ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์พม่า ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป

ทัวร์อังกฤษ ทัวร์อเมริกา ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 ทัวร์เกาหลีเหนือ

ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 ทัวร์จีนสงกรานต์2018


 
ทัวร์ต่างประเทศแนะนำ
 ทัวร์จีน

ทัวร์ทิเบต-วังแพะเขียว-ลาซา-เฉิงตู-พระพันองค์-วัดเซรา-วัดจาจี-ทะเลสาบหยางโจยงหู-พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง 8 วัน 7 คืน /CTชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก การแสดงที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองจีน - ชมถนนโบราณจินหลี่ , ถนนคนเดินซุนซู่ลี่ - พักสบายระดับ 5 ดาว ทัวร์ VIP - พิเศษเมนูอาหาร...สมุนไพรจีน - ไม่ลงร้านช้อปปิ้งรัฐบาล
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 9 – 16 ก.ย. 61 ราคา 68,888 .- / วันที่ 12 – 19 , 20 – 28 ต.ค. 61 ราคา 68,888 .-

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์เซี๊ยะเหมิน-วัดหนานผู่โถว-มรดกโลกเกาะกู่ลั่งหยี่-สวนซูจวง-วัดเจดีย์พระพันองค์-สะพานเซียงจื่อ-สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 วัน 5 คืน /CT มรดกโลกเกาะกู่ลั่งหยี สวนซูจวง (นั่งรถกอล์ฟ) - ชมบ้านดินถู่โหลว หมู่บ้านดินมรดกโลก - นมัสการเฮียงบู๋ซัวที่ศักดิ์สิทธิ์ ไหว้เจ้าแสวงบุญ - ชมศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน กษัตริย์ไทยพระองค์เดียวที่มีเชื้อสายจีน - ช้อปปิ้งอิสระถนนคนเดิน
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 ราคา 31,900.-

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์เซี๊ยะเหมิน-วัดหนานผู่โถว-มรดกโลกเกาะกู่ลั่งหยี่-สวนซูจวง-วัดเจดีย์พระพันองค์-สะพานเซียงจื่อ-สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 วัน 5 คืน /CT มรดกโลกเกาะกู่ลั่งหยี สวนซูจวง (นั่งรถกอล์ฟ) - ชมบ้านดินถู่โหลว หมู่บ้านดินมรดกโลก - นมัสการเฮียงบู๋ซัวที่ศักดิ์สิทธิ์ ไหว้เจ้าแสวงบุญ - ชมศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน กษัตริย์ไทยพระองค์เดียวที่มีเชื้อสายจีน - ช้อปปิ้งอิสระถนนคนเดิน
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 18 – 23 ก.ย. 61 ราคา 29,900 .- / วันที่ 11 – 16 , 18 – 23 , 20 – 25 ต.ค. 61 ราคา 30,900 .- / วันที่ 20 – 25 พ.ย. 61 ราคา 30,900.- / วันที่ 1 – 6 , 4 – 9 ธ.ค. 61 ราคา 30,900.-

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์ 2 มหานคร-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-มหานครเซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน /06ชมกายกรรมปักกิ่งที่สุดแสนสวยงาม - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน ความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร - ช้อปปิ้ง...ตลาดรัสเซีย , ถนนนานกิง - เมนูอาหารพิเศษ...สุกี้มองโกเลีย , เป็ดปักกิ่ง , ไก่แดง , เสี่ยวหลงเปา
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561 ราคา 20,899 บาท / วันที่ 19-24 , 23-28 ตุลาคม 2561 ราคา 21,899 บาท / วันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2561 ราคา 20,899 บาท / วันที่ 27 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 ราคา 19,899 บาท / วันที่ 04-09 , 05-10 ธันวาคม 2561 ราคา 2

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์ปักกิ่ง-วัดเจ้าแม่ทับทิม-หอฟ้าเทียนถาน-เทียนสิน-วิวแม่น้ำไห่เหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง 5 วัน 4 คืน /06ชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 120 เมตร - ชมบ้านกระเบื้องเทียนจิน - ข้อปปิ้ง...ถนนหวังฟูจิ่ง , ตลาดรัสเซีย - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว - เมนูอาหรพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง , สุกี้มองโกเลีย , สุกี้มองโกเลีย
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 19-23 , 23-27 ตุลาคม 2561 ราคา 20,899 บาท

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-วัดลามะ-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 3 คืน /06ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก - ชมสวนผลไม้ ลูกท้อหรือลูกพับ - ช้อปปิ้ง...ตลาดรัสเซีย , ถนนหวังฟูจิ่ง - พักโรมแรมระดับ 4 ดาว - เมนูอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง , อาหารกวางตุ้ง , อาหารเกี๊ยว , สุกี้มองโกเลีย
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 27-31 ธ.ค. 2561 ราคา 18,899 บาท

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-วัดลามะ-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 3 คืน /06ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก - ชมสวนผลไม้ ลูกท้อหรือลูกพับ - ช้อปปิ้ง...ตลาดรัสเซีย , ถนนหวังฟูจิ่ง - พักโรมแรมระดับ 4 ดาว - เมนูอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง , อาหารกวางตุ้ง , อาหารเกี๊ยว , สุกี้มองโกเลีย
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 17-21 , 24-28 ต.ค. 2561 ราคา 16,899 บาท / วันที่ 20-24 ต.ค. 2561 ราคา 18,899 บาท / วันที่ 31 ต.ค.-04 พ.ย. 2561 ราคา 16,899 บาท / วันที่ 14-18 , 21-25 พ.ย. 2561 ราคา 16,899 บาท / วันที่ 17-21 พ.ย. 2561 ราคา 15,899 บาท / วันที่ 2

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์ปักกิ่ง-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน 4 วัน 3 คืน /06 ชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนสวยงาม - ชมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ - ช้อปปิ้ง...ตลาดรัสเซีย - เมนูอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง , สุกี้มองโกล , BUFFET BBQ , อาหารแต้จิ๋ว - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 18-21 ตุลาคม 2561 ราคา 17,899 บาท / วันที่ 20-23 ตุลาคม 2561 ราคา 19,899 บาท

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ 5 วัน 3 คืน /06ช้อปปิ้ง...ย่านซินเทียนตี้ - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว - เมนูอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา , ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 21-25 ตุลาคม 2561 ราคา 18,899 บาท

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ 5 วัน 3 คืน /06ช้อปปิ้งถนนนานกิง ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ - ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจิ้น เมืองที่ได้ชื่อว่า นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว - เมนูอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด , ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว , เสี่ยวหลงเปา
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ราคา 18,899 บาท / วันที่ 07-11 , 21-25 พฤศจิกายน 2561 ราคา 18,899 บาท / วันที่ 01-05 ธันวาคม 2561 ราคา 19,899 บาท

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น-ภูเขาไฟฟูจิ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ปราสาททองคินคาคุจิ-เมืองอาราชิยาม่า-สะพานโทเก็ตสึเคียว 6 วัน 3 คืน /JPนั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมความงามของแม่น้ำและใบไม้เปลี่ยนสี - ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีสุดฮิต เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ - แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 16 – 21 , 22 - 27 พฤศจิกายน 2561 ราคา 37,900 บาท / วันที่ 21 - 26 / 23 - 28 พฤศจิกายน 2561 ราคา 39,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-เมืองโอบาระ-ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว-ปราสาททองคินคาคุจิ-เมืองอาราชิยาม่า-รถไฟสายโรแมนติก 7 วัน 4 คืน /JPชมดอกซากุระพร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองโอบาระ - ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ วัดโทไดจิ - ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนถนนอิโจนามิกิ ที่สวยงามในเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น - เมนูอาหาร...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น - แช่น้ำแร่ออนเซ็น - อิสระช้อปปิ้ง
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2561 ราคา 49,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-ปราสาททองคินคาคุจิ-เมืองอาราชิยาม่า-รถไฟสายโรแมนติก-ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ-สะพานโทเก็ตสึเคียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน /JPชมความงามของเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว - ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ตระการตากับแมกไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด ณ โครังเค - เมนูอาหาร...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 16-21, 21-26, 23-28 พฤศจิกายน 2561 ราคา 45,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-ทาคายาม่า-โอซาก้า-มัตสึโมโต้-สกี รีสอร์ท-ปราสาทโอซาก้า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ปราสาทมัตสึโมโต้-นั่งรถไฟชมวิวภูเขาไฟฟูจิ 6 วัน 3 คืน /JPชมความงามของเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว - ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - แช่น้ำแร่ออนเซ็น - เมนูอาหาร...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น - อิสระช้อปปิ้ง
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2561 ราคา 44,900 บาท / วันที่ 20 - 25 ธันวาคม 2561 ราคา 45,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-วัดนาริตะซัน-โอชิโนะ ฮัคไค-นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ-สกี รีสอร์ท-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-มหานครโตเกียว-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 6 วัน 3 คืน /JPอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม - ช้อปปิ้ง...โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต , ย่านชินจูกุ - แช่น้ำแร่ออนเซ็น - เมนูอาหาร...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2561 ราคา 39,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-คาวากุจิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี-วัดนาริตะซัน-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 6 วัน 3 คืน /JPเทศกาล MEPLE CORRIDOR อุโมงค์เมเปิ้ลแดง ณ คาวากุจิโกะ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม - ช้อปปิ้ง...โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต , ย่านชินจูกุ - เมนูอาหาร...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 23 - 28 พฤศจิกายน 2561 ราคา 39,900 บาท / วันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 ราคา 39,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ภูเขาไฟฟูจิ-เก็บแอปเปิ้ล- ชมดอกไม้ 6 วัน 3 คืน /JPชมทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส หลากสีสัน - ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ไข่ดำอายุยืน 7 ปี ความเชื่อสามารถต่ออายุได้ 7 ปี - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - แช่น้ำแร่ออนเซ็ - เมนูอาหาร...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 12 - 17 ตุลาคม 2561 ราคา 41,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-ภูเขาฮาจิมังไท-บ่อน้ำโอนุมะ-ทะเลสาบทาซาว่า-วัดชูซอนจิ-ลำธารโออิราเซะ-ทะเลสาบโทวาดะ-ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้าฮัคโคะดะ 7 วัน 4 คืน /JP ชมบ้านชาวนาโบราณ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - สัมผัสบรรยากาศเมืองคาวาโกเอะ - บันไดอะซุมะ เลคไลน์ ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี - พิเศษ!!เมนูอาหาร...ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น - ช้อปปิ้ง...ย่านอิจิบันโจ , ย่านชินจุกุ
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2561 ราคา 59,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-สนุกสนานลานสกี-เทศกาลชมไฟวันคริสต์มาส-ซัปโปโร-โอตารุ-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-ภูเขาโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ 5 วัน 3 คืน /JPชมสวนสัตว์อาซาฮียาม่ายอดนิยมอันดับหนึ่งของเกาะฮอกไกโด - เมนูอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น - ช้อปปิ้ง...ย่านทานูกิโคจิ , ย่านซูซูกิโนะ - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 19 - 23 , 21 - 25 ธันวาคม 2561 ราคา 39,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-ซัปโปโร-โอตารุ-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-ทะเลสาบโทยะ-ภูเขาโยเตอิ-นั่งรถไฟท้องถิ่น 5 วัน 3 คืน /JPพิเศษ!! พักสกีรีสอร์ท 1 คืน พร้อมสนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว - ช้อปปิ้ง...ย่านทานูกิโคจิ และย่านซูซูกิโนะ - ชมโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด - เมนูอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2561 ราคา 36,900 บาท / วันที่ 14-18 ธันวาคม 2561 ราคา 36,900 บาท


 ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี-เกาะนามิ-ไร่สตอเบอรี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ช้อปปิ้งถนนฮงแด-The Best Time Ski resort 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GO2ICN-TG003 /01พักสกีรีสอร์ท 1 คืน - ช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นชื่อดัง ถนนฮงแด - ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ตลาดเมียงดง - สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก๋ๆ - คล้องกุญแจคู่รักสุดโรแมนติกที่โซลทาวเวอร์ - พิเศษ....บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 1 มื้อ
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 01-05 ธันวาคม 61 ราคา 25,900.- / วันที่ 04-08 , 06-10 , 21-25 ธันวาคม 61 ราคา 28,900.- / วันที่ 05-09 , 19-23 , 22-26 ธันวาคม 61 ราคา 27,900.- / วันที่ 18-22 , 20-24 ธันวาคม 61 ราคา 26,900.- / วันที่ 27-31 ธันวาคม 61 ราคา 29,900.-


ทัวร์เกาหลี-พระราชวังถ๊อกซูคุง-สวนลอยฟ้าSeoullo 7017-เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GO2ICN-TG001 /01ชมความงดงามฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ - ขึ้นลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower (SeoulSky) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ !! - ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับTeddy Bear Museum - สวมชุดฮันบกถ่ายรูปเกร๋ๆ
กำหนดวันเดินทาง วันที 05-09 , 06-10 , 07-11 , 12-16 , 14-18 , 19-23 , 20-24 ก.ย. 61 ราคา 23,900.- / วันที 26-30 ก.ย. 61 ราคา 24,900.- / วันที่ 27 ก.ย.-01 ต.ค. 61 ราคา 24,900.- / วันที 04-08 , 13-17 , 22-26 ต.ค. 61 ราคา 25,900.- / วันที 10-14 , 16-20 ต.ค


ทัวร์เกาหลี-อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน-วัดชินฮันซา-โซลทาวเวอร์ -Funny Seoraksan in Autumn 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินทีเวย์ (TW) ทัวร์ GO2ICN-TW001 /01ต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - ไหว้พระขอพร ณ วัดชินฮันซา - สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคที่เกาะนามิ - ฟาร์มแกะ Daegwallyeong Sheep Farm - พิเศษ...สวมชุดฮันบกที่พระราชวังเคียงบ็อคคุง - ช้อปปิ้งสุดมันส์...ตลาดเมียงดง, ถนนฮงอิก
กำหนดวันเดินทาง วันที่ : 05-09 , 06-10 , 12-16 , 13-17 , 14-18 ก.ย. 61 ราคา 17,900.- / วันที่ : 03-07 ต.ค. 61 ราคา 18,900.- / วันที่ : 04-08 , 05-09 , 06-10 , 09-13 , 10-14 , 16-20 , 18-22 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 24-28 , 25-29 , 26-30 ต.ค. 61 ราคา 19,9


ทัวร์เกาหลี-Hot Springs In Korea-เกาะนามิ-น้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ-อุทยานแห่งชาติแดดุนซาน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) ทัวร์ GO2ICN-KE001 /01หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม - ช้อปปิ้งสินค้าวัยรุ่นแฟชั่นวัยใสสไตล์เกาหลี ราคาไม่แพง - ชมความงดงามของ หมู่บ้านเกาหลีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน - สนุกสนานกับการ ปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ - สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 10-14 สิงหาคม 61 ราคา 23,900.- / วันที่ 24-28 สิงหาคม 61 ราคา 22,900.- / วันที่ 31 สิงหาคม-04 กันยายน 61 ราคา 22,900.- / วันที่ 07-11 , 14-18 , 21-25 กันยายน 61 ราคา 22,900.- / วันที่ 28 กันยายน-02 ตุลาคม 61 ราคา 22,900.- / วันที่


ทัวร์เกาหลี-สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk-อาบน้ำแร่ จิมจิลบัง-Enjoy Eating 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GO2ICN-TG004 /01ศูนย์ความงาม Skin Anniversary Beauty ให้ทุกท่านได้เข้าคอร์สนวดหน้าและเช็คสภาพผิว - ถนนช้อปปิ้งอัพกูจอง ถนนสายแฟชั่นที่เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับ Hi-End - เมนูอาหารสุดพิเศษ อัพเกรด...ทุกมื้อ - สุดคุ้มนอนใกล้แหล่งช้อปปั้ง ในเมืองโซล 3 คืน
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 09-13 สิงหาคม 61 ราคา 45,900.- / วันที่ 05-09 ,06-10 ,07-11 ,12-16 ,14-18 ,19-23 ,20-24 ,26-30 กันยายน 61 ราคา 45,900.- / วันที่ 27 ก.ย. - 01 ตุลาคม 61 ราคา 45,900.-


ทัวร์เกาหลี-The Best Time in Seoul-เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GO2ICN-TG002 /01พิเศษ!!....สวมชุดฮันบกถ่ายรูปเกร๋ๆ สไตล์เกาหลี ในพระราชวังเคียงบ๊อคคุง - ขึ้นลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower (Seoul Sky) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ !! - ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมี Teddy Bear Museum - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 09-13 สิงหาคม 61 ราคา 23,900.- / วันที่ 10-14 สิงหาคม 61 ราคา25,900.-


ทัวร์เกาหลี-The Lighting Festival In Winter 5วัน 3คืน โดยสายการบินทีเวย์ (TW) ทัวร์ GO2ICN-TW002 /01ชิมสตอเบอรี่หวาน หอม สดๆจากไร่สตอเบอรี่ - สนุกเพลิดเพลินไปกับลานสกีขนาดใหญ่ - ชมสวน The Garden of the Morning Calm - เกาะนามิ สถานที่โรแมนติกที่ไม่ควรพลาด - ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ตลาดเมียงดง - สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี - พิเศษ...นอนโซล 3 คืน
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 61 ราคา 18,900.- / วันที่ 04-08 , 05-09 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 18-22 , 19-23 , 20-24 ธ.ค. 61 ราคา 18,900.- / วันที่ 06-10 , 07-11 ธ.ค. 61 ราคา 19,900.- / วันที่ 21-25 , 22-26 ธ.ค. 61 ราคา 19,900.


ทัวร์เกาหลี-Wonderful Summer Songdo-ล่องเรือ Songdo water taxi-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) ทัวร์ GO2ICN-KE002 /01ล่องเรือดื่มด่ำธรรมชาติ ณ Songdo water taxi - เที่ยวเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกชื่อดังขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี - ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ตลาดเมียงดง - สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี - คล้องกุญแจคู่รักสุดดรแมนติกที่โซลทาวเวอร์
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 03-07 สิงหาคม 61 ราคา 23,900.- / วันที่ 10-14 สิงหาคม 61 ราคา 24,900.- / วันที่ 24-28 สิงหาคม 61 ราคา 23,900.- / วันที่ 31 สิงหาคม-04 กันยายน 61 ราคา 23,900.- / วันที่ 07-11 กันยายน 61 ราคา 23,900.- / วันที่ 14-18 กันยายน 61 ราคา 23


ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line