ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ชิงต่าว
 

ทัวร์ชิงต่าว-เขาไท่ซาน ชิงช้าสวรรค์เว่ยฝ่าง พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ (SC) ทัวร์ GO1TAO-SC001 /01

 

พิชิตเขาไท่ซาน ขุนเขาสุดยิ่งใหญ่พร้อมกระเช้า ขึ้น-ลง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองเว่ยฝ่าง - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า เบียร์ชื่อดัง - นมัสการพระสังกัจจายน์ ถ้ำเซียนฝอต้ง วัดพระหมื่นองค์ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนชิงต่าว
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ชิงต่าว

 

ทัวร์ชิงต่าว-เขาไท่ซาน ชิงช้าสวรรค์เว่ยฝ่าง พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ (SC) ทัวร์ GO1TAO-SC001 /01

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 07 – 11 ก.ย. 61 ราคา 26,900.-
 
วันที่ 21 – 25 ก.ย. 61 ราคา 27,900.-
 
วันที่ 12 – 16 ต.ค. 61 ราคา 28,900.-
 
วันที่ 19 – 23 ต.ค. 61 ราคา 28,900.-
 
วันที่ 12 – 16 พ.ย. 61 ราคา 27,900.-
 
วันที่ 19 – 23 พ.ย. 61 ราคา 27,900.-
 
วันที่ 12 – 16 ธ.ค. 61 ราคา 29,900.-
 
วันที่ 19 – 23 ธ.ค. 61 ราคา 29,900.-

 

- พิชิตเขาไท่ซาน ขุนเขาสุดยิ่งใหญ่พร้อมกระเช้า ขึ้น-ลง
- ขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองเว่ยฝ่าง
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า เบียร์ชื่อดัง
- นมัสการพระสังกัจจายน์  ถ้ำเซียนฝอต้ง วัดพระหมื่นองค์
- ไม่เข้าร้านรัฐบาล
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคาน์เตอร์ G สายการบิน ซานตงแอร์ไลน์ (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
 
 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ชิงเต่า – โรงเบียร์ชิงเต่า – สวนเสี่ยวหยี่ซาน – เมืองเว่ยฝ่าง
02.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชิงเต่า โดย สายการบิน ซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC4080
07.55 น. เดินทางถึงสนามบินชิงเต่าลิ่วถิงเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจีนมีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลเหอเป่ย  เหอหนาน  อันฮุย  เจียงซู  โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 10,654ตารางกิโลเมตร  มีประชากรประมาณ 7 ล้านคน ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองขึ้นของเยอรมัน คงไว้ด้วยกลิ่นอายสถาปัตยกรรมยุโรป ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรืออาคารต่างๆ ล้วนถูกสร้างในสไตล์ยุโรป มีความแตกต่างจากเมืองอื่นๆของประเทศจีนแห่งนี้อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานผลิตเบียร์ชิงเต่าเบียร์ชื่อดังของประเทศจีน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบเซ็ต KFC หรือ MC Donald 
นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเบียร์ชิงเต่า เป็นเบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนยาวนานมามากกว่า 100 ปี จุดเริ่มต้นของโรงเบียร์นี้ นับย้อนไปเมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม ค.ศ.1903 ก่อตั้งขึ้นด้วยการทุ่มเงิน400,000 มาร์ค ของพ่อค้าชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อค้าชาวอังกฤษ ใช้ชื่อว่า บริษัทเบียร์เจอมานิสเชส Germanisches) แห่งเมืองชิงเต่า จำกัด และใช้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดิบจากประเทศเยอรมันในปีค.ศ.1963 ได้รับยกย่องให้เป็นเบียร์แห่งชาติยี่ห้อเดียวของจีน และเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมนี้ บนแผ่นดินจีนใหญ่เรื่อยมาจนทุกวันนี้ ในปีค.ศ.1993 โรงงานผลิตเบียร์แห่งนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบียร์ชิงเต่า จำกัด และเข้าสู่ตลาดทุนเป็นครั้งแรก ปรากฏตัวในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และฮ่องกงและเมื่อจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ
การค้าโลก เบียร์ชิงเต่าก็ได้ใช้โอกาสนี้เป็นพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร์ บุช ผู้ผลิตเบียร์ บัดไวเซอร์ จากสหรัฐฯ
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ท่านชม สวนเสี่ยวหยีซาน ตั้งอยุ่บนยอดเขาเสี่ยวหยี ท่านสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาของเมืองชิงเต่าจากที่นี่ได้ ภายในสวนมีการจัดการเป็นอย่างดี ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว จากทั่วทุกมณฑลของจีน ได้ ณ ที่แห่งนี้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว่ยฝ่าง
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BLUE HORIZON  HOTEL WEIFANG หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 
 
วันที่ 3 หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้ – หมู่บ้านโบราณโจวชุน -  เมืองเว่ยฝั่ง – ชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง(หยางเจียปู้) ได้ก่อเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง(ค.ศ.960-1279) สืบจนถึงปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ทำจากมือ อีกทั้งลักษณะเด่นจะมีการออกแบบสื่อถึงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งคงความละเอียดอ่อนช้อย สีสันตระการตาแฝงอยู่ภายในงานชิ้นนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปตัดกระดาษแปะ รูปวาด การทำว่าว จนเป็นที่กล่าวขานเลืองลือ แม้กระทั้งหากมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆทางสำนักพระราชวังก็จะให้หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้เป็นผู้จัดงานด้านศิลปะการประดิษฐ์ด้วยมือแบบโบราณมาประดับตกแต่งเป็นประจำตราบจนปัจจุบัน
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม เขตเมืองโบราณโจวชุน เป็นย่านการค้าสมัยราชวงศ์หมิง และในปีกานหลง การค้าเจริญรุ่งเรือนเป็นอย่างมาก จนกษัตริย์ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยตนเอง และแต่งตั้งให้เป็นย่านการค้า1ในใต้หล้า จากนั้นนำท่านเดินชม ย่านการค้าโบราณหมู่บ้านโจวชุน ซึงจะมีการค้าขนมปังที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านแห่งนี้ นำท่านชมเข้า พิพิธภัฑณ์ขนมปัง โจวชุน จัดแสดงการหุ่นขี้ผึ้งที่มีกริยาใช้ชีวิตตลอด1800ปี ของหมู่บ้านหมู่บ้านโจวชุน และมีอุปกรณ์โบราณต่างๆในสมัยโบราณ ท่านสามารถดูความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ได้จากพิพิธภัฑณ์แห่งนี้ และความเป็นมาของขนมปังที่เป็นเรื่องเล่าของหมู่บ้านนนี้  ปัจจุบัน นำท่านขึ้น ชิงช้าสวรรค์เมืองเหว่ยฝ่าง เป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ สุดในโลก ด้วยความสูง 145 เมตร มีกระเช้าทั้งหมด 36 ตู้ ในแต่ละตู้บรรจุผู้โดยสาย 10 ท่าน ใช้เวลาขึ้น-ลง ในแต่ละรอบประมาณ 30 นาที ท่านจะได้สังเห็นตัวเมืองเหว่ยฝั่ง ในยามค่ำคืน อีกทั้งตัวกระเช้าก็จะมการเล่นสลัสีไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดการนั่งชิงช้า
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  ZIBO WELLHOO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 
 
วันที่ 4 เว่ยฝั่ง – ไท่อัน – ขึ้นเขาไท่ซาน (กระเช้า) – ประตูหนานเทียนเหมิน – เทียนเจีย – ยอดเขาหวงยู่
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทาง เมืองไท่อัน เมืองที่มีภูเขา 1-5 เขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของจีนและมีความชื่อเสียงความสวยของธรรมชาติ
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาไท่ซาน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)ได้ชื่อว่า "ภูเขาอันดับหนึ่งในใต้หล้า"เป็นอันดับ 1 ใน 5 เทือกเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีนในประวัติศาสตร์ 5,000 ปีแห่งอารยธรรมของจีน จักรพรรดิทุกพระองค์เมื่อขึ้นครองราชย์กระทั่งถึงระดับชาวบ้าน ต่างมาเซ่นไหว้บูชาที่ภูเขาไท่ซาน ปัญญาชนและบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ล้วนมาถึงที่แห่งนี้ ซึ่งทำให้ภูเขาไท่ซานเต็มไปด้วยร่องรอยทางภูมิทัศน์ของวัฒนธรรมอันหลากหลาย สิ่งก่อสร้างโบราณส่วนใหญ่เป็นลักษณะของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงของจีน โดยมีศิลปะการก่อสร้าง ภาพวาด การแกะสลัก ภูเขาหิน และป่าไม้หลอมรวมเป็นหนึ่งสถานที่ที่ชาวจีนส่วนใหญ่จะต้องหาโอกาสสักครั้งในชีวิต  เพื่อมาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นภูเขาไท่ซานแห่งนี้ และเขาแห่งนี้ยังได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติเมื่อปีค.ศ. 1987 มากมาย ชม หนานเทียนเหมิน หรือประตูใต้แห่งทางสวรรค์ เป็นทางเข้าสู่อาณาจักรเทพเจ้าที่พำนักอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินชม ถนนคนเดินเทียนเจีย มีการค้าของกินและของที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย นำท่านขึ้นยอดเขาไท่ซาน มีชื่อยอดว่า ยอดเขาหวงหยี่ 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ TAISHAN BLOSSOM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 
 
วันที่ 5 ไท่อัน –จี่หนาน– เขาเซียนฝอซาน – ทะเลสาบต้าหมิงหู – จี่หนาน – กรุงเทพฯ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจี่หนาน เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของชาวจีนว่าเป็น "เมืองแห่งน้ำพุอันดับหนึ่งในใต้หล้า" โดยมีน้ำพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวเมือง น้ำพุที่เลื่องลือที่สุดคือเป้าทูเฉวียน ซึ่งได้รับสมญานามว่า "น้ำพุอับดับหนึ่งใต้สวรรค์" ขณะที่น้ำพุไป่ไม่เฉวียน ถูกขนานนามเป็น "ทิวทัศน์มหัศจรรย์ใต้สวรรค์" 
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านชม เขาเซียนฝอซาน หรือ เขาพระพันองค์ ตัวเขาเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาไท่ซาน ภายในมีถ้ำอีกทั้งศาลเจ้าต่างๆ มากมาย ทั้งของพุทธและลัทธิเต๋า อีกทั้งเป้นที่รวบรวมพระพุทธรูปมากมาย มากกว่า 10,000 องค์ ชาวจีนมักจพมาขอพรที่นี่อยู่เสมอ โดยเฉพาะองค์สังกัจจายน์ ซึ่งเป็นที่ร่ำลือว่า หากได้มาขอพรกับพระสังกัจจายน์ที่นี่แล้ว จะกลายเป็นจริงดังสมหวัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบต้าหมิง ทะเลสาบนี้เกิดจากบ่อน้ำใต้ดิน มีเนื้อที่ 70,000 ตารางเมตร ทางด้านใต้เป็นสวนดอกไม้ ภูเขาจำลอง ศาลาที่พัก ระเบียงทางเดินคตเคี้ยวไปมาสวยงาม เป้นทะเลสาบที่รายล้อมด้วยดอกบัวและต้นหลิว ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี่หนาน ไปด้วยน้ำพุร้อนกว่า 100 แห่ง ล้วนเป็นน้ำแร่ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.45 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  SC4075 
01.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line