ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซัวเถา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์อู่ฮั่น
 

ทัวร์อู่ฮั่น-แหล่งโอโซน มรดกโลก เสิ่นหนงเจี้ย 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าเซ้าเทิร์น (CZ) ทัวร์ GO1WUH-CZ001 /01

 

ชมธรรมชาติพื้นที่แห่งมรดกโลก...อุทยานเสิ่นหนงเจี้ย - ชมรูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก - พักโรงแรมระดับ 5 ดาว - ลิ้มรสเมนูพิเศษ..ไก่โจโฉ , กุ้งข่งเบ้ง , หมูประธานเหมา , ขาหมูเตียวหุย - ไม่ลงร้านช้อป

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนอู่ฮั่น
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์อู่ฮั่น

 

ทัวร์อู่ฮั่น-แหล่งโอโซน มรดกโลก เสิ่นหนงเจี้ย 6 วัน 5 คืน

โดยสายการบินไชน่าเซ้าเทิร์น (CZ) ทัวร์ GO1WUH-CZ001 /01

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 31 ส.ค.  – 05 ก.ย. 61 ราคา 27,900.-
 
วันที่ 19-24 ต.ค. 61 ราคา 27,900.-

 

- ชมธรรมชาติพื้นที่แห่งมรดกโลก...อุทยานเสิ่นหนงเจี้ย
- ชมรูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- พักโรงแรมระดับ  5 ดาว
- ลิ้มรสเมนูพิเศษ..ไก่โจโฉ , กุ้งข่งเบ้ง , หมูประธานเหมา , ขาหมูเตียวหุย
- ไม่ลงร้านช้อป
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น
15.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
18.05 น.   ออกเดินทางสู่เมืองอู่ฮั่น โดยเที่ยวบินที่ CZ3058
22.30 น. ถึง เมืองอู่ฮั่น ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคน และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
พักที่ WUHAN AIRPORT HOTEL OR SAME 4*
 
 
วันที่ 2 อู่ฮั่น-จิงโจว-ชมด้านนอกกำแพงเมืองจิงโจว-รูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก-จิงโจว-อำเภอชิงซาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองจิงโจว(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมฉู่ และเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมยุคสามก๊ก ในสมัยสามก๊กเป็นเมืองหน้าด่านชื่อว่าเมืองเกงจิ๋ว ซึ่งครั้งหนึ่งเมืองนี้ขงเบ้งแนะนำให้เล่าปี่ยึดเมืองนี้ เพราะเมืองเกงจิ๋วเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ดีที่สุด ต่อมากวนอูพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปี่ได้มาเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองนี้ เป็นเวลา 10 ปี จนได้สร้างตำนานหลากหลายที่ยังคงเป็นที่กล่าวขานอยู่จนถึงปัจจุบัน เมืองนี้ถือเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองอู่ฮั่นกับเมืองอี๋ชาง นำท่านชมด้านนอกของกำแพงเมืองจิงโจว  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร ความยาว 10.5 กิโลเมตร สูงกว่า 8.3 เมตร กำแพงนี้มีทั้งหมด 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ให้ท่านชมทัศนียภาพโดยรอบและเก็บภาพเป็นที่ระลึก(เมืองจิงโจว หรือเรียกอีกชื่อว่าเมืองเก็งจิ๋วในสมัย 3 ก๊ก มีชื่อเรียกว่า เมืองเจียงหลิง)  นำท่านชม รูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่มีความสูงกว่า 58 กวนอูถือเป็นนักรบผู้น่าเกรงขามและซื่อสัตย์ภักดี จนได้รับการยกเป็นเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ทางการเมืองจิงโจว มณฑลหู ได้ก่อสร้างรูปปั้นสัมฤทธิ์เทพเจ้ากวนอูขึ้น โดยมันจะกลายเป็นรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เมนูพิเศษ..ไก่โจโฉ  กุ้งข่งเบ้ง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่  เมืองอี๋ชาง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก เดินทางสู่ ชิงซาน 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ XINGSHAN SHAO JUN HOTEL OR SAME 4*
 
 
วันที่ 3 อำเภอชิงซาน-เสินหนงเจี้ย-อุทยานเสิ่นหนงติ่ง-(ป่าหิน แกรนด์แคนยอนเสิ่นหนง เสี่ยวหลงถัง)-อุทยานเทียนเยี่ยน(นกนางแอ่นฟ้า)
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหนงเจี้ย(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย  มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยนแล้วกว่า 1,700 เมตร  โดยยอดเขาเสินหนงเจี้ยเป็นยอดเชาสูงที่สุด มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,105.4 เมตร  และเป็นยอดเขาสูงสุดในภาคกลางของจีน แถบถิ่นที่รวบรวมพืชพันธ์ชนิดต่าง ๆ  ทั้งแบบภาคใต้และภาคเหนือเข้าไว้ด้วย และมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ที่นี่มีระบบภาวะนิเวศต่างๆ ทั้งแบบภาคใต้และภาคเหนือเข้าไว้ด้วย  ซึ่งทางคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ครั้งที่ 40 มีมติให้เพิ่ม “เสิ่นหนงเจี้ย”เป็นมรดกโลกทางพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่งชาติอีกด้วย  
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนั่งรถอุทยาน ขึ้นชมยอดเขา (เสิ่นหนงติ่ง) ที่เป็นมรดกแห่งชาติ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป้นยอดเขาที่สูงที่สุด ของมณฑลหูเป่ย สูง 3,106.2 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง บนยอดเสินหนง สามารถมองเห็นทุกยอดหุบเขาดั่งอยู่ใต้ตัวเราได้อย่างชัดเจน นำท่านชม อุทยานเทียนเยี่ยน(นกนางแอ่นฟ้า) เป็นถ้ำที่วิวสวยงาม ตัวถ้ำสูงกว่า  20 เมตร ด้านขวาเป็นถ้ำเอียง ด้านซ้ายบนของถ้ำ มีรูเล็กๆแสงจากกึ่งกลางเหว ลอดเข้ามาได้ หินงอกหินย้อยมากมาย สีน้ำหยดประหนึ่งดังเสียงพิณ รังนกอยู่รอบผนังถ้ำมากมาย
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    เมนูพิเศษ...ขาหมูเตียวหุย
พักที่  SHEN NONG HOTEL OR SAME 4*
 
 
วันที่ 4 อุทยานเสิ่นหนงถัน-สวนแปะก๊วย-ชมสะพานสวรรค์(เทียนเซินเฉียว)-อุทยานเขากวนเหมือน-พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ-เสินหนงเจี้ย-อี๋ชาง-อิสระช้อปปิ้ง
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสู่ เสิ่นหนงถัน   เป็นที่บูชา เทพกสิกร เสินหนง หรือ จักรพรรดิเหยียนตี้ ในพงศาวดารจีนตั้งอยู่ลานกกลางแจ้ง  รอบล้อมด้วยภูเขาและต้นไม้ อุทยานเสินหนงเจี้ย ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย เมืองมู่หยู ประตูใหญ่ทางใต้เป็นทางเข้าอุทยานเสินหนงเจี้ย มีแม่น้ำเซี่ยงซีที่มี่ชื่อเสียง ไหลลงทิศใต้  อาณาบริเวณครอบคลุมยอดเขา ที่สวยงามและเงียบสงบ ชมสะพานสวรรค์(เทียนเซินเฉียว) สะพานที่มีความสูงกว่า 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศน์ ให้ท่านชมธรรมชาติ เต็มไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาลทั้งยังหน้าผาอันสูงชัน นำท่านชมสวนแป๊ะก๊วย สวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยต้นแป๊ะก๊วยที่ถือเป็นยาจีนของคนจีน ให้ท่านอิสระถ่ายรูป
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ อุทยานเขากวนเหมือน เนื่องจากเสิ่นหนงเจี้ย มีระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติดั้งเดิมที่สมบูรณ์ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายและมีเอกลักษณ์ของธรรมชาติอันสวยงาม ทำให้มีสัตว์ป่านานาชนิด อาศัยอยู่ อาทิ ลิงขนทองที่หายากยังมีการสำรวจแล้วว่า มีมากกว่า 2000 ตัว นอกจากนี้ยังมีหมีแพนด้าอีกด้วย ให้ท่านอิสระชมสัตว์นานาพันธุ์  ชม พิพิธภัณฑ์ ทางธรรมชาติ  สถานที่แห่งนี้ยังมีพรรณต้นไม้ที่ใกล้จะสูญพันธ์กว่า 100 ชนิด มีสมุนไพรกว่า 1800 ชนิด รวมทั้งมีสมุนไพรต้านโรคมะเร็งกว่า 60 ชนิด สถานที่แห่งนี้ได้ถูกรัฐบาลจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่งชาติ และ ในปี ค.ศ.1990 องค์การยูเนสโก (UNESCO)  ได้จัดเข้าเป็นพื้นที่ตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้เรื่องมนุษย์กับสิ่งมีชีวิต สำหรับเป็นแบบอย่างในการพัฒนา ซึ่งถ้าเปรียบในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมนับวันยิ่งถูกทำลาย แต่เสินหนงเจี้ย ยังคงรักษาความอุดมสมบรูณ์ ถือเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดสายตาชาวโลก นำท่านเดินทางสู่  เมืองอี๋ชาง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก เดินทางสู่ ชิงซาน นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งซื้อของฝากคนทางบ้าน
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  SANXIA YICHANG HOTEL OR SAME 4*
 
วันที่ 5 อี๋ชาง-อู่ฮั่น-พิพิธภัณฑ์หูเป่ย-ทะเลสาบตงหู-THE BUND WUHAN-ถนนคนเดินเจียงฮั่น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอู่ฮั่น (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชมชม พิพิทธภัณธ์หูเป่ย พิพิธภัณฑ์กว้างใหญ่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนที่ใช้แสดงผลงานวัตถุโบราณที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑ์แห่งมีของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากมายรวมไปถึงชุดระฆังอายุกว่า 2,400 ปีจากหลุมศพของกษัตริย์เฉิงโฮ่วอี้หลังจากนั้นนำท่านชม เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองอู่ฮั่นในปี 1982 รัฐบาลได้จัดให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองอู่ฮั่นมีพื้นที่ 88 ตารางกิโลเมตร และคิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 4 ของเมือง ที่ทะเลสาบตงหูท่านสามารถชมได้ทั้ง 4 ฤดู ซึ่งจะเห็นได้ถึงความแตกต่างทั้งทางธรรมชาติ ดอกไม้ อุณหภูมิและวิวทิวทัศน์ เป็นต้น ถ้าเปรียบความงามของซีหูเหมือนสีสันแบบโลกตะวันตก ตงหูก็เปรียบเหมือนความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวันออก
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านอิสระถ่ายรูปและสัมผัสบรรยากาศที่ THE BUND WUHAN ตึกเมืองสไตล์ตะวันตก เป็นย่านการเงินที่มีชื่อเสียงยาวนานหลายศตวรรษ ทำให้อาคารสถานที่แถบนี้ออกแบบในสไตล์ตะวันตกและมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น ตลอดทางจะพบรูปปั้นบุคคลสำคัญในตำนาน บนถนนคนเดินสายนี้ชวนให้นึกถึงการเดินเล่นที่ THE BUND ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ในอดีต พื้นที่นี้เคยเป็นพื้นที่ในอารักขาของอังกฤษ หลังจากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเจียงฮั่น ที่ซึ่งรวมสินค้าไว้มากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย และสินค้าพื้นเมืองในราคาถูกใจ
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ...หมูประธานเหมา
พักที่ SHANGRI-LA WUHAN HOTEL OR SAME 5*
 
 
วันที่ 6 วัดกุยหยวน-ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮั่น-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสู่ วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ 1 ใน 4 ที่ยิ่งใหญ่ของเมือง อู่ฮั่น สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิง มีอายุราว 300 กว่าปี ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินฉาบด้วยสีทอง เป็นวัดที่คนมานิยมมากราบไหว้ นำท่านผ่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮั่น ซึ่งสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงของอู่ฮั่น มีทั้งหมด 7 สะพาน และ 1 อุโมงค์ สำหรับใช้ข้ามแม่น้ำสายยักษ์ สะพานนี้ถือเป็น สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง แห่งแรกของ อู่ฮั่น ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1957 เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำระหว่างภูเขางูและภูเขาเต่า มีความยาวกว่า 1,680 เมตร เป็นสะพานสองชั้น ชั้นบนเป็นถนน 4 เลน ชั้นล่างเป็นทางรถไฟรางคู่  
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.05 น.    เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ CZ3057
16.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line