ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018ทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์พม่า ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ยุโรป

ทัวร์อังกฤษ ทัวร์อเมริกา ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 ทัวร์เกาหลีเหนือ

ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 ทัวร์จีนสงกรานต์2018


 
ทัวร์ต่างประเทศแนะนำ
 ทัวร์จีน

ทัวร์มองโกเลีย-อูลันบาตาร์-จัตุรัสซุคบาตาร์-วัดกานดาน-รถไฟทรานส์ไซบีเรีย-อูลันอูเด-เอียร์คุตสค์-ลิสต์เวียนก้า-นั่งเรือ HOVERCRAFT-อุทยานเทอร์เรลจ์-แหลมบูรคาน-แหลมโคบอย 8 วัน 6 คืน /Mชมทิวทัศน์ที่อ่าว Peschanaya(Sandy Bay) - นั่งรถ UAZ เกาะโอล์คฮอนตอนเหนือ - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน 130 ควอร์เตอร์ - ชมอนุเสาวรีย์เจงกีสข่านบนหลังม้า
กำหนดการเดินทาง วันที่ 16-23 ก.พ. 2562 ราคา 88,900 บาท

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์ซีอาน-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน-เมืองหลิงถง 4 วัน 3 คืน /06ชมโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตา - เมนูพิเศษ...เมนูเป็ดย่าง,เมนูเกี๊ยวซีอาน - ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง สัญลักษณ์ของเมืองซีอาน - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กำหนดการเดินทาง วันที่ 29 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 ราคา 27,899.-

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์ซีอาน-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน-เมืองหลิงถง 4 วัน 3 คืน /06ชมโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตา - เมนูพิเศษ...เมนูเป็ดย่าง,เมนูเกี๊ยวซีอาน - ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง สัญลักษณ์ของเมืองซีอาน - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กำหนดการเดินทาง วันที่ 20-23 ตุลาคม 2561 ราคา 19,899.- /วันที่ 08-11 ธันวาคม 2561 ราคา 22,899.-

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์ปักกิ่ง-วัดลามะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-วัดหลิงกวง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 3 คืน /06ชมกายกรรมปักกิ่ง - เมนูพิเศษ...เมนูเป็ดปักกิ่ง,เมนูสุกี้มองโกเลีย - ช้อปปิ้ง..ตลาดหงเฉียว,ถนนหวังฟูจิ่ง,ตลาดรัสเซีย - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กำหนดการเดืนทาง วันที่ 28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 ราคา 25,899.-

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์ปักกิ่ง-วัดลามะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-วัดหลิงกวง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 3 คืน /06ชมกายกรรมปักกิ่ง - เมนูพิเศษ...เมนูเป็ดปักกิ่ง,เมนูสุกี้มองโกเลีย - ช้อปปิ้ง..ตลาดหงเฉียว,ถนนหวังฟูจิ่ง,ตลาดรัสเซีย - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กำหนดการเดืนทาง วันที่ 07-11 / 28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 ราคา 12,899.- /วันที่ 12-16 / 19-23 ธันวาคม 2561 ราคา 13,899.-

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์-อุทยานจางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-ไม่ลงร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน /06เมนูพิเศษ...เมนูอาหารไทย,เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี - ช้อปปิ้ง...ถนนคนเดินซีปู้เจีย,ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย - พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 ดาว
กำหนดการเดินทาง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 02 มกราคม 2562 ราคา 26,899.-

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ-ศูนย์ศิลปะจีน-เมืองโบราณชีเป่า-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนเทียนจื่อฝาง 4 วัน 2 คืน /06อิสระช้อปปิ้ง...ย่านซินเทียนตี้,ถนนนานกิง - ชมร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - เมนูอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ,เสี่ยวหลงเปา,บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด,ไก่แดง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 25-28 ธันวาคม 2561 ราคา 9,899.-

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ-ศูนย์ศิลปะจีน-เมืองโบราณชีเป่า-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนเทียนจื่อฝาง 4 วัน 2 คืน /06อิสระช้อปปิ้ง...ย่านซินเทียนตี้,ถนนนานกิง - ชมร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - เมนูอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ,เสี่ยวหลงเปา,บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด,ไก่แดง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 13-16 กันยายน 2561 ราคา 9,899.- / วันที่ 13-16 ตุลาคม 2561 ราคา 10,899.- / วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ราคา 10,899.-

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี-ฮวาวาน-พระใหญ่หลิงซาน-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ 5 วัน 3 คืน /06สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - อิสระช้อปปิ้ง...ย่านซินเทียนตี้ ,ถนนนานกิง - เมนูอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ,ซี่โครงหมูอู๋ซี,เสี่ยวหลงเปา,ไก่แดง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 07-11 พฤศจิกายน 2561 ราคา 15,899.-

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ทัวร์เฉิงตู-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน-ตูเจียงเยี่ยน-อุทยานซงผิงโกว-เม่าเสี้ยน-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า 5 วัน 4 คืน /06นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก - ทะเลสาบต๋ากู่ ทะเลสาบที่มีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เมนูพิเศษ...อาหารสมุนไพร - ช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี่ - พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 ดาว
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 26-30 ธันวาคม 2561 ราคา 18,899.-

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

 ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น-ภูเขาไฟฟูจิ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ปราสาททองคินคาคุจิ-เมืองอาราชิยาม่า-สะพานโทเก็ตสึเคียว 6 วัน 3 คืน /JPนั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมความงามของแม่น้ำและใบไม้เปลี่ยนสี - ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีสุดฮิต เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ - แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 16 – 21 , 22 - 27 พฤศจิกายน 2561 ราคา 37,900 บาท / วันที่ 21 - 26 / 23 - 28 พฤศจิกายน 2561 ราคา 39,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-เมืองโอบาระ-ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว-ปราสาททองคินคาคุจิ-เมืองอาราชิยาม่า-รถไฟสายโรแมนติก 7 วัน 4 คืน /JPชมดอกซากุระพร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองโอบาระ - ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ วัดโทไดจิ - ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนถนนอิโจนามิกิ ที่สวยงามในเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น - เมนูอาหาร...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น - แช่น้ำแร่ออนเซ็น - อิสระช้อปปิ้ง
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2561 ราคา 49,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-ปราสาททองคินคาคุจิ-เมืองอาราชิยาม่า-รถไฟสายโรแมนติก-ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ-สะพานโทเก็ตสึเคียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน /JPชมความงามของเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว - ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ตระการตากับแมกไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด ณ โครังเค - เมนูอาหาร...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 16-21, 21-26, 23-28 พฤศจิกายน 2561 ราคา 45,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-ทาคายาม่า-โอซาก้า-มัตสึโมโต้-สกี รีสอร์ท-ปราสาทโอซาก้า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ปราสาทมัตสึโมโต้-นั่งรถไฟชมวิวภูเขาไฟฟูจิ 6 วัน 3 คืน /JPชมความงามของเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว - ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - แช่น้ำแร่ออนเซ็น - เมนูอาหาร...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น - อิสระช้อปปิ้ง
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2561 ราคา 44,900 บาท / วันที่ 20 - 25 ธันวาคม 2561 ราคา 45,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-วัดนาริตะซัน-โอชิโนะ ฮัคไค-นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ-สกี รีสอร์ท-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-มหานครโตเกียว-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 6 วัน 3 คืน /JPอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม - ช้อปปิ้ง...โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต , ย่านชินจูกุ - แช่น้ำแร่ออนเซ็น - เมนูอาหาร...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2561 ราคา 39,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-คาวากุจิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี-วัดนาริตะซัน-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 6 วัน 3 คืน /JPเทศกาล MEPLE CORRIDOR อุโมงค์เมเปิ้ลแดง ณ คาวากุจิโกะ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม - ช้อปปิ้ง...โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต , ย่านชินจูกุ - เมนูอาหาร...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 23 - 28 พฤศจิกายน 2561 ราคา 39,900 บาท / วันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 ราคา 39,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ภูเขาไฟฟูจิ-เก็บแอปเปิ้ล- ชมดอกไม้ 6 วัน 3 คืน /JPชมทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส หลากสีสัน - ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ไข่ดำอายุยืน 7 ปี ความเชื่อสามารถต่ออายุได้ 7 ปี - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - แช่น้ำแร่ออนเซ็ - เมนูอาหาร...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 12 - 17 ตุลาคม 2561 ราคา 41,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-ภูเขาฮาจิมังไท-บ่อน้ำโอนุมะ-ทะเลสาบทาซาว่า-วัดชูซอนจิ-ลำธารโออิราเซะ-ทะเลสาบโทวาดะ-ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้าฮัคโคะดะ 7 วัน 4 คืน /JP ชมบ้านชาวนาโบราณ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - สัมผัสบรรยากาศเมืองคาวาโกเอะ - บันไดอะซุมะ เลคไลน์ ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี - พิเศษ!!เมนูอาหาร...ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น - ช้อปปิ้ง...ย่านอิจิบันโจ , ย่านชินจุกุ
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2561 ราคา 59,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-สนุกสนานลานสกี-เทศกาลชมไฟวันคริสต์มาส-ซัปโปโร-โอตารุ-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-ภูเขาโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ 5 วัน 3 คืน /JPชมสวนสัตว์อาซาฮียาม่ายอดนิยมอันดับหนึ่งของเกาะฮอกไกโด - เมนูอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น - ช้อปปิ้ง...ย่านทานูกิโคจิ , ย่านซูซูกิโนะ - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 19 - 23 , 21 - 25 ธันวาคม 2561 ราคา 39,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น-ซัปโปโร-โอตารุ-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-ทะเลสาบโทยะ-ภูเขาโยเตอิ-นั่งรถไฟท้องถิ่น 5 วัน 3 คืน /JPพิเศษ!! พักสกีรีสอร์ท 1 คืน พร้อมสนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว - ช้อปปิ้ง...ย่านทานูกิโคจิ และย่านซูซูกิโนะ - ชมโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด - เมนูอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2561 ราคา 36,900 บาท / วันที่ 14-18 ธันวาคม 2561 ราคา 36,900 บาท


 ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี-อินชอน-The Garden of the Morning-สกีรีสอร์ท-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซลทาวเวอร์-พระราชวังเคียงบ๊อคคุง 5 วัน 3 คืน /01ชิมสตอเบอรี่หวาน หอม สดๆจากไร่สตอเบอรี่ - ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ตลาดเมียงดง - ให้ท่านได้สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก๋ๆ - พิเศษบุฟเฟ่ต์ 2 มื้อ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และบุฟเฟ่ต์หมูย่างเกาหลี
กำหนดการเดินทาง วันที่ 28 ธันวาคม-01 มกราคม 62 ราคา 28,900.- /วันที่ 29 ธันวาคม-02 มกราคม 62 ราคา 28,900.-


ทัวร์เกาหลี-สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์-อินชอน-เกาะนามิ-ไร่สตอเบอรี่-โซลทาวเวอร์-พระราชวังชางด๊อกกุง-Funny Countdown In Korea 5 วัน 3 คืน /01สนุกเพลิดเพลินไปกับลานสกีขนาดใหญ่ - ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ตลาดเมียงดง - ให้ท่านได้สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก๋ๆ - เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์เกาหลี
กำหนดการเดินทาง วันที่ 28 ธันวาคม-01 มกราคม 62 ราคา 26,900.- /วันที่ 29 ธันวาคม-02 มกราคม 62 ราคา 26,900.-


ทัวร์เกาหลี-หมู่บ้านเทพนิยาย-ไชน่าทาวน์-เกาะนามิ-สวนสนุก EVERLAND-พระราชวังชางด็อกกุง-หอคอย N SEOUL TOWER-สนุกกับการเล่นสกี 5 วัน 3 คืน /03ไร่สตรอเบอร์รี่ เก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ - กิมจิแลนด์ ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” - ช้อปปิ้ง...ทงแดมุน,เมียงดง,ย่านเอวา,ฮุนไดเอาท์เลท - เมนูพิเศษ...DUKKALBI,ชาบู ชาบู,คาลบี้,พิบิมพัพ,ไก่ตุ๋นโสม,โอซัม พุลโกกิ,บุฟเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่าง
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 27-31 ธ.ค. 61 ราคา 29,999.- / วันที่ 28 ธ.ค.- 01 ม.ค. 62 ราคา 32,999.- / วันที่ 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62 ราคา 31,999.-


ทัวร์เกาหลี-เกาะนามิ-ไร่สตอเบอรี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ช้อปปิ้งถนนฮงแด-The Best Time Ski resort 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GO2ICN-TG003 /01พักสกีรีสอร์ท 1 คืน - ช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นชื่อดัง ถนนฮงแด - ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ตลาดเมียงดง - สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก๋ๆ - คล้องกุญแจคู่รักสุดโรแมนติกที่โซลทาวเวอร์ - พิเศษ....บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 1 มื้อ
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 01-05 ธันวาคม 61 ราคา 25,900.- / วันที่ 04-08 , 06-10 , 21-25 ธันวาคม 61 ราคา 28,900.- / วันที่ 05-09 , 19-23 , 22-26 ธันวาคม 61 ราคา 27,900.- / วันที่ 18-22 , 20-24 ธันวาคม 61 ราคา 26,900.- / วันที่ 27-31 ธันวาคม 61 ราคา 29,900.-


ทัวร์เกาหลี-พระราชวังถ๊อกซูคุง-สวนลอยฟ้าSeoullo 7017-เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GO2ICN-TG001 /01ชมความงดงามฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ - ขึ้นลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower (SeoulSky) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ !! - ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับTeddy Bear Museum - สวมชุดฮันบกถ่ายรูปเกร๋ๆ
กำหนดวันเดินทาง วันที 05-09 , 06-10 , 07-11 , 12-16 , 14-18 , 19-23 , 20-24 ก.ย. 61 ราคา 23,900.- / วันที 26-30 ก.ย. 61 ราคา 24,900.- / วันที่ 27 ก.ย.-01 ต.ค. 61 ราคา 24,900.- / วันที 04-08 , 13-17 , 22-26 ต.ค. 61 ราคา 25,900.- / วันที 10-14 , 16-20 ต.ค


ทัวร์เกาหลี-อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน-วัดชินฮันซา-โซลทาวเวอร์ -Funny Seoraksan in Autumn 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินทีเวย์ (TW) ทัวร์ GO2ICN-TW001 /01ต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - ไหว้พระขอพร ณ วัดชินฮันซา - สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคที่เกาะนามิ - ฟาร์มแกะ Daegwallyeong Sheep Farm - พิเศษ...สวมชุดฮันบกที่พระราชวังเคียงบ็อคคุง - ช้อปปิ้งสุดมันส์...ตลาดเมียงดง, ถนนฮงอิก
กำหนดวันเดินทาง วันที่ : 05-09 , 06-10 , 12-16 , 13-17 , 14-18 ก.ย. 61 ราคา 17,900.- / วันที่ : 03-07 ต.ค. 61 ราคา 18,900.- / วันที่ : 04-08 , 05-09 , 06-10 , 09-13 , 10-14 , 16-20 , 18-22 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 24-28 , 25-29 , 26-30 ต.ค. 61 ราคา 19,9


ทัวร์เกาหลี-Hot Springs In Korea-เกาะนามิ-น้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ-อุทยานแห่งชาติแดดุนซาน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) ทัวร์ GO2ICN-KE001 /01หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม - ช้อปปิ้งสินค้าวัยรุ่นแฟชั่นวัยใสสไตล์เกาหลี ราคาไม่แพง - ชมความงดงามของ หมู่บ้านเกาหลีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน - สนุกสนานกับการ ปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ - สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 10-14 สิงหาคม 61 ราคา 23,900.- / วันที่ 24-28 สิงหาคม 61 ราคา 22,900.- / วันที่ 31 สิงหาคม-04 กันยายน 61 ราคา 22,900.- / วันที่ 07-11 , 14-18 , 21-25 กันยายน 61 ราคา 22,900.- / วันที่ 28 กันยายน-02 ตุลาคม 61 ราคา 22,900.- / วันที่


ทัวร์เกาหลี-สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk-อาบน้ำแร่ จิมจิลบัง-Enjoy Eating 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GO2ICN-TG004 /01ศูนย์ความงาม Skin Anniversary Beauty ให้ทุกท่านได้เข้าคอร์สนวดหน้าและเช็คสภาพผิว - ถนนช้อปปิ้งอัพกูจอง ถนนสายแฟชั่นที่เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับ Hi-End - เมนูอาหารสุดพิเศษ อัพเกรด...ทุกมื้อ - สุดคุ้มนอนใกล้แหล่งช้อปปั้ง ในเมืองโซล 3 คืน
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 09-13 สิงหาคม 61 ราคา 45,900.- / วันที่ 05-09 ,06-10 ,07-11 ,12-16 ,14-18 ,19-23 ,20-24 ,26-30 กันยายน 61 ราคา 45,900.- / วันที่ 27 ก.ย. - 01 ตุลาคม 61 ราคา 45,900.-


ทัวร์เกาหลี-The Best Time in Seoul-เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GO2ICN-TG002 /01พิเศษ!!....สวมชุดฮันบกถ่ายรูปเกร๋ๆ สไตล์เกาหลี ในพระราชวังเคียงบ๊อคคุง - ขึ้นลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower (Seoul Sky) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ !! - ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมี Teddy Bear Museum - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 09-13 สิงหาคม 61 ราคา 23,900.- / วันที่ 10-14 สิงหาคม 61 ราคา25,900.-


ทัวร์เกาหลี-The Lighting Festival In Winter 5วัน 3คืน โดยสายการบินทีเวย์ (TW) ทัวร์ GO2ICN-TW002 /01ชิมสตอเบอรี่หวาน หอม สดๆจากไร่สตอเบอรี่ - สนุกเพลิดเพลินไปกับลานสกีขนาดใหญ่ - ชมสวน The Garden of the Morning Calm - เกาะนามิ สถานที่โรแมนติกที่ไม่ควรพลาด - ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ตลาดเมียงดง - สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี - พิเศษ...นอนโซล 3 คืน
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 61 ราคา 18,900.- / วันที่ 04-08 , 05-09 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 18-22 , 19-23 , 20-24 ธ.ค. 61 ราคา 18,900.- / วันที่ 06-10 , 07-11 ธ.ค. 61 ราคา 19,900.- / วันที่ 21-25 , 22-26 ธ.ค. 61 ราคา 19,900.


ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line