ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้

 

ทัวร์ ทัวร์จีน :
 

ทัวร์ช้อปปิ้งกวางเจา-ตลาดค้าส่ง จุใจ สะใจ ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง - ช้อปปิ้งซ่างเซี่ยจิ่ว

 

ตลาดเสื้อผ้ารองเท้า – ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดกระเป๋าเครื่องหนัง – ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า-ตลาดอิเต๋อลู่

รับจัดกรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่านขึ้นไป ราคากรุณาสอบถาม

 

ตลาดเสื้อผ้ารองเท้าตลาดเครื่องสำอาง
ตลาดกระเป๋าเครื่องหนังตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า-ตลาดอิเต๋อลู่
ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง - ช้อปปิ้งซ่างเซี่ยจิ่ว

ลิ้มชิมรสอาหารเลิศรส / พักโรงแรม 4 ดาว /บริการความประทับใจ
มีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน
ไกด์กวางเจาชำนาญเส้นทางกำหนดวันเดินทาง ตุลาคม-พฤษภาคม-ธันวาคม (ไม่ตรงกับงานแฟร์และวันหยุดยาว )
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพ ฯ – กวางเจาช้อปปิ้งถนนคนเดินปักกิ่ง
08.00 น.     พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบิน THAI เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยต้อนรับและบริการท่าน
10.45 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา  โดยเที่ยวบินที่  TG 668
14.35 น.     เดินทางถึงสนามบินกวางเจา เดินทางถึงสนามบิน ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านขั้นตอนพิธีศุลกากร พบไกด์ท้องถิ่นน่ารักคอยต้อนรับท่าน นำท่านขึ้นรถโค๊ชปรับอากาศ เพื่อเดินทางสู่เมืองกวางเจา
เย็น    บริการอาหารเย็นภัตตาคาร
    หลังอาหารนำท่านสู่ถนนคนเดินปักกิ่งเป็นศูนย์การค้าคึกคักที่สุดตั้งแต่สมัยโบราณเขตนี้มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เนมสากล ทั้งมีร้านเฉพาะจำหน่ายนาฬิกา เครื่องประดับ เพชรพลอยประดับ รองเท้า เป็นต้น ทั้งยังมีร้านอาหาร ร้านรวง ให้ท่านได้ลิ้มชิมรสอาหารหลากหลายให้ท่านได้อิ่มท้องกันอีก  จนได้เวลานัดหมายนำท่านสู่โรงแรมที่พัก
    พักโรงแรม JOVEN STAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง         ตลาดเสื้อผ้ารองเท้าตลาดเครื่องสำอาง
เช้า    รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านสู่ตลาดเสื้อผ้ารองเท้าจัดเป็นตลาดค้าส่งเสื้อผ้าภายในอาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของนครกวางเจา ภายในอาคารประกอบด้วยร้านค้ามากกว่า 2,000 คูหา โดยภายในตลาดแบ่งรูปแบบการบริการเป็นดังต่อไปนี้ ตลาดค้าส่งสินค้าเสื้อผ้าแบบไฮเอนด์ที่สามารถซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการสั่งออเดอร์ ศูนย์กลางการค้าปลีก ศูนย์กลางสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมประเภทแฟรนชายส์ การจัดจำหน่ายทั้งแบบค้าส่งและค้าปลีก การรับสั่งทำสินค้าตามแบบที่มีให้ การขอเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือเป็นผู้แทน และความร่วมมือในรูปแบบแฟรนชายส์ โดยมีเสื้อผ้าในแบบต่างๆมากมายอาทิ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าแบบเป็นชุด ชุดราตรี ชุดลำลอง ชุดจีน เสื้อเชิ้ต เสื้อนอก เสื้อนอกที่มีขนาดใหญ่ เสื้อชั้นใน และสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าประเภทอื่นๆ ครบวงจร ****อิสระอาหารเที่ยง เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งอย่างต่อเนื่องและจุใจค่ะ
จนได้เวลานัดหมายเพื่อนำท่านสู่ตลาดเครื่องสำอางค์ แหล่งใหญ่ของนครกวางเจา ภายในพบกับอุปกรณ์ตกแต่งความงาม เครื่องสำอาง เช่น แป้งผับ ลิปสติก อายแชโด้  ที่นิยมซื้อขนตาปลอมแบบญี่ปุ่น วิกผม  หวีกระจก กิ๊บติดผม และอื่น ๆ  อีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ  จนได้เวลานัดหมายนำท่านสู่ภัตตาคาร  
 เย็น    บริการอาหารเย็นภัตตาคาร
พักโรงแรม JOVEN STAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม      ตลาดเครื่องหนัง (กระเป๋า ) – ตลาดเครื่องไฟฟ้า (มือถือ ) – ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว
  เช้า    รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเช้านำท่านสู่ตลาดเครื่องหนังใหญ่ที่สุดในนครกวางเจา พบกับกระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เงิน กระเป๋าลากยี้ห้อก๊อปปี้แบรด์เนมในราคาถูกและคุณภาพของสินค้าที่ดี ท่านสามารถเลือกซื้อคุณภาพสินค้า ต่อรองราคาด้วยตัวท่านเองอย่างจุใจ ตลาดเครื่องหนังแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งผลิตส่งออกใหญ่ที่สุดของนครกวางเจา สินค้าจะมีหลายเกรด หลายราคา   ****อิสระอาหารเที่ยง เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งอย่างต่อเนื่องและจุใจค่ะ
ได้เวลานัดหมายนำท่านสู่ตลาดเครื่องไฟฟ้า มีหลายชนิด แต่ที่เราพาท่านไปคือแหล่งขายมือถือนานาชนิด อุปกรณ์มือถือ สายชาต์ แบตเตอรี่  รวมทั้งของกระจุ๊กกระจิ๊กตกแต่งมือถือ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ ซื้อมาขายอย่างจุใจ   หลังจากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ถือว่าเป็นถนนที่คึกคัก กว้าง ยาว มีผู้คนมาเดินช้อปปิ้งที่นี้เยอะมาก ท่านจะได้พบกับสินค้าร้านรวง ร้านค้าขายเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของกระจุ๊กกระจิ๊ก มากมายในราคาที่ถูกถูก นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านขายขนม น้ำดื่ม มากมายให้ท่านได้ชิมรส
จนได้เวลานัดหมายนำท่านสู่ภัตตาคาร  
 เย็น    บริการอาหารเย็นภัตตาคาร
    พักโรงแรม JOVEN STAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่สี่          อนุสาวรีย์ห้าแพะ-ตลาดอิเต๋อลู่สนามบินกวางเจา-กรุงเทพ
เช้า    รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
นำท่านนำท่านชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางเจามีความเจริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม อนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งใช้หินแกรนิต 120 ก้อน แกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าบนดอย ตามโบราณ เล่ากันว่า สมัยโจวหยีหวาง มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แตกต่างกัน ขึ้นแพะ 5 ตัว แพะคาบรวงข้าวมา 6 รวง จากสวรรค์ลงมาสู่เมืองมนุษย์ และมอบพันธุ์เมล็ดข้าวอันเป็นสิริมงคลให้ชาวกวางเจา พร้อมทั้งอวยพรให้คนกวางเจาพ้นจากความอดยากตลอดกาล   เมื่อสิ้นสุดคำพูดเทวดาก็หายไป แพะที่ขี่มากลายเป็นก้อนหิน 5 ก้อน อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว จึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เที่ยง        บริการอาหารกลางวันภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านสู่ตลาดอิเต๋อลู่ พบกับสินค้าประเภทของขวัญ กิ๊ฟ ของน่ารักมากมาย ฯลฯ  ในราคาโรงงาน ***อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ จนได้เวลานัดหมายเพื่อนำท่านสู่สนามบินไป๋หยิน
21.00 น.    เหิรฟ้ากลับเมืองไทยโดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG679 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม )
23.00 น.    ถึงสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจ

 


ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line