน-สถานีรถไฟหลิวหยวน-ตุนหวง-หมิงซาซาน-สระน้ำวงพระจันทร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหาร โดยขบวนรถไฟที่ ............ เดินทางสู่เมืองตุนหวง (จากทูรูพานนั่งรถไฟธรรมดาประมาณ 4 ชม. ถึงสถานีรถไฟหลิวหยวน แล้วนั่งรถบัสต่อไปตุนหวง ประมาณ 1.5 ชม.) โอเอ
ซีสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองชายแดนมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติ
ซินเกียง
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน (ระหว่างทางที่เวลาเหมาะสม) 
 นำท่านสู่เนินทราย “หมิงซาซาน” เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. สูงประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ สีแดง เหลือง เขียว ขาว ดำ เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบ เสียงม้าร้อง และเสียงสู้รบ ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาทราย (รวมรถแบตเตอร์รี่)
 ชมสระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทราย มีความลึกเฉลี่ย 6 เมตรเท่านั้น          
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  Grand Sun Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่ห้า ตุนหวง-ถ้ำโม่เกา-เจียยวี่กวน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 ชมถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆเป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ. 1277 ดังนั้นประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องยาวนานเกือบ 1,000 ปี   แวะซื้อสินค้าของเส้นทางสายไหม “แก้วนิรัตติกาลแสง” 
14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่เจียยวี่กวน โดยรถโค้ช (4 ชั่วโมง)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  Jiayuguan Hotel - (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่หก เจียยวี่กวาน-ป้อมปราการ-ด่านเจียยวี่กวาน-จางเย่-ภูเขาสายรุ้ง-วัดพระใหญ่-หวู่เวย
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 นำท่านเข้าชม ด่านเจียยวี่กวาน ที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรงและสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก  ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม ส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังภัย สร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิง-ต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ สู่เทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรีย์ด้านนอกของประตูตะวันตกสร้างขึ้นในราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง มีคำจารึกว่า “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก” (รวมค่ารถแบตตารี่) 
แล้วเดินทางสู่ภูเขาสายรุ้ง (1.30 ชั่วโมง)
13.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านชม เขตภูมิทัศน์จางเย่ ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ ภูเขาสายรุ้ง (Zhangye Danxia Lanscape) จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ตั้งอยู่ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน จากตัวเมืองจางเย่ 40 กม. ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. ตั้งอยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูแลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย เกิดสีสันหลากสี เช่น ขาว เหลือง น้ำตาล เทา ส้ม ชมพู แดง ดูสวยงามน่าชม ทำให้เกิดจินตนาการอันหลากหลาย แล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง “จางเย่” เป็นเมืองค่ายทหารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเส้นทางสายไหม ก่อตั้งเมื่อ 121 ปีก่อนคริสตกาล   
 เดินทางสู่วัดต้าฝอซื่อ เพื่อชมพระพุทธไสยาสน์ในร่มที่ยาวที่สุดในประเทศจีน (ยาว 34.5 เมตร, สูง 7.5 เมตร วัดระหว่างไหล่บน-ล่าง) แล้วนำท่านชมเจดีย์ไม้โบราณย่ามู่ถะ สร้างสมัยราชวงศ์ถัง สูง 8 ชั้น 6 ชั้นแรกสร้างแบบก่ออิฐถือปูน ส่วน 2 ชั้นบนสุดเป็นเครื่องไม้ 
 แล้วเดินทางๆไปหวู่เวย (250 กม.) หวู่เวยมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นอดีตราชธานีเก่าเมื่อ 115 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่เชิงเขาฉีเหลียนซาน มีชื่อแต่เดิมว่าเมืองเลี่ยงโจว เป็นเมืองที่เป็นจุดพักที่สำคัญในเส้นทางสายไหมสายเหนือ อารยะธรรมและศาสนาจากอินเดีย ปากีสถาน หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศจีน ผ่านมาที่หวู่เวย ดังหลักฐานที่มีวัดวาอารามและผาพระแกะสลักมากมาย อูเวยมีการขุดพบรูปหล่อม้าบินสำริดในสมัยตงฮั่นที่เลื่องชื่อ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองหลันโจว หวู่เวยมีประชากร 1.93 ล้านคน ประกอบด้วยชนเผ่าหุย ฮั่น มองโกเลีย และ ถูเจีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  XI LIANG HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่เจ็ด หวู่เวย-สุสานฮันเหลยไถ-หลันโจว-แม่น้ำหวงเหอ-สะพานเหล็ก-กังหัน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 นำท่านไปชมสุสานฮั่นเหลยไถ ในปี ค.ศ. 1969 ชาวนาได้ค้นพบสุสานที่สวนเหลยไท่ เป็นสุสานของขุนนางที่มาจากเมืองจางเย่ สุสานแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ค้นพบของโบราณที่เป็นเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องหยก เครื่องทองแดง และเครื่องปั้นดินเผา รวม 230 ชิ้น มีสิ่งที่ถูกฝั่งรวมเป็นเครื่องเซ่นเครื่องบวงสรวงได้แก่ ชุดรถม้า ม้า และพลขับ ทำด้วยทองแดง 99 ชุด แต่สิ่งล้ำค่าคือการค้นพบรูปหล่อบรอนซ์ม้าเหิรลม “หม่าเช่าหลงเซี่ย” รูปหล่อม้าที่กำลังเหิรลม เท้าม้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บนหลังนกนางแอ่นที่กำลังบิน สูง 35 ซ.ม. ยาว 45 ซ.ม. หนัก 7 กก. ปัจจุบันสัญลักษณ์ “ม้าเหิน” ได้ถูกใช้เป็นโลโก้ (LOGO) ของการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนรูปหล่อม้าเหิรเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลกานซู่เมืองหลันโจว 
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่เมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่
ชมตัวเมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมอันลือชื่อ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกซีหยง มีพื้นที่ 390,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 24 ล้านคน ตอนบนมีเขตแดนติดต่อกับมองโกเลียใน และ มองโกเลียนอก 
 นำชมอนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง (Huang He Mu Qing) “หวงเหอหมู่ชิง” ผลงานของศิลปินหญิงชาวจีนชื่อ “เหอเอ้อ” ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ำหนักกว่า 60 ตัน แกะสลักเป็นรูปผู้หญิงนอนมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆด้วยแววตาที่สื่อถึงความรักความอบอุ่น รูปปั้นนี้เปรียบแม่น้ำหวงเหอ (ฮวงโห) เป็นเสมือนมารดาที่หล่อเลี้ยงลูกน้อย คือมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนมายาวนานกว่า 4,000 ปี ถือว่าแม่น้ำหวงเหอเป็นต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน นับเนื่องมาแต่ปฐมกษัตริย์ของจีนในยุคตอนต้น 
 ชมสวนกังหันวิดน้ำโบราณ “สุ่ยเฌอ” สองฟากฝั่งของหวงเหอในเขตเมืองหลานโจว มีกังหันวิดน้ำภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งเรียงรายอยู่ถึง 252 กังหัน จนหลานโจวได้สมญานาม “เมืองหลวงแห่งกังหันน้ำของจีน”  
 นำชมสะพานเหล็ก สะพานแรกของแม่น้ำเหลือง "หวงเหอตี้อี้เฉียว" ซึ่งออกแบบโดยวิศวะกรชาวเยอรมัน สะพานมีความยาว 233.33 เมตร กว้าง 7.5 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1907 ใช้งบประมาณเป็นเงินกว่าสามแสนตำลึง     
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ CHANG XIN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่แปด หลันโจว-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางไปยังสนามบิน
10.55 น. เดินทางกลับเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U 8061
12.25 น. ถึงสนามบินเฉิงตู รอต่อเครื่อง
14.40 น. เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 3U 8145
16.35 น. กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line