ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซัวเถา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเฉิงตู
 - ข้อมูลท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย
 - ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์เฉิงตู
 

ทัวร์เฉิงตู-อุทยานไห่โหลโกว-ธารน้ำแข็ง-เชิงเขาง้อไบ๊-ล่องเรือเล่อซาน-Super Save-ไห่โหลวโกว-คังติ้ง-มู่เก้อชั่ว 4 วัน 3 คืน /02

 

ชมสะพานหลู่ติ้งเฉียว สะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน - ชมอุทยานมู่เกอชั่ว (ทะเลสาบคนป่า) - ล่องเรือ ชมเกาะเล่อซาน - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนเฉิงตู
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์เฉิงตู

 
ทัวร์เฉิงตู-อุทยานไห่โหลโกว-ธารน้ำแข็ง-เชิงเขาง้อไบ๊-ล่องเรือเล่อซาน-Super Save-
 
ไห่โหลวโกว-คังติ้ง-มู่เก้อชั่ว  4 วัน 3 คืน /02
 
 
กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 15 – 18 ก.ย. 2561 ราคา 23,999.-
 
 
- ชมสะพานหลู่ติ้งเฉียว สะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน 
- ชมอุทยานมู่เกอชั่ว (ทะเลสาบคนป่า) 
- ล่องเรือ ชมเกาะเล่อซาน 
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่แรก สุวรรณภูมิ-เฉิงตู-คังติ้ง-สะพานหลูติ้ง
00.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไช่น่า อีสเทร์นแอร์ไลส์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)
03.25 น. นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน MU5036
07.30 น. ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ธิเบตเมี้ยวหุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
09.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร ใกล้สนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองคังติ้ง “คังติ้ง” เป็นชื่อที่ชาวฮั่นตั้งขึ้นแปลว่า “สถานที่แห่งความมั่นคง” คังติ้ง ในอดีตเป็นสถานที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของสองวัฒนธรรมทิเบต-จีนมานานหลายร้อยปี มีเพลง พื้นบ้านที่โด่งดัง คือ "คังติ้งฉิงเกอ" (KANGDING LOVE SONG) บรรยายถึงเมฆขาวบนท้องฟ้า ทุ่ง หญ้า ป่าสน และฝูงม้าเส้นทางจะเลาะเลียบภูเขาลำธารและน้ำตกที่สวยงาม นำท่านลอด “เอ้อร์ห ลังซาน” อุโมงค์ที่ตั้งอยู่ในที่ราบสูง เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศจีน มีความยาวถึง 4,175 เมตร อุโมงค์นี้เชื่อมระหว่างหย่าอันกับเขตชนกลุ่มน้อยเผ่าจ้างทิเบต วิวทิวทัศน์เมื่อก่อนและ หลังจากผ่านอุโมงค์ไปแล้วจะต่างกันโดยสิ้นเชิง เป็นที่น่าอัศจรรย์เสมือนแบ่งแยกภูมิประเทศออก จากกัน
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 ผ่านเมืองหลูติ้ง นำชมสะพานหลู่ติ้งเฉียว สะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1705 สมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง ยาว 103 เมตร กว้าง 2.8  เมตร ใช้โซ่เหล็ก 13 เส้นขึงระหว่างสองฝั่ง พื้นสะพานปูด้วยไม้กระดาน สะพานแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของจีน เมื่อกองทัพแดงสู้รบกับกองทัพของรัฐบาลเจียงไคเช็คในปี ค.ศ. 1935 และได้สร้างวีรกรรมพลีชีพในการแย่งยึดสะพานนี้มาจากกองทัพก๊กมินตั๋ง 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่คังติ้ง LAMUZHELIKA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
 
 
วันที่สอง คังติ้ง-อุทยานมู่เกอชั่ว-ม่อซี-ไห่โหลโกว
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านสู่อุทยานมู่เกอชั่ว (ทะเลสาบคนป่า) เนื่องจากเป็นเขตที่มีรอยต่อระหว่างเขตอุณหภูมิร้อน-อบอุ่น จึงทำให้ “มู่เกอชั่ว” รายล้อมด้วยเทือกเขา ป่าไม้ดึกดำบรรพ์ ทุ่งหญ้า มีทะเลสาบน้ำใสแจ๋วนับสิบแห่ง  บนพื้นที่กว่า 350 ตารางกิโลเมตร มีต้นกุหลาบพันปีมากนับ 100,000 ต้น รวม 68 สายพันธุ์ในบริเวณอุทยานแห่งนี้ ในช่วงเดือน 4–9 จะเริ่มออกดอกบานสะพรั่งรายล้อมหุบเขาไล่จากระดับความสูง 2,800 เมตรขึ้นไป นำท่านเปลี่ยนรถภายในอุทยานเพื่อตระเวนชมตามจุดต่าง ๆ เริ่มต้นไต่ระดับจากความสูง 2,800 เมตร รถเริ่มวิ่งตามเส้นทางขึ้นไปจนถึงจุดที่ความสูง 3,780 เมตร มีน้ำตกน้อยใหญ่สลับกับโขดหินรูปร่างแปลกตา ระยะทาง 18 กิโลเมตร สัมผัสความงดงามของหุบเขาตู้เจียน หุบเขาความยาว  8 ก.ม. ที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ เวลาลมแรงพัดโบกโบยผ่านหุบเขา จะเกิดเสียงร้องฟังประหนึ่งธรรมชาติกำลังเปล่งเสียงร้องต้อนรับการมาเยือนของเรา แล้วนำท่านชมสู่ทะเลสาบมู่เกอชั่ว ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,780เมตร กินเนื้อที่ประมาณ 40 ตร.กม. ด้านหนึ่งของทะเลสาบมีหาดทรายสีทองเรียกว่าหาดแห่งความรัก  เม็ดทรายละเอียดเป็นสีเหลืองทองขนาดของหาดเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงต่ำของระดับน้ำในทะเลสาบ ทะเลสาบที่อยู่ใจกลางอุทยานรายล้อมด้วยหุบเขาตู้เจี้ยน ตรงข้ามของทะเลสาบคือทุ่งหญ้าทะเลแดง ไกลสุดลูกหูลูกตา  ความกว้างไกลของทะเลสาบทำให้เห็นเหมือนเป็นทะเลอยู่ในท่ามกลางทุ่งหญ้า นำท่านไต่ระดับลงมาสู่บริเวณ บ่อน้ำแร่สมุนไพร  ซึ่งอุดมไปด้วยแร่กำมะถันในน้ำเป็นยารักษาโรคได้ นำท่านแช่เท้า 30 นาที เพื่อช่วยผ่อนคลายหายเครียด (นั่งแช่แค่หัวเข่า) ท่ามกลางธรรมชาติ แช่เท้าไปชิมไข่ต้มน้ำพุร้อนไป ลั้นลา..ลั้นลา จนสมควรแก่เวลาแล้วลงจากอุทยาน
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 นำท่านเดินสู่ไห่โหลโกว ตำบลม่อซี (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆกลางหุบเขา ที่ยังคงรักษารูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นนี้เอาไว้จนถึงปัจจุบัน เมื่อ ค.ศ.1935 ตำบลม่อซีเคยเป็นที่จัดตั้งกองทัพแดงภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงและจูเต๋อ เพื่อต่อสู้กับกองทัพก๊กมิ่นตั๋ง และเป็นตำบลที่ตั้งของอุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลโกว เดินทางผ่านสะพานต้าตู้ซึ่งเชื่อมเส้นทางสู่ไห่โหลโกว
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ CHANG ZHENG HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สาม ม่อซี-อุทยานไห่โหลโกว-ธารน้ำแข็ง-เชิงเขาง้อไบ๊
06.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านสู่เขตอุทยานไห่โหลโกว แล้วนำท่านนั่งรถกระเช้าทันสมัยขึ้นสู่แค้มป์ที่ 4 ชมวิวของป่าสน ภูเขาสูงที่สวยงามดั่งสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะได้ชมธารน้ำแข็งที่มีอายุเพียง 1,600 ปี ทอดตัวจากช่องเขาสูงลงเรื่อยมาจนถึงพื้นราบ โดยมีภูเขากงก่าสูงกว่าเจ็ดพันเมตรเป็นฉากหลังดูตระการ ธารน้ำแข็งไห่โหลวโกวแห่งนี้มีความยาวถึง 1,080 เมตร กว้าง 1,100 เมตร คงตัวอยู่ในละติจูดที่ต่ำมากคือประมาณสองพันกว่าเมตรจากระดับน้ำทะเล อิสระให้ท่านถ่ายรูป จนเวลาสมควรนำท่านนั่งกระเช้ากลับ
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางจากตำบลม่อซี ไปเชิงเขาง้อไบ๊(ประมาณ 4 ชั่วโมง)
20.00 น.       ถึงง้อไบ๊ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สี่ เชิงเขาง้อไบ๊-วัดต้าฝอ-ล่องเรือเล่อซาน-เฉิงตู-ร้านนวด-ร้านผ้าไหม-กรุงเทพฯ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านชมวัดต้าฝอฉานย่วน ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาง้อไบ้ ชื่อเดิมวัดต้าฝอซื่อ (วัดพระใหญ่)  ตามตำนานบันทึกไว้ว่า ในสมัยราชวงศ์หมิง พระหวูฉงได้ใช้เวลา 15 ปี สร้างวัดนี้ แล้วประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมสหัสหัตถ์สหัสเนตร สูง 12 เมตร พระพุทธรูปองค์มหึมาที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ประณีตงดงาม ฮองไทเฮาของจักรพรรดิว่านลี่ในสมัยราชวงศ์หมิง ทรงพระราชทานชื่อให้วัดนี้ว่า "วัดต้าฝอซื่อ" ต่อมาองค์เจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือสูง 12 เมตรนั้นถูกทำลายไปในปี ค.ศ. 1958 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนจีนนำโลหะทุกอย่างไปถลุงรวมกับเหล็กกล้า วัดนี้ได้ก่อสร้างขึ้นและเปิดเป็นทางการอีกครั้งในปี ค.ศ. 2008 บนเนื้อที่ 200 กว่าไร่ แบ่งเป็น 3 เขต ทิศเหนือเป็นเขตไหว้พระขอพร  เขตกลางเป็นเขตวัฒนธรรมและศิลปะในการทำสวนจีน และเขตทิศใต้เป็นสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนา วิหารหลักในวัดนี้ ได้แก่ วิหารพระสังขจาย วิหารพระโพธิสัตว์ตี้จั้ง วิหารพระโพธิสัตว์เหวินซู วิหารพระไภษัชคุรุ วิหารพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม วิหารพระโพธิสัตว์ผู่เสียน วิหารต้าสงเป่าเตี้ยน เป็นต้น   
นำเดินทางไปเล่อซาน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 ถึงเล่อซานนำท่านลงเรือ ชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอนกลางทะเล จากบนเรือท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจุนโฝ โฝซื่อยีจั้วซาน – ภูเป็นพระรูปหนึ่ง พระคือภูลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อไห่ทง โดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วมจากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิง เจียง ซิงอีเจียง ตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน แล้วเดินทางกลับเฉิงตู 
** นำท่านไปชมร้านยาทาแก้น้ำร้อนลวก ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า 
**แวะซื้อของดีเมืองจีน อาทิ ผ้าไหม หรือ ร้านยางพารา 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาเดินทางสนามบิน
23.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU5035
02.25 น. +1 (เช้าวันรุ่งขึ้น) กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line