ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซัวเถา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเฉิงตู
 - ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์อู่ฮั่น
 

ทัวร์อู่ฮั่น บินตรง อู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน CZ (01WUH-CZ001)

 

เซียงหยาง-เขาบู๊ตึ๊ง-ตำหนักหนานเหยียนกง (ผาใต้) –ตำหนักจื่อเซียงกง (อารามเมฆสีม่วง) เขาบู๊ตึ๊ง-ตำหนักทอง (จินติ่ง) รวมกระเช้าไป-กลับ-ตำหนักไท่จื่อ

 
ทัวร์อู่ฮั่น บินตรง อู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน (01)(CZ)
 
กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น
อู่ฮั่น-เซียงหยาง-เมืองโบราณเซียงหยาง-บ้านขงเบ้ง
เซียงหยาง-เขาบู๊ตึ๊ง-ตำหนักหนานเหยียนกง (ผาใต้) –ตำหนักจื่อเซียงกง (อารามเมฆสีม่วง)
เขาบู๊ตึ๊ง-ตำหนักทอง (จินติ่ง) รวมกระเช้าไป-กลับ-ตำหนักไท่จื่อ
เขาบู๊ตึ้ง-อู่ฮั่น-วัดกุยหยวน-หอนกกระเรียน (ไม่รวมรถอุทยาน)-ถนนคนเดินHUBUXIANG-ถนนคนเดินเจียนฮั่น
พิพิทธภัณธ์หูเป่ย-ทะเลสาบตงหู (รวมรถอุทยาน)-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ
 
กำหนดการเดินทาง
05-10 ม.ค 60 (27,900)
09-14 /16-21 ก.พ 60 (28,900)
30 มี.ค – 04 เม.ย 60 (28,900)
 
วันแรก กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น
15.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
18.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองอู่ฮั่น โดยเที่ยวบินที่ CZ3058
22.05 น. ถึง เมืองอู่ฮั่น ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคน และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
พักที่ Vienna Hotel หรือเทียบเท่า เมืองอู่ฮั่น
 
วันที่สอง อู่ฮั่น-เซียงหยาง-เมืองโบราณเซียงหยาง-บ้านขงเบ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง เซียงหยาง หรือ เซียงเอี๊ยง หรือ ซางเอี้ยง เมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแดนจิงโจวในสมัยสามก๊ก ให้ท่านผ่านชมสองข้างทางด้วยทางหลวงไฮเวย์ นำชม กำแพงเมืองโบราณเซียงหยาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ3 ชม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กู่หลงจง (บ้านพักขงเบ้ง) ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ห่างจากเมืองเซียงหยางไป 15 กิโลเมตร เป็นบ้านพักอาศัยของขงเบ้ง แซ่จูเก๋อ ชื่อเหลียง นามขงเบ้ง (ปีค.ศ. 181-234) คนซานตง ตอนอายุ 17 ตามคุณพ่อ จูเก๋อเสียมาที่เมืองเซียงหยางและเก็บตัวขยันหมั่นเพียร อ่านหนังสือและสังเกตการเมืองภายนอกอย่างใกล้ชิด มีฉายาว่า มังกรหมอบ ปี ค.ศ. 207 เล่าปี่และพี่น้องร่วมสาบาน กวนอูและเตียวหุย มาเชิญตัวที่กระท่อมหลงจงถึง 3 ครั้ง เล่าปี่ได้คุยกับจูเก๋อเหลียง ขงเบ้งอธิบายสภาพการเมืองในเวลานั้น เสนอความคิดเห็นพร้อมทั้งวิธีรวบรวมประเทศให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งนโยบาย และกลยุทธ์ และยินดีเป็นที่ปรึกษากุนซือของเล่าปี่ ในที่สุดได้สร้างฐานให้เกิดเป็นสามก๊ก เมืองเซียงหยาง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยเป็นเมืองโบราณสมัย 2500 ปีก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิว เป็นเมืองเก่าของเกงจิ๋ว และเป็นเมืองทางยุทธศาสตร์ที่ขงเบ้งยุในยึดครองเป็นฐานที่มั่นจากซุนกวน กำแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6 ประตู ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำฮั่นสุ่ยซึ่งไหลผ่านประตูเหนือ ภาคใต้มีภูเขาเจี้ยนซาน ฝั่งตะวันออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็นกำบัง ซึ่งมีฉายาว่า เมือง “ฟูหยิน” (คุนหมิง) ลือกันว่า สร้างโดยมารดาของพระเจ้า “จูลี่” สมัยราชวงค์ “จิ่น” ยุคจ้านกว๋อ
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร  
พักที่ Vienna Hotel หรือเทียบเท่า เซียงหยาง
 
วันที่สาม เซียงหยาง-เขาบู๊ตึ๊ง-ตำหนักหนานเหยียนกง (ผาใต้)-ตำหนักจื่อเซียงกง (อารามเมฆสีม่วง)
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เขาบู๊ตึ๊ง นำท่านเดินทางสู่ เขาบู๊ตึ้ง เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของศาสนาลัทธิเต๋า ที่ปรมาจารย์เจินอู่หรือเทพเจ้าเสวียนอู่ (ตั่วเหล่าเอี๊ย) ได้มาบำเพ็ญตบะยอดเขาแห่งนี้ โดยเขตโบราณสถานบนเขาบู๊ตึ๊งนั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 321 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่วนที่เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติ แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ คือ หมู่เหล่ายอดเขาได้พากันหันเหทิศทางเข้าหาจุดเดียวกันเฉกเช่น กลีบบัวสวรรค์เข้าหาเกสรตอนกลาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนำท่านชม ตำหนักหนานเหยียนกง (ผาใต้) ปลูกสร้างขึ้นบนหน้าผางามที่สวยสุดในบรรดา 36 หน้าผาบนเขาบู๊ตึ้ง ตำหนักสร้างอิงแนบหน้าผาทางทิศใต้ มีทางเดินเลียบริมผาเพื่อไปยังตำหนักยาวหลายร้อยเมตร สาธุชนผู้มีศรัทธาแรงกล้าจะเดินทางมาสงบจิตปักธูปบนหัวมังกร ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำพาผู้หาญกล้า ก้าวสู่สรวงสวรรค์และนิพพาน เพราะจุดนี้จะอยู่ตรงกันข้ามกับตำหนักทองจินเตี้ยนบนยอดเขาเทียนจูเฟิง ที่อยู่ห่างออกไปในแนวตรงที่ 10 กิโลเมตรพอดี และนำท่านชม ตำหนักจื่อเซียวกง (อารามเมฆสีม่วง) สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1413 สมัยหย่งเล่อฮ่องเต้ เป็นพระราชวังที่เสียนอู่ตี้ ได้เคยพำนักเมื่ออยู่บนเขาบู๊ตึ้ง โดยสถาปัตยกรรมนั้นจะมีความงดงามและเก่าแก่คล้ายคลึงกับพระราชวังกู้กงแห่งกรุงปักกิ่ง ในอดีตเป็นสถานที่ซึ่งฮ่องเต้มาทำพิธีกรรมต่างๆ โดยปัจจุบันได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร
พักที่ QIONG TAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
**หมายเหตุ คืนนี้พักบนเขาบู๊ตึ๊ง ดังนั้นกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่รถบัส ให้เตรียมเสื้อผ้า ของใช้ที่จำเป็น และกระเป๋าใบเล็ก 1 ใบ สำหรับพักบนเขาบู๊ตึ๊ง 1 คืน** บนเขาบู๊ตึ๊ง
 
วันที่สี่ เขาบู๊ตึ๊ง-ตำหนักทอง (จินติ่ง) รวมกระเช้าไป-กลับ-ตำหนักไท่จื่อ
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม  
นำท่านเดินทางไปยัง ตำหนักทอง (ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง) และนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ตำหนักทอง (จินติ่ง) ท่านจะได้พิชิตจุดสูงสุดของเขาบู๊ตึ๊ง ที่มีความสูง 1,613 เมตร จากระดับน้ำทะเล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร  
บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของตำหนักทอง (จินติ่ง) ซึ่งสร้างด้วยทองสำริดทั้งหลัง มีความสูง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร เป็นวิหารใหญ่แห่งศาสนาลัทธิเต๋า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1416 ในรัชสมัยหย่งเล่อฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หมิง ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปสำริดของเทพเจ้าเสวียนอู่ (องค์ต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ย) ซึ่งเชื่อกันว่า เมื่อได้มีโอกาสมากราบนมัสการ ณ วิหารแห่งนี้ จะนำพาซึ่งโชคลาภและสิ่งมงคลมาสู่ชีวิต จากนั้นนำท่านชม ตำหนักไท่จื่อ เนื่องจากบนไหล่เขาไท่จื่อมีพื้นที่คับแคบ ไม่สามารถสร้างหมู่ตึกให้เป็นแนวเส้นตรงได้ แต่ด้วยพระบรมราชโองการแห่งองค์จักรพรรดิ์ที่ทรงห้ามการแก้ไขลักษณะภูมิ ลักษณ์ของภูเขา หลังจากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงสู่ตีนเขา
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร
พักที่ LAO YING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว เชิงเขาบู๊ตึ๊ง
 
วันที่ห้า เขาบู๊ตึ้ง-อู่ฮั่น-วัดกุยหยวน-หอนกกระเรียน (ไม่รวมรถอุทยาน)-ถนนคนเดิน HUBUXIANG-ถนนคนเดินเจียนฮั่น
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองอู่ฮั่น ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคน และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช.ม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านสู่ วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ 1 ใน 4 ที่ยิ่งใหญ่ของเมือง อู๋ฮั่น สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิง มีอายุราว 300 กว่าปี ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินฉาบด้วยสีทอง เป็นวัดที่คนมานิยมมากราบไหว้ นำท่านชม หอกระเรียนเหลือง ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองอู่ฮั่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 223 ยุคสามก๊ก สมัยอูหวางอู่ ตั้งอยู่เมืองอู่ชัง เขาเซอซาน มีความสูง 92 ฟุต บนยอดทองเหลืองสูง 7 ฟุต รวมทั้งสิ้น 99 ฟุต อันถือเป็นเลขสิริมงคล อีกทั้งยัง เป็น 1 ใน 3 หอที่มีชื่อเสียงของจีน ได้แก่ หอเอี้ยหยาง มณฑลหูหนานและหอเถิงหวังเก๋อ มณฑลเจียงซี ภายในจัดเป็นหอแสดงงานเขียนอักษรจีนและจิตรกรรม และยังเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียงอันสวยงามได้อีกด้วยได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด หลังจากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดิน HUBUXIANG และ อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเจียงฮั่น ที่ซึ่งรวมสินค้าไว้มากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย และสินค้าพื้นเมืองในราคาถูกใจ
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร
พักที่ Howard johnson pearl plaza wuhan หรือเทียบเท่า เมืองอู่ฮั่น
 
วันที่หก พิพิทธภัณธ์หูเป่ย-ทะเลสาบตงหู (รวมรถอุทยาน)-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม
นำท่านเข้าชมชม พิพิทธภัณธ์หูเป่ย พิพิธภัณฑ์กว้างใหญ่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนที่ใช้แสดงผลงานวัตถุโบราณที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์แห่งมีของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากมายรวมไปถึงชุดระฆังอายุกว่า 2,400 ปีจากหลุมศพของกษัตริย์เฉิงโฮ่วอี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร  
หลังจากนั้นนำท่านชม เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองอู่ฮั่นในปี 1982 รัฐบาลได้จัดให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองอู่ฮั่นมีพื้นที่ 88 ตารางกิโลเมตร และคิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 4 ของเมือง ที่ทะเลสาบตงหูท่านสามารถชมได้ทั้ง 4 ฤดู ซึ่งจะเห็นได้ถึงความแตกต่างทั้งทางธรรมชาติ ดอกไม้ อุณหภูมิและวิวทิวทัศน์ เป็นต้น ถ้าเปรียบความงามของซีหูเหมือนสีสันแบบโลกตะวันตก ตงหูก็เปรียบเหมือนความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวันออก จากนั้นสมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.35 น. เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ CZ3057
17.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line