ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซัวเถา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ชิงต่าว
 

ทัวร์ชิงต่าว-PREMIUM เทศกาลเบียร์ชิงต่าว 2018 พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ (SC) ทัวร์ GO1TAO-SC002 /01

 

เทศกาลเบียร์ชิงต่าว 2018 เทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย - ชิมไวน์พรีเมี่ยมรางวัลเหรียญทอง ณ ไร่ไวน์ จุนติ้ง - พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าเยอรมัน … ศูนย์กลางยุคอาณานิคม - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - พิเศษกรุ๊ปเดียว พีเรียดเดียวเท่านั้น !!

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนชิงต่าว
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ชิงต่าว

 

ทัวร์ชิงต่าว-PREMIUM เทศกาลเบียร์ชิงต่าว 2018 พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ (SC) ทัวร์ GO1TAO-SC002 /01

 

กำหนดวันเดินทาง

วันที่ 09 – 13  ส.ค. 61 ราคา 28,900.-

 

- เทศกาลเบียร์ชิงต่าว 2018 เทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
- ชิมไวน์พรีเมี่ยมรางวัลเหรียญทอง ณ ไร่ไวน์ จุนติ้ง
- พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าเยอรมัน … ศูนย์กลางยุคอาณานิคม 
- ไม่เข้าร้านรัฐบาล 
- พิเศษกรุ๊ปเดียว พีเรียดเดียวเท่านั้น !!

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคาน์เตอร์ G สายการบิน ซานตงแอร์ไลน์ (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
 
 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ชิงเต่า – เมืองเหยียนไถ – สวนเหยียนไถซาน – พิพิธภัณฑ์ไวน์องุ่นจางยี่ + โรงบ่มไวน์ (ชิมไวน์องุ่นท่านละ 2 แก้ว + แจกไวน์ ท่านละ 1 ขวด)
02.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชิงเต่า โดย สายการบิน ซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC4080 
07.55 น. เดินทางถึงสนามบินชิงเต่าลิ่วถิงเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจีนมีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลเหอเป่ย  เหอหนาน  อันฮุย  เจียงซู  โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 10,654ตารางกิโลเมตร  มีประชากรประมาณ 7 ล้านคน ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองขึ้นของเยอรมัน คงไว้ด้วยกลิ่นอายสถาปัตยกรรมยุโรป ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรืออาคารต่างๆ ล้วนถูกสร้างในสไตล์ยุโรป มีความแตกต่างจากเมืองอื่นๆของประเทศจีนแห่งนี้อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานผลิตเบียร์ชิงเต่าเบียร์ชื่อดังของประเทศจีน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบเซ็ต KFC หรือ MC Donald 
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเหยียนไถ เป็นเมืองที่มีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเป็นจุดยุทศาสตร์สำคัญในการเดินเรือ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของประภาคาร ที่ใช้ในการปราบโจรสลัดในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ในสมัยราชวงศ์ชิงเคยเป็นหนึ่งในเมืองแรกๆ ที่เปิดรับชาวต่างชาติ ทำให้มีการรับอิทธิพลของศาสนาคริสต์เข้ามา ถึงแม้จะอยู่ในการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ แต่ในปัจจุบันยังมีชาวเมืองบางส่วนก็ยังคงนับถือศาสนาคริสต์อยู่ จากนั้นนำท่านชม สวนเหยียนไถซาน  สวนสาธารณะชื่อดังของเมืองประกอบด้วยการผสมผสานของทิวทัศน์ ทั้งทะเล ขุนเขา และสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและแบบจีนร่วมสมัย 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเช้าชม พิพิธภัณฑ์ไวน์จางยี่ ซึ่งก่อตั้งโดย นายจางยี่ ในปี ค.ศ. 1892 หรือกว่า 125 ปีมาแล้ว ในปัจจุบันโรงงานไวน์จางยี่ เป็น 1 ในบริษัทไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เริ่มแรกได้มีการนำเมล็ดพันธ์องุ่นมาจากเมืองทูรฟันในมณฑลซินเจียง แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีรสชาติพอจะนำมาทำไวน์ได้  หลังจากนั้นการนำต้นพันธ์องุ่นนำเข้ามาจากประเทศอเมริกา ทว่าไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ เนื่องจากไม่ชินกับสภาพอากาศ จึงได้ทำการนำเข้าพันธุ์องุ่นจากยุโรปมากว่า 640,000 ต้น ซึ่งก็ประกบปัญหาแบบเดียวกัน  ดังนั้นนายจางจึงได้ทำการผสมสายพันธ์องุ่นทั้งสามเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดองุ่น พันธุ์ใหม่ที่รสชาติหอม หวาน อีกทั้งยังทนต่อสภาพอากาศของเมืองด้วย นำท่านเข้าชมโรงบ่มไวน์และ ลิ้มรสไวน์ต้นตำรับ ที่ชื่อเสียงโด่งดังและกวาดรางวัลมามากมาย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BEST WESTERN YANTAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 
 
วันที่ 3 เมืองเหยียนไถ – เมืองเผิงไหล – ไร่ไวน์จุนติ้ง (ชิมไวน์ ท่านละ 1 แก้ว) – เมืองชีเสีย – คฤหาสน์โหมวซื่อ – เมืองชิงเต่า
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเผิงไหล เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความงาม ของวิวทิวทัศน์ ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลเหลือง และทะเลป๋อไห่ จากนั้นนำท่านชม ไร่ไวน์จุนติ้ง เป็นอีกหนึ่งไร่ไวน์ที่ขึ้นชื่อของจีน โดยเฉพาะบรรยากาศที่มีการตกแต่งมาเป็นอย่างดี ท่านจะได้ชมไร่องุ่นกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ด้วยเนื้อที่กว่า 14.7 ตารากิโลเมตร ไร่ไวน์จุนติ้งได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำไวน์จากต้นตำรับจากฝรั่งเศส นำท่านลิ้มรสไวน์องุ่นขึ้นชื่อ ท่านละ 1 แก้ว
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสูเมืองชีเสีย นำท่านเข้าชม คฤหาสน์โหมวซื่อ เป็นคฤหาสน์ประจำตระกูลโหม่วประวัติยาวนานนับตั้งแต่สมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้ง มีการตกแต่งยอดหลังคาอย่างมีเอกลักษณ์ และการจัดภาพเขียนในสมัยโบราณ ให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายของยุคศักดินาจีนได้อย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังเมืองชิงเต่า 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
SHERATON HUANGDAO HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 
 
วันที่ 4 ชิงเต่า – สวนเสี่ยวหยีซาน – พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า (ลิ้มรสเบียร์ชิงเต่า ท่านละ 1 แก้ว) – เทศกาลเบียร์ชิงเต่า 2018
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ท่านชม สวนเสี่ยวหยีซาน ตั้งอยุ่บนยอดเขาเสี่ยวหยี ท่านสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาของเมืองชิงเต่าจากที่นี่ได้ ภายในสวนมีการจัดการเป็นอย่างดี ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว จากทั่วทุกมณฑลของจีน ได้ ณ ที่แห่งนี้  นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเบียร์ชิงเต่า เป็นเบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนยาวนานมามากกว่า 100 ปี จุดเริ่มต้นของโรงเบียร์นี้ นับย้อนไปเมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม ค.ศ.1903 ก่อตั้งขึ้นด้วยการทุ่มเงิน 400,000 มาร์ค ของพ่อค้าชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อค้าชาวอังกฤษ ใช้ชื่อว่า บริษัทเบียร์เจอมานิสเชส Germanisches) แห่งเมืองชิงเต่า จำกัด และใช้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดิบจากประเทศเยอรมันในปีค.ศ.1963 ได้รับยกย่องให้เป็นเบียร์แห่งชาติยี่ห้อเดียวของจีน และเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมนี้ บนแผ่นดินจีนใหญ่เรื่อยมาจนทุกวันนี้ ในปีค.ศ.1993 โรงงานผลิตเบียร์แห่งนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบียร์ชิงเต่า จำกัด และเข้าสู่ตลาดทุนเป็นครั้งแรก ปรากฏตัวในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และฮ่องกงและเมื่อจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เบียร์ชิงเต่าก็ได้ใช้โอกาสนี้เป็นพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร์ บุช ผู้ผลิตเบียร์ บัดไวเซอร์ จากสหรัฐฯ เบียร์ชิงเต่าจัดเป็นเบียร์ระดับ Top 3 ของโลก ชิงเต่าเป็นโรงงานเบียร์แห่งที่สองของจีน แห่งแรกอยู่ที่ที่ฮาบิ้น และไปขาย 80 ประเทศทั่วโลก ที่โรงเบียร์ชิงเต่านี้มีการจัดอาคารส่วนหนึ่งให้เป็นมิวเซียมชมประวัติความเป็นมาและกระบวนการผลิต
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า (Qingdao International Beer Festival 2018)
เทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย เริ่มแรกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1991 โดยจะถือปฏิบัติจัด เทศกาลในสัปดาห์ที่2 ของเดือนสิงหาคมของแต่ละปี โดยจัดงานฉลองเป็นระยะเวลา 16 วัน มีเบียร์หลากหลายกว่า 200 แบรนด์ทั้งจากผู้ผลิตในจีนและเบียร์น าเข้าชื่อดังอื่นๆ ทั้งนี้มีพิธีเปิดและพิธีปิดที่ยิ่งใหญ่อลังการ ลิ้มรส พร้อมกับสัมผัส เทศกาลเบียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เทศกาลเบียร์ชิงเต่า ปี 2018 ท่านจะได้ลิ้มรสเบียร์ นานาชนิด จากผู้ผลิตจากทั่วโลกกว่า 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ต้นตำรับจากเยอรมัน ฮอลแลนด์ ตลอดจนเบียร์จากอินเดีย หรือแม้กระทั่งจากทวีปแอฟริกาก็สามารถหาดื่มได้ที่นี่ พร้อมสัมผัสแสงสีเสียงและการแสดงต่างๆ ไฮไลท์ของงานก็คือการแข่งกันดื่มเบียร์และการประกวดนางงามและมาสคอตของแต่ละตัวแทนผู้ผลิตเบียร์ เทศกาลเบียร์ชิงเต่านั้น ริเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 โดยเทศกาลจะมีระยะเวลา 16 วัน ทั้งนี้จะมีการดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างครบครัน (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารภายในงาน) 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
SHERATON HUANGDAO HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 
 
วันที่ 5 พิพิธภัณฑ์ที่ว่าการเยอรมัน – สวนสาธารณะจ้านเฉียว – จัตุรัสชิงเต่า – สถานจัดการแข่งขันเรือใบโอลิมปิก – พิพิธภัณฑ์นาวีชิงเต่า – ชิงเต่า – กรุงเทพ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านชม  พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเยอรมัน สร้างโดยสถาปนิกของประเทศเยอรมันในปี ค.ศ.1905 มีความสูง 4ชั้นก่อสร้างสไตล์ปราสาทแบบยุโรป นําท่านชม จัตุรัสชิงเต่า (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นใน วันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่าชมภายนอก สถานจัดการแข่งขันเรือใบโอลิมปิกตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของเมืองชิงเต่า มีเนื้อที่ประมาณ 45 เฮกตาร์ นอกจากจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือใบงานกีฬาโอลิมปิกแล้ว ยังรวมถึงหมู่บ้านนักกีฬา ศูนย์บริหาร ศูนย์ข่าว เป็นต้น นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์นาวีชิงเต่า ชมการจัดแสดงแสนยานุภาพทางวุธของจีน ทั้งเครื่องบิน เรือรบ เรือพิฆาตและเรือดำน้ำ ตัวพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน แบ่งออกเป็น 3 เหล่าทัพ ทั้งกองทัพเรือ กองทัพบก และกองทัพอากาศ 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินชิงเต่า
22.00 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  SC4079 
01.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line