ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเฉิงตู
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวล่องแม่น้ำแยงซีเกียง

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์จีนปีใหม่ 2562
 

ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-วังโบราณกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-วัดลามะ-สามล้อหูถง-โชว์กังฟู-กายกรรมปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน /02

 

อิสระช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย - เมนูเด็ด...เป็ดปักกิ่ง ต้นตำหรับ ,เมนูอาหารแต้จิ๋ว, สุกี้สมุนไพร น้ำจิ้มไทยรสจัด - อร่อยไม่อั้น บุฟเฟ่มองโกเลีย BBQ SHABU SHABU

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนปักกิ่ง
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ปักกิ่ง
 
#ทัวร์จีนปีใหม่2562

 
ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-วังโบราณกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-วัดลามะ-สามล้อหูถง-
 
โชว์กังฟู-กายกรรมปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน /02
 
 
กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 ราคา 34,999.-
 
 
- อิสระช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย 
- เมนูเด็ด...เป็ดปักกิ่ง ต้นตำหรับ ,เมนูอาหารแต้จิ๋ว, สุกี้สมุนไพร น้ำจิ้มไทยรสจัด
- อร่อยไม่อั้น บุฟเฟ่มองโกเลีย BBQ SHABU SHABU
 
 
วันแรก(เสาร์ ที่ 29 ธ.ค. 61) สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-หวังฝูจิ่ง
07.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะ (D) เคาเตอร์สายการบินไทย (เข้าประตู 2-3)
10.10 น. เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614 (บริการอาหาร & เครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้านคนในปีแรก และเพิ่มเป็น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1
ล้านตารางเมตร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
หลังอาหารส่งท่านเดินช้อบปิ้งที่ ย่านการค้าหวังฝูจิ่ง แหล่งรวมสินค้านานาชนิด
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือ ที่พักระดับเดียวกัน   
 
 
วันที่สอง(อาทิตย์ ที่ 30 ธ.ค. 61) ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน –วังโบราณกู้กง-ร้านชา-หอฟ้าเทียนถาน- ศูนย์แพทย์ฯ- กายกรรมปักกิ่ง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง 
 นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม“กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา ** นำท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ 
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง ** แล้วนำท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ  
 นำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร **เมนูอาหารแต้จิ๋ว
 หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือ ที่พักระดับเดียวกัน  
 
 
วันที่สาม(จันทร์ ที่ 31 ธ.ค. 61) ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน กระเช้าด่านปะต้าหลิง–บัวหิมะ-อวี้เหอหยวน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง “หยกจีน” เครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
 เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก 
หมายเหตุ นำท่านชมกำแพงเมืองจีน “ด่านปะต้าหลิง” ด่านใหญ่ในเขตชานเมืองปักกิ่ง ที่มีชื่อ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลงกำแพงเมืองจีน) และ ถ้าขึ้นกระเช้าด่านปะต้าหลิงไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะเปลี่ยนไปด่านจูหยงกวานแทนโดยไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ** สุกี้สมุนไพร+น้ำจิ้มไทยสูตรเด็ด 
 ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “บัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง
 ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสูชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน 
ผ่านชม “สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” ความจุ 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร) 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
*อาหารพิเศษ บุฟเฟ่มองโกเลีย BBQ SHABU SHABU 
บริการอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ บาบีคิว ชาบูชาบู เป็ดปักกิ่ง ปลาแซลมอน ปิ้งย่างเกาหลี เครื่องดื่ม ไอศครีม อร่อยไม่อั้น 
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือ ที่พักระดับเดียวกัน   
 
 
วันที่สี่(อังคาร ที่ 1 ม.ค. 62) ปักกิ่ง-วัดลามะ-ร้านไข่มุก-สามล้อหูถง-ร้านยางพารา-โชว์กังฟู 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำชมวัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ ของล้ำค่าในวัดลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ ซึ่งเป็นวิหารที่สูงใหญ่ที่สุดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น ก่อด้วยไม้ทั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน้ำหนักประมาณ 100 ตัน ได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
**แวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตคาร
 นำท่านนั่งสามล้อถีบ “หูถง” ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง หูถงเป็นชื่อเรียกตรอกซอกซอย ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน (ศตวรรษที่ 13) สิ่งปลูกสร้างในหูถงส่วนใหญ่เป็นบ้านจีนแบบโบราณที่เรียกว่า “ซื่อเหอเยวี่ยน” เป็นบ้านชั้นเดียว มีลานอยู่ตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ให้ท่านนั่งรถสามล้อชมเขตเมืองเก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเก่าๆ ชมบ้านเก่าที่อนุรักษ์ไว้ประมาณ 2,000 หลัง **แวะร้านผ้าไหม หรือ ร้านยางพารา ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมเป็ด ปักกิ่งต้นตำหรับ
19.15 น.  นำท่านเข้าชมโชว์ กังฟูเส้าหลิน  KONG FU CHUAN QI ที่ตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดง 
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือ ที่พักระดับ เดียวกัน
 
 
วันที่ห้า(พุธ ที่ 2 ม.ค. 61) ปักกิ่ง–ร้านผีซิว-ตลาดรัสเซีย-สุวรรณภูมิ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 นำท่านแวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย 
 นำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น  
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
13.30 น. เดินทางไปสนามบิน
17.05 น. เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน TG 615 
21.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line